نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال؛ یک قرارداد اسپورت برای شروع همکاری!

-
بروزرسانی:1402/04/24
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد بازیکنان بسکتبال

یک قرارداد مهم و مورد توجه در دنیای ورزش و نزد طرفداران بسکتبال، قرارداد بازیکنان بسکتبال است. این قرارداد میان یک بازیکن بسکتبال و یک باشگاه فرهنگی و ورزشی تنظیم می‌شود. این بازیکن باید یک شخص حقیقی باشد که مجوز بازی از سوی مرجع مربوطه را دارا است و باشگاه نیز به عنوان یک شخص حقوقی باید ثبت شرکت‌ شده باشد و پروانه معتبر برای فعالیت خود را دارا باشد. باشگاهی که قصد تنظیم قرارداد بازیکنان بسکتبال را دارد، باید سایر شاخصه‌هایی را که از سوی وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است دارا باشد و در نهایت در فدراسیون بسکتبال عضویت داشته باشد. باشگاه توسط افراد صاحب حق امضا اداره می‌شود و تصمیم‌گیری‌های مهم بر عهده ایشان است. توجه کنید که بازیکنان و باشگاه می‌توانند نماینده‌ای را برای تنظیم نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال تعیین کنند و منعی از این جهت نخواهند داشت.

حمایت قانون از قرارداد بازیکن بسکتبال

قرارداد بازیکنان بسکتبال تحت حمایت ماده ده قانون مدنی تنظیم می‌شود. در این ماده عنوان شده است که اشخاص می‌توانند قراردادهایی را که مورد نیازشان است در میان خود تنظیم کنند به این شرط که سایر مواد قانونی را نقض نکرده باشند. به همین جهت طرفین نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال در تکمیل مفاد این قرارداد کاملا آزاد هستند و اجبار قانونی برای آن‌ها وجود ندارد. نکته مهم آن است که اگر به هریک از مواد قانونی در زمان تنظیم متن قرارداد بی‌توجه باشند، قانون از آن قرارداد حمایت نخواهد کرد. از جمله شروط مهم برای تنظیم این قرارداد و هر قرارداد دیگری، شروط ماده 190 قانون مدنی است.

شرط صحت قرارداد مطابق با ماده 190 قانون مدنی

طرفین این قرارداد باید به ماده 190 قانون مدنی پایبند باشند. در این ماده ۴ شرط برای صحیح بودن قراردادها تعیین شده است که ۳ شرط آن به صورت مستقیم به قرارداد بازیکنان بسکتبال مربوط می‌شود. بنابراین در زمان امضای قرارداد باید به قصد و رضایت یکسان طرفین، صلاحیت اشخاص برای امضای قرارداد و روشن بودن دلیل انجام قرارداد توجه شود. در غیر این صورت آن قرارداد از نظر قانونی معتبر نخواهد بود.

به طور کلی، شرایط عمومی صحت قرارداد از مهمترین شروطی هستند که برای تنظیم هر قراردادی باید به آن توجه داشته باشید.

قالب نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال

برخی از قراردادهایی که در جامعه تنظیم می‌شوند از گذشته‌های دور وجود داشته‌اند، بنابراین قانون گذار برای تنظیم آن‌ها شکل و فرم خاصی تعیین کرده است. مانند قرارداد مشارکت . در این میان برخی از قراردادهای دیگر مانند نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال با توجه به نیازهای جامعه شکل گرفتند. در خصوص تکمیل این قراردادها قانون گذار روش خاصی را پیش بینی نکرده است اما عرف جامعه و عرف حاکم بر امور ورزشی مربوطه، به کمک طرفین این قرارداد آمده است. بنابراین طرفین در زمان تکمیل قرارداد بازیکنان بسکتبال باید به نکاتی که عرف تعیین کرده است توجه کنند.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد بیانگر قصد و دلیلی است که طرفین بر اساس آن، نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال را تنظیم می‌کنند. واضح است که در این قرارداد مانند قرارداد بازیکن فوتبال ، باشگاه تمایل دارد از بازیکنان برای یک مدت مشخص دعوت به همکاری کند.

مدت قرارداد بازیکنان بسکتبال

مدتی که طرفین برای آغاز و پایان قرارداد قید می‌کنند بسیار حائز اهمیت است. این بازه زمانی شروع و پایان تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را نشان می‌دهد. هر دو طرف باید در مدت قرارداد به تمام تعهدات خود عمل کنند؛ در غیر این صورت طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به مرجع حل اختلافی که در همین قرارداد تعیین می‌شود الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات درخواست کند. پس از پایان اعتبار قرارداد ، طرفین دیگر هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. در این صورت اگر تمایل به همکاری مجدد داشته باشند، می‌توانند نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال را به صورت مجدد تنظیم کنند یا همان قرارداد قبلی را به صورت ضمنی یا تلویحی تمدید کنند. طرفین می‌توانند هر گونه تغییری را در متن نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال با رضایت کامل طرف مقابل انجام دهند.

مبلغ قرارداد بازیکنان بسکتبال

وجهی که برای نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال در نظر گرفته می‌شود از جمله تعهدات مهم باشگاه در مقابل طرف مقابل است. باشگاه موظف است وجه قرارداد را در زمان تعیین شده به افراد پرداخت کند. بنابراین در این قسمت از قرارداد لازم است که مبلغ کل و روش پرداخت به صورت دقیق مشخص شود. شماره حساب بازیکنان را نیز در همین بخش از قرارداد قید کنید. نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال ممکن است با یک بازیکن خارجی تنظیم شود و او درخواست کند که وجه قرارداد با ارز خارجی به او پرداخت شود. در این صورت حتما واحد پولی مورد نظر طرفین قرارداد را نیز در متن قرارداد وارد کنید.

اگر باشگاه و بازیکن به توافق برسند که وجه قرارداد به صورت اقساط پرداخت شود تعداد اقساط، تاریخ پرداخت و مبلغ هر قسط را قید کنید. ممکن است باشگاه برای پرداخت آن مبلغ به شما چک بدهد، در این صورت شماره چک را در متن قرارداد بازیکنان بسکتبال وارد کنید. بهتر است چک به نام بازیکن باشد و از صدور چک در وجه حامل خودداری شود. ممکن است باشگاه برای اعمالی که از سوی بازیکنان انجام می‌شود پاداش و جریمه‌ای تعیین کرده باشد. در این صورت باید دلیل پرداخت پاداش و دلیل جریمه به صورت شفاف در متن نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال قید شده باشد که فرد بداند در چه صورتی مشمول پاداش و جریمه خواهد شد. همچنین مبلغ آن نیز باید ذکر شده باشد.

وظایف و تعهدات

مجموع تعهداتی که طرفین به موجب امضای نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال موظف به انجام آن‌ می‌شوند باید به صورت مستقیم با موضوع این قرارداد در ارتباط باشد. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند طرف مقابل را موظف به انجام اموری کند که ارتباطی به ماهیت اصلی این قرارداد ندارد زیرا در این صورت، قانون گذار نیز از آن تعهد حمایت نخواهد کرد. تعهدات در صورتی پایان می‌یابند که یا قرارداد فسخ شود یا اعتبار آن پایان یابد یا شخصی که انجام تعهد به نفع او تعیین شده است، از انجام آن چشم پوشی و صرف نظر کند.

در حالت کلی، فردی که نمونه قرارداد بازیکنان بسکتبال را امضا می‌کند، موظف است در ساعات مقرر در تمرین‌ها حضور داشته باشد و از انجام اموری به ضرر باشگاه، خودداری کند. برای مثال بازیکن نمی‌تواند اسپانسر دیگری داشته باشد یا تبلیغاتی انجام دهد که به باشگاه ضرر برساند. بازیکنان نمی‌توانند اقداماتی انجام دهند که مصداق عمل دوپینگ باشد. آن‌ها موظف هستند بعد از امضای قرارداد بازیکنان بسکتبال ، در سایر بازی‌هایی که برای آن تیم برگزار می‌شود، حضور داشته باشند.

نسخه‌های قرارداد

نسخه‌هایی که از این قرارداد تهیه می‌شود، باید کاملا به یک شکل تنظیم شده باشد. نسخه‌ها در صورتی اعتبار خواهند داشت که امضای هر دو طرف در پایین برگه‌های آن دیده شود. اگر از حضور شاهد برای امضای این قرارداد استفاده می‌شود، آن‌ها نیز موظف به امضای قرارداد خواهند بود. در متن قرارداد بازیکنان بسکتبال قید کنید که تمامی نسخه‌های آن از اعتبار یکسانی برخوردارند. همچنین بهتر است که شماره صفحات قرارداد به صورت چاپی و جزء از کل نوشته شده باشد. برای مثال صفحه ۱۲ از ۲۰.

مرجع حل اختلاف قرارداد بازیکن بسکتبال

اگر بازیکنی که قرارداد را امضا می‌کند از کادر باشگاه یا هریک از اعضای تیم شکایتی داشته باشد، می‌تواند به کمیته انضباطی مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند. ضمن این که برای حل اختلافات در خصوص قرارداد بازیکنان بسکتبال ، پیشنهاد می‌شود ابتدا از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز، اختلافات خود پایان دهند. در غیر این صورت می‌توانند به مرجعی که در متن قرارداد به عنوان مرجع حل اختلاف به صورت توافقی تعیین کرده‌اند مراجعه کنند.

پایان دادن به قرارداد

با توجه به این که این قرارداد با میل و رضایت هر دو طرف تشکیل می‌شود، طرفین نمی‌توانند آن را به صورت یک جانبه از اعتبار خارج کند و به آن پایان دهند. با وجود این، قانون گذار این اختیار را به طرفین داده است که با توافق کامل، دو طرف می‌توانند آن قرارداد را از اعتبار خارج کنند. این عمل در اصطلاح حقوقی اقاله قرارداد نام دارد. ضمن این که در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود که اهمیت بسیار بالایی در قرارداد دارد، عمل نکند طرف مقابل می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد را از اعتبار خارج کند که به این اقدام فسخ قرارداد می‌گویند.

توصیه می‌کنیم

قرارداد بازیکنان بسکتبال از قراردادهای مهمی است که باید برای نظارت بر اجرای صحیح تعهدات آن، ضمانت‌‌های اجرای دقیقی تعیین شوند. مسلم است که طرفین قرارداد برای همکاری با یکدیگر، تعهدات و شروط خاصی دارند که این شروط نیز باید به صورت دقیق در متن قرارداد نوشته شوند. توصیه می‌کنیم برای اطمینان از محتوای متن قراردادی که امضا می‌کنید، حتما نگارش آن را به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در نگارش قرارداد بسپارید. تیم رکلا، مرجع تخصصی تنظیم قرارداد ، امکان ثبت درخواست تنظیم قرارداد و قبول سفارش‌های قراردادی شما را فراهم کرده است. با ثبت درخواست در این بخش، می‌توانید با تیم رکلا ارتباط بگیرید.

از دیگر خدمات کاربردی رکلا سرویس خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. برای استفاده از این سرویس نیز، کافی است که درخواستتان را در صفحه مربوط به آن ثبت کنید.

فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات