راهـنــــمـای مـــردم و وکـــــــلا

                                                                
جستجو

مهم ترین نکات قرارداد کار در سال ۹۸ که لازم است بدانید !

قرارداد کار (شرایط و انواع )

قرارداد کار

 

 قرارداد کار انواع مختلفی دارد که همگی آمره (اجباری) هستند و به عنوان یک سند حقوقی قابل استناد در مراجع قانونی فی ما بین کارگر و کارفرما محسوب میشود.

با توجه به این موضوع، این نوع قرارداد را  میتوان به قرارداد کار دائمی ( غیر موقت ) ، قرارداد کار موقت با مدت معین و کار معین تقسیم کرد.

ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم در این خصوص به ارائه تعریف  پرداخته است.

گفتنی است که هر یک از این قرارداد ها میتواند در شرکت های خصوصی و یا دولتی تنظیم گردد و در این خصوص تفاوتی و محدودیتی وجود ندارد. در ادامه هریک از این قرارداد ها را به تفصیل توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

قرارداد کار دائمی ( غیر موقت )

قرارداد کار دائم یا قرارداد کار غیرموقت ، قراردادی است که شرط مدت زمان برای آن مشخص نشده و در بند های قرارداد ، صراحتا و مشخصا به نامحدود بودن آن از لحاظ زمانی اشاره گردیده است .

البته مطابق تبصره 2 ماده 7  قانون کار  در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد هم در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراردادکار، دائمی محسوب میشود .

 

شرایط فسخ این قرارداد :

 

مطابق ماده ی 21 قانون کار، قرارداد کار با یکی از شرایط زیر به پایان میرسد:

·        فوت کارگر

·        بازنشستگی یا ازکارافتادگی کامل کارگر

·        استعفای کارگر

·        اخراج موجه کارگر

 

در خصوص استعفای کارگر مطابق با قانون کار ، ایشان وظیفه دارد یک ماه به کار خود ادامه داده و در همان ابتدا استعفای خود را به صورت کتبی به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را به صورت مکتوب به کارفرما اطلاع نداد استعفای ایشان منتفی محسوب میشود و کارگر وظیفه دارد رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه (در صورت وجود) و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

در خصوص اخراج موجه کارگر نیز باید توجه داشت که مطابق ماده 27 همین قانون، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی نماید و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را حتی با وجود تدکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق عقب افتاده به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ نماید.

 

این مطلب را از دست ندهید:

حق بیمه کارگر و حق بیمه کارفرما

 

قرارداد کار موقت با مدت معین:

ماهیت برخی کارها اینگونه است که برای آن ها مدت مشخصی از طرف کارفرما معلوم میگردد اما قابلیت تمدید شدن از سمت طرفین قرارداد همچنان وجود دارد. گفتنی است که تمدید قرارداد کار به معنای تبدیل آن به کار دائم نیست مگر آن که طرفین در این مورد توافق نمایند و به صراحت به دائمی بودن قرارداد در متن آن اشاره نمایند.

 

قرارداد کار موقت با کار معین:

شاخصه اصلی این نوع قرارداد ها مشخص و معین بودن کار و نتیجه آن است و شرط زمان انجام کار در آن مرکز توجه نیست هرچند قید نمودن زمان بهتر است تا از سوءاستفاده های احتمالی اجنتاب شود و یک قرارداد مطمئن تنظیم گردد. نحوه پرداخت حق الزحمه در شرایط قرارداد ذکر میشود و با انجام کامل تعهدات و پرداخت حق الزحمه قرارداد خاتمه میپذیرد.

 

شرایط فسخ این قرارداد :

 

مطابق ماده 25 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین قراردادکار به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. اما به طور کلی شرایط پایان قراردادکار موقت با مدت معین یا کار معین نیز تا حد زیادی مشابه قرارداد کار دائمی است که در بالا، به توضیح آن پرداختیم. تنها نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که در این نوع از قراردادکار ، پس از پایان مدت قرارداد نیز در صورت عدم تمدید آن، قرارداد به پایان میرسد و اگر قراردادکار معین است پس از انجام کامل کار ، قرارداد پایان میپذیرد.

 

فسخ قرارداد

ساعت کار

 

مطابق با ماده 51 قانون کار ، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت بیشتر باشد.

البته در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته بیشتر شود.

ضمناً ، کارفرما و کارگر میتوانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر شده در قانون کار و در دیگر روزها بیشتر از آن میزان قرار دهند به شرط آن که مجموع ساعات کار در کل هفته از 44 ساعت بیشتر نشود.

 

این مطلب را از دست ندهید:

شرایط کاری میان کارفرما و کارگر

 

 

 بیمه

مطابق با ماده 148 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند که بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام کنند. در این مورد فرقی نمیکند که قرارداد کار دائمی یا موقت باشد.

 

مزد کارگر

 

بر اساس ماده 35 قانون کار ، مزد یا حق الزحمه ، وجه نقد یا غیر نقدی یا هم نقدی و هم غیرنقدی است که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.

در صورتی که مزد به صورت ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی گفته میشود.

در صورتی که پرداخت مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصولی باشد که تولید شده است به آن کارمزد و در صورتی که بر اساس انجام کار در زمان معین باشد به آن کارمزد ساعتی گفته میشود.

