نمونه قرارداد فروش سوله و نکات آن + تفاوت قولنامه سوله و مبایعه نامه سوله

قرارداد خرید سوله

قرارداد خرید سوله یکی از انواع قرارداد خرید کالا و از آن دست معاملاتی است که مورد توجه اشخاص متفاوت قرار می‌گیرد. سوله را می‎توان سازه‌ای تعریف کرد که کاربردهای متفاوت دارد. مثل سوله صنعتی، سوله ورزشی، سوله نظامی، سوله تجاری و حمل و نقل و غیره. بنابراین سوله را می‌توان به دپو (انبار کردن) کالا و انجام فعالیت‌های روزانه تجاری و مانند این‌ها اختصاص داد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان نمونه قرارداد فروش سوله را به شکلی تنظیم کرد که از اعتبار قانونی برخوردار باشد؟ حقوق شما به عنوان فروشنده یا خریدار در قرارداد خرید سوله چیست؟ در ادامه متن پاسخ این سوالات را به شما خواهیم گفت.

نوع قرارداد خرید سوله

قرارداد خرید و فروش سوله از قواعد انواع عقد بیع (معاملات خرید و فروش) تبعیت می‌کند. بر این اساس، معامله سوله با توافق و رضایت کامل دو طرف شکل می‌گیرد و بر پایه تعهدات و مواد نوشته شده ادامه می‌یابد و برای اینکه قرارداد خرید و فروش سوله اعتبار و رسمیت داشته باشد دارای سلسله مراتبی است که قانون گذار تعیین کرده است. قرارداد به محض امضای طرفین، برای هر دو طرف الزام آور است و امکان فسخ یک جانبه آن وجود ندارد، مگر اینکه قانون گذار اختیاراتی را به هریک از طرفین داده باشد.

شرایط و نحوه تکمیل نمونه قرارداد خرید سوله

نحوه تکمیل فرم قرارداد خرید و فروش سوله نزد مراجع قانونی به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شامل موارد زیر خواهد بود:

مشخصات طرفین در قرارداد فروش سوله

مطابق قانون، هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف معامله واقع شوند:

  1. اشخاص حقیقی: شامل افراد و انسان‌های عادی می‌شود. این افراد در زمان امضای نمونه قرارداد فروش سوله نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس محل اقامت، کد پستی و شماره تماس خود را می‌نویسند.
  2. اشخاص حقوقی: منظور از این گروه، شرکت‌ها، موسسات و اداراتی هستند که جهت دستیابی به هدفی تعیین شده تشکیل می‌شوند. اگر طرف قرارداد، هریک از انواع اشخاص حقوقی باشد، باید این مشخصات را تکمیل کنید: نام کامل شرکت، کد اقتصادی، کد ثبتی، آدرس، کد پستی و شماره تماس.

ممکن است برای تکمیل نمونه قرارداد خرید سوله فردی به نمایندگی از اشخاص، قرارداد را امضا کند، در این صورت ابتدا از او بخواهید که نمایندگی خود را اثبات کند و سپس نام و سمت او را در متن قرارداد بنویسید.

توجه کنید که نمونه قرارداد خرید سوله میان خریدار و فروشنده و قائم مقامان قانونی آن‌ها مثل وراث، به طور کامل الزام آور است.

موضوع مورد معامله

همانطور که در ابتدا اشاره شد، سوله‌ها کاربرد گوناگونی دارند. مثل سوله‌های مرغداری، ورزشی و غیره. اندازه سوله‌ها نیز متفاوت است و با توجه به مساحت مورد نیاز متقاضیان، تعیین می‌شود. پس در زمان تنظیم نمونه قرارداد فروش سوله مشخصاتی را که سبب تفاوت سوله مورد معامله از انواع دیگر می‌شود را بنویسید. فروشنده موظف است که مطابق با این بخش از قرارداد عمل کند و در صورت تخلف او، برای خریدار اختیاراتی در نظر گرفته شده است. برای مثال:

اگر سوله را به شرط مساحت معین از فروشنده خریده باشد و پس از دریافت آن متوجه شود که از مساحت تعیین شده، کمتر یا بیشتر است، در حالت اول (حالتی که کمتر است) خریدار می‌تواند نمونه قرارداد فروش سوله را فسخ کند و در حالت دوم (حالتی که مساحت بیشتر است) فروشنده این حق را دارد؛ مگر این که مبلغ آن مقدار از مساحت سوله که کمتر یا بیشتر است، محاسبه و به طرف مقابل پرداخت شود.

قرارداد فروش سوله

وجه معامله و نحوه پرداخت در قرارداد خرید سوله

قبل از بیان این بند از قرارداد، ابتدا به دو نکته مهم توجه کنید:

قولنامه سوله : گاهی شرایطی پیش می‌آید که شخص، تمایل به خرید و معامله سوله دارد اما توانایی پرداخت وجه یا اقساط را ندارد، در این شرایط خاص، قولنامه سوله تنظیم می‌شود. قولنامه سوله یک سند رسمی نیست بلکه به موجب امضای برگه قولنامه، فروشنده به خریدار قول می‌دهد که در طی زمان تعیین شده، سوله را به شخص دیگری نفروشد تا طرف مقابل بتواند تمام مبلغ یا قسط اول را طی زمان تعیین شده، پرداخت کند. قولنامه سوله می‌تواند به صورت دست نویس تنظیم و توسط طرفین امضا ‌شود.

مبایعه نامه سوله : برای این که این مبحث را به خوبی متوجه شوید فرض کنید که قصد دارید یک مبایعه ‌نامه سوله را امضا کنید. مبایعه نامه سوله یک سند حقوقی است که با وجود آن، مالکیت منتقل می‌شود. بنابراین تفاوتی بین مبایعه نامه سوله و قرارداد خرید سوله وجود ندارد و هر دو به یک معنی هستند.

با توجه به نکات گفته شده، وجه معامله به اشکال مختلف پرداخت می‌شود:

نقد: وجه معامله همان لحظه و بعد از امضای قرارداد پرداخت می‌شود که در این صورت، مبلغ، تاریخ و طریقه پرداخت وجه (از قبیل پرداخت وجه نقد و روش‌های دیگر) در متن نمونه قرارداد خرید سوله نوشته می‌شود.

اقساط: اگر از روش پرداخت اقساطی استفاده می‌کنید، تعداد اقساط، زمان پرداخت، مبلغ هر قسط و روش پرداخت آن را به طور دقیق بنویسید.

این بخش از نمونه قرارداد خرید سوله به منزله تعهد خریدار است و در صورت عمل نکردن او، فروشنده اختیاراتی خواهد داشت؛ برای مثال اگر خریدار توانایی پرداخت وجه را داشته باشد اما طبق تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می‌تواند از مرجع حل اختلاف بخواهد که او را ملزم به پرداخت وجه کند یا قرارداد را فسخ کند.

اختیارات فسخ قرارداد خرید سوله

هر کدام از طرفین نمونه قرارداد خرید سوله می‌توانند بر مبنای اختیاراتی که قانون گذار به آن‌ها داده است عمل کنند، برای مثال:

  1. هر یک از طرفین قرارداد خرید سوله می‌تواند قبل از این که حاضران جلسه را ترک کنند، آن قرارداد را فسخ کنند (خیار مجلس).
  2. اگر به شروط ضمن معامله عمل نشود، طرفی که شرط به نفع او شده است می‎‌تواند قرارداد را فسخ کند (خیار تخلف از شرط).
  3. اگر زمانی برای تحویل سوله و وجه معامله تعیین نشده باشد و سه روز از تاریخ انعقاد نمونه قرارداد خرید سوله بگذرد و هیچ یک از طرفین وجه یا سوله را به طرف مقابل تحویل ندهد، فروشنده حق دارد قرارداد را فسخ کند (خیار تاخیر ثمن).
  4. هرگاه کسی بدون اینکه سوله را دیده باشد و تنها با وصف و ویژگی‌ها، آن را خریده باشد، اگر بعد از تحویل گرفتن آن متوجه شود که سوله با آنچه که توصیف شده متفاوت است، می‌تواند قرارداد خرید سوله را فسخ کند یا آن را به همان شکل بپذیرد (خیار رویت و تخلف وصف).
  5. اگر بعد از امضای قرارداد خرید سوله متوجه شوید که سوله از ابتدا معیوب بوده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا بخواهد که به شما خسارت پرداخت شود و سوله را به همان شکل بپذیرد (خیار عیب). توجه کنید که در مورد میزان معیوب بودن سوله، عرف آن محل، تصمیم می‌گیرد.
  6. اگر فروشنده به قصد فریب خریدار، عملیاتی را در ارتباط با قرارداد فروش سوله انجام دهد (در اصطلاح حقوقی تدلیس) خریدار بعد از آگاهی از آن می‌تواند فورا قرارداد را فسخ کند (خیار تدلیس).

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خرید سوله را به ما محول کنید. برای ثبت این درخواست تنظیم قرارداد روی اینجا بزنید.

فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.

ثبت نظر یا سوال