نمونه قرارداد کار به صورت درصدی شامل چه نکات مهمی است + نمونه قرارداد

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/04/25
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد کار درصدی

قرارداد کار از متداول‌ترین قراردادها در بازار کسب و کار است. هر جایی که شخصی توسط شخص دیگر به خدمت گرفته شده باشد، می‌توان از قرارداد استخدام استفاده کرد. قانون کار از جمله قوانینی است که بسیار جدی روی نحوه کار و روابط میان کارگر و کارفرما نظارت دارد. بنابراین می‌توانیم قرارداد کار را یکی از قراردادهای بسیار مهم تلقی کنیم که برای نظارت به آن، اداره کار تاسیس شده است. نوع جدیدی از قرارداد کاری که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمونه قرارداد کار درصدی است که قرارداد پورسانتی هم نامیده می‌شود.

چرا باید این قرارداد را امضا کنم؟

نمونه قرارداد کار درصدی با شرایط خاصی که به وجود می‌آورد می‌تواند اهداف و خواست کارگر و کارفرما را برآورده کند. به همین دلیل است که می‌توانیم نمونه قرارداد کار به صورت درصدی را در گروه قراردادهای محبوب قرار دهیم. اما برای تنظیم قرارداد کار پرسنل درصدی ، نیاز است که شرایط کاری، امکان ایجاد این نوع قرارداد را فراهم کرده باشد. در کسب و کارهایی که امکان فعالیت بیشتر و تلاش بیشتری که منجر به درآمدزایی شود، وجود داشته باشد، می‌توان از این قرارداد استفاده کرد. نمی‌توانیم منکر این قضیه باشیم که کسب و کارهای امروزی، به تنهایی قابل مدیریت و اجرا نیست.

شرایط روز ایجاب می‌کند که اشخاص مختلف در مسیر رشد و توسعه یک کسب و کار و برای ادامه حیات آن، با یکدیگر بپیوندند و همکاری کنند. ایجاد این رابطه نیاز به برقراری یک رابطه کاری دارد. رابطه کاری میان کارفرما و کارپذیر نیز به طور قطعی باید از قرارداد کار پیروی کند. مگر اینکه شرایط خاصی حاکم باشد که متن قرارداد را به سمت و سوی دیگری بکشاند. نمونه قرارداد کاری درصدی دقیقا همان قرارداد کار موقت است که شرط خاص و ویژه‌ای دارد. این شرط به عنوان «درصدی» مربوط است و موجب به وجود آمدن شکل تازه‌ای از همکاری می‌شود که برای طرفین با سود و منفعت همراه است.

قرارداد کارگر درصدی

انواع نمونه قرارداد کار درصدی

به طور معمول قرارداد کار درصدی به صورت قرارداد کار تنظیم می‌شود. اما این قرارداد را می‌توانیم در قالب قرارداد شراکت یا قرارداد مشارکت نیز تنظیم کنیم. به این ترتیب که انجام دهنده کار به طور کلی فقط از میزان کاری که انجام داده است درصدی را دریافت کند. این نوع از نمونه قرارداد کار درصدی ، بیشتر برای کسب و کارهایی که در فروش فعالیت دارند، کاربرد دارد. با این حال هر کسب و کار دیگری نیز می‌تواند با نمونه قرارداد کار درصدی نیرو بگیرد و با آن‌ها همکاری کند. در این مقاله این قرارداد را براساس قانون کار بررسی می‌کنیم ولی اگر به دنبال شرایطی هستید که قرارداد شما ذیل قانون کار نباشد، می‌توانید از این قرارداد کمک بگیرید و آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که به شکل یک همکاری دو جانبه بین شما و آن شخص باشد.

ماهیت نمونه قرارداد کار درصدی

نمونه فرم قرارداد کار درصدی ، همان قرارداد کار است. براساس قانون کار تنظیم می‌شود و در آن از ارتباط کاری میان شخص کارگر (کارپذیر) و کارفرما صحبت می‌شود. در متن قرارداد کاری درصدی اطلاعاتی حاوی مشخصات طرفین قرارداد ، موضوع کار، شرایط کار، ساعت کار، شرح وظایف، حقوق و مزایا و سایر شروط خاص دیگر نوشته می‌شود. تا اینجا تفاوتی میان این قرارداد با قرارداد کار وجود ندارد. تنها تفاوت این دو قرارداد در این است که در قرارداد کارگر درصدی علاوه بر حقوق اصلی، امکان افزایش حقوق بیشتر هم وجود دارد. نحوه دستیابی به حقوق بیشتر در متن قرارداد، بیان می‌شود و برای آن شروط خاصی تعیین شده است.

معنای درصد در نمونه قرارداد کار درصدی

کلمه درصد که در عنوان قرارداد کار درصدی آمده است، به شیوه جدیدی از قرارداد کار اشاره می‌کند. در این قرارداد، کسب و کار شرایطی دارد که اگر کارپذیر علاوه بر فعالیتی که بابت حقوق پایه خود انجام می‌دهد، کار و تلاش بیشتری داشته باشد، درآمد بیشتری را برای کارفرما و خودش کسب خواهد کرد. بنا به این قرارداد و شروط و تعهدی که میان کارپذیر و کارفرما برقرار می‌شود، از درآمد بیشتری که کارپذیر کسب کرده ‌است، درصد مشخصی نیز به او می‌رسد. برای مثال اگر کسب و کار درباره فروش محصول خاصی باشد و کارپذیر با تلاش بیشتر باعث شود که میزان فروش افزایش پیدا کند، از فروش بیشتر از معمول، درصد مشخصی به کارپذیر نیز پرداخت می‌شود.

اهمیت و کاربرد این قرارداد

قرارداد درصدی با کارگر یا کارمند (در واقع هر شخصی که به نوعی استخدام می‌شود) سود و مزایای خوبی برای هر دو طرف قرارداد دارد. به همین دلیل است که در میان صاحبان کسب و کار متداول شده است و از آن بسیار استفاده می‌کنند. کارفرما برای آن ‌که بتواند انگیزه کارمندان و کارگران خود را بیشتر کند و برای آن که  باعث شود کار آن‌ها از نظر کمی و کیفی رشد بیشتری داشته باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد درصدی کارگر استفاده کند. این قرارداد از طرفی موجب می‌شود کارگر با انگیزه بیشتری فعالیت کند و از این طریق، باعث رونق و توسعه شرکت یا سازمان ‌شود.

کارگر در این قرارداد به این مساله می‌اندیشد که فعالیت بیشتر و تلاش بیشتر بی ثمر نیست و نتیجه زحمات بیشتر خود را خواهد دید. به همین ترتیب، رقابت سالمی میان همکاران ایجاد می‌شود و موجب پویایی و جنب و جوش بیشتر کسب و کار خواهد شد. کارگران برای پیشرفت و برای رسیدن به مبلغی بیشتر از حقوق پایه، بسیار از نمونه قرارداد درصدی کارگر استقبال می‌کنند. کارفرما با نوشتن این قرارداد می‌تواند جایگاه بهتری در بازار کسب کند و از نظر اقتصادی به پیروزی‌های خوبی دست پیدا کند.

انواع نمونه قرارداد کار درصدی براساس اداره کار

به طور معمول قرارداد کار به سه دسته قرارداد دائم، موقت و قرارداد کار مدت معین تقسیم می‌شود. برای قرارداد درصدی با کارگر نیز به همین ترتیب می‌توان قرارداد تنظیم کرد. مانعی در تنظیم هر سه نوع قرارداد وجود ندارد. نکته مهم در انواع نمونه قرارداد کار به صورت درصدی این است که به صورت کامل از قرارداد کار پیروی می‌کنند و تفاوت اصلی آن‌ها در مسائل جزئی مانند مدت قرارداد است.

نظر قانون درباره نمونه قرارداد کار درصدی

قرارداد کار پرسنل درصدی همانند سایر قراردادهای کار زیر نظر اداره کار و براساس قانون کار تنظیم می‌شود. قانون کار در ماده 7 قرارداد کار را توضیح داده است. این ماده به تعریفی کلی از این قرارداد پرداخت است و می‌گوید که قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. به موجب این قرارداد، کارگر به استخدام کارفرما در می‌آید و بابت عملی که انجام می‌دهد حق السعی یا حق الزحمه دریافت می‌کند و ممکن است قرارداد، موقت یا دائمی باشد. قانون کار برای اثبات این قرارداد تنها به اثبات ارتباط کارگری و کارفرمایی توجه می‌کند و حتی نوشتن قرارداد با عناوین مختلف نیز تاثیری در ماهیت این قرارداد نخواهد داشت.

آن چیزی که باعث اثبات این رابطه کاری می‌شود، نحوه تعامل طرفین است. توافقاتی مانند ساعت کار کارگر و میزان دستمزد سال او ، از عواملی هستند که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی را مشخص می‌کند. وزارت خانه مربوطه وزارت کار و امور اجتماعی است که به تمام این موارد نظارت دارد.

صحت تنظیم نمونه قرارداد کار درصدی

قانون کار برای صحت تنظیم این قرارداد دو شرط اساسی در ماده 9 آورده است. ماده 9 قانون کار بیان می‌کند که عمل مورد نظر باید مشروعیت داشته باشد و موضوع قرارداد باید معین باشد. از طرف دیگر طرفین در انجام کار مورد نظر نباید ممنوعیت قانونی و شرعی داشته باشند. تبصره‌ای که در ادامه این ماده آمده است بیان می‌کند که قانون اصل را بر صحت تمامی قراردادهای کار می‌گذارد. مگر اینکه به هر طریقی خلاف آن اثبات شود.

حقوق و مزد قانونی در این قرارداد

یک نکته مهم در مورد نمونه قرارداد کارگر درصدی ، بحث حقوق و مزایای رفاهی قانون کار برای این قرارداد است. اداره کار هر ساله با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود، مبلغی را به‌ عنوان پایه حقوق کار در نظر می‌گیرد و به صورت رسمی اعلام می‌کند. کارفرما موظف است که حقوق پایه را به عنوان معیاری برای پرداخت دستمزد نیروی کار در نظر داشته باشد و آن را در متن قرارداد بنویسند.

نکته مهم در نمونه قرارداد کار درصدی این است که در بخشی از قرارداد که درباره حق الزحمه کارگر صحبت می‌شود، شروط درآمد درصدی او نیز در نظر گرفته خواهد شد. در واقع باید در این بخش درباره چگونگی دریافت پورسانت یا درصد، توضیح دهید.

خاتمه نمونه قرارداد کار درصدی

نمونه قرارداد کار درصدی در تاریخ مشخصی که برای مدت قرارداد در نظر گرفته شده است، به پایان می‌رسد. این معمول‌ترین شکل به پایان رسیدن یک نمونه قرارداد کار درصدی است. ماده 21 قانون کار به غیر از این مورد، موارد دیگری را نیز مطرح می‌کند که بروز آن‌ها می‌تواند موجب خاتمه این قرارداد شود.

براساس این ماده، موارد خاتمه قرارداد عبارت هستند از:

  1. فوت کارگر (کارپذیر)
  2. بازنشستگی کارگران
  3. با استناد به قانون از کار افتادگی کارگران
  4. پایان کار (در قراردادهایی که کار معینی تعریف شده است، پایان آن کار به منزله اتمام قرارداد خواهد بود.)
  5. استعفای کارگر

پیشنهادی که ما داریم

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به مجموعه حقوقی رکلا بسپارید. تیم حقوقی ما پس از دریافت درخواست شما، در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت و از مشاوره ما بهره مند می‌شوید. شما همچنین می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.

