دادگاه کیفری

دادگاه کیفری یکی از دادگاه‌های مهم است. این دادگاه به جرایم رسیدگی می‌کند و برای مجرم، مجازات تعیین می‌شود. در این بخش از وبلاگ حقوقی رکلا، در مورد جرایمی که با این دادگاه مرتبط است صحبت کرده‌ایم.