قرارداد نورپردازی ؛ بررسی ماهیت نمونه قرارداد نورپردازی نما

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/12/07
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد نورپردازی

منظور از نورپردازی، استفاده کردن از نور به جهت زیباتر کردن ساختمان و ایجاد جلوه‌های بصری است. یکی از بخش‌های مهمی که طراحان معماری در هنگام طراحی ساختمان به آن می‌پردازند، نورپردازی ساختمان است. با استفاده از نورپردازی، زیبایی ساختمان دو چندان می‌شود. در گذشته تنها به نورپردازی ساختمان‌های تجاری، اداری و فرهنگی اهمیت داده می‌شد اما امروزه تمامی ساختمان‌ها حتی با کاربرد مسکونی نیز نورپردازی می‌شوند. به یک قرارداد که برای این منظور میان کارفرما و پیمانکار امضا می‌شود، نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان می‌گویند. در ادامه به بیان نکات حقوقی و مهم این قرارداد می‌پردازیم.

بررسی ماهیت حقوقی نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان

به توافق دو یا چند شخص نسبت به انجام کار یا امور دیگر، قرارداد گفته می‌شود. قراردادها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از مهم‌ترین انواع قرارداد، قرارداد پیمانکاری است. قرارداد نورپردازی نیز اغلب به صورت یک قرارداد پیمانی امضا می‌شود و طرفین آن، کارفرما و نورپرداز (به عنوان پیمانکار) خواهند بود. قراردادهای پیمانکاری از قراردادهای خصوصی میان افراد هستند که مطابق با مواد 10 و تفسیر ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده‌اند.

کتبی یا شفاهی بودن فرم قرارداد نورپردازی

قراردادها به دو شیوه شفاهی و کتبی تنظیم و ایجاد می‌شوند. قانون گذار تنها در برخی موارد کتبی بودن قرارداد را الزامی کرده اما در اکثر موارد به قراردادهای شفاهی همان اعتباری را داده است که قراردادهای شفاهی از آن برخوردار هستند. بنابراین قرارداد نورپردازی می‌تواند به دو شکل شفاهی و کتبی تنظیم شود و مفاد آن نیز از سوی طرفین مورد تایید قرار بگیرد اما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که انسان یک موجود جایز الخطا است و به هر دلیلی ممکن است خلف وعده کند و از سوی دیگر نیز الفاظ شفاهی در گذر زمان فراموش می‌شوند یا آنکه ممکن است هر یک از طرفین به نفع خود در آن‌ها تغییر و تحریف ایجاد کند.

بنابراین بهتر است که این قرارداد را به شکل کتبی تنظیم و امضا کنید هرچند که کارفرما یا پیمانکار از بستگان نزدیک شما باشد و با آنان رابطه دوستانه‌ای داشته باشید اما با اینحال، قرارداد شفاهی نورپردازی ساختمان نیز دارای اعتبار قانونی است.

متن قرارداد نورپردازی

همانطور که در مطالب بالا نیز اشاره کردیم، بهتر است که این توافق به صورت مکتوب، تنظیم و امضا شود. قرارداد نورپردازی که به صورت مکتوب تنظیم شده است، در نزد قانون گذار از اعتبار و ارزش یک سند عادی ، برخوردار است و به همین جهت در صورت بروز اختلاف، هریک از کارفرما و نورپرداز می‌توانند به آن استناد کنند. بنابراین کارفرما و پیمانکار باید با دقت و توجه کافی، متن قرارداد را تنظیم و امضا کنند. ما در ادامه این مطلب نکات ضروری و حائز اهمیت تنظیم و امضای فرم قرارداد نورپردازی را برای شما بیان خواهیم کرد.

مشخصات طرفین نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان

قرارداد نور پردازی ساختمان، یک قرارداد پیمانی است که هر شخص حقیقی و شخص حقوقی می‌توانند در این قرارداد حضور داشته باشند. بنابراین اشخاص حقیقی که در این قرارداد حضور دارند باید در فرم قرارداد نورپردازی ، مشخصات کامل هویتی خود را مطابق با اوراق شناسایی و همچنین شماره تلفن و آدرس محل سکونت خود، به طور دقیق در قسمت مربوط به مشخصات کارفرما یا پیمانکار بنویسند.

اشخاص حقوقی حاضر در قرارداد نیز باید اطلاعات و مشخصات خود از قبیل؛ نام تجاری، شماره ثبت، محل اقامت، تابعیت و موارد دیگر را در قرارداد ذکر کنند.

شرح کامل موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، همان انجام عمل نورپردازی است که در واقع به هدف کارفرما از امضای این قرارداد نیز اشاره می‌کند. موضوع قرارداد باید به طور روشن، واضح و معین در متن قرارداد نوشته شود زیرا نورپرداز باید بداند که قرار است چه کاری را انجام دهد و شرح وظایف او چیست و در مقابل انجام چه کاری دستمزد دریافت می‌کند. برای مثال، نور پردازی واحدهای 10 الی 20 مجتمع آفتاب و نورپردازی نمای بیرون آن به عنوان موضوع قرارداد، تعیین شده باشد.

