قرارداد کار دست نویس چیست؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1403/01/14
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد کار دست نویس

قرارداد کار دست نویس یکی از انواع قرارداد کار است. اشتغال و کسب درآمد بخش انکار ناپذیر زندگی در دوران معاصر است. امروزه افراد ترجیح می‌دهند روابط خود را به طور قانونی ثبت کنند تا از وقوع مشاجره و اختلافات احتمالی جلوگیری شود. یکی از روابط بسیار مهم و اساسی میان انسان‌ها در دنیای امروز، روابط کاری است. به هر دلیلی ممکن است میان کارفرما و صاحب کار اختلاف ایجاد شود. بنابراین قبل از شروع به کار، لازم است که قرارداد‌های کاری تنظیم شوند.

در قانون کار در ضمن تعریف قرارداد استخدام به این نکته نیز اشاره شده است که قرارداد کار می‌تواند به صورت کتبی نوشته شود یا اینکه غیر کتبی باشد، اما با وجود اینکه قانون کار قرارداد کتبی را مجاز دانسته‌اند، بهتر است قراردادهای کار به طور کتبی تنظیم شوند تا در صورت بروز اختلاف، سندی در جهت اثبات ادعای خود یا برای اثبات عدم صحت ادعای طرف دیگر در اختیار داشته باشیم. یکی از انواع قراردادهای کار که به طور کتبی تنظیم می‌شوند، قرارداد کار دست نویس است.

منظور ما از قرارداد کار دست نویس چیست؟

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده است، روابط کاری میان کارگر و کارفرما تنها در صورتی رسمیت پیدا می‎‌کند که میان آن‌ها قرارداد کار تنظیم شده باشد. همچنین مطابق با این قانون، قرارداد کار می‌تواند به طور شفاهی یا کتبی منعقد شود. در قرارداد کار دست نویس یکی از طرفین به عنوان کارگر، متعهد می‌شود کار مورد نظر کارفرما را انجام دهد و کارفرما نیز متعهد می‌شود دستمزد (حق‌السعی) کارگر را مطابق با توافق و با رعایت قانون کار پرداخت کند.

زمانی که کارگر و کارفرما، به شخصه اقدام به تنظیم و نوشتن قرارداد می‌کنند؛ یعنی اینکه خودشان در یک ورقه کاغذ و با دست خط خود، محتوای قرارداد را می‌نویسند و امضا می‌کنند، قراردادی که برقرار می‌شود، یک قرارداد کار دست نویس خواهد بود. این قرارداد به صورت مکتوب میان طرفین نوشته و امضا می‌شود و از نظر قانون، معتبر خواهد بود. اگر تمایل دارید که قرارداد خود را به صورت دست نویس تهیه کنید، لازم است به این مساله توجه داشته باشید که قرارداد شما حاوی تمام اطلاعات و نکات کاربردی باشد.

طرفین قرارداد کار دست نویس

مطابق با آنچه که در قانون آمده است؛ طرفین قرارداد کار دست نویس عبارتند از:

 1. کارگر؛ شخصی است که در مقابل دریافت دستمزد، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد. همچنین در قانون نیز به این نکته اشاره شده است که کارگر، تنها می‌تواند به عنوان شخص حقیقی (فرد انسانی) در این قرارداد حضور داشته باشد. به این معنا که اشخاص حقوقی (موسسه، سازمان، شرکت)، نمی‌توانند به عنوان کارگر، یکی از طرفین قرارداد کار قرار بگیرند.
 2. کارفرما؛ به عنوان یکی از طرفین قرارداد کار محسوب می‌شود و می‌‌تواند یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. کارفرما شخصی است که کارگر در مقابل دریافت دستمزد برای او کار می‌کند. در قانون کار تصریح شده است که کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که منظور ما از شخص حقیقی، افراد انسانی هستند و اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تجاری خواهند بود که مطابق با قانون تجارت تشکیل شده‌اند.

موارد مندرج در متن قرارداد کاری دستی مطابق با قانون کار

 1. تعیین کردن نوع کار و حرفه‌ای که جهت اشتغال به آن قرارداد منعقد می‌شود؛
 2. مشخص کردن پایه دستمزد، حقوق و مزایا؛
 3. لحاظ کردن تعداد ساعات کاری، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
 4. ذکر کردن محل انجام کار؛
 5. بیان زمان انعقاد قرارداد؛
 6. ذکر زمان اتمام مدت قرارداد، در صورتی که قرارداد کار برای بازه زمانی خاص یا برای انجام دادن کار خاص منعقد شده باشد که به ترتیب به آن‌ها قرارداد کار موقت و قرارداد کار معین گفته می‌شود.

در تنظیم این قرارداد چه نکاتی باید رعایت شوند؟

مطابق با آنچه که در قانون آمده است طرفین الزامی ندارند قرارداد کار را به شکل مکتوب منعقد کنند و قرارداد غیر کتبی و شفاهی نیز کفایت می‌کند اما با این وجود، بهتر است قرارداد نه به شکل غیر کتبی و شفاهی بلکه به شکل مکتوب منعقد شود تا هم از وقوع اختلافات بعدی جلوگیری کند و هم کارگر و کارفرما با خیال آسوده‌تری همکاری خود را آغاز کنند. همچنین در صورتی که قرارداد به صورت مکتوب نوشته شود و به امضای طرفین برسد ارزش یک سند عادی را پیدا می‌کند و در صورت وقوع اختلاف، این قرارداد در نزد مراجع قانونی به عنوان یک دلیل برای اثبات یا عدم اثبات ادعای طرفین قابل استناد است.

متن قرارداد کاری دستی را باید به گونه‌ای تنظیم کنید که جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذارد.

مفاد قرارداد دستی برای کار

شما باید در تنظیم نمونه قرارداد کاری دستی ، مواردی که در ادامه ذکر می‌شود را رعایت کنید تا از وقوع هرگونه اختلاف جلوگیری شود:

 1. لازم است جهت جلوگیری از وقوع هرگونه اختلاف در خصوص قرارداد دستی کار ، در ابتدای متن قرارداد کار دست نویس ، تاریخ امضای قرارداد را به طور دقیق و با ذکر روز، ماه و سال بیان کنید.
 2. همانطور که قبلاً نیز گفتیم، در نمونه قرارداد کاری دستی ، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. در صورتی که کارفرما شخص حقیقی است باید مشخصات کامل هویتی او مطابق با اسناد سجلی به طور دقیق در متن قرارداد نوشته شود. در مواردی ممکن است که کارفرما شخص حقوقی باشد. مانند امضای یک نمونه قرارداد کاری دستی که میان یک شرکت سهامی و شخصی حقیقی به عنوان حسابدار امضا می‌شود. در این مثال، شرکت سهامی به عنوان یک شخص حقوقی، نقش «کارفرما» را به عهده دارد. در مورد کارفرما باید مشخصات دقیق شخص حقوقی مانند شماره ثبت، محل اقامتگاه شخص ، شماره اقتصادی و فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی قرارداد را منعقد کرده است به طور دقیق در قسمت مربوط به مشخصات طرفین قرارداد نوشته شود.
 3. مشخصات کارپذیر(کارگر): تنها اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند کارگر باشند. بنابراین مشخصات هویتی کارگر به طور دقیق باید در قسمت مربوط به مشخصات کارپذیر نوشته شود.
 4. تعیین نوع قرارداد کار دست نویس: نمونه قرارداد کاری دستی با توجه به محدود یا نامحدود بودن بازه زمانی و طول و دوام آن به سه دسته تقسیم می‌شود. بنابراین در متن قرارداد باید متذکر شوید که قرارداد کار دست نویس را براساس کدام نوع از انواع قانونی منعقد می‌کنید.
 5. در متن قرارداد کاری دستی باید زمان شروع قرارداد را ذکر کنید. در صورتی که قرارداد را برای بازه زمانی خاصی منعقد می‌کنید باید تاریخ خاتمه قرارداد را هم در قسمت مربوطه بیاورید.
 6. مدت قرارداد: در متن قرارداد کاری دستی باید زمان شروع قرارداد را ذکر کنید. در صورتی که قرارداد را برای بازه زمانی خاصی منعقد می‌کنید باید تاریخ خاتمه قرارداد را هم در قسمت مربوطه بیاورید.
 7. موضوع قرارداد: منظور از موضوع قرارداد، عملی است که کارفرما با هدف انجام دادن آن، قرارداد را منعقد کرده است. بنابراین در صورتی که به عنوان کارفرما طرف قرارداد قرار می‌گیرید باید به طور دقیق و با ذکر جزئیات، موضوع قرارداد را شرح دهید.

دیگر موارد نیازمند توجه در قرارداد کار دست نویس

در متن قرارداد کاری دستی باید درباره این موارد نیز توضیح دهید:

 1. ساعات کاری؛
 2. محل انجام کار؛
 3. حق‌ السعی (دستمزد) و مزایا؛
 4. تعطیلات و مرخصی؛
 5. تعهدات کارپذیر (کارگر) و کارفرما؛
 6. تمدید مدت قرارداد (در صورتی که قرارداد برای بازه زمانی خاص یا انجام کار خاصی منعقد شده باشد)؛
 7. تعیین مرجع حل اختلاف قرارداد.

پیشنهاد ما

تنظیم قرارداد ، مرحله بسیار مهمی از همکاری شما با نیروی کار انسانی است. اگر تمایل دارید که روابط کاری شما مطابق با قانون باشد و ایرادی برای آن وجود نداشته باشد، لازم است که درباره ابعاد حقوقی این قرارداد اطلاعات کاملی در اختیار داشته باشید. تیم حقوقی رکلا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین با خدمات تنظیم قرارداد ، در کنار شما خواهد بود.

قرارداد کار موقت

با زدن روی تصویر، به صفحه دانلود این نمونه قرارداد وارد خواهید شد.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت

انواع نمونه قرارداد

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد فهرست قراردادها شوید.

نمونه قراردادهای استخدامی
دانلود قرارداد
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
بادالیان
thumb_up_alt
سلام میخوام با شما مشورت کنم کارفرما میخوام بشم به امید خدا و کارگر بگیرم چجوری با شما ارتباط برقرار کنم بنده مینا بابایی هستم در خدمت شما هستم.
12:04
12 دی 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. از اینکه خدمات حقوقی و تخصصی رکلا را انتخاب کرده‌اید از شما قدردانی می‌کنیم. برای شروع همکاری میان ما و شما، لطفا درخواست مشاوره تلفنی خودتان را در وب سایت ثبت کنید. همکاران من با شما تماس خواهند داشت.
19:24
17 دی 1401