تمام آنچه باید در مورد نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی بدانید!

-
بروزرسانی:1402/04/22
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اسپانسر ورزشی

نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی یکی از انواع قرارداد اسپانسری و از جمله قراردادهای پرمتقاضی در چند دهه اخیر است. تنظیم این قرارداد نیازمند قصد و رضایت طرفین است. اشخاص مختلف می‌توانند با مقاصد متفاوت اقدام به تنظیم قرارداد اسپانسری کنند. برای مثال یک باشگاه ورزشی می‌تواند با هدف تامین مالی و جبران بحران کسری بودجه‌، اقدام به جذب اسپانسر کند. در مقابل اسپانسر نیز برای کسب اعتبار در میان اقشار مختلف چنین اقدامی را انجام داده باشد.

به هر حال طرفین با هر قصد و هدفی می‌توانند نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی را امضا کنند و این قرارداد را تنظیم کنند. به محض امضای آن صاحب حقوق و وظایف می‌شوند که ملزم به رعایت آن‌ هستند. تمام قراردادهایی که در سطح جامعه تنظیم شده است، برای این که اعتبار داشته باشد نیازمند حمایت قانونی است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی تحت حمایت کدام ماده قانونی تنظیم شده است و ملزم به رعایت چه مواد قانونی است؟

قرارداد اسپانسر ورزشی و ماده 10 قانون مدنی

نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی براساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود. این ماده که ناظر به تمامی قراردادهای میان اشخاص خصوصی است، به صراحت بیان می‌کند که اشخاص مختلف می‌توانند با خواست و توافق به هر طریقی قرارداد خود را تنظیم کنند و تنها شرط لازم رعایت قانون است. متن قرارداد نباید مخالف قانون باشد. هیچ یک از طرفین یا اشخاص ثالث نمی‌توانند شرطی در قرارداد بنویسند و انجام آن شرط را به طرف مقابل تحمیل کنند. زیرا این کار به معنی اکراه داشتن طرف مقابل از انجام قرارداد است. و اکراه داشتن  برای امضای قرارداد اسپانسری ورزشی ، باعث می‌شود که قرارداد اعتبار لازم را نداشته باشد و قانون گذار از آن حمایت نکند.

این آزادی‌ که قانون گذار در ماده 10 برای تنظیم متن و مواد قرارداد به طرفین داده است، آن‌ها را ملزم به رعایت سایر مواد قانونی می‌کند. به این معنا که اگر برای مثال یک قرارداد اسپانسری فوتبال میان باشگاه و شخص اسپانسر امضا شود، آن‌ها نمی‌توانند شرطی را تعیین کنند که مخالف قانون باشد یا به هر طریقی خلاف قواعد تعیین شده نوشته شود. مواردی که قانون گذار آن را منع کرده است، نباید در متن قرارداد نوشته شود. از جمله ماده‌های قانونی که قانون گذار طرفین را ملزم به رعایت آن‌ها می‌داند، ماده ۱۹۰ است.

شروط ماده 190 قانون مدنی برای تنظیم قرارداد اسپانسری ورزشی

طبق ماده 190 قانون مدنی اشخاصی که قصد دارند یک نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی تنظیم کنند، ملزم به رعایت شروط خاصی هستند. اگر این شروط رعایت نشود قرارداد اعتبار قانونی ندارد. در ماده 190 قانون مدنی، چهار شرط به عنوان شرایط عمومی صحت قرارداد تعیین شده است. سه شرط از آن 4 شرط به نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی مرتبط است. برای مثال اگر قصد دارید یک قرارداد اسپانسری فوتبال تنظیم کنید، باید مطابق ماده 190 قانون مدنی، آن  سه شرط را رعایت کنید. این سه شرط عبارتند از:

  1. قصد و رضایت کامل طرفین؛
  2. مشخص بودن موضوع قرارداد؛
  3. شایستگی اشخاص برای امضای قرارداد .

شایستگی اشخاص برای امضای قرارداد از مباحث مهمی است که در ادامه مطلب درباره آن صحبت خواهیم کرد. درباره قصد و رضایت کامل طرفین نیز در ابتدای متن توضیح کوتاهی ارائه شد.

شرایط تنظیم فرم نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی

نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی از جمله قراردادهایی است که در چند دهه اخیر با توجه به نیازهای جامعه به وجود آمده است. قانون مدنی کشور ما روش خاصی برای تنظیم این قرارداد تعیین نکرده است. به همین دلیل که نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی در گروه انواع قرارداد نامعین قرار می‌گیرد. نامعین بودن این قرارداد، یعنی قانون گذار شرط و قاعده‌ای برای شروع قرارداد، نحوه انعقاد و خاتمه آن تعیین نکرده است. قانون مدنی برای تنظیم این قرارداد فقط به ذکر چند نکته اساسی اکتفا کرده است. به همین دلیل، جامعه و عرف حاکم به کمک متقاضیان آمده است. قرارداد براساس توافقات طرفین و شرایط آن‌ها تنظیم می‌شود. در ادامه درباره این مساله بیشتر توضیح خواهیم داد.

هدف و قصد مشترک برای تنظیم قرارداد اسپانسر ورزشی

همان طور که پیش‌تر توضیح داده شد، قبل از تنظیم این قرارداد شروطی باید رعایت شود. برای مثال اگر قصد دارید یک قرارداد اسپانسری فوتبال را امضا کنید، حتما لازم است که قبل از تنظیم آن قصد و هدف یکسانی داشته باشید. درباره شروط طرفین به توافق برسید و توافق‌های تعیین شده را در متن قرارداد بنویسید.

عنوان قرارداد

عنوان قرارداد، نشان می‌دهد قصد و هدف اصلی طرفین قرارداد از تنظیم و امضای این قرارداد چیست. به همین دلیل لازم است که عنوان قرارداد کاملا مطابق با اهداف طرفین و موضوع قرارداد تعیین شود. عنوان در عین حال که کوتاه است، باید بتواند قرارداد را به خوبی معرفی کند.

طرفین قرارداد اسپانسر ورزشی

مطابق آنچه قانون مدنی بیان می‌کند؛ شخص حقیقی یا شخص حقوقی می‌توانند برای تنظیم نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی اقدام کنند. اشخاص حقیقی همان افراد عادی در سطح جامعه هستند. برای تایید شایستگی اشخاص حقیقی می‌توانیم به اداره سرپرستی دادگستری مراجعه کنیم. اشخاص حقیقی باید در متن قرارداد معرفی شوند. برای معرفی این اشخاص باید از اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، محل صدور، سال تولد، نشانی، کد پستی و شماره تماس آن‌ها استفاده شود. این اطلاعات باید به صورت دقیق در متن قرارداد نوشته شوند. گروه دوم که قانون گذار آن‌ها را مجاز به تنظیم قرارداد می‌داند، اشخاص حقوقی هستند. اشخاص حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسات هستند. امور مربوط به اشخاص حقوقی، توسط نماینده‌ها یا وکلایی که حق امضا دارند پیگیری می‌شود.

این نماینده یا وکیل می‌تواند از صاحبان یا سهام داران باشد. در مواقعی نیز کارمند پست مدیریت حق امضا دارد. بدون شک یک شرکت ورشکسته نمی‌تواند به عنوان اسپانسر نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی را امضا کند. برای آن که از صلاحیت این اشخاص و افراد دارای حق امضا مطمئن شویم، می‌توانیم آخرین نسخه روزنامه آن شرکت یا سازمان را مطالعه کنیم. اگر طرف قرارداد یکی از این اشخاص باشد، لازم است نام شرکت، کد ثبتی، کد اقتصادی، نشانی، کد پستی، شماره تماس و فکس آن‌‌ها در متن قرارداد قید شود. همچنین در برخی مواقع نام مدیر عامل آن شرکت نیز در ابتدای متن نوشته می‌شود. گاهی اوقات گروه سومی با کسب اجازه دو گروه قبل و از جانب آن‌ها اقدام به تنظیم یک قرارداد اسپانسری ورزشی می‌کند. این گروه که نمایندگان اشخاص هستند نیز باید نام و نام خانوادگی، سمت و امضای خود را در متن قرارداد وارد کنند.

در بخش موضوع قرارداد چه چیزی بنویسیم؟

با توجه به این که نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی می‌تواند یک جانبه یا دو جانبه باشد، موضوع آن متفاوت خواهد بود. موضوع قرارداد درباره حمایت مالی و معنوی قرارداد صحبت می‌کند. در بخش موضوع قرارداد، می‌توانیم به این مورد اشاره کنیم که اسپانسر می‌تواند در قبال حمایتی که از طرف مقابل انجام می‌دهد، درخواستی داشته باشد. این درخواست می‌تواند درباره انجام تبلیغات باشد. برای مثال می‌تواند درخواست کند که تیم حمایت شونده، لوگو اسپانسر را روی لباس‌های مسابقات یا تمرین‌های باشگاه درج کند.

شرط حفظ محرمانگی اطلاعات در این قرارداد

ممکن است طرفین در خلال تنظیم و امضای نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی ، از طرف دیگر قرارداد درخواست کنند که اطلاعات مربوط به قرارداد و اطلاعاتی که با شروع همکاری و در آینده از آن‌ها آگاه خواهد شد را نزد اشخاص دیگر بازگو نکند. علاوه براین، اشخاص حاضر در این قرارداد، این امکان را دارند که برای عمل به شرط حفظ محرمانگی اطلاعات، ضمانت اجرا در نظر بگیرند. برای مثال می‌توانند در متن قرارداد توضیح دهند که اگر هر یک از طرفین اطلاعاتی که در اختیار دارد را افشا کند، باید مبلغ مشخصی به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد.

پیشنهاد ما درباره تنظیم این قرارداد

شما می‌توانید تنظیم این قرارداد را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. پس از آنکه شما درخواست تنظیم قرارداد خود را ثبت کردید با شما تماس می‌گیریم و جزئیات کار را از شما دریافت خواهیم کرد. از طرف دیگر، شما می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

قرارداد اسپانسر ورزشی

این نمونه قرارداد را با زدن روی تصویر زیر به آسانی دریافت کنید.

نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی
دریافت نمونه قرارداد اسپانسر ورزشی
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
کدخدائی
thumb_up_alt
میخوام که فوتبال بازی کنم و در تیم پرسپولیس باشم.
06:06
11 اردیبهشت 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. امیدواریم که همکاری شما با تیم مورد علاقه‌تون شکل بگیره. ضمن اینکه برای تنظیم قرارداد با تیم مورد نظرتون، می‌تونید از خدمات ما استفاده کنید.
15:46
12 اردیبهشت 1401