قانون نمونه قرارداد صلح نامه مغازه و صلح عمری مغازه

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/04/25
زمان مطالعه: 11 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
صلح نامه مغازه

صلح نامه مغازه یکی از انواع صلح نامه است. از قراردادهای معتبری که می‌تواند انتقال مالکیت ایجاد کند، عقد صلح نامه است. با استفاده از صلح نامه می‌توانیم اموال را منتقل کنیم. البته نوع دیگر از صلح نامه وجود دارد که برای ایجاد صلح و رفع اختلاف استفاده می‌شود. این نوع صلح نامه بیشتر به یک توافق نامه شبیه است. موضوع مورد بحث ما درباره انواعی از صلح نامه است که با استفاده از آن بتوانیم مالکیت اموال را انتقال دهیم یا برای استفاده از آن، شروطی بگذاریم.

با قرارداد صلح حتی می‌شود برای چندین سال آینده برنامه ریزی کرد و مالکیت را در سال‌های نزدیک یا دور انتقال داد. یکی از انواع این قرارداد، صلح عمری است که قبلا در مورد آن توضیح داده‌ایم. صلح نامه، آزادی زیادی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند. تنها شرط لازم برای تنظیم این قرارداد این است که موضوع صلح نامه نامشروع نباشد. بنابراین هر نوع توافقی با شرط نامشروع نبودن، صحیح است.

نمونه صلح نامه مغازه قراردادی معتبر و قانونی است. به آن گروه از اشخاص که در خصوص صحت نمونه صلح نامه مغازه یا به طور کلی صحت صلح نامه مطمئن نیستند، پیشنهاد می‌کنیم که به بخش عقد صلح در قانون مدنی مراجعه کنند. درباره این عقد به صورت کامل در قانون مدنی توضیح داده شده است. ما نیز در ادامه این مقاله درباره نمونه قرارداد صلح نامه مغازه صحبت خواهیم کرد.

موارد استفاده از نمونه صلح نامه مغازه

نمونه صلح نامه مغازه در موارد متعددی استفاده می‌شود. به دلیل آزادی‌ها و عدم محدودیت قرارداد صلح، امکان تنظیم قرارداد به حالت‌های متفاوت وجود دارد. از طرف دیگر قرارداد صلح محدودیت‌ها و خیارات مختص قرارداد بیع را ندارد و می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای فروش مغازه و انتقال مالکیت آن ایجاد کند.

شاید به این مساله آگاه باشید که رسمی کردن اسناد یا همان دریافت سند رسمی و انتقال مالکیت به صورت رسمی هزینه‌های زیادی دارد. به خصوص در مواردی که به ارث یا اموال، مالیات تعلق بگیرد. بسیاری از اشخاص که به هر دلیلی توان پرداخت مالیات را ندارند، ترجیح می‌دهند از قرارداد صلح استفاده کنند. حتی ممکن است بارها شنیده باشید که این قرارداد به عنوان راهی برای فرار از مالیات بر ارث شناخته می‌شود. البته با این اصطلاح خیلی موافق نیستیم!

قرارداد صلح به اندازه‌ای معتبر است که می‌توانید تا مدت‌ها آن را رسمی نکنید. اگر شخصی برای پرداخت مالیات در مضیقه باشد و در همان زمان بخواهد مغازه‌ای بخرد، می‌تواند از قرارداد صلح استفاده کند. استفاده از نمونه قرارداد صلح نامه مغازه در میان اشخاص آشنا و در میان فامیل و بستگان ، مرسوم‌تر است. برای مثال اعضای یک خانواده، دوستان و بستگانی که به نوعی با یکدیگر آشنا هستند، بیشتر احتمال دارد که از این قرارداد استفاده کنند.

از دیگر موارد استفاده از صلح نامه مغازه ، مربوط به زمانی است که یک شخص قصد دارد دین خود را به شخص دیگر ادا کند. نمی‌توانیم موارد استفاده از نمونه صلح نامه مغازه را نام ببریم یا اینکه به دسته بندی خاصی محدود کنیم. این قرارداد می‌تواند بدون محدودیت خاص و در موارد بسیار استفاده شود. صلح نامه نزدیکی زیادی به ماده 10 قانون مدنی دارد. به اندازه‌ای که بسیاری معتقد هستند که با وجود این عقد، به ماده 10 قانون مدنی نیاز نیست.

این قرارداد چیست؟

نمونه صلح نامه مغازه ، یکی از انواع صلح نامه است که به وسیله آن، یک یا چند واحد مغازه ( ملک تجاری) از سمت یک یا چند شخص به شخص یا اشخاص دیگر منتقل می‌شود. این قرارداد نوعی رابطه حقوقی ایجاد می‌کند. به این شکل که به موجب آن، مالکیت از یک شخص به شخص دیگری می‌رسد.

صلح به معنای تساوی و توافق است. یعنی طرفین قرارداد باید به انجام این قرارداد راضی باشند و حقوق برابر آن‌ها رعایت شده باشد. صلح نامه مغازه به صورت متنی مکتوب است که در آن درباره مشخصات طرفین قرارداد، مورد صلح، تاریخ، مبلغ قرارداد، شروط طرفین و شرایط فسخ یا عدم فسخ قرارداد توضیح می‌دهیم. نمونه صلح نامه مغازه و به طور کلی قرارداد صلح این امکان را ایجاد می‌کند که طرفین با توجه به شرایطی که دارند و با تصمیم خودشان، درباره محتوای قرارداد توافق کنند. تنها شرط کافی این است که قرارداد دارای مشروعیت باشد و صلح درباره مال نامشروع نباشد.

صلح عمری مغازه

صلح نامه مغازه مطابق با کدام قانون است؟

قانون مدنی درباره عقد صلح توضیح داده است. فصل هفدهم از قانون مدنی به طور مفصل درباره شرایط تنظیم قرارداد صلح یا صلح نامه توضیح داده است. این فصل از ماده 752 تا 770 ماده‌هایی را در جهت تنظیم قرارداد صلح آورده است. به دلیل اشاره مستقیم قانون مدنی به قرارداد صلح، می‌توانیم صلح نامه مغازه را در گروه قراردادهای معین قرار دهیم. علاوه بر این، صلح نامه یک قرارداد لازم است. لازم بودن قرارداد باعث می‌شود طرفین موظف به ماندن در قرارداد باشند. هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند یا یک جانبه تصمیم بگیرد که به قرارداد عمل نکند. البته امکان تعیین شروطی برای فسخ قرارداد وجود دارد.

قانون شرایطی را برای صحت صلح نامه مغازه قرار داده است. این شرایط عبارتند از:

  1. هر دو طرف قرارداد یعنی مصالح و متصالح باید از انجام این قرارداد راضی باشند.
  2. موضوع مورد صلح باید مالیت داشته باشد. یعنی دارای ارزش باشد.
  3. مالی که صلح می‌شود، باید معین و مشخص باشد. برای مثال باید دقیقا مشخص شود که کدام مغازه مورد نظر است.
  4. مشروعیت معامله، یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باید در صلح نامه به آن توجه کرد.

صلح عمری مغازه

نوعی از صلح که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، صلح عمری است. صلح عمری در زمانی استفاده می‌شود که مالک اصلی، یعنی شخص واگذار کننده ملک، تمایل داشته باشد که تا زمان حیات از منافع ملک استفاده کند و از طرف دیگر، مالک تمایل داشته باشد که بعد از وفات، دارایی و مغازه‌اش به شخص یا اشخاص خاصی برسد.

برای مثال پیرمردی را تصور کنید که تمایل دارد مغازه‌ خود را به یکی از فرزندان یا نزدیکان خود واگذار کند. اما می‌خواهد در زمان حیات، مغازه در تصرف شخص او باشد. این مرد می‌تواند از صلح عمری مغازه استفاده کند. قرارداد صلح عمری برای مواقعی استفاده می‌شود که شخص تمایل دارد که پیش از مرگ درباره اموال خود تصمیم بگیرد، اما نمی‌خواهد که فرزندان یا اشخاصی که اموال را به آن‌ها واگذار کرده است، بتوانند در زمان حیات او اموال را تصرف کنند یا به فروش برسانند یا او را از استفاده از اموال محروم کنند.

صلح عمری مغازه مانند یک صلح نامه دستی یا رسمی تنظیم می‌شود و تنها فرقی که دارد شرطی است که برای وفات مالک تعیین می‌شود. این قرارداد، برای مالک اصلی آسودگی خیال ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مالک پیش از مرگ، به میل و رضایت خود اموالش را تقسیم کرده است و اطمینان خاطر دارد که تا زمان مرگ می‌تواند از منافع اموال استفاده کند.

ماهیت نمونه صلح نامه مغازه

مغازه در گروه اموال غیرمنقول قرار دارد. یعنی مالی است که نمی‌شود آن را جا به جا کرد یا اینکه به جای دیگری منتقل کرد. به همین دلیل است که به آن مال غیر منقول گفته می‌شود. بنابراین برای انتقال مالکیت مغازه لازم است که از قرارداد صلح درباره اموال غیر منقول استفاده شود.

نکته مهم دیگر در انتخاب صلح نامه توجه به رهن بودن یا نبودن آن است. برای مثال اگر مغازه‌ای در رهن بانک است، می‌توانیم از صلح نامه غیر منقول رهنی استفاده کنیم. البته لازم است به این مساله اشاره شود که آیا مالِ موضوع صلح نامه به صورت اقساطی منتقل می‌شود یا به صورت نقدی.

اگر توافق به این باشد که مبلغ قرارداد به صورت اقساط پرداخت شود یا اینکه مغازه مورد نظر به صورت اقساط منتقل شود، لازم است که از قرارداد صلح نامه غیر منقول اقساطی استفاده کنید. اما اگر اقساطی وجود ندارد. صلح نامه مورد نظر، صلح نامه غیر منقول غیر اقساطی نقدی است.

در انتخاب نوع قرارداد باید دقت فراوانی شود. زیرا که صلح نامه یا هر قرارداد دیگر، حاوی اطلاعاتی خواهد بود که معامله را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط کاری آینده در آن منعکس می‌شود.

اطلاعات و مشخصات طرفین در نمونه صلح نامه مغازه

طرفین نمونه صلح نامه مغازه ، عبارتند از مصالح و متصالح. مصالح در واقع صاحب مغازه است و تمایل دارد که در ازای دریافت بهای مغازه، مالکیت این ملک را به شخص دیگری واگذار کند. البته این امکان نیز وجود دارد که مصالح، در ازای انتقال مالکیت مغازه، بهای آن را نیز دریافت نکند. برای مثال در توافقاتی که مغازه توسط مادر به فرزند یا از سمت پدر به فرزند صلح می‌شود، معمولا مبلغی رد و بدل نخواهد شد.

طرف دیگر این صلح نامه، متصالح نام دارد. متصالح در واقع شخصی است که مالک اصلی، حق مالکیت مغازه خود را به او واگذار می‌کند یا به عبارت بهتر، صلح به نفع او انجام می‌شود. در نظر داشته باشید که هر دو طرف قرارداد یعنی مصالح یا متصالح باید در قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد را امضا کنند.

مبلغ صلح در نمونه صلح نامه مغازه

در متن قرارداد صلح ، ماده‌ای را به توضیح درباره مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت آن اختصاص می‌دهند. در این ماده، باید مبلغ صلح نامه مغازه را (بهایی که بابت انجام صلح به مصالح پرداخت می‌شود) مشخص کنید و بنویسید. به خاطر داشته باشید که در تعیین میزان این مبلغ، هیچ محدودیتی وجود ندارد. طرفین می‌توانند به هر طریقی که می‌خواهند با یکدیگر توافق کنند و هر مبلغی را به عنوان بهای این قرارداد در نظر بگیرند.

برای مثال اگر صلح مغازه از جانب پدر به فرزند باشد و پدر نخواهد که بابت انتقال مالکیت مغازه بهایی از پسر خود بگیرد، می‌تواند مبلغ بسیار ناچیز یا حتی شاخه نباتی را به عنوان بهای قرارداد تعیین کند و در متن قرارداد بنویسد. درست است که تعیین میزان مبلغ این قرارداد به توافق طرفین بستگی دارد اما در هر صورت باید مبلغی برای صلح نامه مغازه نوشته شود و نمی‌توان متن صلح نامه مغازه را بدون مبلغ قرارداد امضا کرد.

فسخ نمونه صلح نامه مغازه

مساله فسخ نمونه صلح نامه مغازه از مسائل مهمی است که درباره آن سوالات زیادی مطرح می‌شود. بعضی‌ها تمایل دارند که قرارداد صلح را به شیوه‌ای تنظیم کنند که امکان فسخ کردن آن وجود نداشته باشد. بعضی دیگر اما تمایل دارند شرایطی برای فسخ صلح نامه در نظر بگیرند تا در صورت بروز آن‌ شرایط، طرفین بتوانند صلح نامه مغازه را فسخ کنند.

شما در زمان نگارش محتوای متن یک صلح نامه، اختیار دارید که درباره شرایط فسخ یا عدم فسخ آن تصمیم بگیرید و نتیجه توافقات خود و طرف مقابل را به صورت مکتوب در متن قرارداد بنویسید. ماهیت صلح نامه این امکان را برای شما ایجاد می‌کند که به راحتی شرط کنید که هیچ امکانی برای فسخ قرارداد وجود نداشته باشد یا اینکه فسخ قرارداد با شرایطی که مطرح می‌کنید، امکان پذیر شود.

بانک قرارداد رکلا

تیم حقوقی رکلا انواع قراردادهای صلح را تنظیم کرده است. با رفتن به بخش نمونه قرارداد ، می‌توانید انواع صلح نامه را تهیه و دریافت کنید. با این حال، اگر ترجیح می‌دهید که مطابق با شرایط و خواست خود یک قرارداد سفارشی داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم روی عبارت تنظیم قرارداد اختصاصی بزنید و درخواستتان را ثبت کنید.

علاوه براین، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی حقوقی نیز، به شما سرویس مشاوره حقوقی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم.

صلح نامه سرقفلی مغازه

اگر به دنبال صلح نامه سرقفلی مغازه هستید، می‌توانید این فرم آماده را از اینجا بگیرید.

نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه
دانلود نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه

صلح نامه غیر منقول غیراقساطی (قرارداد صلح نقدی ملک)

با استفاده از این نمونه صلح نامه می‌توانید اموال غیر منقول را صلح کنید.

نمونه صلح نامه غیر منقول غیراقساطی
دانلود نمونه صلح نامه غیر منقول غیراقساطی
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
معین
thumb_up_alt
سلام مغازه اجاره است زن و شوهر می‌خواهند صلح نامه‌ای تنظیم کنند که با فوت یکی از طرفین وسایل فروشگاه بین وراث قرار نگیرد و در اختیار دیگری باشد. آیا می‌شود وسایل و لوازم داخل فروشگاه را به صورت صلح واگذار نمود؟
11:05
24 اردیبهشت 1403
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. بله. مشکلی ندارد به شرطی که متن صلح نامه به درستی نگارش شود. می‌توانید در این خصوص از یک متخصص تنظیم قراردادهای صلح کمک بگیرید.
15:00
25 اردیبهشت 1403