قرارداد کار در چاپخانه ؛ قراردادی که در صنعت چاپ به آن نیاز دارید!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/12/25
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد کار در چاپخانه

قرارداد کار در چاپخانه یک قرارداد استخدام است که میان کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. تمام قراردادهای کاری و استخدامی باید براساس قانون کار تنظیم شوند. قراردادی که برای کار در چاپخانه تهیه خواهد شد نیز در صورتی باعث ایجاد رابطه استخدامی میان کارفرما و کارپذیر می‌شود که مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در قانون کار تنظیم شده باشد. کارپذیری که به موجب تنظیم و امضای این قرارداد، به خدمت گرفته می‌شود، از حمایت قانون کار برخوردار خواهد بود. این قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود. قراردادی که برای کار در چاپخانه و به صورت کتبی تنظیم شده است، سندی خواهد بود که رابطه استخدامی میان کارفرما و کارپذیر را به اثبات می‌‌رساند و به همین دلیل، باید به گونه‌ای باشد که از بروز هر گونه اختلاف میان آن‌ها جلوگیری کند.

در این نوشتار قصد داریم که از شرایط و ضوابط قانونی این قرارداد و نحوه تنظیم آن صحبت کنیم.

روش‌های مختلف تنظیم قرارداد کار در چاپخانه

قراردادهای استخدامی می‌توانند به روش‌های مختلفی تنظیم شوند. این قراردادها، ممکن است که دائم یا غیر دائم (موقت) باشند یا برای انجام کار معین یا به صورت آزمایشی تنظیم شوند. در ادامه، هر یک از انواع نمونه قرارداد کار چاپی را بررسی می‌کنیم:

 1. قرارداد کار دائم: این توافق نامه استخدامی برای بازه زمانی نامحدودی تنظیم می‌شود. کارگری که به موجب امضای این توافق نامه استخدام شده است نیز، می‌تواند برای بازه زمانی نامحدود و غیر مشخصی در چاپخانه کار کند؛
 2. قرارداد کار موقت : توافق نامه استخدامی که موقت است، برای مدت مشخصی تنظیم می‌شود. تمام شدن مدت این قرارداد باعث خاتمه رابطه استخدامی میان کارگر چاپخانه و کارفرما خواهد شد؛
 3. قرارداد کار معین : این توافق نامه هنگامی تنظیم می‌شود که کارفرما بخواهد انجام کار معینی را در چاپخانه به کارپذیر واگذار کند. هر گاه کار موضوع این توافق نامه به صورت کامل انجام شد، رابطه استخدامی میان کارفرما و کارپذیر نیز به پایان می‌رسد؛
 4. قرارداد کار آزمایشی : کارفرما و کارگری که می‌خواهد در چاپخانه کار کند با توافق یکدیگر می‌توانند یک دوره آزمایشی در نظر بگیرند که حداکثر مدت آن بین یک الی سه ماه است.

شرایط و تشریفات قانونی تعیین حق السعی در این قرارداد

فردی که قرارداد کار در چاپخانه را به عنوان کارگر امضا می‌کند در ازای کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد، مستحق دریافت دستمزد است. مبلغی که در این توافق نامه به عنوان دستمزد تعیین می‌شود و شرایط پرداخت آن به تصمیم کارپذیر و کارفرما بستگی دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شورای عالی کار، هر ساله حداقل مبلغ دستمزد کارپذیران را معین می‌کند. بنابراین، مبلغی که در نمونه قرارداد کار چاپ به عنوان دستمزد کارگر تعیین می‌شود نباید کمتر از حداقل دستمزد سال باشد که در مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است.

قانون گذار در قانون کار، مزایایی را برای تامین رفاه اقتصادی کارگران پیش بینی کرده است. تمام کارگرانی که به موجب امضا قرارداد کار به خدمت گرفته می‌شوند، از مزایای قانونی برخودار خواهند شد. بنابراین، امضای نمونه قرارداد کار چاپی باعث خواهد شد که کارپذیر از مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شود. با توجه به مقدمات بالا می‌توانیم بگوییم؛ حق السعی که باید به کارگر چاپخانه پرداخت شود، موارد زیر را در برمی‌گیرد:

 1. دستمزد؛
 2. حق اولاد (عائله مندی)؛
 3. کمک هزینه خوار و بار ؛
 4. حق مسکن ؛
 5. کمک هزینه ایاب و ذهاب؛
 6. پاداش افزایش تولید.

نحوه تعیین ساعات کاری در قرارداد کار در چاپخانه

ساعات کاری کارگر در قرارداد کار در چاپخانه باید به صورتی تعیین شود که بیشتر از 8 ساعت در شبانه روز نباشد. ساعات کاری مازاد از 8 ساعت در شبانه روز، باید به عنوان اضافه کاری کارگر چاپخانه محاسبه شود. کارفرما در صورتی می‌تواند برای کارگر چاپخانه اضافه کاری تعیین کند که موافقت و رضایت او را جلب کرده باشد. اگر کارگر چاپخانه با اضافه کاری موافق باشد، کارفرما باید ساعات اضافه کاری او را به صورتی تعیین کند که بیشتر از 4 ساعت در شبانه روز نشود.

کارگر چاپخانه به ازای هر یک ساعت اضافه کاری، مستحق دریافت اضافه دستمزدی معادل با 40 درصد مزد عادی ساعتی روزانه است.

ساعات کاری روز، بازه زمانی 6 صبح الی 22 بامداد را در بر می‌گیرد. ساعات کاری شب نیز از ساعت 22 بامداد الی 6 صبح است. کارگری که تمام یا قسمتی از ساعات کاری او در فاصله زمانی 22 بامداد تا 6 صبح است، شب کار محسوب می‌شود. کارگر چاپخانه به ازای هر یک ساعت شب کاری، مستحق دریافت اضافه دستمزدی معادل با 35 درصد مزد ساعتی عادی روزانه است.

شرایط تعیین فوق العاده جمعه کاری در قرارداد کار در چاپخانه

در نمونه قرارداد کار چاپ، تعطیلات کارگر به سه دسته تقسیم می‌شود که در ادامه، آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

 1. تعطیلی روز جمعه: کارگری که 6 روز در هفته به انجام کار در چاپخانه مشغول است، از یک روز تعطیلی اجباری در روز جمعه برخوردار می‌شود؛
 2. ایام تعطیل رسمی: روزهایی که در تقویم به عنوان روز تعطیلی رسمی کشور مشخص شده است نیز، جزو تعطیلات کارگر چاپخانه محاسبه خواهد شد؛
 3. تعطیلی روز کارگر: 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر نامیده شده است و جزو تعطیلی‌های کارگر چاپخانه محسوب می‌شود.

کارگر چاپخانه در روزهای تعطیل کار نمی‌کند اما باید بابت آ‌ن‌ها روزها، دستمزد و مزایا دریافت کند.

کارفرما در صورتی می‌تواند برای کارگر چاپخانه، جمعه کاری تعیین کند که موافقت او را جلب کرده باشد. اگر کارگر چاپخانه با جمعه کاری موافقت کند، به ازای هر روز جمعه‌ای که در چاپخانه کار می‌کند، مستحق دریافت اضافه دستمزدی معادل با 40 درصد مزد عادی روزانه است.

نحوه محاسبه مرخصی‌ها در قرارداد کار در چاپخانه

مرخص‌ها در نمونه قرارداد کار چاپی باید مطابق با قانون کار تعیین شوند. در ادامه، مرخصی‌های کارپذیر را بررسی می‌کنیم:

 1. مرخصی استحقاقی : تمام کارپذیران به ازای هر یک سال خدمت مستحق یک ماه تعطیلی استحقاقی (بدون در نظر گرفتن روزهای جمعه) هستند؛
 2. مدت مرخصی حج: مدت این مرخصی یک ماه است و برای انجام فریضه حج واجب به کارگر داده می‌شود؛
 3. ایام مرخصی ارفاقی: مدت مرخصی ارفاقی سه روز است و برای ازدواج دائم و فوت پدر، مادر، همسر و فرزند به کارگر داده می‌شود؛
 4. مرخصی تحصیلی: مدت آن دو سال است و برای تحصیلات رسمی به کارگر داده می‌شود؛
 5. مدت مرخصی استعلاجی: حداقل مدت این مرخصی، سه روز است؛
 6. ایام مرخصی بدون حقوق: حداکثر مدت این مرخصی، 2 سال متوالی یا متناوب است؛
 7. مرخصی ساعاتی: مدت مرخصی ساعتی، کمتر از یک روز است؛
 8. مرخصی زایمان: این مرخصی به کارگران خانم تعلق می‌گیرد.

قرارداد کار در چاپخانه چگونه خاتمه پیدا می‌کند؟

شرایط خاتمه نمونه قرارداد کار چاپ در ماده 21 قانون کار مشخص شده است که در ادامه، آن‌ها را شمارش می‌کنیم:

 1. فوت کارگر؛
 2. بازنشستگی کارگر؛
 3. از کار افتادگی کلی کارگر؛
 4. به پایان رسیدن مدت قرارداد کار موقت؛
 5. پایان کار در قرارداد کار معین؛
 6. استعفای کارگر.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط و تشریفات قانونی اخراج کارگر نیز یکی دیگر از موارد فسخ این قرارداد محسوب خواهد شد که در ماده 27 قانون کار از آن صحبت می‌‌شود. اخراج کارگر نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث خاتمه این قرارداد خواهد شد.

مرجع حل اختلاف این قرارداد

هر زمانی که میان نیروی کار انسانی و کارفرمای این قرارداد اختلاف یا مشکلی ایجاد شود که نتوانند از طریق صلح و سازش آن را برطرف کنند، باید رسیدگی به موضوع را به مرجع حل اختلاف بسپارند. مرجع حل اختلاف این قرارداد، اداره کار است و پیگیری شکایات مربوط به روابط کارپذیری و کارفرمایی را به عهده دارد. این مرجع با بررسی شرایط کاری و روابطی که میان طرفین برقرار بوده است، میان آن‌ها داوری می‌کند و رای می‌دهد.

برای نوشتن این قرارداد چه پیشنهادی دارید؟

این قرارداد در صورتی تحت حمایت قانون کار قرار می‌گیرد که مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در آن تنظیم شده باشد. در این صورت، کارگر و کارفرمایی که به موجب امضای این قرارداد با یکدیگر همکاری می‌کنند نیز از حمایت‌های قانون کار برخوردار می‌شوند. به همین دلیل، تنظیم اصولی و قانونی این قرارداد بسیار حائز اهمیت است. تیم رکلا در بخش خدمات تنظیم قرارداد سعی دارد شرایطی ایجاد کند که تنظیم قراردادهای مورد نظر شما با سرعت و کیفیت بهتری انجام شود. برای بهره مندی از این خدمات، می‌توانید به سهولت درخواستتان را در این بخش ثبت کنید.

علاوه براین، برای آشنایی با شرایط و نکات قانونی قراردادهای کاری و استخدامی نیز می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

نمونه قرارداد کار موقت

اینجا می‌توانید نسخه کامل از این قرارداد مهم و کاربردی را دانلود کنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
داودخانزاده
thumb_up_alt
بی‌نهایت متشکرم از بابت سادگی مطالب و روانی جملات.
12:56
21 فروردین 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. ممنون از شما بابت اظهار لطف شما نسبت به تیم تولید محتوای «رکلا».
20:04
22 فروردین 1402