نمونه قرارداد درصدی فروش و قانون و ضوابط حاکم بر این قرارداد!

قرارداد درصدی فروش

قرارداد درصدی از فروش یک نوع قرارداد کار است. این قرارداد بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. به موجب این قررداد، برای دو طرف حقوق و تکالیفی به وجود می‌آید. به دلیل اینکه این قرارداد، بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود، هر دو طرف شرایط خود را در آن می‌نویسند. اما قرارداد درصدی از فروش مشمول قانون کار است.

در نمونه قرارداد درصدی از فروش کارفرما باید علاوه بر حقوقی که به کارگر می‎دهد، درصدی از درآمد فروش که حاصل کار و زحمتش است را به او بدهد. این درصدی که به کارگر داده می‌شود باعث افزایش انگیزه و انرژی او برای ادامه کار می‌شود، زیرا هر چه بیش‌تر تلاش کند و درآمد کارفرما بالاتر رود، سود خودش هم بیشتر می‌شود. این بالا رفتن میزان سود عامل مهمی برای تلاش کارگر است. در نمونه قرارداد درصدی فروش ، کارگر خودش را عضو مهم و تاثیرگذاری می‌بیند و برای پیشرفت کار به طور مضاعف تلاش می‌کند، زیرا موفقیت کارفرما و مجموعه را موفقیت خودش می‌داند و به همین دلیل، هرچه کارگر پویاتر باشد، کارفرما نیز به اهدافش نزدیک‌تر می‌شود.

نمونه قرارداد درصدی فروش باعث افزایش خلاقیت کارگر برای جذب مشتری و افزایش فروش می‌شود. این مورد زمانی تشدید می‌شود که تعداد زیادی کارگر برای کارفرما کار ‌کنند و هر کدام تلاش ‌کنند تا با فروش بیش‌تر، سود بیش‌تری برای مجموعه به دست آورند. این سودآوری، عرصه را برای یک رقابت سالم و پر بازده فراهم می‌کند، زیرا این رقابت به نفع خود آن‌ها و بیشتر از هر کسی، به نفع کارفرما است چون این تلاش و فعالیت مستمر و افزایشی کارگران، باعث کسب سود فراوانی برای می‌شود.

اهمیت نمونه قرارداد درصدی از فروش

این قرارداد به جهت اینکه باعث می‌شود یک اطمینان خاطر برای کارگر شکل گیرد و حقوق و مزایای او قانونی شمرده شود، اهمیت فراوانی دارد. کارگر با توجه به این قرارداد از میزان کار و درآمد و بیمه خود مطلع است و اگر کارفرما از انجام هر کدام از آن‌ها کوتاهی کند کارگر مورد حمایت قانون کار است. از طرفی، کارفرما که راهکار و اسرار کار خود و همچنین محصول خود را نزد کارگر امانت گذاشته است با تنظیم این قرارداد، امنیت خاطر دارد که کارگر به او و کارش تعهد دارد و در صورتی که از انجام تعهدات خود کوتاهی کند، می‌تواند به موجب نمونه قرارداد درصدی از فروش ، کارگر را به انجام تعهداتش ملزم کند.

اهمیت دیگر این قرارداد تعیین میزان ساعت کار و درآمد کارگر است. اگر کارگر کمتر از ساعات کار مشخص شده کار کند، تخلف کرده و با او طبق قانون کار برخورد می‌شود. از طرفی کارفرما متعهد می‌شود، در ازای فروش تعداد معینی از اجناس خود مقدار مشخصی سود به کارگر بپردازد. اگر کارفرما در این امر کوتاهی کند، کارگر می‌تواند از طریق اداره کار و قانون کار، الزام او را به پرداخت حقوق و سود بخواهد.

برای چه کارهایی می‌توانیم نمونه قرارداد درصد فروش تنظیم کنیم؟

نمونه قرارداد درصد فروش می‌تواند در همه زمینه‌ها کاربرد داشته‌ باشد. به دلیل اینکه هم مورد حمایت قانون است و هم اینکه کارگر آن شخص حقیقی است و به تمام وظایف خود در مقابل کارفرما و قراردادی که امضاء کرده است عمل می‌کند. برای هر کاری که در قانون ما محترم شمرده شده است می‌توانیم نمونه قرارداد درصد فروش را تنظیم و امضاء کنیم. در واقع برای خرید و فروش هر کالایی که طبق قانون، تنظیم قرارداد خرید کالا برای آن مجاز است و می توانید این قرارداد را بنویسید.

