نکات قرارداد اجاره آپارتمان و شرایط قرارداد اجاره خانه و نحوه تنظیم اجاره نامه منزل + نمونه قرارداد

قرارداد اجاره خانه

قرارداد اجاره خانه که به آن عقد اجاره یا اجاره نامه نیز گفته می‌شود یک قرارداد مهم و کاربردی است. تنظیم اجاره نامه منزل ، نکات مهم در تنظیم اجاره نامه و نحوه تحویل خانه اجاره ای را مطالعه می‌کنیم. از طرفی، نکات قرارداد اجاره آپارتمان را بررسی خواهیم کرد و در پایان این مقاله، نمونه متن کامل اجاره نامه خانه در دسترس شما است. البته ما قبلا در مورد اجاره نامه مغازه صحبت کرده‌ایم. برای کسب اطلاع از آن قرارداد روی متن نارنجی رنگ قبل بزنید.

نکات مهم در تنظیم اجاره نامه

اجاره نامه خانه مانند اجاره نامه املاک دیگر، نکاتی دارد که در ادامه بررسی می‌شود. از طرفی، لازم است نحوه تنظیم اجاره نامه منزل را بررسی کنیم. اما قبل از بیان این نکات، لازم است بدانید ضروری نیست قرارداد اجاره خانه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. حتی اگر به صورت عادی تنظیم شود معتبر است. قبلاً در مورد اجاره نامه دست نویس مطالبی در وب سایت رکلا نوشته شده است.

نکات حقوقی اجاره خانه و نکات مهم در اجاره دادن آپارتمان

برای بررسی نکات مهم در تنظیم اجاره نامه ، آن‌ها را در زیر چند عنوان بیان می‌کنیم. تمام این نکات مهم در اجاره دادن آپارتمان نیز رعایت می‌شود و تفاوتی میان خانه و آپارتمان نیست.

چرا باید قوانین رهن و اجاره را بدانیم؟

شرایط قرارداد اجاره خانه در قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1376 نوشته شده است و حتی در برخی موارد با نکات قرارداد اجاره ملک اداری نیز مشابه است. برای نوشتن قرارداد لازم است این قوانین را بشناسیم. اما با توجه به اینکه، مطالعه قوانین برای همه مقدور نیست. چند نکته مهم را مرور می‌کنیم و دیگر نیازی به مطالعه قوانین نخواهید داشت.

قرارداد را در دو نسخه تنظیم کنید!

بهتر است نمونه اجاره نامه خانه یا نمونه قرارداد اجاره آپارتمان در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه به مستاجر داده می‌شود و نسخه دیگر، نزد موجر (صاحب ملک) باقی می‌ماند. لازم است متن و شکل نسخه‌ها یکسان باشد و تمامی صفحه‌های آن توسط موجر و مستاجر امضا شود. ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر به این موضوع اشاره کرده است.

دو شاهد تمام صفحات را امضا کنند!

بهتر است دو شاهد در قرارداد اجاره امضای خود را ثبت کنند. این کار در زمان تخلیه ملک به موجر کمک می‌کند. زیرا موجر می‌تواند به جای حکم تخلیه، دستور تخلیه بگیرد. دستور تخلیه با سرعت بیشتری صادر می‌شود اما صدور حکم تخلیه چند ماه زمان می‌برد. این موضوع نیز در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر بیان شده است. بنابراین حتما تمام صفحات قرارداد توسط شاهد امضا شود و اثر انگشت بزند.

نحوه تحویل خانه اجاره ای

تحویل خانه اجاره ای توسط موجر، احکام خاصی ندارد. اما بهتر است در متن اجاره نامه خانه نوشته شود که «خانه به مستاجر تحویل و تسلیم شد» با این کار، طرفین اعلام کرده‌اند که همزمان با امضای قرارداد، خانه یا آپارتمان به مستاجر تحویل داده شده است.

فرم تحویل منزل به مستاجر

بهتر است که زمان تحویل ملک به مستاجر ، در متن قرارداد اجاره آپارتمان یا اجاره نامه خانه نوشته شود. اگر این کار انجام نشد، طرفین باید همزمان با تحویل منزل به مستاجر، متن زیر را بنویسند و زیر آن را امضا کنند. متن فرم تحویل منزل به مستاجر را به این شکل بنویسید:

عین مستاجره (منظور خانه یا آپارتمان است) در تاریخ (در اینجا تاریخ را بنویسید) از طرف موجر به مستاجر تحویل و تسلیم شد و مستاجر به موجب این سند، اقرار به تَسَلُّم و تَصَرُف ملک کرد (یعنی ملک در اختیار مستاجر قرار گرفت).

نحوه تنظیم اجاره نامه منزل

قصد داریم نحوه تنظیم اجاره نامه منزل را توضیح دهیم. لازم است بدانیم که مانند موارد قبل، این نکات نیز در نمونه قرارداد اجاره اپارتمان رعایت می‌شود و فرقی میان آپارتمان و خانه وجود ندارد.

طرفین قرارداد

اولین ماده نمونه اجاره نامه خانه مربوط به مشخصات طرفین قرارداد اجاره خانه است. لازم است، نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، محل صدور، نشانی و تلفن موجر و مستاجر نوشته شود. البته اگر موجر یا مستاجر شخص حقوقی (شرکت) است به جای موارد قبل، نام شرکت، شماره ثبت، شماره اقتصادی، نشانی، تلفن، نام و نام خانوادگی نماینده شرکت و سمت نماینده نوشته شود.

موضوع اجاره نامه

در ماده دو، موضوع قرارداد اجاره نوشته می‌شود. در این ماده، تعداد دانگ‌های ملک به همراه مشخصات جغرافیایی و منصوبات و متعلقات آن آورده می‌شود. به متنی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص است توجه کنید. این متن بخشی از موضوع قرارداد اجاره است که در قراردادهای اجاره لحاظ کرده‌ایم.

قرارداد اجاره

مبلغ اجاره نامه

ماده سه را به مبلغ اختصاص دهید. مبلغ نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان و قرارداد خانه را به صورت ماهیانه قرار دهید. البته این مبلغ به ازای هر ساعت و هر روز نیز قابل پرداخت است اما عرف مبلغ اجاره، به صورت پرداخت ماهیانه است.

البته اگر نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان و خانه تنظیم می‌کنید لازم است علاوه بر مبلغ اجاره، میزان قرض الحسنه (رهن) نیز در قسمت مبلغ اجاره نامه نوشته شود و نحوه بازپرداخت آن به مستاجر و زمان بازپرداخت به صورت کامل مشخص شود.

مدت اجاره نامه

در ماده چهار، مدت قرارداد را ذکر کنید. معمولاً، عرف مدت قرارداد اجاره شش ماه یا یک سال است. در همین ماده می‌توانید در مورد تمدید نیز راه حل ارائه کنید. البته بعضی از قرارداد‌ها مانند قراردادهای اجاره‌ای که در وب سایت رکلا وجود دارد، تمدید قرارداد در ماده مجزا نوشته شده است. توجه داشته باشید که حتما باید در قرارداد راجع به مدت صحبت شود زیرا عدم توجه به این نکته باعث باطل شدن قرارداد شما خواهد شد.

شرایط اجاره نامه خانه

ماده پنج اجاره نامه خانه ، یک ماده مُفَصّل است. در این ماده سایر شرایط و تعهدات مستاجر و موجر را بنویسید. در مورد تعداد افرادی که در آپارتمان یا خانه سکونت می‌کنند راه حل ارائه کنید. مسئول پرداخت هزینه‌های مالیات، عوارض و هزینه‌های مصرفی ملک مشخص شود. در مورد فسخ قرارداد و جریمه دیرکرد اجاره خانه صحبت کنید و خسارت تاخیر در تخلیه ملک پس از پایان مدت قرارداد تعیین شود.

خسارت تاخیر در تخلیه ملک

یکی از مهمترین بخش‌های هرقرارداد، ضمانت اجرا است. یعنی تضمینی که برای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد. این خسارت در هربخش متفاوت است. مثلاً شما می‌توانید در مورد عدم تخلیه ملک، پس از پایان مدت قرارداد، خسارت تاخیر در تخلیه ملک تعیین کنید. یعنی به ازای هر روز تاخیر، مبلغ مشخصی به عهده مستاجر است و حتی پس از تخلیه نیز، باید جریمه دیرکرد را پرداخت کند.

نسخه قرارداد اجاره منزل

در آخرین ماده، تعداد نسخه قرارداد اجاره منزل را تعیین کنید. پیشنهاد کردیم که تعداد نسخه‌های اجاره نامه خانه دو عدد باشد. یک نسخه نزد موجر باقی می‌ماند و یک نسخه نیز به مستاجر داده می‌شود. در این ماده، تعداد کل ماده‌های قرارداد نیز نوشته می‌شود.

نکات قرارداد اجاره آپارتمان

گفتیم که اجاره نامه خانه و آپارتمان فرقی ندارند. نکات قرارداد اجاره آپارتمان ، دقیقاً مشابه با اجاره نامه خانه است و ضروری است تمام شرایط قرارداد اجاره خانه در متن اجاره نامه اپارتمان نیز نوشته شود. البته لازم است در قسمت موضوع اجاره نامه ، طبقه آپارتمان نیز نوشته شود. نکته مهمی که در مورد این قرارداد نیز وجود دارد، تضمین تخلیه آپارتمان توسط مستاجر است که باید در متن قرارداد به آن توجه شود. برای مثال به کادر قرمز رنگ تصویر زیر که بخشی از قرارداد اجاره آپارتمان است توجه کنید.

نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان

اجاره ملک توسط یکی از وراث

پس از فوت مالک یک سوال مهم مطرح می‌شود و آن، مساله اجاره ملک ورثه‌ای است. سوال این است که آیا بدون تقسیم اموال ، اجاره ملک توسط یکی از وراث امکان دارد یا خیر یعنی اگر هنوز تقسیم اموال میان وراث انجام نشده باشد، آیا یکی از ورثه می‌تواند ملک را اجاره دهد؟ پاسخ منفی است و هرگونه اقدام در این مورد نیاز به اجازه تمام ورثه دارد.

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ آپارتمان

جمعیت و آپارتمان نشینی افزایش یافته و باعث شده است اجاره پارکینگ ضروری شود. نمونه قرارداد اجاره پارکینگ آپارتمان برای همین زمان مناسب است. نکات این قرارداد فرقی با نکات مهم در اجاره دادن آپارتمان و منزل ندارد و تمامی مواردی که در بالا گفته شد، در مورد نوشتن اجاره نامه پارکینگ نیز لازم است.

نمونه سند اجاره اموال غیرمنقول

در قانون مدنی، مال به دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم شده است. مال منقول مالی است که می‌توان آن را جابجا کرد. (مانند ماشین) مال غیرمنقول برعکس است. یعنی مالی که قابل جابجایی نیست یا جابجایی آن باعث خرابی آن می‌شود. (مانند ملک) پس منظور از نمونه سند اجاره اموال غیرمنقول ، سندی است که برای اجاره خانه ، آپارتمان ، مغازه و غیره استفاده می‌شود. پس تمام نکاتی که در این نوشته بیان شد، در مورد این سند نیز کاربرد دارد.

نمونه وکالت نامه اجاره منزل

شاید صاحب ملک به دلایل گوناگون، امکان حضور در محل ملک را نداشته باشد. در این صورت به شخص دیگری وکالت می‌دهید که خانه یا آپارتمان را اجاره دهد. در این صورت، نمونه وکالت نامه اجاره منزل تنظیم می‌شود و بین صاحب ملک و وکیل امضا خواهد شد. لازم نیست که وکالت حتماً به وکیل داده شود. هرشخصی می‌تواند، به عنوان وکیل صاحب ملک، خانه او را به دیگران اجاره دهد.

نمونه وکالت نامه اجاره منزل ، یک قرارداد جایز است. یعنی صاحب خانه ، در هر زمانی می‌تواند آن را فسخ کند و وکالت را از آن شخص بگیرد.

متن کامل قرارداد اجاره خانه

کارشناسان حقوقی رکلا، چند نمونه متن کامل قرارداد اجاره خانه تنظیم کرده‌اند. تمام نکات مهم در تنظیم اجاره نامه خانه ، در این نمونه قراردادها وجود دارد. این نمونه قراردادها را در کنار سایر قراردادهای اجاره مانند قرارداد اجاره اتاق ، در ادامه قرار داده‌ایم. روی تصویر کلیک کنید.

نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان و خانه به صورت pdf و word

نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان word و pdf و سایر قراردادهای اجاره تنظیم شده است و برای استفاده در اختیار شما قرار دارد. این نمونه قراردادها با توجه به تمام نکات قرارداد اجاره آپارتمان نوشته شده است. تمام شرایطی که در بالا بیان شد، در این نمونه قراردادها به نحو احسن قرار گرفته است. شما می‌توانید روی تصویر زیر کلیک کنید و فهرست این قراردادها را بررسی کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم قرارداد

شما می‌توانید از وکیل قرارداد، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید. برای دریافت این خدمات روی لینک قبل بزنید. شما همچنین می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد اختصاصی خود را ثبت کنید. کارشناسان ارشد حقوقی ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند و مراتب را به اطلاع شما می‌رسانند. همانطور که می‌دانید رکلا مرجع تخصصی تنظیم قرارداد است و وکلا و مشاوران ارشد حقوقی ما تمام تمرکز خودشان را بر این موضوع قرار داده‌اند.

انواع قرارداد اجاره

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد فهرست قراردادها شوید.

قراردادهای اجاره
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
عباس شیری
09:41
07 خرداد 1400
5
در مورد قرارداد اجاره ، مطالب بسیار عالی و آموزنده‌ای بود. ممنونم از شما بابت اشتراک گذاری این مطالب. با تشکر.
user-img
سلام. وقت بخیر. از نظر شما سپاسگزاریم. همچنان در خدمت شما هستیم و ممنون که نظر خود را با ما در میان گذاشتید.
user-img
زهرا مقدمش
11:04
04 شهریور 1400
1
سلام. با تشکر از مطالب کامل شما. آیا می‌توانیم قرداد اجاره را دو ساله بنویسیم. مجوز داره؟ البته من مستاجر هستم.
user-img
سلام. وقت بخیر. از شما ممنونیم. محدودیتی ندارید و اراده طرفین در این مورد ملاک عمل است.