بیان ماهیت، تعریف و انواع قرارداد مانیتورینگ و مقایسه آن‌ها

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1403/03/01
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مانیتورینگ

به فناوری و دانش کنترل یک سیستم و ارائه گزارش از مشکلات و معایبی که در آن رخ داده است، مانیتورینگ گفته می‌شود. امروزه مانیتورینگ در صنعت‌های مهمی مانند پتروشیمی، صنایع غذایی، خودور سازی و موارد مهم دیگر، کاربرد زیادی دارد. به گونه‌ای که این صنعت‌ها بدون مانیتورنیگ قادر به ادامه فعالیت نیستند. در سیستم‌های رایانه‌ای، اینترنتی و مخابراتی نیز، مانیتورینگ برای کنترل وضعیت سیستم‌ها و سرورهای رایانه‌ای و گزارش وضعیت و اختلال آن‌ها به کار می‌رود. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات در هنگام راه اندازی صنایع، وب سایت یا یک کسب و کار، چاره اندیشی برای نحوه بررسی آن و گزارش به موقع اختلال در نحوه عملکرد آن است. بنابراین نمونه قرارداد مانیتورینگ را با اشخاصی که کارشناس کنترل یا در اصطلاح مانیتور هستند، امضا می‌کنند.

قرارداد مانیتورینگ در چند نوع تنظیم می‌شود؟

قرارداد یا در اصطلاح قانون مدنی عقد، به توافق دو یا چند شخص، نسبت به امری گفته می‌شود. این قرارداد برحسب توافق طرفین، به صورت یکی از موارد زیر امضا خواهد شد:

  1. مطابق با قرداد کار: در این روش مانیتور و کارفرما، قرارداد استخدام موقت را مطابق با ماده 7 قانون کار امضا می‌کنند که به واسطه آن، یک رابطه استخدامی میان مانیتور و کارفرما به وجود می‌آید. مانیتور تعهد می‌کند مانیتورینگ مجموعه را به طور موقت یا دائم برای کارفرما انجام دهد و در مقابل، کارفرما نیز به او حق‌السعی یا دستمزد پرداخت می‌کند.
  2. به صورت پیمانکاری: در این روش مانیتور (به عنوان پیمانکار) و کارفرما، قرارداد پیمانکاری را امضا می‌کنند.
  3. در شرایط پیمانکاری تک نفره: در این روش کارفرما (می‌تواند یک فرد یا یک شرکت باشد)، با نیروی متخصص قرارداد انفرادی امضا می‌کند.

بیان تفاوت‌های حقوقی انواع نمونه قرارداد مانیتورینگ

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، قرارداد مانیتورینگ به سه صورت امضا می‌شود. در ادامه ابعاد قانونی هر یک را بررسی می‌کنیم:

در شرایط استخدامی با مانیتور:

این قرارداد مطابق با تعریفی که در ماده 7 قانون کار، از قرارداد کار به عمل آمده است امضا می‌شود. قرارداد کار، در قانون معین و تعریف شده است. بنابراین باید مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در قانون کار تنظیم شود. برای مثال؛ دستمزد مانیتور نباید از میزان حداقل دستمزد اعلام شده توسط اداره کار کمتر باشد. همچنین در صورتی که قرارداد مانیتورینگ به صورت قرارداد استخدامی امضا شده باشد، لازم الاجرا است و طرفین مگر با رعایت ضوابط قانون کار، نمی‌توانند پس از امضا آن را منحل کنند.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که در قرارداد کار، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد اما کارگر، تنها شخص حقیقی است. بنابراین، شرکت‌های تجاری نمی‌توانند به عنوان کارپذیر، در قرارداد مانیتورینگ حضور داشته باشند.

نمونه قرارداد مانیتورینگ به صورت پیمانکاری:

طرفین قرارداد پیمانکاری مانیتورینگ ، کارفرما و پیمانکار (مانیتور) هستند. شرایط و ضوابط قراردادهای پیمانکاری مطابق با توافق طرفین تعیین می‌شود. بنابراین، رعایت شرایط و مقررات قانون کار در قراردادهای پیمانی هیچ‌گونه ضرورتی ندارد.

قرارداد مانیتورینگ به عنوان قرارداد پیمانکاری تک نفره:

طرفین قرارداد پیمانکاری تک نفره، یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی به عنوان پیمانکار خواهند بود. شرایط و ضوابط قرارداد پیمانکاری تک نفره براساس توافق طرفین آن تعیین می‌شود. رعایت مقررات قانون کار در قرارداد پیمانکاری تک نفره ضرورت ندارد. همچنین لازم به ذکر است که در این قرارداد، پیمانکار فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد و شرکت‌های تجاری نمی‌توانند به عنوان پیمانکار، قرارداد پیمانکاری تک نفره مانیتورینگ را امضا کنند.

شرح شرایط صحت قرارداد

همانطور که در بالا نیز گفتیم، قرارداد مانیتورینگ به صورت قرارداد کار و مطابق با ماده 7 قانون کار یا به صورت قرارداد پیمانکاری و مطابق با ماده 10 قانون مدنی به عنوان قرارداد خصوصی میان اشخاص امضا می‌شود. در ماده 190 قانون مدنی ، شرایط اساسی صحت تمامی قراردادها ذکر شده است. عدم رعایت شرایط ماده 190 باعث عدم نفوذ، عدم اثر و عدم اعتبار قانونی قراردادها می‌شود. در ادامه مطلب این شرایط را در این قرارداد بررسی می‌کنیم:

  1. اهلیت طرفین: به این معنا است که طرفین قرارداد یعنی کارفرما و کارشناس کنترل (مانیتور)، عاقل و بالغ باشند.
  2. قصد طرفین: طرفین قرارداد باید برای امضا و عمل به قرارداد، تصمیم و نیت داشته باشند. در غیر این صورت قرارداد باطل و فاقد اثر حقوقی خواهد بود. برای مثال، در صورتی که طرفین، قرارداد مانیتورینگ را به صورت صوری و به قصد صحنه سازی امضا کرده باشند، توافق آن‌ها باطل و بلااثر است.
  3. رضایت طرفین: منظور از رضایت این است که طرفین با تمایل قلبی و بدون ورود فشار و تهدید از سوی دیگران، قرارداد را امضا کنند.
  4. مشروعیت جهت معامله: منظور از جهت، هدف و قصدی است که طرفین از امضای معامله دارند. جهت نامشروع باعث باطل شدن قرارداد می‌شود. برای مثال امضای قرارداد مانیتورینگ با هدف کنترل وب سایت‌های قمار و شرط بندی باطل و بلااثر است.

لازم به ذکر است که رعایت این شرایط در هر یک از سه نوع قرارداد مانیتورینگ الزامی است.

بیان تعهداتی که در قرارداد مانیتورینگ به عهده می‌گیرند

منظور از تعهدات قرارداد، موضوعاتی فرعی و جدا از موضوع اصلی هستند که طرفین در مذاکرات پیش از امضای قرارداد ، درباره آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند. با توجه به اینکه نحوه عملکرد کارشناس کنترل اهمیت زیادی دارد و وجود کمترین اشتباه یا کوتاهی از سوی او، منجر به بروز مشکلات متعددی در مجموعه می‌شود؛ لازم است که تمامی توافقات کارفرما و کارشناس کنترل (مانیتور) به طور دقیق و با ذکر جزئیات در قسمت مربوطه نوشته شود. برای مثال مانیتور تعهد می‎‌کند که حداکثر ظرف 24 ساعت، اختلالاتی که در مجموعه به وجود آمده است را به کارفرما گزارش بدهد یا آنکه کارفرما متعهد می‌شود که یک دستگاه رایانه با مشخصات درخواستی پیمانکار در اختیار او قرار بدهد.

ضمانت اجرا قرارداد مانیتورینگ

در قراردادها، شخصی که متعهد می‌شود کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند، ملزم خواهد بود که به تعهد خود پایبند باشد. در غیر این صورت، این شخص باید خسارات طرف دیگر قرارداد را پرداخت کند.

منظور از ضمانت اجرا در قرارداد مانیتورینگ ، خساراتی است که با توافق کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و به عهده شخصی که در انجام تعهدات، تخلف کرده است، قرار می‌گیرد. برای مثال، برای ضمانت اجرای عدم تحویل تجهیزات و امکانات شرکت از سوی پیمانکار، کسر 10 درصد از مبلغ قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

فسخ نمونه قرارداد مانیتورینگ

به غیر از قراردادهای جایز که در قانون، معرفی شده‌اند، سایر قراردادها را می‌توانیم در دسته بندی قراردادهای لازم قرار دهیم زیرا معمولا برای این نوع قراردادها، شروطی در نظر گرفته می‌شود که پس از امضا آن‌ها، هیچ یک از طرفین نتوانند قرارداد را به طور یک طرفه و از جانب خود منحل کنند. به انحلال قرارداد از سوی یکی از طرفین آن در اصطلاح حقوق مدنی فسخ گفته می‌شود. بنابراین منظور از فسخ قرارداد مانیتورینگ، فسخ یک جانبه آن از سوی کارفرما یا پیمانکار است اما همانگونه که پیش‌تر توضیح دادیم، قرارداد مانیتورینگ، یک قرارداد لازم محسوب می‌شود و هیچ یک از طرفین آن، حق انحلال یک طرفه قرارداد را ندارند.

البته کارفرما و پیمانکار می‌توانند حق فسخ را به صورت شرط، در ضمن قرارداد بیاورند. به این صورت که با توافق یکدیگر، شروطی تعیین ‌کنند و متذکر ‌شوند که در صورت تخلف یکی از طرفین از آن شروط مقرر، برای طرف دیگر حق انحلال یک طرفه به وجود می‌آید که در اصطلاح به آن حق فسخ قرارداد می‌گویند.

تضمین و وثیقه‌ها در نمونه قرارداد مانیتورینگ

در قراردادهای پیمانی؛ منظور از تضمین و وثیقه، مالی است که می‌تواند به صورت نقد یا غیر نقد یا در قالب چک و سفته باشد که در ابتدای قرارداد از پیمانکار گرفته می‌شود و در صورتی به او بازگردانده خواهد شد که او، موضوع قرارداد پیمانی را بدون کم و کاست انجام داده باشد. برای مثال مدیریت کارخانه از شخصی که به عنوان کارشناس کنترل مشغول به کار می‌شود، به میزان 50 میلیون تومان، سفته می‌گیرد و در پایان مدت قرارداد و انجام بی کم و کاست مانیتورینگ، آن سفته را به او باز‌می‌گرداند.

پیشنهاد ما

تعیین نوع قرارداد؛ انتخاب شروط و تعهداتی که باید در قرارداد بیان شود؛ تعیین ضمانت‌ها و شرح دقیقی از موضوع قرارداد؛ از جمله مواردی هستند که در رابطه با آن‌ها می‌توانید با مشاور حقوقی گفتگو کنید. این مساله بسیار اهمیت دارد که انتخاب نوع قرارداد، می‌تواند روابط میان شما و طرف مقابلتان را مدیریت کند. به همین دلیل، لازم است که برای انتخاب و امضای قراردادهای خود، حساسیت زیادی داشته باشید. در این خصوص، تیم حقوقی رکلا با ارائه خدمات تنظیم قرارداد و همچنین با ایجاد امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی برای کاربران، در تلاش است امکاناتی را ایجاد کند که خدمات حقوقی را در آسان‌ترین و سریع‌ترین شرایط ارائه دهند. با ثبت درخواست، مشاوران حقوقی رکلا با شما تماس می‌گیرند.

قرارداد پیمانکاری تک نفره

اگر توافق کرده‌اید که انجام دادن پروژه مشخصی را به مانیتور بسپارید و صرفا به یک فرم خام از قرارداد پیمانکاری تک نفره نیاز دارید، این قرارداد را می‌توانید از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره

قرارداد کار موقت

اگر با مانیتور به عنوان یک نیروی کار انسانی، قرارداد استخدام امضا می‌کنید، حتما قرارداد کار موقت را به عنوان یک فرم خام و کامل از قرارداد استخدامی، مطالعه کنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات