رکلا

دغدغه‌های حقوقی روزافزون مردم، نیاز به پاسخی راهگشا داشت. پاسخی که تمامی ابعاد موضوع را در بر‌گیرد و صرفه اقتصادی داشته‌باشد.

کاهش هزینه‌های حقوقی مردم، خِشت اول رُکلا بود و حل مشکلات حقوقی شما، تا این لحظه، سنگ‌بنای دلخوشی‌های ما برای ادامه راه بوده‌است.

می‌خواستیم وسیله‌ای برای پاسخ آسان به تمامی ابعاد حقوقی زندگی شما باشیم و امروز هم، همین هدف را با قدرت دنبال می‌کنیم.

رکلا، یک موسسه حقوقی نیست. رکلا پلتفرمی به‌منظور ارائه خدمات حقوقی در بستر اینترنت است.

خدمات حقوقی رکلا از ارائه نمونه قرارداد تا تنظیم قرارداد و همچنین ارائه مشاوره تخصصی حقوقی را در بر می‌گیرد.

نمونه قرارداد‌های رکلا، با بررسی همه جانبه ابعاد موضوع تهیه و تنظیم شده است. در تنظیم هر نمونه قرارداد، ده‌ها نمونه قرارداد مختلف که توسط صاحب‌نظران و وکلا تنظیم شده بررسی و ارزیابی گردیده است.

لیلا غزنوی