لایحه گزارش خلاف واقع و نکاتی که لازم است درباره آن بدانیم!

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
لایحه گزارش خلاف واقع

همه اشخاص در هر جایگاهی، موظف هستند به وظایفی که به عهده دارند، به‌درستی عمل کنند. بعضی اشخاص در سمت شغلی خود مسئولیت مهمی مانند گزارش کار را به عهده‌ دارند. نوشتن گزارش کار وظیفه‌ای است که با حساسیت‌های زیادی همراه است. ممکن است گزارشی توسط شخصی به مقام مافوق یا مقامات دیگر داده شود که برخلاف حقیقت باشد. به این حالت ارائه گزارش، گزارش خلاف واقع گفته می‌شود. یکی از شغل‌هایی که در معرض تخلف گزارش خلاف واقع است، نیروهای نظامی و انتظامی هستند. این افراد ممکن است گزارشی را علیه شخصی برخلاف واقعیت تنظیم کنند و به مقام بالا دست خود تحویل دهند. در این شرایط، شخصی که علیه او گزارش خلاف واقع گزارش داده‌ شده است، می‌تواند نمونه لایحه گزارش خلاف واقع را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.

مصادیق جرم گزارش خلاف واقع

هر شخصی، در هر شغل و وظیفه‌ای که به عهده دارد، می‌تواند گزارش خلاف واقع صادر کند. یعنی این موضوع، به نیروهای انتظامی منحصر نیست و هر شخصی ممکن است مرتکب جرم گزارش خلاف واقع شود. برای مثال؛ کارشناس رسمی خط در دادگستری که مسئول رسیدگی به اصالت خط و امضای ثبت ‌شده در یک چک است، اگر به علت دریافت رشوه یا دشمنی با یکی از طرفین دعوا، گزارش خلاف واقع به دادگاه ارسال کند، مرتکب جرم گزارش خلاف واقع شده ‌است. شخصی که به واسطه این گزارش ضرر کند و حکم دادگاه علیه او صادر شده باشد، می‌تواند علیه کارشناس نمونه لایحه گزارش خلاف واقع تنظیم کند. او با ارائه دلایل و مدارک مناسب، تلاش می‌کند که حق خودش را احیا کند. در این حالت، اگر تخلف کارشناس برای دادگاه ثابت شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

مثال (مورد اول)

اگر پزشکی که در سازمان پزشکی قانونی مشغول به کار است، به دلایلی مانند دریافت رشوه، تهدید یا موارد دیگر، گزارشی تنظیم کند که برخلاف حقیقت باشد، ممکن است جان یک انسان در معرض خطر قرار بگیرد یا اینکه حق شخصی از بین برود. به دلیل امنیت این شغل و تأثیر آن در جان و زندگی مردم، گزارش خلاف واقع در این سازمان هم جرم شمرده می‌شود. در این شرایط، شخصی که گزارش پزشکی قانونی علیه او صادر شده است یا اولیاء دم شخص فوت شده، می‌توانند علیه پزشک متخلف در دادگاه شکایت کنند. سپس با تنظیم نمونه لایحه گزارش خلاف واقع و ارائه دلایل و مدارک مناسب؛ درخواست خود را مبنی به رسیدگی به این پرونده به دادگاه ارائه می‌دهند. آن‌ها از دادگاه تقاضا می‌کنند مجرم را مطابق قانون مجازات کند.

مثال (مورد دوم)

گاهی ممکن است شخصی که در یک جایگاه نظامی و انتظامی یا قضایی است، مرتکب این جرم شود. برای مثال؛ یک قاضی به دلیل انگیزه‌های شخصی، به گونه‌ای گزارش پرونده را تکمیل کند که حق یکی از طرفین دعوا ضایع شود. در این حالت، شاکی می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه گزارش خلاف واقع در دادگاه انتظامی قضات علیه قاضی متخلف، شکایت کند. او باید بتواند با ارائه دلایل مناسب ادعای خود را ثابت کند.

همان ‌طور که بیان شد، هر شخصی در هر جایگاهی می‌تواند مرتکب جرم گزارش خلاف واقع شود. این جرم باعث ورود آسیب به حیثیت و جایگاه اشخاص و از بین رفتن حقوق آن‌ها می‌شود.

نکات مهم درباره نمونه لایحه گزارش خلاف واقع

برای جرم گزارش خلاف واقع، وجود سوءنیت و قصد مجرمانه لازم است. یعنی اگر شخصی که مسئول تنظیم گزارش است، به ‌اشتباه و بدون قصد مجرمانه موضوعی را بیان کند که حقیقت ندارد، این جرم واقع نمی‌شود.

جرم گزارش خلاف واقع ، بیشتر در حوزه کاری نیروهای مسلح امکان پذیر است. اما این جرم در مورد سایر مشاغل و جایگاه‌های نظامی، قضایی، پزشکی و مانند آن نیز ممکن است رخ دهد.