 

تعطیلات کارگر

 

مطابق با ماده 62 قانون کار ، روز جمعه به عنوان روز تعطیل کارگران محسوب میشود که البته به روز جمعه مزد تعلق میگیرد حتی با وجود آن که کارگر کار نکرده است و در تعطیلی به سر میبرد.

البته در اموری که نیاز به کار در روز جمعه میباشد، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه، کارگر مستحق دریافت 40 درصد اضافه بر مزد میباشد یعنی علاوه بر حقوقی که بخاطر کار در روز جمعه دریافت میکند 40درصد از حقوق روزانه خود را هم دریافت خواهد نمود.

 

مرخصی در قرارداد

مرخصی کارگر

 

مرخضی سالانه کارگران با استفاده از مزد و محاسبه چهار روز جمعه، مجموعاً به میزان یک ماه است.

ما بقی روز های تعطیل جزو روز های مرخصی محسوب نمیشود.

در مورد کارگرانی هم که کمتر از یک سال مشغول  به کار هستند میزان مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمانی که کار نموده اند از کل سال و از میزان یک ماه مرخصی استحقاقی محاسبه میشود.

 

این مطلب را از دست ندهید:

ده شرط تنظیم قرارداد کار موقت

 

دوره ی آزمایشی

 

مطابق با ماده ی 11 قانون کار طرفین قرارداد میتوانند با توفق یکدیگر، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. در طول این مدت هریک از طرفین حق دارند بدون نیاز به اطلاع قبلی و بدون آن که لازم باشد خسارتی پرداخت نمایند رابطه کاری را قطع کنند.

البته در صورتی که قطع رابطه کاری از طرف کارفرما بوده باشد ایشان موظفند حقوق کامل تمام دوره آزمایشی را به طرف مقابل پرداخت کنند اما اگر کارگر به قراردادکار را پایان دهد، کارگر فقط مسحق دریافت حقوق مدتی می باشد که فعالیت نموده است.

حداکثر مدت دوره آزمایشی قراردادکار برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کاگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد.

 

سخن پایانی

در پایان، ذیلاً جدولی از سامانه های مرتبط با قانون کار و اداره کار را با شما در میان میگذاریم.

برای دسترسی به هر سامانه روی آدرس کلیک کنید:

سازمان اداری و استخدامی کشوربرای ورود کلیک کنید
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیبرای ورود کلیک کنید
وزارت امور اقتصاد و داراییبرای ورود کلیک کنید
سازمان بین المللی کاربرای ورود کلیک کنید
اتحادیه بین المللی تعاونبرای ورود کلیک کنید
سامانه شبکه ملی بازار کاربرای ورود کلیک کنید
سازمان امور مالیاتی کشوربرای ورود کلیک کنید
بانک اطلاعات کارآفرینیبرای ورود کلیک کنید
بانک رفاه کارگرانبرای ورود کلیک کنید

 

برای پرسیدن سوالات حقوقی و دریافت مشاوره رایگان در خصوص قرارداد کار و یا مرور سوالات کاربران دیگر کافیست به انجمن ما بپیوندید.

 

6 دیدگاه

 • مسعود
  پاسخ اکتبر 5, 2019 در 10:10 ق.ظ

  سلام ممنون از پست خوبتون یه سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنین
  من ۵ سال تو سوپری کارکردم و کارفرمام بیمه منو پرداخت نکرده
  باید دادگاه شکایت کنم یا اداره کار؟

  • سید ابراهیم زارع مویدی
   پاسخ اکتبر 5, 2019 در 5:42 ب.ظ

   به اداره کار مراجعه کنید و پس از تنظیم دادخواست در خصوص خواسته خود مبنی بر اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار و حق بیمه، از کارفرمای خود شکایت نموده و ضمن ارایه مدارک مستند و قابل پذیرش، از مرجع مربوطه درخواست اعمال حق نمایید.

 • کاربر
  پاسخ اکتبر 21, 2019 در 8:29 ق.ظ

  سلام
  من با کارفرما قرارداد ساعتی داشتم . و در قرارداد ذکر شد که از شنبه تا چهارشنبه از ۸ تا ۱۷ ساعت کاریمه .
  یک مبلغی هم بعنوان دستمزد ساعتی من مشخص شد و نوشته بود که همه مزد همینه شامل عیدی و سنوات و …
  ولی قرار بود که مزایا رو بدن و اون نوشته فقط طبق فرمت شرکت مادر نوشته شده
  الان من میتونم برای گرفتن مزایا، حقوق تعطیلی های رسمی و. .. اقدام کنم؟
  مزد من ساعتی ۲۵ تومن بوده

  • سید ابراهیم زارع مویدی
   پاسخ اکتبر 21, 2019 در 8:59 ق.ظ

   قواعد مربوط به قانون کار ، از قواعد دستوری و اصطلاحاً آمره است… که توافق بر خلاف آن هم امکان پذیر نیست… بنابراین شما میتوانید برای دریافت حقوق زمان کار خود اقدامات قانونی مقتضی را صورت دهید.

 • نیما استخری
  پاسخ نوامبر 10, 2019 در 5:59 ب.ظ

  آیا میتوان قراردادی تنظیم کرد که به صورت موقت و معین باشد یعنی هر کدام سریعتر اتفاق افتاد (زمان پایان یا اتمام کار) قرارداد پایان یابد؟

دیدگاه خود را بنویسید