علاوه بر خرید و فروش کالا می‌توانیم این قرارداد را برای فروش اموال غیر منقول هم تنظیم کنیم. برای مثال، فردی که یک ساختمان چند طبقه دارد و می‌خواهد به خریداران پیش فروش کند. این شخص مالک می‌تواند فردی را استخدام کند و بگوید: هر کدام از این واحدها را که فروختی10 درصد سود هرفروش را به تو می‌دهم، این قرارداد درصدی از فروش است. البته در مورد مثال آخر، شما می‌توانید قرارداد جعاله ملک یا قرارداد کارگزاری ملک نیز تنظیم کنید.

عرصه فعالیت نمونه قرارداد درصد از فروش

کارفرما در زمان تنظیم نمونه قرارداد درصد از فروش می‌تواند حیطه فعالیتش را برای کارگر مشخص کند. به عبارت دیگر کارفرما باید محدوده اختیارات کارگر را برای او معین کند. برای مثال: کارفرما باید مشخص کند که هدف از این نمونه قرارداد درصد از فروش در عرصه استان یا کل کشور است، تا کارگر تکلیف خودش خودش را بداند و برای پیشرفت کار برنامه ریزی کند.

نمونه قرارداد درصدی از فروش از منظر قانون

این قرارداد کاری تابع قانون کار است و باید مطابق آن تنظیم شود.

مطابق ماده 23 قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌ها و مقررات حمایتی، تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

با توجه به ماده 8 قانون کار، شروطی که در قرارداد در مورد مزایای کارگر ذکر می‌شود، نباید کمتر از میزانی باشد که در قانون کار تعیین شده است.

قرارداد فروش درصدی

حقوق و دستمزد کارگر در قرارداد فروش درصدی

حقوق و دستمزدی که کارگر برای کارفرما در نظر دارد باید در این قسمت از قرارداد فروشنده درصدی، به طور دقیق و کامل نوشته شود. زیرا این موضوع یکی از مهمترین نکات هر قراردادی است. کارفرما باید حقوق ماهیانه کارگر به علاوه درصد سود فروش کالا و همچنین سایر حقوق و مزایای او را بنویسد و هر دو طرف، آن را امضاء کنند. برای مثال: در قرارداد بنویسد در ازای فروش بیشتر در ماه، 20 درصد سود فروش، به کارگر تعلق دارد.

تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد فروشنده درصدی

لازم است در نمونه قرارداد درصد از فروش ، تاریخ تنظیم قرارداد و استخدام کارگر نوشته شود. زیرا برای محاسبه حقوق، برای تعیین زمان و مدت قرارداد و برای پرداخت حق بیمه کارگر اهمیت زیادی دارد و باید حتما نوشته شود.

تعطیلات کارگر در نمونه قرارداد درصد از فروش

تعطیلات کارمند و کارگر مطابق با قانون کار مشخص شده است. روز جمعه روز تعطیلی با حقوق است. ضمن آنکه نیروی انسانی، در روزهای تعطیلی رسمی نیز تعطیل خواهد بود.

بیمه کارگر در نمونه قرارداد درصد فروش

به دلیل اینکه نمونه قرارداد درصدی فروش تابع قانون کار است، لذا کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را پرداخت کند. لذا چنین قراردادی از نظر حق بیمه کاملاً منطبق با قواعدی است که در متن قانون کار نوشته شده است.

تعهدات و شرایط کارگر و کارفرما

مطابق با قرارداد فروش درصدی که بین کارگر و کارفرما امضاء می‌شود، میزان سود کارگر از فروش تعیین می‌شود. این میزان سود و نحوه پرداخت آن در متن قرارداد نوشته می‌شود و دو طرف آن را امضاء می‌کنند.

کارگر موظف است در ارائه خدمات و معرفی کالا به مردم از کارفرما حمایت کند و هیچ گونه وجه اضافی برای خودش از مشتری نگیرد.

کارگر می‌تواند نمونه‌هایی از کالا‌ی موضوع قرارداد را نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم به مشتری نشان دهد.

تمدید قرارداد فروشنده درصدی

زمانی که مدت قرارداد درصدی از فروش به پایان برسد، هر دو طرف در صورت تمایل به ادامه همکاری باید این قرارداد را تمدید کنند. زیرا سکوت دو طرف نشان دهنده تمایل به همکاری مجدد نیست. اتمام مدت قرارداد در صورتی که کار مورد نظر هنوز تمام نشده باعث مشکلاتی برای کارفرما می‌شود و بهتر است از هرچه سریع‌تر تکلیف تمدید یا عدم تمدید آن مشخص شود.

انحلال قرارداد فروشنده درصدی

در این قسمت زمانی که قرار است قرارداد فروشنده درصدی به پایان برسد را می‌نویسند. اگر تعیین شود که با پایان فروش کالای موضوع قرارداد این نمونه قرارداد درصدی فروش هم به اتمام می‌رسد، همزمان با اتمام فروش، قرارداد تمام خواهد شد و از درجه اعتبار خارج می‌شود.

فسخ قرارداد

نمونه قرارداد درصدی فروش تابع قرارداد کار است و با فوت و از کار افتادگی و استعفای کارگر و مسایلی از این قبیل فسخ می‌شود. علاوه بر این‌ها اگر هریک از دو طرف، برای خود حق فسخ در نظر بگیرند، این حق برای آنان وجود خواهد داشت که مطابق حق فسخ مشخص شده، قرارداد را فسخ کنند.

مرجع حل اختلاف

از آنجایی که نمونه قرارداد درصد از فروش تابع قانون کار است لذا در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما اگر این اختلاف با صلح و سازش رفع نشود، دو طرف به اداره کار مراجعه می‌کنند و تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را مطرح می‌کنند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد درصد از فروش روی اینجا بزنید.

شما همچنین می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید. برای دریافت مشاوره روی لینک قبل بزنید.

از طرف دیگر، نمونه قرارداد کار درصدی تنظیم شده است. شما می‌توانید روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد کار درصدی
منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
مهدی
00:19
23 آبان 1400
با سلام و عرض ادب. ببخشید سوالی داشتم در مورد اینکه من و همسرم که ایشان آشپز هستن به دنبال مکانی برای اجاره بودیم که اتفاقی با شخصی آشنا شدیم که مجموعه غذایی داشتند که دنبال کسی بودند که بخش غذای ایرانی خود را فعال کنند. ‌پس از صحبت‌هایی که داشتیم ایشون گفتند که جا و مکان و تجهیزات با خودشون و تهیه مواد اولیه و کار با ما باشه و از فروش و یا سود فروش، ۵۰ درصد با ما شریک باشند چون نمی‌‎دونم این کاردرست هست یا غلط، مزاحم شدم تا دقیق راهنمایی بفرمایید و جزییات رو بهم بگید با تشکر.
user-img
سلام. قرارداد مورد نیاز شما در ردیف قراردادهای مشارکت قرار می‌گیرد و به طور کلی، چنین رابطه کاری امکان پذیر است. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت جزئیات کامل‌تر از این نوع رابطه کاری، درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم و راجع به جنبه‌های مختلف این مشارکت تبادل نظر شود.
user-img
مینا لاله عباسی
21:23
27 اسفند 1400
یک مغازه به دو پسرم پیشنهاد داده که بیایید در مغازه‌ام فروشندگی کنید و اگه سرمایه دارید هم شراکت کنید. در قرارداد ذکر کرده که دوازده و نیم درصد بابت دویست میلیون تومان سرمایه و فروشندگی تمام وقت. آیا این قرارداد به صرفه است برای دو نفر یا درصد برای دو مورد (سرمایه و فروشندگی) کافی است یا لازم است درصد را بالا ببریم؟ ممنون از پاسخ شما.
user-img
سلام. تعیین درصد در این خصوص به توافق طرفین بستگی دارد و هرکس با توجه به شرایط خود، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. آنچه اهمیت دارد نحوه نوشتن متن قرارداد است که باید در آن، تمام جنبه‌های قانونی به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته باشد. ضمناً در صورتی که صاحب مغازه قصد دارد از این طریق، از پرداخت بیمه خودداری کند این امکان وجود نخواهد داشت.
user-img
رحیمی
14:00
13 فروردین 1401
با سلام آیا می‌توان در قرارداد قانون کار، بند مربوط به درصدی از فروش را اضافه کرد؟
user-img
سلام. بله. می‌توانید در قالب پاداش نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. ما این بند را در قرارداد کار درصدی اضافه کرده‌‎ایم. این قرارداد را در وب سایت جستجو کنید.
user-img
نادر محمودزاده
16:51
31 اردیبهشت 1401
من در یک فروشگاه کت و شلوار فروشی مشغول هستم ولی درصدی که به من می دادن را نمی دن.
user-img
سلام. مشخص نکرده‌اید که قرارداد شما چه ماهیتی دارد. با توجه به نوع قرارداد اعم از کار یا شراکت، شرایط متفاوت است.