مدت قرارداد

منظور از مدت قرارداد، تاریخ شروع قرارداد و تاریخ اتمام آن است. مدت قرارداد با توافق کارفرما و نورپرداز تعیین می‌شود. همچنین آن‌ها می‌توانند با توافق یکدیگر یک برنامه زمانی تعیین کنند که در این صورت پیمانکار موظف است که مطابق با برنامه مذکور، نورپردازی ساختمان را انجام دهد. برای مثال، مقرر می‌کنند که در طول 30 روز از امضای قرارداد باید نورپردازی نمای بیرونی ساختمان انجام شود و هر یک از واحدها نیز باید ظرف 10 روز نورپردازی شوند. همچنین می‌توانید در قرارداد اضافه کنید که تمدید مدت قرارداد با توافق پیمانکار و کارفرما مجاز خواهد بود.

این نکته نیز بسیار مهم است که بدانید اگر طرفین، تاریخ شروع قرارداد را تعیین نکرده باشند تاریخ امضای قرارداد ، تاریخ شروع آن محسوب می‌شود.

تعیین مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد با توافق کارفرما و نورپرداز تعیین می‌شود. مبلغ قرارداد در واقع همان دستمزد و حق‌الزحمه کارفرما است. لازم به ذکر است که در برخی موارد هزینه تجهیزات و وسایل نورپردازی به عهده کارفرما است که در این صورت هزینه مذکور نیز به مبلغ قرارداد، اضافه می‌شود. نحوه پرداخت دستمزد نیز با توافق کارفرما و نورپرداز تعیین می‌شود. پرداخت مبلغ می‌تواند به صورت نقد یا اقساط باشد. همچنین قسمتی از مبلغ قرارداد را می‌توانید به عنوان پیش پرداخت در هنگام تنظیم و امضای قرارداد بپردازید و مابقی آن را نیز در اقساط معین یا به صورت نقد و پس از خاتمه کار، پرداخت کنید.

فسخ قرارداد نورپردازی ساختمان

فسخ به معنای انحلال و برهم زدن قرارداد از جانب یکی از طرفین آن است. در این بند از قرارداد هر یک از طرفین، مواردی را ذکر می‌کنند. چنانچه یکی از طرفین به این شرایط عمل نکرد، برای طرف دیگر حق فسخ قرارداد به وجود می‌آید. برای مثال، طرفین توافق می‌کنند که در صورت تاخیر 30 روزه از جانب کارفرما در پرداخت مبلغ پیش‌ پرداخت، نورپرداز حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا در صورت عدم پیشرفت کار مطابق با برنامه زمانبندی، پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد.

اسناد و مدارک نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان

اسناد قرارداد، نوشته‌های مکتوب مربوط به قرارداد هستند که طرفین آن‌ها را به یکدیگر داده‌اند. برای مثال: سند قرارداد، نقشه‌های مربوط به ساختمان و دستورات مکتوب کارفرما به پیمانکار، همگی جزء اسناد قرارداد هستند. در این بند طرفین اسناد مربوط به قرارداد را قید می‌کنند.

داوری در نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان

منظور از داور، فردی است که به واسطه توافق کارفرما و نورپرداز به عنوان داور تعیین می‌شود. در صورت تعیین داور طرفین مکلفند در هنگام بروز اختلاف به او مراجعه کنند و ملزم به تبعیت از نظر او هستند. اگر در قرارداد خودتان در خصوص داور صحبت نکنید مرجع حل اختلاف قرارداد شما، دادگاه یا شورای حل اختلاف است.

فورس ماژور در نمونه قرارداد نورپردازی ساختمان

به حوادث و اتفاقات غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی مانند طوفان، زلزله، اپیدمی و جنگ، فورس ماژور گفته می‌شود. نورپرداز و کارفرما می‌توانند برای قراردادی که قرار است میان آن‌ها امضا شود، با فرض وقوع شرایط فورس ماژور، تعیین تکلیف کنند. برای مثال آن‌ها ممکن است اینطور توافق کنند که در صورت وقوع شرایط فورس ماژور، قرارداد به قوت خود باقی بماند و در صورتی که این شرایط بیشتر از یک ماه طول بکشد، ادامه قرارداد منوط به توافق دوباره آن‌ها‌ باشد.

پیشنهاد ما

اگر می‌خواهید پروژه مورد نظرتان را به یک پیمانکار بسپارید یا اگر پیمانکار هستید و تمایل دارید که انجام پروژه مشخصی را به عهده بگیرید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از شرایط تنظیم قرارداد رکلا، با توجه به شروطی که در نظر دارید، قرارداد مورد نظرتان را بنویسید. علاوه براین، شما می‌توانید درباره شرایط کاری قراردادتان، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

اگر با یک پیمانکار توافق می‌کنید، لازم است درباره نمونه فرم قرارداد پیمانکاری مطلع باشید. این نمونه قرارداد را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات