قانون نمونه قرارداد صلح نامه مغازه و صلح عمری مغازه

صلح نامه مغازه

صلح نامه مغازه یکی از انواع صلح نامه است. از قراردادهای معتبری که می‌تواند انتقال مالکیت ایجاد کند، عقد صلح نامه است. با استفاده از صلح نامه می‌توانیم اموال را منتقل کنیم. البته نوع دیگر از صلح نامه وجود دارد که برای ایجاد صلح و رفع اختلاف استفاده می‌شود. این نوع صلح نامه بیشتر به یک توافق نامه شبیه است. موضوع مورد بحث ما درباره انواعی از صلح نامه است که با استفاده از آن بتوانیم مالکیت اموال را انتقال دهیم یا برای استفاده از آن، شروطی بگذاریم.

با قرارداد صلح حتی می‌شود برای چندین سال آینده برنامه ریزی کرد و مالکیت را در سال‌های نزدیک یا دور انتقال داد. یکی از انواع این قرارداد، صلح عمری است که قبلا در مورد آن توضیح داده‌ایم. صلح نامه، آزادی زیادی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند. تنها شرط لازم برای تنظیم این قرارداد این است که موضوع صلح نامه نامشروع نباشد. بنابراین هر نوع توافقی با شرط نامشروع نبودن، صحیح است.

نمونه صلح نامه مغازه قراردادی معتبر و قانونی است. به آن گروه از اشخاص که در خصوص صحت نمونه صلح نامه مغازه یا به طور کلی صحت صلح نامه مطمئن نیستند، پیشنهاد می‌کنیم که به بخش عقد صلح در قانون مدنی مراجعه کنند. درباره این عقد به صورت کامل در قانون مدنی توضیح داده شده است. ما نیز در ادامه این مقاله درباره نمونه قرارداد صلح نامه مغازه صحبت خواهیم کرد.

موارد استفاده از نمونه صلح نامه مغازه

نمونه صلح نامه مغازه در موارد متعددی استفاده می‌شود. به دلیل آزادی‌ها و عدم محدودیت قرارداد صلح، امکان تنظیم قرارداد به حالت‌های متفاوت وجود دارد. از طرف دیگر قرارداد صلح محدودیت‌ها و خیارات مختص عقد بیع را ندارد و می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای فروش مغازه و انتقال مالکیت آن ایجاد کند.

شاید به این مساله آگاه باشید که رسمی کردن اسناد و انتقال مالکیت به صورت رسمی هزینه‌های زیادی دارد. به خصوص در مواردی که به ارث یا اموال، مالیات تعلق بگیرد. بسیاری از اشخاص که به هر دلیلی توان پرداخت مالیات را ندارند، ترجیح می‌دهند از قرارداد صلح استفاده کنند. حتی ممکن است بارها شنیده باشید که این قرارداد به عنوان راهی برای فرار از مالیات بر ارث شناخته می‌شود. البته با این اصطلاح خیلی موافق نیستیم!

قرارداد صلح به اندازه‌ای معتبر است که می‌توانید تا مدت‌ها آن را رسمی نکنید. اگر شخصی برای پرداخت مالیات در مضیقه باشد و در همان زمان بخواهد مغازه‌ای بخرد، می‌تواند از قرارداد صلح استفاده کند. استفاده از نمونه قرارداد صلح نامه مغازه در میان اشخاص آشنا و در میان فامیل و بستگان ، مرسوم‌تر است. برای مثال اعضای یک خانواده، دوستان و بستگانی که به نوعی با یکدیگر آشنا هستند، بیشتر احتمال دارد که از این قرارداد استفاده کنند.

از دیگر موارد استفاده از صلح نامه مغازه ، مربوط به زمانی است که یک شخص قصد دارد دین خود را به شخص دیگر ادا کند. نمی‌توانیم موارد استفاده از نمونه صلح نامه مغازه را نام ببریم یا اینکه به دسته بندی خاصی محدود کنیم. این قرارداد می‌تواند بدون محدودیت خاص و در موارد بسیار استفاده شود. صلح نامه نزدیکی زیادی به ماده 10 قانون مدنی دارد. به اندازه‌ای که بسیاری معتقد هستند که با وجود این عقد، به ماده 10 قانون مدنی نیاز نیست.

این قرارداد چیست؟

نمونه صلح نامه مغازه ، یکی از انواع صلح نامه است که به وسیله آن، یک یا چند واحد مغازه ( ملک تجاری) از سمت یک یا چند شخص به شخص یا اشخاص دیگر منتقل می‌شود. این قرارداد نوعی رابطه حقوقی ایجاد می‌کند. به این شکل که به موجب آن، مالکیت از یک شخص به شخص دیگری می‌رسد.

صلح به معنای تساوی و توافق است. یعنی طرفین قرارداد باید به انجام این قرارداد راضی باشند و حقوق برابر آن‌ها رعایت شده باشد. صلح نامه مغازه به صورت متنی مکتوب است که در آن درباره مشخصات طرفین قرارداد، مورد صلح، تاریخ، مبلغ قرارداد، شروط طرفین و شرایط فسخ یا عدم فسخ قرارداد توضیح می‌دهیم. نمونه صلح نامه مغازه و به طور کلی قرارداد صلح این امکان را ایجاد می‌کند که طرفین با توجه به شرایطی که دارند و با تصمیم خودشان، درباره محتوای قرارداد توافق کنند. تنها شرط کافی این است که قرارداد دارای مشروعیت باشد و صلح درباره مال نامشروع نباشد.

صلح عمری مغازه

صلح نامه مغازه مطابق با کدام قانون است؟

قانون مدنی درباره عقد صلح توضیح داده است. فصل هفدهم از قانون مدنی به طور مفصل درباره شرایط تنظیم قرارداد صلح یا صلح نامه توضیح داده است. این فصل از ماده 752 تا 770 ماده‌هایی را در جهت تنظیم قرارداد صلح آورده است. به دلیل اشاره مستقیم قانون مدنی به قرارداد صلح، می‌توانیم صلح نامه مغازه را در گروه قراردادهای معین قرار دهیم. علاوه بر این، صلح نامه یک قرارداد لازم است. لازم بودن قرارداد باعث می‌شود طرفین موظف به ماندن در قرارداد باشند. هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند یا یک جانبه تصمیم بگیرد که به قرارداد عمل نکند. البته امکان تعیین شروطی برای فسخ قرارداد وجود دارد.

قانون شرایطی را برای صحت صلح نامه مغازه قرار داده است. این شرایط عبارتند از:

  1. هر دو طرف قرارداد یعنی مُصالح و مُتصالِح باید از انجام این قرارداد راضی باشند.
  2. موضوع مورد صلح باید مالیت داشته باشد. یعنی دارای ارزش باشد.
  3. مالی که صلح می‌شود، باید معین و مشخص باشد. برای مثال باید دقیقا مشخص شود که کدام مغازه مورد نظر است.
  4. مشروعیت معامله، یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باید در صلح نامه به آن توجه کرد.

صلح عمری مغازه

نوعی از صلح که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، صلح عمری است. صلح عمری در زمانی استفاده می‌شود که مالک اصلی، یعنی شخص واگذار کننده ملک، تمایل داشته باشد که تا زمان حیات از منافع ملک استفاده کند و از طرف دیگر، مالک تمایل داشته باشد که بعد از وفات، دارایی و مغازه‌اش به شخص یا اشخاص خاصی برسد.

برای مثال پیرمردی را تصور کنید که تمایل دارد مغازه‌ خود را به یکی از فرزندان یا نزدیکان خود واگذار کند. اما می‌خواهد در زمان حیات، مغازه در تصرف شخص او باشد. این مرد می‌تواند از صلح عمری مغازه استفاده کند. قرارداد صلح عمری برای مواقعی استفاده می‌شود که شخص تمایل دارد که پیش از مرگ درباره اموال خود تصمیم بگیرد، اما نمی‌خواهد که فرزندان یا اشخاصی که اموال را به آن‌ها واگذار کرده است، بتوانند در زمان حیات او اموال را تصرف کنند یا به فروش برسانند یا او را از استفاده از اموال محروم کنند.

صلح عمری مغازه مانند یک صلح نامه دستی یا رسمی تنظیم می‌شود و تنها فرقی که دارد شرطی است که برای وفات مالک تعیین می‌شود. این قرارداد، برای مالک اصلی آسودگی خیال ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مالک پیش از مرگ، به میل و رضایت خود اموالش را تقسیم کرده است و اطمینان خاطر دارد که تا زمان مرگ می‌تواند از منافع اموال استفاده کند.

ماهیت نمونه صلح نامه مغازه

مغازه در گروه املاک غیر منقول قرار دارد. یعنی مالی است که نمی‌شود آن را جا به جا کرد یا اینکه به جای دیگری منتقل کرد. به همین دلیل است که به آن مال غیر منقول گفته می‌شود. بنابراین برای انتقال مالکیت مغازه لازم است که از قرارداد صلح درباره اموال غیر منقول استفاده شود.

نکته مهم دیگر در انتخاب صلح نامه توجه به رهن بودن یا نبودن آن است. برای مثال اگر مغازه‌ای در رهن بانک است، می‌توانیم از صلح نامه غیر منقول رهنی استفاده کنیم. البته لازم است به این مساله اشاره شود که آیا مالِ موضوع صلح نامه به صورت اقساطی منتقل می‌شود یا به صورت نقدی.

اگر توافق به این باشد که مبلغ قرارداد به صورت اقساط پرداخت شود یا اینکه مغازه مورد نظر به صورت اقساط مننتقل شود، لازم است که از قرارداد صلح نامه غیر منقول اقساطی استفاده کنید. اما اگر اقساطی وجود ندارد. صلح نامه مورد نظر، صلح نامه غیر منقول غیر اقساطی نقدی است.

در انتخاب نوع قرارداد باید دقت فراوانی شود. زیرا که صلح نامه یا هر قرارداد دیگر، حاوی اطلاعاتی خواهد بود که معامله را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط کاری آینده در آن منعکس می‌شود.

بانک قرارداد رکلا

تیم حقوقی رکلا انواع قرارداد صلح را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این دسته از قراردادها شوید.

نمونه های صلح نامه

ثبت نظر یا سوال