قرارداد طراحی لوگو و تمام نکاتی که در این مورد نیازمند توجه است!

-
بروزرسانی:1402/04/31
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد طراحی لوگو

قرارداد طراحی لوگو نمونه‌ای از قرارداد پیمانکاری است که بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. طراحی لوگو انواع استارتاپ‌ها، شرکت‌های تجاری و خدماتی، امروزه به یکی از مهم‌ترین کسب و کارها تبدیل شده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به طور اختصاصی، در زمینه طراحی لوگو فعالیت می‌کنند و در نتیجه با تنظیم قرارداد طراحی لوگو ، سفارشات مشتریان یا کارفرمایان را با بهترین کیفیت، به آن‌ها ارائه می‌دهند. برای آگاهی از ماهیت قانونی شخص حقیقی و شخص حقوقی ، می‌توانید مقالات مرتبط با این مفاهیم را مطالعه کنید.

شما به عنوان یک متخصص گرافیک یا متخصص طراحی لوگو، با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در زمینه انواع نرم افزارهای طراحی لوگو دارید، می‌توانید طرف قرارداد مربوطه قرار بگیرید. به هر حال طراحی لوگو یا برند تجاری ، اقدامی تخصصی است و در نتیجه اشخاص عادی توان ارائه این نوع محصول را با کیفیت عالی ندارند.

بنابراین با تنظیم قرارداد طراحی لوگو ، می‌توان از خدمات شرکت‌های تجاری متخصص در طراحی لوگو یا اشخاص حقیقی متخصص در این امر، استفاده کرد.

متن قرارداد طراحی لوگو

همانطور که گفتیم، قرارداد اشاره شده در دسته قراردادهای پیمانکاری قرار می‌گیرد. بنابراین شخص متخصص در امر طراحی لوگو به عنوان پیمانکار و شخص درخواست کننده به عنوان کارفرمای طرف قرارداد، تعهداتی را در متن قرارداد بیان می‌کنند. با توجه به ماهیت این قرارداد، شخص کارفرما با در نظر گرفتن ویژگی‌های کسب و کار خود، کلیاتی را در خصوص لوگو و ویژگی‌های آن به شخص طراح ارائه می‌دهد. طراح نیز با در نظر گرفتن تعهداتی که در متن قرارداد بیان شده است و همچنین با استفاده از مهارت خود، لوگو را در بازه زمانی تعیین شده، طراحی و به کارفرما تقدیم می‌کند. در مقابل نیز کارفرما موظف است مبلغ تعیین شده در متن قرارداد را به عنوان حق الزحمه، به شخص طراح پرداخت کند.

قوانین حاکم بر نمونه قرارداد لوگو

قانون مدنی ، نسبت به تعهدات و مسئولیت‌های هریک از طرفین حکمفرما است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ، در صورتی که توافقات مندرج در قرارداد، بر خلاف متن قوانین تصویب شده توسط قانون گذار نباشد، معتبر خواهد بود و در نتیجه در مراجع قضایی، می‌توان به آن قرارداد، استناد کرد. بنابراین بر اساس این ماده، متن قرارداد طراحی لوگو معتبر است و امکان استناد به آن نیز وجود دارد.

علاوه بر ماده 10 قانون مدنی ، هر یک از طرفین یک قرارداد موظف هستند به مفاد مواد 190، 219، 220 و 975 قانون مدنی نیز توجه داشته باشند.

ماده 190 قانون مدنی ، به شرایط صحت معامله اشاره کرده است. مطابق این ماده: «شرایط اساسی صحت معامله به شرح زیر هستند:

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
  2. اهلیت طرفین؛
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  4. مشروعیت جهت معامله».

در صورت عدم وجود هریک از شرایط بالا، قرارداد یا معتبر نیست یا اعتبار آن نیازمند انجام اقدامات ثانوی خواهد بود.

همچنین مطابق متن ماده 219 قانون مدنی ایران، قراردادهایی که به موجب قانون، بین طرفین آن‌ها لازم الاتباع است، قابل فسخ توسط هیچ یک از آن‌ها نخواهد بود مگر آنکه خیارات قانونی برای این امر وجود داشته باشد یا طرفین، برای اقاله قرارداد ، با یکدیگر توافق کنند.

بر اساس ماده 220 این قانون، قراردادهایی که تنظیم می‌شوند، نه تنها طرفین را به انجام تعهدات مندرج در خود، ملزم می‌کنند بلکه طرفین، نسبت به نتایج عرفی یا قانونی قرارداد نیز مسئولیت دارند.

همچنین در تکمیل متن ماده 10 قانون مدنی، به ماده 975 نیز اشاره می‌کنیم. بر اساس این ماده، در صورتی که قراردادهای خصوصی تنظیم شده بین طرفین، بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، محاکم دادگستری حق اجرای آن‌ها را نخواهند داشت.

نکات اختصاصی فرم قرارداد طراحی لوگو

فرم قرارداد طراحی لوگو نیز مانند هر قرارداد مدنی یا تجاری، ویژگی‌ها و نکات خاصی دارد که اطلاع از آن‌ها توسط هر یک از طرفین قرارداد ، بسیار با اهمیت است. بعد از بیان ویژگی‌ها و نکات اختصاصی این قرارداد، به مهم‌ترین اختیارات یا خیارات قانونی نیز اشاره می‌کنیم.

لازم یا جایز بودن نمونه قرارداد طراحی لوگو

مطابق ماده 185 قانون مدنی، منظور از عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین قرارداد، حق فسخ آن را نداشته باشند. در مبحث قبل به ماده 219 قانون مدنی اشاره کردیم و گفتیم که اگر قراردادی بر اساس متن قانون بین طرفین آن تنظیم شود، آن‌ها موظف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و در نتیجه حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه ندارند، مگر آنکه اختیار قانونی وجود داشته باشد یا برای اقاله قرارداد، توافقی شکل گرفته باشد.

در مقابل منظور از ماده 186 قانون مدنی این است که هر یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را در هر زمان دارند و نیازی به وجود اختیار قانونی یا توافق نیست.

نمونه قرارداد لوگو عقدی لازم است. اگر چه در متن قانون، اشاره‌ای به لازم بودن این عقد نشده است اما با در نظر گرفتن اصل لازم بودن قراردادها، باید این قرارداد را در دسته عقود لازم قرار دهیم.

توجه داشته باشید که لازم بودن یا جایز بودن یک قرارداد را شخص قانون گذار تعیین می‌کند. بنابراین طرفین نمونه قرارداد طراحی لوگو نمی‌توانند با توافق، لازم بودن عقد خود را تغییر دهند. البته امکان تعدیل عقد وجود خواهد داشت، به عنوان مثال ممکن است طرفین چنین توافق کنند که کارفرما، حق فسخ قرارداد را به مدت چهار ماه و از زمان انعقاد قرارداد داشته باشد.

معین یا غیر معین بودن

قرارداد معین آن دسته از قرارداد است که در متن قانون، به احکام، نام و ویژگی‌های آن اشاره شده باشد. این در حالی است که منظور از قرارداد نامعین ، آن دسته از قرارداد است که در متن قانون، نام یا شرایط خاصی برای آن، تعیین نشده باشد. توجه داشته باشید که نمونه قرارداد طراحی لوگو عقدی غیر معین است و متن قانون، شرایطی را برای آن قرارداد تعیین نکرده است. بنابراین ملاک تنظیم این قرارداد، توافق طرفین است که با در نظر گرفتن اصل آزادی قراردادی و در نتیجه متن ماده 10، حاصل می‌شود.

اختیارات قانونی در نمونه قرارداد طراحی لوگو

اشاره کردیم که متن قرارداد طراحی لوگو ، در دسته عقود لازم قرار می‌گیرد. بنابراین اگر اختیارات قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، می‌توان آن را فسخ کرد. در قانون مدنی به اختیارات قانونی، خِیارات قانونی نیز گفته می‌شود. در ادامه به مهمترین اختیارات قانونی اشاره می‌کنیم.

خیار تدلیس

این خیار قانونی، زمانی حق فسخ را ایجاد می‌کند که یکی از آن‌ها، دیگری را نسبت به امری فریب دهد. بنابراین در صورتی که فریب دادن شخصی توسط شخص دیگر، اثبات شود، شخص فریب خورده می‌تواند از خیار تدلیس استفاده کند و در نتیجه عقد را فسخ کند.

خیار غبن

در صورتی که طراح طرف نمونه قرارداد لوگو ، حق الزحمه طراحی را بیشتر از میزانی دریافت کند که عرف جامعه تعیین کرده است یا کارفرما متوجه شود که میزان هزینه پرداخت شده برای ارائه خدمات، بیشتر از مقداری بوده است که سایر طراحان دریافت می‌کنند، می‌تواند از خیار غبن استفاده کرده و در نتیجه نمونه قرارداد لوگو را فسخ کند.

خیار تاخیر در تادیه ثمن

در صورتی که طراح، طرح لوگوی مورد نظر کارفرما را در زمان معین به او تحویل دهد اما کارفرما بعد از تایید و دریافت طرح لوگو، حق الزحمه یا ثمن توافق شده در متن قرارداد را به طراح نپردازد، پیمانکار می‌تواند با استفاده از خیار تاخیر در تادیه ثمن، عقد را به صورت یک طرفه فسخ کند. البته توجه داشته باشید که امکان الزام به انجام تعهد توسط شخص پیمانکار نیز وجود خواهد داشت. علاوه بر این در مواد 237، 238 و 239 نیز در این باره و به صورت تکمیلی توضیح داده شده است.

به عبارت دیگر، شخص زیان دیده، می‌تواند با در نظر گرفتن مواد قانونی اشاره شده در متن قرارداد، ابتدا طرف دیگر قرارداد را ملزم به انجام تعهد کند. در صورتی که شخص برای ادای دین حاضر نشود، موظف خواهد بود که مسئولیت اجرای پروژه‌ای که به عهده داشته است را با هزینه شخصی، به شخص دیگری واگذار کند. در نهایت اگر امکان انجام این اقدام نیز وجود نداشت، بر اساس ماده 239، امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

میزان مبلغی که شخص کارفرما موظف است بعد از انجام پروژه و اتمام طراحی لوگو به شخص طراح یا پیمانکار پرداخت کند، در این قسمت نوشته خواهد شد. تعیین مبلغ، قبل از تنظیم قرارداد انجام می‌شود و همچنین جزئیات مربوط به حق الزحمه نیز ممکن است در این بخش از قرارداد نوشته شود.

علاوه بر این، نحوه پرداخت حق الزحمه نمونه قرارداد لوگو نیز در ادامه مبلغ قرارداد یا در تبصره‌های گوناگون بیان می‌شود. بدیهی است امکان پرداخت حق الزحمه به صورت نقد، چک یا حتی سفته نیز وجود دارد.

تعهدات طرفین نمونه قرارداد طراحی لوگو

در این بخش از قرارداد، تعهدات هر یک از طرفین، بیان می‌شود. همانطور که گفتیم، معیار اصلی در تنظیم قرارداد موضوع این نوشتار، توافقات طرفین است. بنابراین طرفین می‌توانند با رعایت اصل آزادی قراردادی یا مفاد ماده 10 قانون مدنی، کلیه انتظارات خود را از یک دیگر، در این بخش از قرارداد بیان کنند.

تعهدات تعیین شده در این قسمت، برای هر یک از طرفین قرارداد لازم الاجرا است و در نتیجه، امکان عدول از آن‌ها وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید تنظیم قرارداد طراحی لوگو خود را به ما بسپارید. برای تنظیم قرارداد ، بر روی لینک قبل بزنید. علاوه بر این شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ما بهره مند شوید. برای استفاده از این خدمات، می‌توانید بر روی لینک تعیین شده بزنید.

قرارداد پیمانکاری تک نفره

برای همکاری با یک طراح، می‌توانید با او قرارداد پیمانکاری تک نفره داشته باشید. برای تهیه سریع این نمونه قرارداد، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
سید علی رضا زارع مویدی
«سید علی رضا زارع مویدی» کارشناس حقوقی دانشگاه تهران و فعال در حوزه تالیف قراردادهای داخلی و بین المللی است. بخش قابل توجهی از مقالات موجود در مجله حقوقی رکلا، توسط ایشان نگاشته شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات