شرایط و قوانین استفاده از پلتفرم رکلا

از شما برای استفاده از خدمات رُکلا سپاس گزاریم. این قرارداد مشتمل بر شروط ارائه خدمات، نحوه استفاده و دسترسی به خدمات و محصولات و نحوه کار با پلتفرم و وب سایت (جمعاً خدمات نامیده می‌شود) است. شما با استفاده از خدمات رکلا رضایت و اراده صریح و ضمنی و قطعی خود را در خصوص رعایت کلیه مفاد آتی و همچنین کلیه سیاست‌های مرتبط با حریم خصوصی اعلام داشته‌اید.

تعاریف

کاربر: هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است که با عضویت در وب سایت رکلا، به عنوان عضو آن محسوب می‌شود اعم از آنکه محصولات یا خدماتی دریافت کرده یا نکرده باشد.

پلتفرم: مجموعاً وب سایت رکلا با آدرس دامنه rokla.ir است.

محتوا: کلیه مطالب از قبیل تصویری، صوتی و نوشتاری که در پلتفرم موجود و شامل و نه محدود و نه محصور به کلیه اطلاعات، داده‌ها، نرم افزار، قرارداد، گرافیک، آیکون‌ها، علائم تجاری و غیره است اعم از آنکه از سوی تصمیم گیران رکلا یا از سوی کاربران قرار گرفته باشد.

حساب کاربری: حساب کاربری به منزله درگاه شخصی شما است که از یک شماره تلفن همراه و رمز موقت تشکیل شده است و از طریق آن به گزارش خدمات دریافتی و سایر گزارشات حسب تصمیمِ تصمیم گیران پلتفرم دسترسی خواهید داشت.

آغاز عضویت و محدودیت دسترسی

با ثبت نامه در سایت و ایجاد حساب کاربری اعم از خودکار و به واسطه خرید خدمات یا به صورت مستقیم و از بخش ثبت نام، شما به عنوان پذیرنده کلیه شرایط، قوانین و مقررات رکلا محسوب می‌شوید. در همین راستا، مراتب ذیل الذکر، محدودیت دسترسی و مسدود کردن حساب کاربری شما را در هر زمان و بدون نیاز به اخطار قبلی، برای تصمیم گیران رکلا و بنا به تصمیم ایشان فراهم خواهد کرد:

1-ایجاد اختلال از هر نوع و با هر نتیجه در پلتفرم؛

2-بهره مندی از خدمات پلتفرم به گونه‌ای که سبب ایجاد مسئولیت برای تصمیم گیران آن شود؛

3- نقص سیاست استفاده منصفانه؛ سیاست منصفانه به معنای آن است که در صورت تشخیص تصمیم گیران رکلا مبنی برای استفاده غیر منصفانه یا غیر واقعی یا غیر معقول شما، محدود دسترسی تا سقف حذف حساب کاربردی در این خصوص لحاظ خواهد شد. تشخیص موارد فوق بنا بر نظر قاطع و قطعی تصمیم گیران خواهد بود.

دسترسی به خدمات خریداری شده دست کم به مدت 1 سال فراهم است اما تصمیم گیران رکلا این حق را برای خود محفوظ داشته‌اند که بنا به تغییر سیاست‌های کلی پلتفرم، نسبت به تغییر در زمان و کیفیت دریافت خدمات خریداری شده قبلی تجدید نظر کنند.

سیاست‌های پرداخت:

شما در مقابل خدماتی که از پلتفرم دریافت می‌کنید مبلغی پرداخت می‌کنید. پلتفرم و تصمیم گیران رکلا هیچ گونه دسترسی به اطلاعات بانکی پرداخت شما ندارند و صرفاً در مقام دریافت کننده وجه قرار دارند. متعاقباً چنانچه مبلغی را برای دریافت خدمات پلتفرم پرداخت کرده باشید اما استفاده از آن خدمت در بستر پلتفرم فراهم نشود، مشروط به عدم ارتباط موضوع با بانک شما، از زمان اعلام مشکل از جانب شما، ظرف مدت 24 ساعت نسبت به استرداد وجه اقدام خواهد شد.

سلب مسئولیت:

تصمیم گیران رکلا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد شما و نحوه استفاده از خدمات پلتفرم در مقابل شخص ثالث ندارند و این پلتفرم صرفا در مقام ارائه خدمات حقوقی، تمام تلاش خود را در خصوص تسهیل دسترسی متمرکز کرده است. بنابراین مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از استفاده از خدمات و قراردادها، متوجه تصمیم گیران رکلا نخواهد بود و شما با استفاده از کلیه خدمات بر این موضوع مطلع گردیدید.

مالکیت فکری:

مالکیت فکری کلیه محتواهای موجود در پلتفرم متعلق به تصمیم گیران رکلا است و هرگونه استفاده از آن با اهداف تجاری پیگرد قانونی دارد. علاوه بر موارد فوق، شما مجاز به بازتولید، ارتقاء، تجزیه، مهندسی معکوس، خلق آثار مشتق شده از کلیه خدمات پلتفرم، فروش لایسنس، زیر لایسنس، توزیع، کپی، اجاره، ارائه یا نمایش عمومی، انتشار یا ویرایش خدمات پلتفرم نیستید و حق پیگیری قانونی اعم از حقوقی و کیفری برای تصمیم گیران رکلا محفوظ است.

این شرایط و قوانین بر تمام نسخه‌های قبلی شرایط و قوانین برتری دارد و به عنوان جایگزین آن محسوب می‌شود.