قرارداد کار درصدی (استخدامی با پورسانت)

روی تصویر بزنید و این قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد کار درصدی
دانلود نمونه قرارداد کار درصدی
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس، کارشناس حقوقی و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(13 نظر)
account_circle
سید حجت میرحسینی
thumb_up_alt
سلام میخواستم بدونم تمام تبصرها به روز هست یا خیر؟
05:22
03 بهمن 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. تمام قراردادهای موجود در وب سایت رکلا، به صورت کاملا اختصاصی تنظیم شده است و پیوسته در حال به روز رسانی آن‌ها هستیم. بنابراین تمام قراردادها مطابق با شرایط قانونی است.
14:03
04 بهمن 1400
account_circle
اسکندر سلیمان زاده
thumb_up_alt
سلام. بنده املاک دارم و حدود ۱۰ نفر در این املاک کار میکنند محدودیتی در زمان رفت و آمد به سر کار ندارند و زمان خاصی برای فعالیت ندارند بنده هیچ حقوقی پرداخت نمی کنم. لذا همیشه مشاوران بصورت پورسانتی به نسبت فعالیت در دریافت کمسیون با بنده شریک هستند. بنده به قراردادی نیاز دارم که به جهت قانون کار مسئولیت بیمه‌ای یا هر چیز دیگر برای بنده نداشته باشد. لطفا همکاری کنید. متشکرم.
17:22
25 بهمن 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. مواردی که شما بیان کردید تنها مصادیقی از نبود روابط کاری میان شما و ایشان است. مهمترین عاملی که روابط میان شما را به روابط کاری نزدیک می‌کند حضور ایشان در محل است. لذا توصیه می‌کنیم رویه اشتباهی که توسط تعداد کثیری از بنگاه‌های املاک انجام می‌شود را انتخاب نکنید و خودتان را با مشکلات سازمان تامین اجتماعی روبه رو نکنید.
17:35
26 بهمن 1400
account_circle
بهاره فروتن
thumb_up_alt
قرارداد برای نيروی سالن زيبايی به چه صورت است؟
00:21
14 اسفند 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. توصیه ما به وجود روابط استخدامی است و تاکید می‌کنیم که رویه موجود در اکثر سالن‌های زیبایی در خصوص روابط درصدی میان صاحب سالن و آرایشگر، رویه صحیحی نیست و قطعا در آینده، صاحب سالن را در ادارات کار و تامین اجتماعی با مشکل روبه رو خواهد کرد.
12:00
15 اسفند 1400
account_circle
سید حبیب تهرانی
thumb_up_alt
کارمندی دارم که در مغازه‌ام قهوه می‌فروشد از ۱۰ تا ۱۲. ۱۲ تا ۴ تعطیل است و به منزل می‌رود و از ۴ تا ۸ دوباره کار می‌‎کند و ماهیانه ۱ میلیون دستمزد بدون بیمه دریافت می‌کند. برای عدم بیمه می‌توانم با ایشان، قرارداد شراکتی بدون پرداخت ثابت حقوق منعقد کنم یا در صورت امکان، نمونه قرارداد بدون بیمه چگونه تنظیم کنم؟
20:38
20 اسفند 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. کارمند شما هر زمان که بخواهد قادر به طرح شکایت در ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. ضمن آنکه در خصوص چنین پرسنلی، تنظیم قراردادهای غیر کاری نظیر مشارکت، برای شما مصونیت ایجاد نخواهد کرد.
13:14
21 اسفند 1400
account_circle
هاشمی
thumb_up_alt
سلام من یک باغی دارم که داخلش سوییت و آلاچیق و تخت و مغازه سر باغ دارم. باغم توی منطقه توریستی اخلمد هستش. میخوام بدم به یک بنده خدا به صورت درصدی این چجوری قراردادش رو ببندم که فردا مشکل نشه؟
17:33
03 فروردین 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در این مورد، ممکن است بعدا از حیث قانون کار و تامین اجتماعی با مشکل مواجه شوید. پیشنهاد می‌کنیم روابط طرفین مطابق با قانون کار باشد و در خصوص مازاد بر آن، در قالب پاداش در کنار آن شخص باشید.
14:36
04 فروردین 1401
account_circle
رسول سلمانی
thumb_up_alt
باسلام و درود. بنده استاد کار در یک کارگاه هستم و به تنهایی همه کارها را انجام میدم و کارگاه و ابزار و متریال مصرفی با کارفرما است. چند درصد از سود کاری باید شامل من شود راهنمایی بکنید ممنون میشم.
07:58
14 فروردین 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. اگر روابط کاری شما مطابق با قانون کار است اساسا کارفرما تکلیفی به پرداخت سود ندارد و فقط باید مطابق با قانون کار و متن قرارداد نسبت به پرداخت حقوق و مزایا اقدام شود. اما اگر روابط شما شراکتی است بر اساس توافق قبلی و متن قرارداد نسبت به پرداخت درصد اقدام خواهد شد.
12:29
15 فروردین 1401
account_circle
کبری صولتی بشیر
thumb_up_alt
۱۵ سال در یک سالن به صورت درصدی از کارکرد خودم کار می‌کنم. قرارداد نداریم. فقط شفاهی صحبت شده. بیمه نشدم. بعد از این ۱۵ سال می‌توانم برای بیمه‌ای که نشدم شکایت کنم؟
22:57
26 فروردین 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. بله. این حق برای شما وجود دارد که مطالبات قانون کاری خود را از کارفرما دریافت کنید.
17:13
28 فروردین 1401
account_circle
سحر دیبازر
thumb_up_alt
سلام، من یه کافه صبحانه باز کردم قرار هست با بابا کار کنم. البته همه مخارج به عهده خود منه و هر خریدی که لازمه خودم انجام میدم و پخت و پز و شست و شو به عهده منه. پدرم فقط جوابگوی مشتری‌ها هست و چایی رو میده. می‌خوام درصدی باهاش کار کنم که از ساعت 8 صبح تا 13 و 4 بعد از ظهر تا 8 بازه مغازه. چه درصدی مناسبه که هم برای من بصرفه هم پدرم؟
00:21
04 خرداد 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در این مورد باید مطابق با شرایط موجود تصمیم گیری کنید. این سوال پاسخ حقوقی ندارد و اراده طرفین و صرفه و صلاح هریک از آن‌ها در تعیین سهم از سود و زیان دخیل خواهد بود.
07:46
05 خرداد 1401
account_circle
باطنی
thumb_up_alt
سلام. اخیرا یک دفتر کار برای فروش تجهیزات برقی راه اندازی کردم. یک خانم تازه فارغ التحصیل شده گفته میام کارهایی که در دفتر هست را انجام می‌دهم و در ازای آن، آموزش تخصصی کار با تجهیزات را به او بدهم. نوع قراردادی که باید با ایشان تنظیم کنم چیست؟
06:10
10 خرداد 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. در نظر داشته باشید که ایشان در هر حال، مشمول قانون کار خواهد بود و باید بیمه نیز رد شود. لذا ممکن است در آینده از این نظر با مشکل مواجه شوید. در خصوص آموزش نیز، می‌توانید قرارداد آموزش خصوصی را که در وب سایت موجود است با ایشان تنظیم و امضا کنید.
12:09
11 خرداد 1401
account_circle
مهدی یوسفی
thumb_up_alt
سلام وقتتون بخیر من یه کارگاه تابلو سازی دارم میخوام با نیروهای کارم قرارداد درصدی بنویسم و اینکه الان هم به صورت شفاهی این قرارداد رو با هاشون گذروندم ولی می‌خوام کتبی باشه تا بعد ادعایی برای بیمه و سنوات نداشته باشن ممنون میشم راهنمایی کنید و اینکه نمونه برگه قرارداد مذکور رو هم لازم دارم.
13:47
19 مرداد 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. روابط کاری شما با پرسنل حاضر در کارگاه، مصداق روابط کارگری و کارفرمایی است. هیچ قراردادی توان مقابله با قوانین کار و تامین اجتماعی را ندارد و نداشتن قرارداد نیز، مشکل شما را دو چندان خواهد کرد.
12:33
20 مرداد 1401