حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است و مالیات و بیمه آن چگونه محاسبه می‌شود؟

حق اولاد

حق اولاد مانند حق مسکن یکی از مزایایی است که در قانون کار و قانون تامین اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. این حق، به منظور افزایش رفاه کارپذیران دارای فرزند در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، حق اولاد، مشمول کلیه کارگران و کارپذیران نخواهد شد و شرط بهره مندی از این حق، فرزند داشتن است. باید توجه داشت که مطابق با قانون کار، پرداخت حق اولاد از وظایف کارفرما به حساب می‌آید. سوالی که مطرح می‌شود، این است که پرداخت این امتیاز نیازمند چه شرایطی خواهد بود و آیا عدم پرداخت این کمک هزینه برای کارفرما عواقبی را به همراه دارد؟

در ادامه این مقاله، چهارچوب حاکم بر حق اولاد را بررسی می‌کنیم و نکات لازم آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که برای تنظیم و امضای انواع قرارداد کار ، آگاهی از شرایط و قواعد حاکم بر حق اولاد لازم و ضروری خواهد بود.

حق اولاد 1401 چیست و به چه دلیلی به کارپذیران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد؟

مطابق با مفاد مندرج در قانون کار، تمامی کارپذیرانی که برای اهداف مختلف، تحت قانون کار و با قرارداد استخدام ، مشغول به فعالیت هستند، مستحق دریافت حقی السعی خواهند بود. به عبارت دیگر، حق السعی مبلغی است که در ازای انجام کار، به کارگر پرداخته می‌شود. مطابق با ماده 34 قانون کار، حقی السعی شامل کلیه دریافتی‌های کارپذیر است. در کنار سایر مزایای قانونی کار برای کارگران، ماده 34 قانون کار نیز به حق اولاد اشاره دارد و آن را ذیل حق السعی در نظر می‌گیرد. بنابراین کارفرما موظف خواهد بود که مطابق با شرایط مقرر در قانون کار، نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

شرایط پرداخت حق اولاد سال 1401 از سوی کارفرما و چگونگی دریافت این کمک هزینه!

به طور کلی، شرایط پرداخت کمک هزینه اولاد در قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف شده است. مطابق با ماده 86 این قانون، کمک هزینه اولاد منحصرا برای دو فرزند کارگر بیمه شده در نظر گرفته مي‌شود. شرایط پرداخت این کمک هزینه به شرح زیر خواهد بود:

  1. کارپذیری که بیمه شده است، حداقل دارای هفتصد و بیست روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد؛
  2. سن فرزندان کارپذیری که بیمه شده است، کمتر از هجده سال باشد یا آن‌ها به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به دلیل بیماری یا نقص عضو (طبق ‌گواهی كميسيون‌های پزشكی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) قادر به كار کردن نباشند.

در اینجا باید اشاره داشت که مطابق با شرایط و آیین نامه‌های جدید، محدودیت پرداخت کمک هزینه اولاد صرفا برای دو فرزند برداشته شده است و این کمک هزینه برای کلیه فرزندان کارپذیرانی که بیمه شده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.

در خصوص شرط اول در زمینه داشتن حداقل هفتصد و بیست روز سابقه پرداخت حق بیمه، باید اشاره داشت که این مورد باید توسط واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی تایید شود. علاوه بر آن، در صورتی که فرزند یا فرزندان کارپذیر پسر و آن‌ها مشغول به تحصیل باشند، کمک هزینه اولاد تا سن بیست و شش سالگی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. در خصوص فرزندان دختر، حق اولاد تا زمان ازدواج دائم به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بنابراین پس از ازدواج، کمک هزینه اولاد به کارگر پرداخت نخواهد شد. البته در صورت طلاق دختر، حق اولاد ایشان مجدد بر اساس شرایط مقرر در قانون به کارپذیر پرداخت خواهد شد.

آیا زن و شوهری که مشغول به کار هستند، هر دو می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند؟

بر اساس شرایط مقرر در ماده 86 تامین اجتماعی، حق اولاد سال 1401 برای زن و شوهری که در یک واحد تولیدی اشتغال دارند، قابل تصور است. به این صورت که هر یک از آن‌ها قادرند به صورت مجزا، کمک هزینه اولاد را دریافت کنند. البته باید اشاره داشت که برای بهره مندی از این امتیاز، هر یک از زوجین باید مشمول شرایط مقرر در ماده 86 قانون کار شوند. در غیر این صورت کمک هزینه فرزند، تنها به زوجی تعلق می‌گیرد که از این شرایط برخوردار است.

حق اولاد ۱۴۰۱ کارگران ، به چه صورت محاسبه خواهد شد؟

در خصوص نحوه محاسبه حق اولاد، ماده 86 قانون تامین اجتماعی شرایطی را مقرر می‌کند. به موجب این ماده، حق اولاد ۱۴۰۱ کارمندان معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در ماه برای هر فرزند خواهد بود. حال بر این اساس، برای محاسبه کمک هزینه فرزند، ابتدا باید حداقل دستمزد روزانه در سال را سه برابر و سپس حاصل آن را در تعداد فرزندان کارپذیر ضرب کرد.

به خاطر داشته باشید که کلیه موارد مطرح شده در این بخش، در خصوص کارکنان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خواهد بود زیرا جزئیات پرداخت کمک هزینه اولاد در بخش دولتی، از شرایط دیگری پیروی خواهد کرد و با چهارچوب حاکم در قانون کار متفاوت خواهد بود.

حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟

مطابق با آنچه که در خصوص نحوه محاسبه حق اولاد ۱۴۰۱ کارمندان بیان شد، جزئیات پرداخت این حق در سال 1401 به شرح ذیل خواهد بود:

  1. کمک هزینه یک فرزند: ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال (معادل ۳ روز حداقل مزد سال ۱۴۰۱)؛
  2. کمک هزینه دو فرزند: ۸.۳۵۹.۵۰۰ ریال (معادل 6 روز حداقل مزد سال ۱۴۰۱)؛
  3. کمک هزینه سه فرزند: ۱۲.۵۳۹.۲۵۰ ریال (معادل 9 روز حداقل مزد سال ۱۴۰۱).

حق اولاد

برای دریافت حق اولاد ۱۴۰۱ کارگران ، چه مدارکی باید از سوی متقاضی به کارفرما ارائه شود؟

برای دریافت این حق، کارپذیر باید مدارکی را به شرح زیر به کارفرما ارائه کند:

  1. مدارک مبتنی بر پرداخت حداقل دو سال بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی؛
  2. شناسنامه فرزند و شناسنامه پدر یا مادر کارپذیر؛
  3. برای فرزندان بالای 18 سال، در صورت محصل بودن، گواهی اشتغال به تحصیل و در صورت نقض عضو یا بیماری، گواهی تایید کمیسیون‌های پزشکی.

اگر کارفرما این مبلغ را نپردازد، کارپذیر چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

عدم پرداخت حق اولاد ۱۴۰۱ کارگران توسط کارفرما، موجب مسئولیت ایشان خواهد شد. در این زمینه ماده 87 قانون تامین اجتماعی، بر این وظیفه تاکید کرده است. علاوه بر آن، مطابق با تبصره مندرج در ماده اخیر، هر گاه در مورد پرداخت کمک هزینه فرزند اختلافی بین کارپذیر و کارفرما حاصل شود، به شرح مقرر در فصل نهم قانون کار در زمینه حل و فصل اختلافات عمل خواهد شد.

آیا حق اولاد مشمول مالیات است؟

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که آیا کمک هزینه فرزند مشمول مالیات می‌شود؟ در پاسخ باید بیان کرد؛ همانطور که در ابتدای این مقاله به آن اشاره کردیم، کمک هزینه فرزند، از مزایای قانون کار به حساب می‌آید. به این صورت که این مزیت تنها برای کارکنان دارای فرزند و به منظور تامین شرایط رفاهی لازم پیش بینی شده است. بنابراین امتیاز اولاد، به عنوان یکی از محاسن شاغل بودن محسوب می‌شود و ارتباطی با خود شغل ندارد. همچنین در بخش مالیاتی، به کمک هزینه فرزند اشاره نشده است و بنابراین این امتیاز مشمول مالیات نخواهد بود.

آیا حق اولاد مشمول بیمه است؟

خیر. به طور کلی بر اساس شرایط مقرر در قانون کار، کمک هزینه فرزند شامل بیمه نخواهد بود. در صورتی حق اولاد مشمول بیمه خواهد شد که مبلغ آن از طریق فیش حقوقی کارپذیر پرداخت شود.

حق اولاد بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

آیا حق اولاد بازنشستگان تامین اجتماعی ، مطابق با شرایط مطرح شده در این مقاله محاسبه می‌شود؟ بله. به طور کلی می‌توان بیان کرد که تفاوتی میان حق اولاد بازنشستگان تامین اجتماعی با کارپذیران مشغول به کار وجود ندارد. به این صورت که حق اولاد بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس شرایط مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد. پس کمک هزینه اولاد اشخاص بازنشسته نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در ماه برای هر فرزند خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که:

حق اولاد به عنوان یکی از ارکان اساسی هر قرارداد استخدامی محسوب می‌شود. البته همانطور که اشاره شد، این امتیاز تنها به کارپذیران صاحب فرزند تعلق خواهد گرفت. توجه داشته باشید که در زمان تنظیم روابط استخدامی خود تحت انواع قرارداد کار، به حق اولاد نیز اشاره کنید. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی در این زمینه، شما قادر هستید که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ما بهره مند شوید. از سوی دیگر، شما می‌توانید تنظیم تخصصی قرارداد کار خود را با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد رکلا انجام دهید.

قرارداد کار موقت

برای دریافت و تهیه این نمونه قرارداد، روی تصویر بزنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دریافت نمونه قرارداد کار موقت

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
اباصلت همتی
07:27
10 شهریور 1401
عالی بود. از مطلب کاملی که گذاشتید ممنونم.
user-img
سلام. تشکر از حسن نظر شما. ممنون که «رکلا» رو انتخاب کردید.