chevron_right

قراردادهای کاریابی

قرارداد کاریابی مجموعه‌ای کامل و اختصاصی از قراردادهای مرتبط با جذب نیرو و ادامه همکاری با ایشان است. به عبارت دیگر، اگر قصد دارید نیروی انسانی جذب کنید یا می‌خواهید در جایی شروع به کار کنید، احتمالاً به حداقل یکی از قراردادهای کاریابی نیاز خواهید داشت.