مهم‌ترین نکات قرارداد کار در سال 1401 + دانلود نمونه قرارداد اداره کار و قرارداد کار دوره آزمایشی

قرارداد کار

قرارداد کار انواع مختلفی دارد که همگی اجباری هستند و به عنوان یک فرم حقوقی قابل استناد در مراجع قانونی میان کارگر و کارفرما محسوب می‌شوند.

اگر به بازار کار نگاهی اجمالی بیاندازیم، به وضوح مشخص است که در تمام جهان، بیشترین روابط کاری با حضور اشخاص حقیقی برقرار می‌شوند و این روابط در چهارچوب قراردادهای دارای قانون همگانی میان نیروی انسانی متخصص یا غیر متخصص و کارفرمایان شکل می‌گیرند. در واقع نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه کشورها است و مساله به خدمت گرفته شدن او و همچنین حقوق و مزایایی که از آن برخوردار می‌شود، برای دولت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل است که دولت‌ها تلاش می‌کنند برای این نوع روابط کاری قوانین متمرکزی داشته باشند تا بتوانند به خوبی این مساله را مدیریت کنند. ایران نیز قوانین سخت گیرانه‌ای برای به خدمت گرفتن نیروی کار انسانی در نظر گرفته است. در ادامه، قرارداد مرتبط با این موضوع را با در نظر گرفتن قانون ناظر بر آن، بررسی می‌کنیم.

در نظام حقوقی کشور ما قراردادهای کار به انواع نمونه قرارداد انجام کار به قرارداد کاری دائمی ( غیر موقت ) ، قرارداد کار موقت با مدت معین و کار معین تقسیم می‌شود.

ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار داد کار را تعریف کرده است.

لازم به ذکر است که هریک از این قراردادها می‌تواند در شرکت‌های خصوصی و یا دولتی تنظیم شود و در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.

با ما همراه باشید تا انواع قرارداد کار وزارت کار ، نکات قرارداد کار و قرارداد آزمایشی اداره کار را بررسی کنیم. این نکات، مهمترین نکات قرارداد سال 1401 است. لذا مطمئن باشید که تمام نکاتی که در این مقاله مطالعه می‌کنید در سال جدید نیز دارای اهمیت است.

انواع قرارداد کار

ابتدا انواع قرارداد کار وزارت کار را با هم مرور می‌کنیم و پس از آن، مهمترین نکات قانون کار یا قرارداد استخدام را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا با انواع آن آشنا شوید.

قرارداد کار دائمی ( غیر موقت )

قرارداد کار دائم یا فرم قرارداد کار غیرموقت ، یک توافق نامه بدون زمان است. یعنی در بندهای فرم قرار داد کار هیچ نشانه‌ای در مورد موقتی بودن، وجود ندارد.

یکی از نکات مهم قرارداد کار وزارت کار این است که مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراردادکار، دائمی محسوب می‌شود.

شرایط فسخ نمونه قرارداد انجام کار دائمی

مطابق ماده 21 قانون کار، قرارداد دائم با یکی از شرایط زیر به پایان می‌رسد:

 1. فوت کارگر
 2. بازنشستگی یا از کار افتادگی کامل کارگر
 3. استعفای کارگر
 4. اخراج موجه کارگر

قرارداد کار

استعفای کارگر مطابق قانون انجام می‌شود. کارگر وظیفه دارد یک ماه به فعالیت خود ادامه دهد و در همان ابتدا استعفای خود را به صورت کتبی به کارفرما اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز، استعفای خود را به صورت مکتوب به کارفرما اطلاع ندهد استعفای ایشان منتفی محسوب می‌شود و قرارداد قانون کار همچنان معتبر است. در این حالت، کارگر وظیفه دارد رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه (در صورت وجود) یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.

درباره اخراج کارگر نیز باید توجه داشت که مطابق ماده 27 همین قانون، هرگاه کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را حتی با وجود تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق عقب افتاده، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخت کند و قرارداد فسخ شود.

قرارداد کار موقت با مدت معین

پس از قرارداد کار دائم ، یکی دیگر از انواع قرارداد کار ، قرارداد کار موقت با مدت معین است.

ماهیت برخی کارها به شکلی است که برای آن، مدت مشخصی از طرف کارفرما مشخص می‌شود. اما مدت قرارداد قانون کار ، از سوی کارفرما و کارگر ، قابل تمدید است. لازم به ذکر است که تمدید قرارداد کاری به معنای تبدیل آن به کار دائم نیست مگر آن که طرفین در این مورد توافق کنند و به صراحت به دائمی بودن آن اشاره شود. عدم تمدید قرارداد کار هم بعد از پایان مدت آن امکان‌پذیر است. یعنی کارفرما موظف نیست که قرارداد را تمدید کند و به محض خاتمه قرارداد، وظایف قانونی طرفین تمام می‌شود.

قرارداد کار موقت با کار معین

ویژگی این نوع قراردادها، معین بودن عمل و نتیجه آن است و شرط زمان انجام عمل در آن، اهمیت کمتری دارد. اگرچه نوشتن مدت آن بهتر است تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و یک قرارداد مطمئن تنظیم گردد. نحوه پرداخت حق الزحمه در بخش شرایط توافق، ذکر می‌شود و با انجام کامل تعهدات و پرداخت حق الزحمه ، قرارداد نامه کاری موقت به پایان می‌رسد.

شرایط فسخ نمونه قرارداد انجام کار موقت

مطابق ماده 25 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، هرگاه قرارداد کاری برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین فرم قراردادکار ، به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. اما به طور کلی شرایط پایان قراردادکار موقت یا قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین تا حد زیادی مشابه قرارداد کار دائمی است که در بالا، آن را توضیح دادیم. تنها نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که در این نوع از قراردادکار ، پس از پایان مدت نیز در صورت عدم تمدید قرارداد کار وزارت کار ، توافق نامه به پایان می‌رسد و اگر قرارداد کاری معین است پس از انجام کامل عمل، رابطه کارگری و کارفرمایی تمام می‌شود.

قرارداد کار

ساعت کار به چه صورت است؟

مساله ساعات کار کارگران، یکی از نکات مهم قرارداد کار وزارت کار است.

مطابق با ماده 51 قانون کار ، ساعات کار کارگران در هر روز، نباید از 7 ساعت و 20 دقیقه بیشتر باشد.

البته در کارهای سخت و زیان آور و زیر‌زمینی ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته بیشتر شود.

کارفرما و کارگر می‌توانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان نوشته شده در قانون کار و در سایر روزها بیشتر از آن قرار دهند به شرط آن که مجموع ساعات کار در کل هفته از 44 ساعت بیشتر نشود.

بیمه

مطابق با ماده 148 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند که بر اساس قانون تامین اجتماعی، کارگران خود را بیمه کنند.

نکته بالا در خصوص انواع روابط کاری صدق می‌کند و تفاوتی درباره انواع قرارداد کار دائمی یا موقت وجود نخواهد داشت. در هرصورت، حق بیمه کارگر باید پرداخت شود.

با توجه به موارد گفته شده در بالا، توصیه می‌کنیم حتما فیلم کوتاه زیر را تا پایان ببینید:

مزد کارگر به همراه جدول کامل جزئیات آن

بر اساس ماده 35 قانون کار، مزد یا حق الزحمه ، وجه نقد یا غیر نقدی یا هم نقدی و هم غیرنقدی است که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

در صورتی که مزد به صورت ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی گفته می‌شود.

اگر پرداخت مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصولی باشد که تولید شده است به آن، کارمزد و چنانچه بر اساس انجام کار در زمان معین باشد به آن کارمزد ساعتی گفته می‌شود.

در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگری 1,393,250 ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) است و حداقل حقوق ماهیانه (برای 30 روز کار) مبلغ 41,797,550 (چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال) محاسبه می‌شود.

لطفا به جدول زیر توجه کنید. در این جدول، شرح کاملی از حقوق و مزایای سال جدید را بیان کرده‌ایم. ضمن آنکه برای مقایسه میان سال 1400 و 1401، جزئیات کامل حقوق و مزایای سال قبل نیز بیان شده است.

جدول حقوق و مزایای ۱۴۰۱

تعطیلات کارگر

مطابق با ماده 62 قانون کار ، روز جمعه به عنوان روز تعطیل کارگران محسوب می‌شود که البته به روز جمعه مزد تعلق می‌گیرد حتی با وجود آن که کارگر کار نکرده باشد و در تعطیلات باشد.

البته در اموری که نیاز به کار در روز جمعه است، اگر از تعطیلی روز جمعه استفاده نشود کارگر حق دارد 40 درصد اضافه بر مزد دریافت کند یعنی علاوه بر حقوقی که بخاطر کار در روز جمعه دریافت می‌کند 40 درصد از حقوق روزانه خود را هم دریافت خواهد کرد.

مرخصی کارگر

مرخصی سالانه کارگران با استفاده از مزد و محاسبه چهار روز جمعه، مجموعا یک ماه است.

بقیه روزهای تعطیل جزو روزهای مرخصی محسوب نمی‌شود.

در مورد کارگرانی هم که کمتر از یک سال مشغول به کار هستند میزان مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمانی که کار کرده‌اند از کل سال و از میزان یک ماه مرخصی استحقاقی محاسبه می‌شود.

حق مسکن و بن کارگری

حق مسکن و بن کاری ، از مزایای قانونی کارگر و کارمند محسوب می‌شود.

کارفرما موظف است این حقوق قانونی را پرداخت کند. اگر از پرداخت آن مبالغ خودداری کرد، کارگر می‌تواند به وزارت کار مراجعه کند و دعوای او در آنجا مطرح شود.

در حال حاضر، بن کارگری به میزان 8,500,000 ریال (هشت میلیون و پانصد هزار ریال) و حق مسکن به مبلغ 6,500,000 ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) است.

حق اولاد

پرداخت حق اولاد به کارگر، شرایط زیر را دارد:

 1. حق اولاد برای تمام فرزندان تعلق می‌کیرد.
 2. کارگر باید حداقل 720 روز، سابقه داشته باشد.
 3. باید سن فرزندان، کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد. یا فرزندان مشغول به تحصیل بدون اشتغال به کار باشند.
 4. در در مورد دختر، تا زمان ازدواج، حق اولاد پرداخت می‌شود.

در حال حاضر، حق اولاد به میزان 4,179,750 ریال (چهار میلیون و صد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال) است.

یک نکته مهم این است که در حال حاضر و با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، محدودیتی در تعداد اولاد کارمند و کارگر وجود ندارد. بر همین اساس، کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد به تمام فرزندان نیروی انسانی خود است. این در حالی است که تا قبل از تصویب این قانون، در خصوص حق اولاد، سقف وجود داشت و این سقف تا دو فرزند بود. به عبارت دیگر، تا قبل از تصویب قانون جدید، فقط دو فرزند از فرزندان کارگران و کارمندان مشمول حق اولاد بودند و در مورد تعداد مازاد بر این افراد، مبلغی پرداخت نمیشد. به نظر می‌رسد این تغییرات با هدف تشویق به فرزند آوری طراحی و در متن قانون منعکس شده است.

حق ماموریت

طبق ماده 46 قانون کار، ماموریت وقتی اتفاق می‌افتد که کارگر برای انجام کار، حداقل، 50 کیلومتر از کارگاه دور شود یا اگر تا این مسافت دور نمی‌شود، مجبور باشد، حداقل یک شب در محل ماموریت توقف کند. طبق قانون کار، حق ماموریت از مزد ثابت یا مزد مبنای کارمند و کارگر، کمتر نیست. از طرف دیگر، کارفرما موظف است، هزینه رفت و برگشت به محل ماموریت را پرداخت کند.

کارگر در مورد پرداخت این هزینه‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارد.

قرارداد کار

دوره آزمایشی قرارداد کار وزارت کار

مساله دوره آزمایشی یکی دیگر از نکات مهم قرارداد کار است.

طبق ماده 11 قانون کار طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند.

در طول این مدت هریک از طرفین حق دارند بدون نیاز به اطلاع قبلی و بدون آن که لازم باشد خسارتی پرداخت نمایند رابطه کاری را قطع کنند و قرارداد کار آزمایشی فسخ شود.

البته در صورت فسخ نمونه قرارداد کار دوره آزمایشی و قطع رابطه کاری از طرف کارفرما ، ایشان وظیفه دارد حقوق کامل تمام دوره آزمایشی را به طرف مقابل پرداخت کنند اما اگر کارگر به قراردادکار پایان دهد، کارگر فقط مستحق دریافت دستمزد مدتی است که فعالیت کرده است.

حداکثر مدت دوره آزمایشی قرارداد کاری برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا، سه ماه است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع بیمه دوره آزمایشی است. باید توجه داشت که حتی در دوره آزمایشی نیز، کارگر مستحق دریافت بیمه می‌باشد. کارفرما باید توجه داشته باشد که رابطه کاری با کارگر حتی اگر به صورت آزمایشی باشد، مستلزم پرداخت بیمه ایشان است. پس دوره آزمایشی کار نیز، مانع از پرداخت حق بیمه کارگری نخواهد بود و قرارداد قانون کار حتی در حالت آزمایشی نیز، مشمول بیمه است و باید به این نکته توجه داشت.

به این قرارداد قانون کار، قرارداد کار سه ماهه نیز گفته می‌شود.

نمونه قرارداد کار سه ماهه چیست (قرارداد آزمایشی اداره کار)

ماده 11 قانون کار اجازه داده است که کارفرما و کارگر مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. در میان مردم به آن، قرارداد آزمایشی اداره کار گفته می‌شود. امروزه، کارفرمایان زیادی، در ابتدای همکاری با کارگر، قرارداد آزمایشی اداره کار امضاء می‌کنند.

این دوره دارای خصوصیات زیر است:

 1. دوره آزمایشی سه ماهه صرفاً مخصوص کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا است.
 2. در صورت قطع رابطه کاری توسط کارفرما در دوره سه ماهه، ایشان موظف است تمام حقوق دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت کند.
 3. در صورت قطع رابطه کاری از طرف کارگر، کارگر فقط حق دریافت حقوق مدتی را دارد که کار کرده است و تمام حقوق قرارداد کار آزمایشی ، به ایشان پرداخت نمی‌شود.

کدام یک بهتر است؟

یکی از سوالات مهم کاربران این است: آیا قرارداد آزمایشی اداره کار به صورت جداگانه تنظیم شود و پس از آن قرارداد اصلی میان طرفین امضا شود یا بهتر است قرارداد آزمایشی اداره کار به عنوان یک شرط باشد و در متن توافق اصلی نوشته می‌شود؟
پیشنهاد ما، تفکیک این دو توافق از یکدیگر است. این کار، اختلافات بعدی را به حداقل می‌رساند.

مدت قرارداد را چگونه تعیین کنیم؟

بارها از سوی کارفرمایان یا کارگران و کارمندان از ما پرسیده شده است که قرارداد کار برای چند روز یا چند ماه تنظیم می‌شود؟ آیا در این مورد، محدودیتی توسط قانون تعیین شده است؟ آیا باید حداقل‌هایی را در این مورد رعایت کنیم و براساس آن، قرارداد تنظیم شود؟ در صورتی که پاسخ سوال منفی است، قرارداد را برای چه مدتی تنظیم کنیم که تبعات قانونی آن به حداقل برسد؟

پاسخ این است که هیچ محدودیتی توسط قانون گذار تعیین نشده است و شما می‌توانید بدون نگرانی و برای هرمدت زمانی که در نظر دارید، با طرف مقابل خود توافق کنید. بنابراین یک قرارداد یک روزه نیز، دارای اعتبار قانونی است.

در مورد سوال دوم نیز، باید گفت هیچ تفاوتی در مدت قرارداد از نظر تبعات قانونی آن وجود ندارد و میزان مسئولیت‌های کارفرما براساس میزان مدتی که نیرو، در اختیار ایشان است، تعیین خواهد شد.

اگر بیمه نیرو را به خودش بدهم؟

سوال دیگری که پرسیده می‌شود نحوه پرداخت بیمه نیرو است. بعضی از کارفرمایان، حق بیمه خود را در خصوص بیمه کارگر یا کارمند به ایشان پرداخت می‌کنند تا به قول خودشان، زحمت مراجعه به مراکز بیمه و برگه بازی و مانند آن را کم کنند. آن‌ها از ما می‌پرسند که آیا این روش، باعث می‌شود که وظیفه قانونی آن‌ها، انجام شود و دیگر مسئولیتی در مقابل قانون نداشته باشند؟

باید بگوییم نه! شما به هر حال مسئول مستقیم سهم خود از حق بیمه کارگر یا کارمند هستید. حتی با پرداخت این سهم به نیروی انسانی خود و حتی با وجود دریافت رسید، مسئولیت شما تمام نمی‌شود و حتی ممکن است به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه، جریمه شوید.

تبعات پرداخت بیمه کارگر به خودش!

همانطور که در بالا بیان کردیم، از نظر قانونی، شما مکلف به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی هستید و قانون حقی برای کارگر یا کارمند در خصوص دریافت مستقیم حق بیمه قائل نشده است. لطفا از انجام این کار خودداری کنید و مانع از تبعات بعدی و جریمه‌های سازمان تامین اجتماعی علیه خودتان شوید.

نمونه قرارداد کار پاره وقت

قرارداد پاره وقت اداره کار قراردادی است که در آن، مدت کارکرد روزانه کارگر، از 8 ساعت فعالیت روزانه کمتر محسوب می‌شود یا کارگر در برخی از روزهای هفته، در خدمت کارفرما است و در روزهای دیگر، در اختیار خودش خواهد بود.

وضعیت بیمه نمونه قرارداد پاره وقت اداره کار

رعایت قوانین وزارت کار در مورد قراردادهای کار پاره وقت نیز ضروری است. در این مورد، هیچ تفاوتی میان قراردادهای کار تمام وقت و پاره وقت وجود ندارد و بیمه این قراردادها، متناسب با ساعات کارکرد، محاسبه می‌شود. بنابراین بابت هر 8 ساعت کار، یک روز سابقه بیمه محاسبه خواهد شد.

در مورد سایر مزایا نیز، مانند حق بیمه است و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت (پاره وقت) فعالیت می‌کنند، متناسب با ساعات فعالیت انجام شده، محاسبه می‌شود. بنابراین قرارداد پاره وقت اداره کار و قرارداد کار دائمی، از نظر بیمه با هم تفاوت ندارند.

نمونه قرارداد کار ساعتی بدون بیمه قانونی است

به قرارداد ساعتی اداره کار ، قرارداد حق الزحمه ساعتی نیز گفته می‌شود. قراردادکار بدون بیمه امکان‌پذیر نیست.

قانون کار یک قانون اجباری (آمره) است و با توجه به این‌که موضوع بیمه کارگر در قانون کار آمده است، توافق برخلاف آن، فاقد اعتبار است.

ماده 148 قانون کار در این مورد بیان می‌کند:

«کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

بنابراین، اگر می‌خواهید قرارداد ساعتی اداره کار تنظیم کنید، حتی اگر در مورد بیمه توافق نشود، رعایت شرایط قانون کار ضروری است. البته با کمک سند حقوقی دیگری، با نام قرارداد پیمانکاری تک نفره ، می‌توانید نوعی قرارداد بدون بیمه تنظیم کنید. اما این قرارداد دارای قواعد خاصی است که ضرورت دارد به آن‌ها توجه شود. بدون بیمه بودن این قرارداد براساس دادنامه شماره 1815 مورخ 1393/11/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

فرم قرارداد کار موقت بدون بیمه قانونی است

طبق ماده 148 قانون کار و مانند قرارداد کاری ساعتی، فرم قرارداد کار موقت بدون بیمه قانونی نیست. بنابراین حتی اگر در متن قرارداد نامه کاری ، جزئیات بیمه ذکر نشود، باز هم وظیفه پرداخت حق بیمه وجود دارد و نمی‌توان این وظیفه قانونی را نادیده گرفت. حتی اگر کارگر و کارفرما در مورد عدم پرداخت بیمه توافق کنند، در صورت شکایت کارگر در اداره کار، مرجع رسیدگی به نفع ایشان رأی می‌دهد.

مرجع حل اختلاف فرم نمونه قرارداد کار اداره کار

طبق ماده 157 قانون کار، مرجع حل اختلاف نمونه قرارداد کاری ، اداره کار است.

بنابراین کارفرما و کارگر باید شکایت خود را در اداره کار طرح کنند. اختلافات، ابتدا از طریق صلح و سازش حل می‌شود و در صورت عدم سازش، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار ، به موضوع رسیدگی می‌کنند. لازم به ذکر است، تنها مرجع رسیدگی به اختلافات طرفین، همین مرجع است و طرفین نمی‌توانند برای مراجعه به مرجع دیگری، توافق کنند. بنابراین، هر توافق دیگری که توسط طرفین انجام شود قابل قبول نیست حتی اگر در متن قرارداد نیز مورد تاکید قرار بگیرد. طرفین در هر حال، باید به مراجع مذکور در قانون کار مراجعه کنند و اگر از سوی مرجعی غیر از مراجع قانونی اداره کار، رای صادر شود آن رای از اعتبار برخوردار نیست.

برای مثال، به کادر و فلش قرمز رنگ تصویر زیر که بخشی از نمونه قرارداد کار رکلا است توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید، مرجع حل اختلاف، اداره کار تعیین شده است.

قرارداد کار

تمدید ضمنی قرارداد کار وزارت کار

ممکن است پس از پایان قرارداد، کارگر و کارفرما بخواهند که توافق را تمدید کنند. برای این موضوع، دو حالت وجود دارد:

 1. در متن توافق، شرایط تمدید مشخص شده است.
 2. در متن توافق، شرایطی برای تمدید وجود ندارد.

اگر شرایط تمدید، در متن باشد نیز، دو حالت وجود دارد:

 1. توافق به صورت خودکار تمدید می‌شود.
 2. تمدید آن، مشروط به تایید طرفین است.

در حالت تمدید خودکار، کارفرما و کارگر، تاثیری در تمدید قرارداد ندارند. به محض تمام شدن مدت آن، قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید خواهد شد. البته در حالت تمدید خودکار، متن قرارداد به این شکل تنظیم می‌شود که، درصد مشخصی در دوره بعد، به مجموع دستمزد کارگر اضافه می‌شود که این درصد به دلیل تغییرات ارزش پول کشور است و در مجموع، این مبلغ، از حداقل دستمزد وزارت کار، کمتر نخواهد بود.

در حالت دوم، تمدید قرارداد با توافق طرفین و مطابق شرایط مورد نظر آن‌ها، انجام می‌شود.

تفاوت کارگری و پیمانکاری

توافق نامه‌های کارگری و پیمانکاری، تفاوت‌های متعددی دارند. ما در ادامه این مطلب، تفاوت‌های موجود میان این دو دسته‌ از اشخاص را بیان می‌کنیم:

 1. پیمانکار می‌تواند شخص حقوقی (شرکت) باشد اما کارگر، حتماً شخص حقیقی خواهد بود. منظور از شخص حقیقی، انسان است. بنابراین، کارگر نمی‌تواند یک شرکت باشد. اگر قصد دارید با شرکت، قرارداد تنظیم کنید بهتر است از سایر قراردادها استفاده شود. البته کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و در این مورد، محدودیتی وجود ندارد.
 2. پیمانکار، مشتریان متعددی دارد اما کارگر، معمولاً برای یک شخص کار می‌کند.
 3. دستمزد پیمانکار براساس نتیجه کار است اما مزد کارگر براساس زمان، تعیین می‌شود. البته در هر دو حالت، لازم است به مندرجات توافق طرفین توجه شود.
 4. پیمانکار می‌تواند نیرو جذب کند که در این صورت، ممکن است آن نیروها در شرایطی، به عنوان پیمانکار دست دوم شناخته شوند اما کارگر، خودش کار می‌کند.
 5. پیمانکار معمولاً با ابزار خودش کار می‌کند اما کارگر با ابزار کارفرما، مشغول به کار می‌شود و وظیفه‌ای در این مورد ندارد. البته ممکن است طرفین، در این مورد توافق دیگری بکنند.

نداشتن قرارداد بین کارگر و کارفرما

یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود مساله نوع رابطه کاری در حالت نداشتن قرارداد بین کارگر و کارفرما است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نداشتن قرارداد بین کارگر و کارفرما چه تبعاتی دارد؟

نداشتن قرارداد بین کارگر و کارفرما می‌تواند تبعات سنگینی را متوجه کارفرما کند. در این حالت، ممکن است رابطه طرفین به صورت دایمی تلقی شود و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته باشد. از طرف دیگر، کارگر می‌تواند هرادعایی را در خصوص حقوق و مزایای خود در اداره کار طرح کند زیرا به دلیل نبود یک سند حقوقی مکتوب، جزئیات حقوق ماهیانه او مشخص نیست.

از طرف دیگر، وقتی قرارداد شما دارای جنبه‌ها و جزئیات بیشتری است کار شما به مراتب دشوارتر خواهد بود. برای مثال، اگر اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار نیروی کار قرار می‌گیرد و انتظار دارید که محرمانگی اطلاعات باقی بماند لازم است که این تکلیف به عهده کارمند یا کارگر قرار بگیرد. بدیهی است که بدون وجود قرارداد، قرار دادن چنین تعهدی به عهده نیروی کار، بسیار دشوار خواهد بود. ضمن آنکه شما نیز برای اثبات لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات خود از سوی کارگر یا کارمند، با مشکل رو به رو خواهید شد.

بنابراین این ذهنیت که بدون یک توافق مکتوب، شرایط بهتری برای کارفرما رقم می‌خورد یک تصور نادرست است و توصیه می‌کنیم حتماً جزئیات روابط و تعاملات خود را با کارگران به صورت قراردادی و کتبی تنظیم کنید.

نمونه قرارداد کار به نفع کارفرما مفهومی دارد؟

خیر. در واقع از آنجایی که روابط کارگری و کارفرمایی براساس قانون کار تعیین می‌شود و این قانون، یک قانون آمره و دستوری است، لذا هرگونه توافقی برخلاف آن، پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، جزئیات روابط کارگری و کارفرمایی براساس متن قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین می‌شود و طرفین موظف به تبعیت از آن شرایط و قواعد قانونی هستند.

برای مثال، هیچ کدام از کارگر و کارفرما حق ندارند در خصوص حقوق ماهیانه کمتر از حقوق تعیین شده توسط قانون گذار، توافق کنند. همچنین توافق در مورد اینکه، کارگر بیمه نشود یا اینکه حق بیمه به خود کارگر پرداخت شود و به اداره تامین اجتماعی پرداخت نشود، قابل قبول نخواهد بود.

بنابراین، قراردادی که به نفع کارفرما و به ضرر کارگر باشد، در عمل قابل پیاده سازی نیست و قانون گذار با توجه به اهمیت روابط کارگری و کارفرمایی، جزئیات روابط آن‌ها را مشخص کرده است و هرگونه توافقی را در این خصوص رد می‌کند.

شرایط قانونی قرارداد کار سال 1401 چگونه است؟

شرایط قانونی کار در سال 1401 با سال 1400 تفاوتی ندارد. اما موضوعی که قطعا مُحقق می‌شود، تغییر در میزان حقوق و مزایای کارگر در سال آینده است. به محض آنکه در این خصوص، اطلاعاتی منتشر شود، از همین جا با شما در میان خواهیم گذاشت. اما تا آن زمان، کلیه مطالب بالا، معتبر و قابل استناد است و باید به آن‌ها توجه داشت زیرا این نکات، سالیان طولانی میان کارفرما و کارگر جریان داشته است و به عنوان قواعد کلی، بر روابط طرفین این نوع از قراردادها حاکم است.

دانلود نمونه قرارداد کار سال 1400 و 1401

تیم حقوقی رکلا دو فایل از نمونه قرارداد کار 1400 و 1401 و نمونه قرارداد کار معین را در دو نسخه pdf (قابل چاپ) و word (قابل ویرایش) برای دانلود آماده کرده است.

برای دسترسی به فایل قرارداد کار و دانلود نمونه قرارداد کار سال 1400 و 1401 روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات فرم نمونه قرارداد کاری شوید.

علاوه براین، سایر قراردادهای استخدامی را نیز می‌توانید در بخش نمونه قرارداد رکلا جستجو کنید.

ممکن است شیوه همکاری شما با نیروی کار متخصص، شرایطی داشته باشد که ترجیح دهید قرارداد استخدامی میان شما، دقیقا مطابق با توافقات مطرح شده میان خودتان و توسط مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تهیه و تنظیم شود. برای رسیدگی به این موضوع، خدمات تنظیم قرارداد را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

علاوه بر نوشتن قرارداد، آگاهی از ابعاد حقوقی و قانونی آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین منظور، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، از دیگر خدماتی است که استفاده از آن می‌تواند برای شما کاربردی باشد.

نمونه قرارداد کامل

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
مهدی الماسی
17:13
25 آبان 1399
4
سلام. وقت بخیر. خواستم بدونم آیا در کار ۱۵ روزه در ماه، حق خوابار و مسکن هم نصف محاسبه می‌شود یا خیر؟ با تشکر از مطالب کامل شما.
user-img
سلام. وقت بخیر. مطابق ماده 39 قانون کار و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، در کار پاره وقت، به نسبت کارکرد، مزایای قانون کار تعلق می‌گیرد.
user-img
آبادیان
23:34
25 آبان 1399
4
سلام. وقت بخیر. من با توجه به اینکه کارم نیاز به آموزش دارد در ابتدا می‌خواهم با پرسنل خود قرارداد دو ماهه با حقوق اداره کار ولی بدون بیمه تنظیم کنم. آیا امکانش هست؟
user-img
سلام. وقت بخیر. مطابق با قانون کار، دوره آزمایشی نیز بخشی از مدت کار محسوب می‌شود لذا مشمول بیمه خواهد بود. توصیه می‌کنیم جهت جلوگیری از جریمه‌های بعدی، همچنان از قرارداد کار استفاده کنید.
user-img
سودابه
15:28
26 آبان 1399
4
با سلام و وقت بخیر و تشکر از شما. در خصوص قراردادهای ساعتی و تعیین مبلغ هر ساعت کار، آیا باید حداقل مبلغ قانون کار در سال 99 را بر 192 تقسیم کنیم و مطابق قانون، مبلغ ساعتی نباید کمتر از مبلغ بدست آمده باشد یا می‌توانیم هر مبلغی را توافق کنیم؟
user-img
سلام. وقت بخیر. حتی در خصوص این دسته از قراردادها نیز، قانون کار بر توافق طرفین غالب هست. لذا شما باید مطابق با قانون کار عمل کنید و اراده طرفین فقط در خصوص مبلغی بیش از حداقل حقوق اداره کار موثر است.
user-img
مهدی
19:18
27 آبان 1399
4
با عرض سلام و خسته نباشید. بنده یک نفر را به عنوان راننده و شاگرد کمکی دارم. چه نوع قراردادی باید با این آقا بنویسم که بعدا مشکل حقوقی نداشته باشم. منطورم نوع قرارداد است. مطابق قانون کار یا پیمانکاری دست دوم باشد؟ لطفا راهنمایی کنید.
user-img
سلام. وقت بخیر. اگر به عنوان شاگرد شما، مشغول به کار هستند باید قرارداد کار بین شما و ایشان تنظیم شود و مطابق با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، حقوق و مزایای ایشان را پرداخت کنید.
user-img
مهدیه
21:57
30 آبان 1399
4
اگر شخصی به مدت ۶ ماه در یک دفتر املاک به عنوان کارگر و بدون قرارداد، روزانه به مدت ۱۱ ساعت به غیر از روزهای تعطیل رسمی با حقوق ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان مشغول به کار باشد و از هر گونه مزایای حقوقی از جمله بیمه، پرداخت بن، مسکن، اضافه کار و مرخصی محروم باشد آیا پس از شکایت به حق خود می‌رسد؟
user-img
سلام. وقت بخیر. بله. حتما به حقوق قانونی خود خواهید رسید. در اداره کار محل کار خود طرح دعوا کنید و پیگیری‌های بعدی اعم از تامین دلایل کافی را در دستور کار قرار دهید.
user-img
میر مهدی سلامی
10:38
30 اسفند 1399
4
سلام. از اونجا که کارفرما سال گذشته با تاخیر، حقوق رو واریز می‌کرد و تا پایان قرارداد کار ، نصف حقوق سال رو واریز نکرده بود و من شرط تمدید قرارداد رو تسویه حساب گذاشتم که هنوز دو حقوق باقی مانده است، الان میخوام قرارداد رو تمدید کنم. چه طور میتونم این مساله تاخیر در پرداخت حقوق رو عنوان کنم و شرطی در قراداد بنویسم که موظف بشن تا به موقع حقوق رو واریز کنن؟ دقیقا چطور این موضوع رو توی قرارداد مطرح کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
user-img
سلام. وقت بخیر. در صورت موافقت کارفرما می‌توانید برای تاخیر ایشان در پرداخت حقوق، به ازای هر روز تاخیر، مبلغی را به عنوان ضمانت اجرا تعیین کنید و تاکید شود که این ضمانت جایگزین اصل حقوق نیست و همگی با هم جمع می‌شود.
user-img
منوچهری
07:22
28 اردیبهشت 1400
4
سلام. قرارداد کار بصورت زبانی و شفاهی با کارفرمای خود داشته‌ام و اکنون یک ماه است که ترک کار کرده و از ایشان بابت ساعت کاری زیاد و حقوق کم در اداره کار شکایت کرده‌ام. حال ایشان می‌گویند قراردادی بین ما نبوده است که شما پیش من کار می‌کردی و به جایی نمیرسی و سفته‌ای از من دارد که می‌گوید اگر از شکایتت صرف نظر نکنی سفته را به اجرا میذارم و چون من ازت سفته‌ای دارم دستم بازتر است. لطفا راهنمایی بفرمایید.
user-img
سلام. وقت بخیر. در واقع، نبود قرارداد بیشتر به ضرر کارفرما تمام می‌شود. این تصور اشتباه که نبود قرارداد کار به نفع کارفرما است یک تصور کاملا نادرست است. شما می‌توانید با کمک لیست پرداخت‌ها به حساب بانکی خود از حساب ایشان و تا حدودی از طریق شهادت شهود، روابط کاری را ثابت کنید. در مورد سفته نیز می‌توانید شکایت خیانت در امانت طرح کنید.
user-img
حسین
11:46
04 خرداد 1400
4
سلام و وقت بخیر. از شما سوال داشتیم. می‌خواستم بدونم که دریافت سفته از کارگر باید در متن قرارداد کار نوشته بشه یا این موضوع رو در متمم قرارداد بنویسیم؟
user-img
سلام. وقت شما هم بخیر. این موضوع را در متن قرارداد کار بنویسید و جزئیات سفته نیز نوشته شود تا از هرگونه اختلاف در آینده جلوگیری کنید.
user-img
صادق
14:56
13 تیر 1400
4
سلام. مقررات قانون کار با تمام توصیف‌های آن شامل کسانی که چند روزی برای آموزش نوع کار می‌روند هم می‌شود؟ اگر نه امکانش هست میزان حقوق ساعت کار و بیمه رو توضیح بدید و بفرمایید به دوره آموزشی حقوق تعلق می‌‎گیرد یا خیر؟
user-img
سلام. وقت بخیر. به هر حال، به نیروی کار، کلیه حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد و عناوینی مانند آزمایشی بودن روابط کاری، نمی‌‌تواند مانع از لزوم پرداخت حقوق به ایشان شود. در مورد بیمه نیز به همین شکل خواهد بود و باید حداقل‌ها رعایت شود.
user-img
امیر محمودی
21:43
27 تیر 1400
1
با سلام. در قرارداد پرسنل بابت عیدی و سنوات قید شده که مطابق با تبصره ۲ ماده ۴ تامین اجتماعی در صورتیکه مزد و پایه طبق تامین اجتماعی و کارگری هست. در پایان سال عیدی رو میتونن کارمندی و بر اساس اون تبصره پرداخت کنند؟
user-img
سلام. وقت بخیر. در قراردادهای کار، نوشتن یا ننوشتن جمله‌ای در متن قرارداد تغییری در واقعیت و ضوابط قانون کار ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس، آنچه برای مراجع اداره کار دارای اهمیت است واقعیت روابط کاری شما با کارفرما است و نوشته شدن ماده خاص یا استناد به ماده خاصی از قانون، تاثیری بر واقعیت روابط شما ندارد. ملاک واقعیت رابطه کاری است.