نمونه قرارداد استخدام در قانون کار چه نکات مهمی دارد + نمونه قرارداد کامل

شرایط قرارداد استخدام

نمونه قرارداد استخدام یا قرارداد کار و شرایط قرارداد استخدام یکی از رایج‌ترین سوالات و درخواست‌های حقوقی است که در مورد شروع به کار و ادامۀ آن وجود دارد. در ادامه، این نوع از قرارداد را توضیح می‌دهیم و یک قرارداد کار موقت را در اختیار شما قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که این نکات در خصوص انواع استخدام مانند قرارداد استخدام منشی و اکثر مشاغل دیگر مشابه است و تفاوت چندانی ندارد. نکته مهم دیگر این است که این قرارداد با سایر قراردادها، تفاوت اساسی دارد و اصولا غیر قابل توافق محسوب می‌شود. در ادامه، در خصوص این ویژگی نیز، صحبت خواهیم کرد.

تفاوت نمونه قرارداد استخدام با دیگر قراردادها

معمولاً پس از آن که مصاحبۀ استخدام به پایان می‌رسد و توافقی میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود و کارفرما تصمیم به استخدام شخص مصاحبه شونده می‌گیرد، نوبت به نوشتن شرایط قرارداد استخدام و ایجاد یک توافق منسجم قانونی و حقوقی می‌رسد. این توافق نامه در قالب قرارداد کار زیر نظر قانون کار و سایر قوانین مرتبط تنظیم و امضاء می‌شود.

بخش زیادی از متن قرارداد استخدام قابل توافق نیست. به عبارت دیگر، قانون گذار قبلا شرایط این قرارداد را تعیین کرده و اجازه توافق برخلاف این شرایط را به طرفین نداده است. تفاوت بارز این قرارداد با سایر قراردادها، همین نکته مهم است. به همین دلیل، به قانون کار، قانون آمره (دستوری) گفته می‌شود. بنابراین شما در خصوص توافق بر خلاف بخش بزرگی از مفاد قرارداد کار آزاد و مجاز نیستید و باید چارچوب‌های قانونی موجود در قانون کار و قانون تامین اجتماعی را رعایت کنید.

وضعیت بیمه تامین اجتماعی و قانون کار برای نمونه قرارداد استخدام

کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران موظف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، کارگران تحت نظر خود را بیمه کنند. در صورت کوتاهی در این خصوص، با توجه به مادۀ 183 قانون کار با آن‌ها برخورد می‌شود.

این برخورد، جریمۀ نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه کارگر است.

حوادث ناشی از کار

در صورتی که کارگر در واحدهای صنفی، تولیدی، کشاورزی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، ترابری و اماکن عمومی دچار حادثه و صدمه شود می‌تواند با طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حسب مورد در دادسرا یا دادگاه منطقه محل حادثه اقدام به طرح دعوا نماید. پس از بررسی مقام قضایی در این خصوص، نیروی انتظامی محل، به منظور تشکیل پرونده و ارجاع نامه به دایرۀ بازرسی ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین به منظور بررسی چگونگی وقوع صدمه، تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

ضمن آنکه نظر پزشکی قانونی نیز در این خصوص گرفته می‌شود.

بازرسان اداره کار معمولاً پس از مراجعه به محل وقوع حادثه اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

  1. بررسی محل حادثه
  2. شنیدن شهادت شهود
  3. شنیدن اظهارات کارگر و کارفرما

سپس یافته‌های خود را به نیروی انتظامی محل ارسال می‌کنند و پرونده از آن جا به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

فوق العاده نوبت کاری در نمونه قرارداد استخدام

در شرایط کاری میان کارگر و کارفرما اینگونه ذکر شده است:

  • اگر نوبت کار کارگر در صبح و عصر باشد، 10 درصد حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق عادی، به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت می‌کند.
  • در صورتی که نوبت کار کارگر در صبح و شب یا عصر و شب واقع گردد 22.5 درصد حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق عادی دریافت خواهد کرد که این میزان به عنوان حقوق فوق العاده است.

نوبت کار

فوق العاده نوبت کاری

 

صبح و عصر

 

 

حقوق عادی + 10 درصد حقوق ماهیانه

 

صبح و شب

 

 

حقوق عادی + 22.5 درصد حقوق ماهیانه

 

عصر و شب

 

 

حقوق عادی + 22.5 درصد حقوق ماهیانه

مرخصی زایمان

برای کارگران زنی که فرزند شیرخوار دارند، در صورتی که زایمان یک فرزند یا دو قلو باشد شش ماه و چنانچه زایمان سه قلو یا بیشتر باشد یکسال مرخصی زایمان تعلق می‌گیرد. در خصوص کارگران زنی که به هر دلیلی فرزند خود را شیر نمی‌دهند مرخصی زایمان 90 روز و چنانچه زایمان دو قلو یا بیشتر باشد 104 روز مرخصی خواهند داشت. لازم به ذکر است که مرخصی زایمان تا فرزند سوم کارگر به ایشان داده خواهد شد و از این مرخصی برای فرزندان بیشتر استفاده نمی‌شود. در نتیجه در این حالت، مرخصی زن از مرخصی استحقاقی محاسبه و کسر می‌شود.

مطابق با ماده 78 قانون کار در کارگاه‌هایی که مستخدمین زن دارند، کارفرما وظیفه دارد به زن‌های شیردهنده تا پایان دو سالگی فرزند آن ها، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت به منظور شیر دادن به فرزند بدهد. ضمن آن که این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود. کارفرما مکلف است متناسب با تعداد فرزندان و متناسب سن آن‌ها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان مانند مهد کودک ایجاد کند.

پاداش بازنشستگی در نمونه قرارداد استخدام

پاداش بازنشستگی از قرار سالی یک ماه آخرین حقوق کارگر است و صرفا در زمان بازنشستگی کارگر، کارفرما موظف به پرداخت آن خواهد بود.

اضافه کاری

مطابق تبصرۀ مادۀ 50 قانون کار، هر کارگر می‌تواند روزانه 4 ساعت اضافه کار انجام دهد. جزئیات اضافه کاری با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که میزان فوق العاده اضافه کار، به میزان 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است. البته انجام اضافه کاری به درخواست کارفرما بستگی دارد. یعنی ابتدا کارفرما باید از کارگر بخواهد که به دلیل افزایش حجم کار، ساعات بیشتری را مشغول به کار باشد. کارفرما باید برای کارگر این حق را در نظر بگیرد که کارگر با توجه به میل خود، شرایط اضافه کاری را قبول کند. با این حال، پیشنهاد می‌کنیم مشاغلی که به اضافه کاری کارگر نیاز دارند، در ابتدای همکاری و در زمان گزینش و استخدام، این مساله را با نیروی کار انسانی در میان بگذارند و به مساله اضافه کاری به عنوان یکی از شروط مهم موقعیت شغلی مورد نظر، اشاره کنند.

وام مسکن و سایر تسهیلات

در صورتی که مستخدمین، متقاضی وام ساخت مسکن یا تکمیل آن باشند یا به منظور رفع سایر نیاز‌های ضروری و تحصیلی مساعدت درخواست کنند و آن مساعدت‌ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی باشد، باید به سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.

عیدی و پاداش در نمونه قرارداد استخدام

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، پاداش و عیدی کارگرانی که دوازده ماه تمام مشغول به کار باشند معادل 2 ماه آخر حقوق خواهد بود. مشروط به این که از سقف 90 برابر حقوق روزانه بیشتر نشود. ضمن آنکه عیدی کارگران با کمتر از 12 ماه سابقه کار، متناسب با ماه‌های کارکرد ایشان پرداخت می‌شود.

شرایط فسخ نمونه قرارداد استخدام

مطابق ماده 21 قانون کار، قرارداد کار با یکی از شرایط زیر به پایان می‌رسد:

  1. فوت کارگر
  2. بازنشستگی یا از کارافتادگی کارگر
  3. استعفای کارگر
  4. اخراج کارگر

اگر کارگری بخواهد استعفا بدهد موظف است استعفای کتبی خود را از یک ماه قبل به کارفرما تحویل دهد.

اگر این کار را حداکثر ظرف مدت 15 روز انجام نداد، استعفای او منتفی است.

در رابطه با اخراج کارگر نکته مهم و اولیه، موجه بودن این کار است که مراتب خود را دارد. از جمله این مراتب، تذکرات کتبی و تشکیل کمیته انظباطی است .

پس از موجه بودن اخراج کارگر، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق عقب افتاده به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخت کند و قرارداد فسخ شود.

متقابلا کارگر نمی‌تواند در میانه اجرای قرارداد از انجام وظایف خود کوتاهی و محل کار را ترک کند. در چنین حالتی، کارفرما می‌تواند کلیه خساراتی را که در نتیجه ترک کار توسط کارگر به ایشان وارد شده است را به استناد قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مطالبه کند.

پیشنهاد ما برای شما

تیم حقوقی رکلا اقدام به تهیۀ نمونه قرارداد استخدام کرده است. برای دسترسی به این قرارداد، روی تصویر زیر بزنید. این قرارداد در دو نسخه pdf (قابل چاپ) و word (قابل ویرایش) آماده شده است. همچنین شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل استفاده کنید. برای دریافت مشاوره، روی لینک قبل بزنید.

این نمونه قرارداد را با زدن روی تصویر زیر دریافت کنید.

نمونه قرارداد کامل

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات قرارداد شوید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
نازنین پوررجبعلی
18:57
26 مرداد 1400
1
بنده می‌خواهم چند نفر رو نصف روز استخدام‌ نمایم اما به دلیل مشکلات مالی فعلا نمی‌توانم آن‌ها را بیمه کنم. آیا راه حلی هست که قرارداد به نحوی تنظیم گردد که به عنوان کارفرما از این منظر برایم مشکل ساز نگردد؟
user-img
سلام. وقت بخیر. اصولا شما باید با نیروی خودتان قرارداد استخدام تنظیم کنید و چون این قرارداد یکی از انواع قرارداد مطابق با قانون کار است لذا مشمول بیمه است. البته باید در خصوص نوع کار شما اطلاع بیشتری کسب کنیم تا بتوانیم راهنمایی کاملتری با شما تبادل کنیم. پیشنهاد می‌کنم درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا وکلای ما با شما تماس بگیرند.
user-img
فاتحی سحر
14:02
09 فروردین 1401
سلام من سه ماهه در یک دفتر پیشخوان دولت کار می‌کنم. الان بنا به دلایلی نمی‌تونم برم. ازم سفته بیست تومانی گرفتند و قرارداد یک ساله دارم میخوام بدونم می‌تونه برام مشکل درست کنه مدیرمون؟ من یه خانوم متاهل هستم و بچه دار.
user-img
سلام. مطابق با قرارداد استخدام، موظف به انجام کار در طول مدت آن هستید مگر آنکه مطابق با قانون، استعفای خود را اعلام کنید. در خصوص سفته نیز، امکان مطالبه یا عدم مطالبه آن به متن قرارداد شما بستگی دارد اما اگر دلیلی برای مطالبه وجه آن نباشد و شما درخواست عودت آن را داده باشید و ایشان از پس دادن آن سند تجاری خودداری کند می‌توانید علیه ایشان، دعوای خیانت در امانت طرح کنید.