قرارداد مشاور مالیاتی و تمام نکات مهم نمونه قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی

-
بروزرسانی:1402/05/07
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مشاور مالیاتی

یک قرارداد مهمی که امروزه بین کارفرمایان یا مدیران شرکت‌ها و مشاوران مالیاتی تنظیم می‌شود، قرارداد مشاور مالیاتی است. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد مشاوره ای است که برای استفاده از خدمات مشاوران، در حیطه امور مالیاتی تنظیم می‌شود. در حقیقت شرکت‌های تجاری، موسسات تجاری و سایر اشخاص حقوقی، در صورتی که مشمول معافیت از پرداخت مالیات نباشند، موظف هستند مالیات‌های گوناگونی را به دولت پرداخت کنند. بنابراین ضروری است این دسته از اشخاص، برای انجام امور مربوط به مالیات‌ها، به متخصصان یا مشاوران مالیاتی مراجعه کنند و با تنظیم قرارداد مشاوره مالیات با آن‌ها، از خدمات ایشان در راه توسعه و پیشرفت اهداف خود استفاده کنند.

مشاوران مالیاتی طرف قرارداد مشاوره مالیات

مشاوران مالیاتی متخصصانی هستند که با داشتن اطلاعات در حوزه‌های مالیاتی و حسابداری و همچنین انواع قوانین تصویب شده در حوزه مالیات‌ها، فعالیت‌های گوناگونی انجام می‌دهند. این دسته از متخصصان، معمولا در زمینه قانون مالیات‌های مستقیم و شیوه پرداخت انواع مالیات‌ها، اطلاعات کافی را دارند و می‌توانند در محاسبه مالیات و طی کردن فرآیند پرداخت، به مشتریان خود کمک کنند.

وظایف متخصصان نمونه قرارداد مشاور مالیاتی چیست؟

یک مشاور مالیات، می‌تواند انواع خدمات حسابداری و مالیاتی را به مشتریان خود ارائه دهد. به عبارت دیگر، تمام خدماتی که مربوط به مالیات است و این دسته از مشاوران، به مشتریان خود ارائه می‌کنند، تابع توافق طرفین و در نتیجه متن فرم قرارداد مشاور مالیاتی است. بنابراین ملاک، قراردادی است که بین مشاور و مشتری یا اشخاص حقوقی تنظیم می‌شود.

با این وجود، عمده خدماتی که ممکن است یک مشاور به مشتریان خود ارائه دهد، عبارت‌اند از:

  1. نظارت بر امور مالیاتی شخص حقوقی
  2. تهیه و تنظیم اظهارنامه و تقدیم آن به اداره امور مالیاتی
  3. مشاوره در خصوص پیگیری اعتراض‌های مالیاتی
  4. ارائه خدمات و همچنین مشاوره در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی
  5. دفاع از اشخاص حقیقی یا حقوقی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
  6. مشورت با مشتریان در خصوص معافیت‌های مالیاتی
  7. پیگیری امور مشتریان در اداره امور مالیاتی

قرارداد مشاور مالیاتی

با توجه به توضیحاتی که بیان شد، نمونه قرارداد مشاور مالیاتی قراردادی است که مطابق آن، وظایف مالیاتی و حسابداری، به عهده شخص حقوقی یا شخص حقیقی به نام مشاور قرار می‌گیرد. البته در حال حاضر، با توجه به اهمیت بحث مالیات و لزوم محاسبه و پرداخت آن توسط اشخاص معتمد، معمولا شرکت‌ها و موسسات مالیاتی، طرف قرارداد با مشتریان خود قرار می‌گیرند. این دسته از شرکت‌ها، با توجه به تجاربی که در طول سال‌ها فعالیت داشته‌اند، به راحتی می‌توانند امور مالیاتی مشتریان را انجام دهند و با پیشنهاد متخصصان مالیاتی، خدمات متنوعی را به مشتریان خود، عرضه کنند.

در ادامه به ویژگی‌های نمونه متن قرارداد مشاوره مالیاتی اشاره می‌کنیم.

متن قرارداد مشاوره مالیاتی لازم است یا جایز؟

مطابق ماده 185 قانون مدنی ، منظور از عقد لازم این است که هیچ یک از طرفین، نمی‌توانند قرارداد مربوطه را فسخ کنند مگر آنکه توافق طرفین وجود داشته باشد یا اختیارات قانونی برای طرفین در نظر گرفته شود.

در مقابل، عقد جایز عقدی است که طرفین می‌توانند هر زمان که تمایل داشته باشند، آن را فسخ کنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص، وجود نخواهد داشت.

این نکته مهم را در نظر داشته باشید که لازم یا جایز بودن یک عقد را قانون گذار تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که در متن قانون، به لازم یا جایز بودن عقدی اشاره نشده باشد، اصل بر لزوم عقد مربوطه خواهد بود. بنابراین نمونه فرم قرارداد مشاوره مالیاتی عقدی لازم است و در نتیجه طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند.

گفتیم که اگر هر یک از اختیارات یا خیارات قانونی وجود داشته باشد، شخصی که این حق برای او تعیین شده است، می‌تواند قرارداد را فسخ کند. به این خیارات قانونی، در ماده 396 قانون مدنی اشاره شده است. همچنین مطابق ماده 283 و ماده 219 قانون مدنی ، در صورتی که طرفین، نسبت به بهم زدن قرارداد، اتفاق نظر داشته باشند، می‌توانند اقاله قرارداد را انجام دهند.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی‌تواند لازم بودن نمونه فرم قرارداد مشاوره مالیاتی را از بین ببرد. به عبارت دیگر همانطور که بیان کردیم، اصل بر لازم بودن را شخص قانون گذار، تعیین کرده است و در نتیجه اشخاص، موظف هستند از دستورات قانون گذار، پیروی کنند. البته در صورتی که طرفین، در متن قرارداد خود، شرط تعدیل کننده را قرار دهند، هیچ گونه منع قانونی وجود نخواهد داشت، مشروط بر آنکه شرط تعدیل کننده، مدت دار باشد. به عنوان مثال ممکن است در متن قرارداد شرط شود که یکی از طرفین، حق فسخ قرارداد را تا مدت مشخصی دارد.

قرارداد مشاوره مالیات

قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی معین است یا غیر معین؟

به طور کلی عقود به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. منظور از قرارداد معین این است که در متن قانون، برای آن‌ها نام خاص، احکام و شرایطی تعیین شده است. در مقابل منظور از قرارداد نامعین ، آن دسته از قرارداد است که حکم خاصی در متن قانون، برای آن‌‌ها بیان نشده باشد بلکه طرفین، با توجه به توافق یکدیگر و همچنین با استناد به مفاد ماده 10 قانون مدنی ، آن‌ها را تنظیم کنند.

با توجه به آنکه در متن قانون، به قرارداد موضوع این مقاله اشاره‌ای نشده است، باید آن را در دسته عقود غیر معین، قرار دهیم.

قوانین حاکم بر قرارداد مشاوره امور مالیاتی

همانطور که گفتیم، قرارداد مشاوره امور مالیاتی ، نوعی عقد غیر معین است. بنابراین، ملاک اصلی در تنظیم این نوع قرارداد، توافقات طرفین در بستر ماده 10 قانون مدنی ایران است. مطابق این ماده، قراردادهای خصوصی در صورتی که بر خلاف متن قانون نباشند، نافذ خواهند بود. همچنین برای تنظیم نمونه قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی ، طرفین موظف هستند متن ماده 975 قانون مدنی را مد نظر داشته باشند. طبق ماده اشاره شده، در صورتی که قراردادهای خصوصی بر خلاف اخلاق حسنه باشند یا موجبات اخلال در نظم عمومی را فراهم آورند، محاکم دادگستری حق اجرای این قراردادها را نخواهند داشت.

شیوه تنظیم قرارداد مشاوره رسمی مالیاتی

در تنظیم قرارداد مشاوره رسمی مالیاتی ، ضروری است که هر یک از طرفین، به مجموعه‌ای از نکات ماهوی و شکلی توجه داشته باشند. در این بخش از نوشتار خود، قصد داریم به مهم‌ترین این نکات اشاره کنیم.

مشخصات طرفین قرارداد مشاور مالیاتی

مشخصاتی که هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در متن قرارداد خود ذکر کنند، به این شرح هستند:

  1. اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی موظف هستند مشخصاتی همچون نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، محل سکونت یا مرکز مهم امور (اقامتگاه موضوع ماده 1002 قانون مدنی)، شماره تماس، آدرس ایمیل، کد پستی، نام نماینده قراردادی (وکیل دادگستری)، شماره پروانه وکیل دادگستری و غیره را در متن قرارداد خود بنویسند.
  2. اشخاص حقوقی: این دسته از اشخاص نیز وظیفه دارند اطلاعاتی همچون نام شرکت، شماره ثبت شرکت، کد اقتصادی، اقامتگاه شرکت یا مرکز عملیات اداری موضوع ماده 590 قانون تجارت ، شماره تماس، آدرس ایمیل، نام نماینده، سمت نماینده و غیره را در متن قرارداد مشاور مالیاتی ، بیان کنند.

موضوع فرم قرارداد مشاور مالیاتی

موضوع قرارداد اشاره شده، عبارت است از ارائه هر گونه خدمات مالیاتی و حسابداری با توجه به توافقات طرفین. در حقیقت طرفین قرارداد ، می‌توانند هر یک از خدماتی که مد نظر دارند را در این بخش از قرارداد خود، بیان کنند.

به عنوان مثال ممکن است در این بخش از قرارداد، اینطور توضیح داده شود که موضوع قرارداد، ارائه خدماتی همچون تقدیم اظهارنامه مالیاتی، انجام امور اداری مربوط به پرداخت مالیات و ارائه گزارش در خصوص معافیت‌های مالیاتی است. البته در نظر داشته باشید که اگرچه در این بخش از قرارداد، به این موضوعات به طور کلی اشاره می‌شود اما نکات جزئی و تکمیلی‌تر را در قسمت تعهدات طرفین بیان می‌کنند. در واقع در بخش تعهدات طرفین، به صورت مفصل‌تر درباره این موارد توضیح داده می‌شود.

حق الزحمه مشاور

در این بخش از قرارداد، حق الزحمه‌ای که شخص مشتری موظف است بابت مشاوره مالیاتی به مشاور پرداخت کند، ذکر خواهد شد. توجه داشته باشید که معمولا طرفین، مبلغی کلی را بابت حق الزحمه، می‌نویسند و سپس جزئیات مبلغ ذکر شده را در ادامه و در تبصره‌های گوناگون یا بدون قرار دادن تبصره، بیان می‌کنند. همچنین زمان پرداخت حق الزحمه به شخص مشاور، تابع توافقاتی است که بین طرفین، حاصل شده است.

مدت قرارداد

در این قسمت، مدت ارائه خدمات مشاوره‌ای و به طور جزئی، تاریخ آغاز و پایان آن نوشته خواهد شد. بنابراین مشاور موظف است تا زمانی که تعیین شده است، خدمات موضوع قرارداد را به مشتری خود ارائه دهد. همچنین در صورتی که طرفین تمایل داشته باشند تا رابطه حقوقی آن‌ها حتی بعد از تاریخ تعیین شده در متن قرارداد نیز ادامه پیدا کند، می‌توانند همان قرارداد را تمدید کنند و در نتیجه ضرورتی برای نوشتن قرارداد جدید، وجود ندارد.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید تنظیم قرارداد مشاور مالیاتی خود را به ما بسپارید. برای تنظیم قرارداد ، روی لینک قبل بزنید. همچنین شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز استفاده کنید. برای ثبت این درخواست نیز روی لینک قبل بزنید.

قرارداد مشاوره

روی تصویر بزنید تا به صفحه اختصاصی این قرارداد وارد شوید.

نمونه قرارداد مشاوره
دانلود نمونه قرارداد مشاوره
سید علی رضا زارع مویدی
«سید علی رضا زارع مویدی» کارشناس حقوقی دانشگاه تهران و فعال در حوزه تالیف قراردادهای داخلی و بین المللی است. بخش قابل توجهی از مقالات موجود در مجله حقوقی رکلا، توسط ایشان نگاشته شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات