کلیات و ضروریات قرارداد کاری بین دو نفر و متن نمونه قرارداد کارگر و کارفرما

قرارداد کاری بین دو نفر

قرارداد کاری بین دو نفر یک سند حقوقی مهم و یکی از انواع نمونه قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است. قرارداد کاری قراردادی است که میان کارفرما و کارگر تنظیم و امضا می‌شود و قرارداد کارفرما و کارگر نیز نامیده می‌شود. البته این نمونه قرارداد با قرارداد همکاری بین دو شرکت متفاوت است و در قرارداد کاری، حتما یکی از طرف‌های قرارداد شخص حقیقی است. قرارداد کاری میان دو نفر، یک سند حقوقی الزامی است. یعنی قواعد آن بر اساس قانون کار تعیین می‌شود و توافق بر خلاف آن پذیرفته نیست. ما در نوشته دیگری در خصوص قرارداد کار موقت نیز هم‌کلام شده‌ایم. در نوشتۀ دیگری نیز به طور مفصل قرارداد کار را مورد بررسی قرار دادیم. ما در خصوص قرارداد کار ساعتی نیز مباحثی را با شما مطرح کردیم.

اما نمونه قرارداد کاری بین دو نفر چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.

نمونه قرارداد کاری بین دو نفر چیست

بدون شک، در حال حاضر اشخاصی با نام کارگر ، کارمند یا کارپذیر مشغول به فعالیت هستند و کسانی نیز با عنوان کارفرما ، مدیر یا رئیس بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت می‌کنند. قرارداد کاری می‌تواند بین بیشتر از دو نفر نیز تنظیم شود. اما معمولاً میان دو نفر یعنی کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. قرارداد استخدام نیز که پس از پایان مصاحبه استخدام تنظیم می‌شود یکی از انواع قرارداد کاری است.

ماده 7 قانون کار ، قرارداد کاری را تعریف کرده است:

«قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»

بنابراین، نمونه قرارداد کاری بین دو نفر انواع مختلفی دارد:

  1. قرارداد کار موقت؛
  2. قرارداد کار مدت معین؛
  3. قرارداد کار معین؛
  4. قرارداد کار دائمی.

قرارداد کار دائم چیست؟

قرارداد کار دائمی (غیر موقت) قراردادی است که شرط مدت زمان برای آن تعیین نشده‌ است. در واقع، صراحتاً به غیر دائمی بودن فعالیت در متن قرارداد کاری اشاره شده است.

بنابراین اگر در متن قرارداد کاری مدت قرارداد ذکر نشود باز هم قرارداد کاری دائمی است. این نوع قرارداد در حال حاضر، بیشتر در روابط استخدامی برای در سازمان‌های دولتی استفاده می‌شود و بازه زمانی 30 ساله را در برمی‌گیرد. یعنی تمام سال‌هایی که کارپذیر امکان فعالیت دارد، در استخدام سازمان خواهد بود.

قرارداد کار معین چیست

قرارداد کار معین که یکی از اقسام قرارداد کار موقت است در مواردی استفاده می‌شود که دو نفر قصد دارند برای کاری معین توافق کنند. به محض پایان و تکمیل کار، قرارداد کار موقت به پایان می‌رسد.

قرار کار مدت معین چیست

قرارداد کار مدت معین نیز یکی از انواع قرارداد کاری است.

وقتی قرار است کاری برای مدت معین انجام شود و فعالیت جنبۀ دائمی ندارد، از این قرارداد استفاده می‌شود.

قرارداد کاری بین دو نفر

فسخ قرارداد کار دائم

مطابق مادۀ 21 قانون کار، فسخ قرارداد کار دائم از طریق یکی از راه‌های زیر انجام می‌شود:

  1. فوت کارگر؛
  2. بازنشستگی یا از کارافتادگی کامل کارگر؛
  3. استعفای کارگر؛
  4. اخراج موجه کارگر.

در مورد اخراج موجه کارگر باید در نظر داشت که مطابق مادۀ 27 قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و آیین‌نامه‌ انضباطی کارگاه را حتی با وجود تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما این حق را دارد که پس از پرداخت مطالبات و حقوق عقب افتاده کارگر، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان حق سنوات به ایشان پرداخت کند و قرارداد کاری فسخ شود.

در مورد استعفا از کار مطابق با قانون کار، کارگر موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد و در همان ابتدا، استعفای خود را به صورت مکتوب در اختیار کارفرما قرار دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را به صورت مکتوب به کارفرما اطلاع ندهد استعفای ایشان منتفی است و کارگر مکلف خواهد بود رونوشت استعفا و انصراف خود را به شورای اسلامی کارگاه (در صورتی که وجود داشته باشد) و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

فسخ قرارداد کار موقت

مطابق مادۀ 25 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، هرگاه قرارداد کاری بین دو نفر برای مدت معین و یا برای انجام کار معین تنظیم و امضا شود هیچکدام از طرف‌های قرارداد کاری به تنهایی نمی‌توانند آن را فسخ کنند. اما شرایط پایان قرارداد کار موقت با مدت معین یا کار معین نیز تا حد زیادی مشابه قرارداد کار دائمی است. تنها نکته‌ای که در این مورد وجود دارد آن است که در این نوع از قرارداد کاری بین دو نفر پس از آن‌که قرارداد به پایان رسید در صورت عدم تمدید مدت آن، قرارداد تمام می‌شود و اگر قرارداد کار معین باشد پس از تکمیل و پایان کار قرارداد نیز به پایان می‌رسد.

در راستای موضوع این بخش از مقاله، مطالعه مقاله دیگری با عنوان فسخ قرارداد کار توسط کارفرما را پیشنهاد می‌کنیم. مطالعه آن مقاله می‌تواند اطلاعات کاربردی را در اختیار شما قرار دهد.

ساعت کاری قانون کار چگونه است؟

بر اساس مادۀ 51 قانون کار، در طول هر 24 ساعت، ساعت کار کارگران باید حداکثر 7 ساعت 20 دقیقه باشد. البته در کارهای سخت و زیان آور ساعت کار از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته بیشتر نیست. البته در برخی موارد می‌توان در این مورد توافق دیگری کرد. یعنی کارفرما و کارگر می‌توانند ساعت‌های کار را در بعضی از روزهای هفته از میزانی که در قانون کار تعیین شده است کمتر و در روزهای دیگر افزایش دهند.

جزئیاتی در خصوص دستمزد کارگر

نمونه قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما یک حق الزحمه نیز دارد. براساس قانون کار، حق الزحمه یا مزد می‌تواند هم وجه نقد و هم وجه غیر نقدی و یا یکی از این موارد باشد. اگر مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولیدی باشد به آن کارمزد گفته می‌شود. اگر در متن قرارداد کاری مزد بر مبنای انجام کار در زمان معین باشد به آن کارمزد ساعتی می‌گویند و اگر مزد به صورت ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی گفته می‌شود.

نمونه قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما

بیمه کارگری

کارفرمایان بر اساس ماده 148 قانون کار وظیفه بیمه کردن کارگران را به‌عهده دارند.

بیمه نمودن کارگر بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود و فرقی ندارد که قرارداد کار دائمی یا قرارداد کار موقت باشد. حتی اگر در متن قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر در مورد بیمه تعیین تکلیف نشود، باز هم پرداخت حق بیمه الزامی است.

مرخصی کارگر

مرخصی کارگر با استفاده از مزد و محاسبۀ چهار روز هفته، به صورت سالانه مجموعاً یک ماه است. باقی‌ماندۀ روزهای تعطیل، به عنوان روز‌های مرخصی محاسبه نمی‌شود. در خصوص کارگرانی که کمتر از یک سال به کار اشتغال دارند، میزان مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمانی که کار کرده‌اند از تمام سال و از میزان یک ماه مرخصی استحقاقی محاسبه می‌شود.

دوره آزمایشی قانون کار دقیقا به چه معنا است؟

در متن قرارداد کاری بین دو نفر طرف‌های قرارداد می‌توانند با توافق هم، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. در طول این مدت، هرکدام از طرفین قرارداد می‌توانند بدون نیاز به اطلاع قبلی و بدون نیاز به پرداخت خسارت، رابطۀ کاری را قطع کنند. حداکثر مدت دوره آزمایشی قانون کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه است. این دوره آزمایشی برای کارگران ماهر و دارای تخصص بالا سه ماه است. البته شما می‌توانید قرارداد کار آزمایشی را به صورت مجزا از قرارداد اصلی تنظیم کنید. یعنی ابتدا یک قرارداد حداکثر سهم ماهه تنظیم شود و در صورت موافقت طرفین و پس از گذشت آن مدت، قرارداد جدیدی نوشته شود.

متن نمونه قرارداد کاری بین دو نفر

تیم حقوقی رکلا اقدام به تهیه نمونه قرارداد کار نموده است. شما می‌توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، نمونه قرارداد کاری بین دو نفر را دریافت کنید. شما همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. این سرویس به شما امکان می‌دهد که با مشاوران حقوقی با تجربه و وکلا ارتباط بگیرید و در یک مکالمه اختصاصی سوالات حقوقی خود را از آن‌ها بپرسید. علاوه براین، اگر روابط کاری پیچیده‌ای دارید و می‌خواهید به شروط و تعهدات ویژه‌ای در متن قرارداد شما اشاره شود، بهترین اقدام، استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی است.

نمونه قرارداد دقیق

روی تصویر زیر بزنید و همین حالا این قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
سیستانی
12:02
10 آبان 1399
4

سلام من نمونه قرارداد کاری بین دو شرکت رو می‌خوام. ما یک شرکت تبلیغاتی هستیم و برای قرارداد با یک شخص یا مجموعه، قصد تنظیم این قرارداد را داریم.

user-img

سلام. وقت بخیر. اگر منظورتون قرارداد شراکت هست، باید از شراکت نامه استفاده کنید. اگر هم می‌خواهید وظیفه انجام کار مشخصی را در مقابل شرکت دیگر و برای یه دوره زمانی به عهده بگیرید می‌توانید از قرارداد پیمانکاری استفاده کنید. توصیه می‌کنم ابتدا با همکارانم در بخش پشتیبانی مشورت کنید.

user-img
کاربر رکلا
10:45
01 آذر 1399
4
سلام. من استاد قنادی هستم که بیست و چهار ماه جایی مشغول بودم. ببین ما یه قراردادی هست که خودمان نوشتیم ولی کارفرما گفت از آن قرارداد، من بیمه و همه موارد را با حقوقم بدهم. من هم که کاری نداشتم مجبور شدم قرار داد را امضا کنم آیا من الان می‌توانم شکایت کنم بیمه و اضافه کاری را بگیرم؟
user-img
سلام. وقت بخیر. بله. شما می‌توانید با مراجعه به اداره کار و ارائه قرارداد مورد اشاره، کلیه حقوق و مزایای معوقه خود را مطالبه کنید.
user-img
محمد
06:53
02 خرداد 1400
4
من یه شرکت تاسیس کردم و میخوام کارگر و سر کارگر استخدام کنم. متن قرارداد میخوام. چطور میتونم از خدمات شما استفاده کنم؟
user-img
سلام و وقت بخیر. در صورتی که می‌خواهید نمونه قرارداد کاری تهیه کنید از منوی سایت روی نمونه قرارداد بزنید و وارد بخش نمونه قراردادها شوید و روی دسته بندی استخدام و کاریابی بزنید. در صورتی که درخواست تنظیم قرارداد دارید از منوی سایت روی تنظیم قرارداد بزنید و درخواست خود را ثبت کنید.
user-img
فاطمه عزیزی
14:49
12 شهریور 1400
1
من چند روزه مشغول کار حسابداری هستم. صاحبکارم گفته بايد قرارداد بنویسیم. من می‌خوام 6 ماه واسه ایشون کار کنم. قراردادی که می‌خوایم بنویسیم باید به مدت شش ماه باشه؟
user-img
سلام. با توجه به توافق طرفین امکان تعیین مدت وجود دارد و حتی می‌توانید برای مدت کمتری توافق کنید.