نمونه قرارداد مشاوره ای چیست و حق بیمه قرارداد مشاوره و مالیات آن چگونه است؟

قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره ای که نام دیگر آن قرارداد خدمات مشاوره ای است، یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های عصر ارتباطات می‌باشد. امروزه پیشرفت یک کسب و کار و افزایش درآمد و سوددهی آن، به مسائل مختلفی بستگی دارد اما بدون شک، دریافت مشاوره از یک متخصص در حوزۀ مورد نظر، یک کسب و کار را در عرض چند ماه به سطح بالایی از پیشرفت می‌رساند.

شما ممکن است تصمیم بگیرید یک شخص را به عنوان مشاور در مجموعه زیر نظر خود استخدام کنید. اما برخی از کارفرمایان، به‌جای استخدام یک مشاور اقدام به تنظیم قرارداد مشاوره‌ می‌نمایند. مخصوصاً با توجه به اینکه ممکن است در طول یک سال، فقط چندین بار، به خدمات مشاوره ای نیازمند باشید. بنابراین، قرارداد خدمات مشاوره برای یک کافرما مخارج کمتری دارد.

نمونه قرارداد مشاوره ای چیست؟

قرارداد مشاوره ای یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است. یک طرف قرارداد خدمات مشاوره، کارفرما و طرف دیگر آن، متخصص حوزه خاص است. از این قرارداد می‌توانید در موضوعات مختلفی استفاده کنید و محدود به کسب و کاری خاص نیست.

قراردادهای مشاوره چه مزایایی دارد؟

مشاور به عنوان متخصص، تمامی ابعاد کسب و کار شما را بررسی می‌کند. مشاوران، از اولین بخش از کسب و کار یعنی تهیۀ مدل کسب و کار تا مراحل پایانی، یعنی ارزیابی‌های عملکرد مدیریت در کنار شما هستند. البته اینکه مشاور تا چه مرحله‌ای مشاوره دهد به میزان مسئولیت‌های او در قرارداد خدمات مشاوره بستگی دارد.

نمونه قرارداد خدمات مشاوره و شرایط عمومی آن

شرایط عمومی قرارداد خدمات مشاوره ای در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1- مشخصات دقیق طرف‌های قرارداد

مشخصات طرفین قرارداد، به صورت دقیق نوشته شود. تاکید شود که اقامتگاه درج شده در قرارداد، مبنای ارسال اظهارنامه‌ها و سایر اسناد قضایی است.

2- ثبت تعهدات دقیق و شفاف

باید مشخص شود که وظایف هریک از طرف‌های قرارداد چیست. به تمامی مسائل مربوط به تعهدات مالی کارفرما توجه و برای آن تضمین تعیین شود. در مورد تعهدات کاری مشاور نیز، همۀ جزئیات قید شود و در مورد کوتاهی‌های عمدی ایشان، ضمانت اجرای مالی تعیین شود.

3- محرمانگی اطلاعات کاری

هر کسب و کاری دارای اطلاعات مالی و تجاری مرتبط با خود است.

باید محرمانگی اطلاعات کاری و اطلاعاتی که دارای جنبه محرمانگی هستند در متن قرارداد قید شود و حدود آن مشخص شود. ضمن اینکه، باید مدت زمان محرمانگی اطلاعاتی که در دست مشاور قرار دارد مشخص شود. البته در وب‌سایت رُکلا، نمونه قراردادهای محرمانگی یک جانبه و محرمانگی دو جانبه برای دانلود موجود است. اما حتی با وجود تنظیم و امضای قرارداد محرمانگی، باید در متن قرارداد مشاوره نیز در مورد محرمانگی اطلاعات تاکید شود یا در بخش پیوست‌های قرارداد مشاوره، اشاره شود که این قرارداد یک پیوست قرارداد محرمانگی دارد.

4- میزان و اقساط دستمزد مشاور و حق المشاوره

قرارداد مشاور مثل هر توافق مالی دیگری، دارای مبلغ است.

مشاور در مقابل خدمات مشاوره ای که ارائه می‌کند بخشی از درصد فروش را دریافت می‌کند. در بعضی از قراردادها، مبلغ دستمزد دارای سقف و محدود به میزان مشخصی است. برخی از قراردادهای خدمات مشاوره ای نیز، با مبلغ ثابت تنظیم و امضا می‌شود و درصدی نیست.

5- مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد باید مشخص و بدون ابهام باشد. در مورد مدت قرارداد، محدودیت قانونی خاصی وجود ندارد.

برای دریافت این قرارداد روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد مشاوره

مالیات قرارداد مشاوره ای چگونه است؟

مالیات قرارداد مشاوره ای برابر با 10 درصد است. بنابراین،کارفرما ده درصد را کسر می‌کند و به اداره مالیات پرداخت می‌کند و رسید پرداخت مالیات را در اختیار مشاور قرار می‌دهد و به این صورت تعهد خود را دربارۀ مالیات قرارداد مشاوره انجام داده است.

بیمه قرارداد مشاوره ای چگونه است؟

اگر نمونه قرارداد خدمات مشاوره با شخص حقیقی تنظیم شود و ارائه خدمات فقط توسط ایشان انجام شود، نیازی به لیست بیمه و مفاصا حساب بیمه نیست. اما اگر مدت قرارداد مشاور بیش از 15 روز در ماه باشد، مشاور به عنوان نیروی انسانی زیر نظر کارفرما شناخته می‌شود و برای مشاور بیمه رد می‌شود اما در این حالت نیز، نیازی به مفاصا حساب بیمه نیست. به هر حال، روابط طرفین قرارداد مشاوره باید به گونه‌ای باشد که از آن، روابط آمر و ماموری و کارگر و کارفرمایی استنباط نشود. همین مساله است که تنظیم این قرارداد را پیچیده و دریافت راهنمایی از مشاور حقوقی را ضروری می‌کند.

چه کارهایی به مشاور نیاز دارد؟

تمامی حوزه‌های بازرگانی، تحصیلی، کسب و کار، مدیریت، خانواده، حقوقی و… از موضوعاتی هستند که استفاده از خدمات مشاور برای آن‌ها بسیار مهم و در برخی موارد به‌ویژه در حوزه مسائل حقوقی، سرنوشت‌ساز است.

نمونه قرارداد مشاوره ساعتی چیست؟

در مورد قرارداد مشاوره ساعتی در نوشته‌ای دیگر، توضیحات مفصلی داده‌ایم. در اینجا چند مورد مختصر را با هم مرور می‌کنیم.

حق الزحمه قراردادهای مشاوره ساعتی با سایر قراردادهای مشاوره متفاوت است. در این نوع از قرارداد، دستمزد مشاور بر اساس میزان ساعتی که در محل کار است، تعیین می‌شود. این دسته از مشاوران، مشمول قانون کار هستند و حمایت‌های دیگری مثل حق بیمه و پاداش نیز دارند. درواقع این دسته از مشاوران با توجه به میزان ساعتی که مشغول کار هستند، مشمول قانون کار می‌باشند.

مزد ساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرما است محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزد ساعتی، نوع کار و همچنین ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌شود. قرارداد خدمات مشاوره ساعتی ، یک قرارداد پاره‌وقت است. حقوق و مزایایی که مشاوران پاره‌وقت دریافت می‌کنند نسبت به میزان ساعات قانون کار محاسبه می‌شود. مطابق با قانون کار، مزایایی همچون حق خوار و بار، حق مسکن و کمک عائله‌مندی نیز متناسب با ساعات کار پرداخت می‌شود.

نمونه قرارداد مشاوره بازنشستگان تامین اجتماعی

این قرارداد مربوط به بازنشستگان است. بازنشستگان، گاهی برای دریافت حقوقی بیشتر از حقوق بازنشستگی خود، تمایل به انجام کار دارند. آن‌‎ها می‌توانند این همکاری را درقالب قرارداد خدمات مشاوره ای انجام دهند. بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اشتغال مشاوره ای در بخش خصوصی مانعی ندارد. بر‌اساس تبصرۀ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای متخصصین بازنشسته، انجام کار با یک سوم ساعت کار کارکنان تمام وقت منعی ندارد.

نمونه قرارداد مشاوره بازنشسته چه نکاتی دارد؟

مطابق قانون کار، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند در بخش خصوصی مشغول به ارائۀ مشاوره شوند.

این دسته از افراد، پس تنظیم و امضای نمونه قرارداد مشاوره بازنشسته و پس از شروع به کار از تمامی مزایای قانون کار بهره‌مند می‌شوند. باید توجه داشت که شروع کار بازنشستگان تامین اجتماعی به اطلاع شعبه مربوطه می‌رسد تا از پرداخت مستمری ایشان جلوگیری شود. اگر به‌کارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی اطلاع داده نشود، ایشان جریمه خواهند شد. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از مشاوره و خدمات بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری قانون کار است و حق الزحمه آن‌ها بر همین اساس و به میزان یک سوم حقوق کارمندان رسمی پرداخت می‌شود.

آیا مشاوره بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی دارد؟

می‌توانید بیمه بازنشستگان را در نمونه قرارداد مشاوره بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهید.

البته باید توجه داشت که کارفرما موظف به اعلام کتبی تاریخ شروع‌به‌کار بازنشسته به سازمان تامین اجتماعی است. پس از اطلاع سازمان تامین اجتماعی از این موضوع، مستمری بازنشسته موقتاً متوقف می‌شود.

نمونه قرارداد مشاوره کسب و کار چه اهمیتی دارد؟

قرارداد مشاوره کسب و کار برای حل مشکلات موجود در یک کسب و کار استفاده می‌شود.

وقتی می‌خواهیم از کمک‌های متخصص در حوزۀ کسب و کار خود بهرمند شویم، این نوع از قرارداد ضروری است.

ممکن است در حوزه حقوقی، مدیریت و بازرگانی نیاز به مشورت باشد. مشاوره کاری در هر حوزه‌ای ارائه می‌شود. با کمک یک مشاور، قدم بزرگی در جهت توسعه کسب و کار خود برمی‌دارید.

حق بیمه و مالیات قراردادهای مشاوره ای کسب و کار چگونه است؟

اگر تعداد روزهای کار مشاور کمتر از 15 روز باشد، به مشاور بیمه تعلق نمی‌گیرد.

میزان مالیات در این نوع از قرارداد ثابت است. باید 10 درصد از مبلغ کل قرارداد برای مالیات پرداخت شود. این نکته را فراموش نکنید که اگر وظایف مشاور دارای فازهای اجرایی متعددی باشد، بیمه مانند یک کارمند ثابت پرداخت می‌شود. ضمناً در حالتی که ارائۀ مشورت دارای فازهای اجرایی متعدد است مالیات به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

نمونه قرارداد مشاوره مدیریت چه فایده‌ای دارد؟

در دنیای مدرن، کسب و کارها دارای شاخه‌های زیادی هستند که مدیریت تمام آن‌ها ساده نیست.

یک مدیر حتی با وجود داشتن اطلاعات قوی در حوزه تخصصی خود، نیاز به اطلاعات کافی در سایر حوزه‌ها دارد.

نمونه قرارداد مشاوره مدیریت در زمان استفاده از خدمات مشاوره ای حوزۀ اداره کسب و کار اهمیت زیادی دارد.

مشاور از بیرون به واقعیت نگاه می‌کند و مدیر کسب و کار را با مسائلی که نیازمند توجه زیادی است آشنا می‌کند و راهکارهایی را در این مورد ارائه می‌کند که ممکن است مدیر به تنهایی از آن‌ها با خبر نباشد.

نمونه قرارداد مشاوره مدیریتی به ویژه در موضوع منابع انسانی یکی از انواع مهم قراردادها است.

نکات نمونه قرارداد خدمات مشاوره مدیریت

مهم‌ترین نکات نمونه قرارداد خدمات مشاوره مدیریت به شرح زیر است:

  1. مشخصات دقیق مدیر و مشاوره ثبت شود.
  2. تعیین حدود تکالیف مشاور و وظایفی که بر عهده دارد.
  3. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به طور کامل مشخص شود.
  4. در مورد اختلافات آینده، یک مرجع حل اختلاف سریع تعیین شود.
  5. در مورد تمام تکالیف مشاور و مدیر، ضمانت اجرای مالی تعیین شود.
  6. در خصوص محرمانگی اطلاعات مدیر، قواعد قدرتمند حقوقی در متن نمونه قرارداد خدمات مشاوره مدیریت لحاظ شود.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا اقدام به تهیه یک نمونه قرارداد مشاوره‌ نموده است.

شما می‌توانید با زدن بر روی تصویر زیر، قرارداد خدمات مشاوره‌ای را دریافت کنید.

نمونه قرارداد مشاوره

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
ثنا مخلصی
10:06
01 اسفند 1398
4

لازمه که محرمانگی اطلاعات حتما در خود قرارداد مشاوره قید بشه یا در قرارداد جداگانه؟؟ در مورد عدم رقابت چی؟

user-img

می‌توانید هم به عنوان یک شرط در متن قرارداد مشاوره و هم به عنوان یک قرارداد مجزا، محرمانگی اطلاعات را تضمین کنید.

user-img
امین احمدی
10:14
01 اسفند 1398
4

وضعیت بیمه قرارداد مشاوره بازنشسته هم به همین شکل هست که نوشتید؟

user-img

بله… مساله بیمه در مورد تمامی اقسام مشاوره به همین شکل است.

user-img
صمد محمدی
10:20
01 اسفند 1398
4

توی قرارداد مشاوره کسب و کار هم وضعیت بیمه به همین شکل هست که گفتید؟

user-img

بله… مساله بیمه در مورد تمامی اقسام مشاوره از‌جمله در قرارداد مشاوره کسب و کار به همین شکل است.

user-img
سینا صالحی
20:43
02 اسفند 1398
4

سلام و خسته نباشید

میخاستم بدونم با انعقاد قرارداد مشاوره با یک فرد ایا ایشون به طور دائم مشاور بنده خواهد بود ؟

user-img

این به خود شما بستگی دارد. اما قرارداد مشاوره عموماً به صورت ساعتی تنظیم میشود.

user-img
احرام پوش
14:06
25 فروردین 1399
4

منظور از قطع مستمری در صورت بکارگیری بازنشستگان چیست.

user-img

با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اشتغال مجدد تمامی بازنشستگان لشکری ، کشوری و قانون خدمات کشوری ممنوع است.

user-img
مصطفی سالاری
12:25
08 اردیبهشت 1399
4

سلام
من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم چگونه می توانم در شرکت مشاور کار کنم منع قانونی نداشته باشد الان یک مورد هست از ترس بیمه حاضر به استخدام نیستن

user-img

قرارداد مشاوره تنظیم کنید. قرارداد مشاوره مانع قطع مستمری است.

user-img
مهدخت
19:28
08 اردیبهشت 1399
4

بخشنامه حق بیمه مشاوره اشخاص حقیقی و نحوه پرداخت اون رو میخواستم و لطفا چند درصد هست؟

user-img

یا مشاور حقیقی بوده و قرارداد، قرارداد کار است که کارفرما 23 و مشاور 7 درصد پرداخت می‌کند. یا قرارداد کار نیست که لزومی به پرداخت بیمه نیست. یا مشاور حقوقی یا حقیقی است اما طرف آن دولت است که درصدی از مبلغ قرارداد، توسط کارفرما برای بیمه پرداخت می‌شود.

user-img
میثم برجی
22:13
09 اردیبهشت 1399
4

سلام برادر من از کارافتادگی از تامین اجتماعی میگیره حالا میخاد توی یک شرکت خصوصی جذب بشه ولی بخاطر اینکه شرکت باید براش بیمه رد بکنه جذبش به مشکل خورده حالا میشه با شرکت قرارداد مشاوره ببندهه که نیازی به رد کردن لیست بیمه براش نباشه و اینکه حداکثر چند ساعت یا چند روز توی ماه میتونه کار بکنه توی شرکت که اداره بیمه نه شرکت و نه خودش رو جریمه بکنه؟

user-img
سید ابراهیم زارع مویدی
22:49
09 اردیبهشت 1399
4

در صورتی که قرارداد مشاوره با شخص حقیقی(غیر شرکت) تنظیم شود و مشاوره به صورت مستقیم توسط ایشان انجام شود و مدت قرارداد مشاور بیش از ۱۵ روز در ماه نباشد، مشاور به عنوان نیروی انسانی زیر نظر کارفرما شناخته نمی‌شود. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از خدمات مشاوره بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری قانون کار خواهد بود.

user-img
سید میثم برجی
23:30
09 اردیبهشت 1399
4

سلام پیرو سوال قبلی میخاستم ببینم درست توضیحات شما رومتوجه شدم. پس برادر من میتونه با شرکت قرارداد مشاوره ببنده ولی باید روزهای حضورش توی ماه کمتر از 15 روز باشه و جمع ساعت های حضورش هم کمتر از 60 ساعت توی ماه باشه تا دیگه نیازی نباشه شرکت براش بیمه رد کنه(در ضمن برادر من به علت بیماری از کارافتادگی گرفته )

user-img

بله. در صورت حصول شرایط مورد اشاره، علی الاصول مساله پرداخت حق بیمه منتفی خواهد بود.