برای شکایت از شخصی که علیه شما گزارش خلاف واقع داده است، می‌توانید به همان سازمان یا اداره مراجعه کنید. همچنین می‌توانید مستقیم به دادگاه شکایت و نمونه لایحه گزارش خلاف واقع را تنظیم کنید.

جرم جعل با جرم گزارش خلاف واقع ، شباهت‌هایی دارد. اما این دو جرم عناوین مجرمانه و مجازات مجزا دارند.

کاربرد نمونه لایحه گزارش خلاف واقع

حق تمام افراد در قانون محترم شمرده شده‌ است. هیچ‌کس حق ندارد با گزارش خلاف واقع خود، باعث از بین رفتن آبرو و آسیب به جایگاه اجتماعی اشخاص شود. قانون‌گذار با جرم دانستن گزارش خلاف واقع و تعیین مجازات برای آن، حمایت خود را از اشخاصی که علیه آن‌ها گزارش خلاف حقیقت داده می‌شود، اعلام کرده ‌است. برای مثال؛ راننده‌ای را در نظر بگیرید که در خیابان با خودروی دیگری تصادف می‌کند.

تصور کنید که در این تصادف، راننده مقابل باعث تصادف شده‌ است اما افسری که به‌ عنوان کارشناس راهنمایی و رانندگی در صحنه تصادف حاضر می‌شود، به علت آشنایی با راننده متخلف یا دریافت رشوه از او، برخلاف حقیقت، گزارش خود را تنظیم می‌کند. در این حالت راننده‌ای که علیه او گزارش داده ‌شده است، می‌تواند با مراجعه به دادگاه از افسر متخلف شکایت کند و نمونه لایحه گزارش خلاف واقع را به دادگاه ارائه دهد. در این پرونده اگر تخلف افسر ثابت شود، به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

چه زمانی نمونه لایحه گزارش خلاف واقع تنظیم می‌شود؟

اگر علیه شما گزارشی تنظیم ‌شده است که واقعیت ندارد، بهترین راهکار این است که برای دفاع از خود، نمونه لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع را تنظیم کنید و به دادگاه ارائه دهید. شما باید بتوانید در دادگاه ثابت کنید که گزارشی که علیه شما تنظیم شده است، واقعیت ندارد. برای مثال؛ ممکن است شما هنگام تنظیم یک قرارداد با طرف مقابل خود توافق کنید که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه خواهید کرد. همچنین می‌توانید مشخصات داور مورد نظر را هم در قرارداد بنویسید. حال، زمانی که شما و طرف مقابل با مشکلی مواجه شدید، به داور مراجعه می‌کنید تا در مورد مشکل شما داوری کند.

اگر داور بعد از بررسی موضوع قرارداد شما، گزارش خلاف واقع تنظیم کند، شما می‌توانید علیه او شکایت و نمونه لایحه گزارش خلاف واقع را تنظیم کنید. ممکن است داور به دلیل دوستی یا خصومت با یکی از طرفین، گزارش خلاف واقع صادر کند. در این حالت مرتکب جرم شده‌ است و مطابق قانون با او برخورد می‌شود. البته این شخص نیز می‌تواند با ارائه نمونه لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع از خود دفاع کند.

اسناد و دلایل مرتبط با نمونه لایحه گزارش خلاف واقع

زمانی‌ که نمونه لایحه دفاعیه گزارش خلاف واقع را تنظیم می‌کنید؛ به‌ همراه آن، تمام دلایل، مدارک و اسنادی که ثابت می‌کند علیه شما گزارش خلاف واقع داده شده‌ است را به دادگاه ارائه دهید. برای مثال؛ ممکن است پزشکی که برای بررسی سلامت خود قبل‌ از اعزام به سربازی شما را معاینه می‌کند، با شما خصومت شخصی داشته باشد. ممکن است این پزشک علیه شما گزارش خلاف واقع تنظیم ‌کند. یعنی بیماری شما را در گزارش خود ثبت نکند تا مشمول معافیت از سربازی نشوید. در این حالت، پزشک مرتکب جرم شده است. شما می‌توانید علیه او شکایت کنید و نمونه لایحه گزارش خلاف واقع را به دادگاه تقدیم کنید. چنانچه بتوانید با ارائه اسناد و دلایل معتبر ثابت کنید که محتوای گزارش، خلاف حقیقت بوده ‌است، قاضی به نفع شما حکم می‌دهد. در این‌ صورت مجرم به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

پیشنهاد ما در مورد لایحه گزارش خلاف واقع

برای تنظیم لایحه ، لازم است که حتما از یک مشاور حقوقی مجرب کمک بگیرید و از ابعاد مختلف این لایحه و شیوه نوشتن آن، آگاه شوید. تیم حقوقی رکلا، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را با شرایط مناسبی به شما ارائه می‌دهد. در کنار شما هستیم.

منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.