چگونه به عنوان یک سرپرست، قرارداد سرپرست کارگاه عمرانی و ساختمانی امضا کنیم؟

-
بروزرسانی:1401/05/18
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد سرپرست کارگاه

به طور کلی، برنامه ریزی و نظارت بر فرایند ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌ها به شمار می‌رود. وظیفه این نظارت، بر عهده شخصی به نام سرپرست کارگاه است. باید توجه داشت که وجود سرپرست کارگاه در پروژه‌های عمرانی، از لحاظ قانونی و نیز از لحاظ فنی-تخصصی ضروری شمرده می‌شود. اگر شما قصد دارید که از دانش و تجربه چنین اشخاصی بهره مند شوید، ابتدا باید قراردادی را با آن‌ها امضا کنید. این قرارداد، نمونه قرارداد سرپرست کارگاه نام دارد.

باید اشاره داشت که این قرارداد در دو حالت قرارداد استخدام و قرارداد پیمانکاری قابل انعقاد است. اگرچه در اکثر مواقع به صورت یک قرارداد استخدامی امضا می‌شود. در این مقاله سعی داریم که در خصوص این قرارداد توضیح دهیم و مطالب مربوط به آن را بیان کنیم.

شرح وظایف تخصصی سرپرست کارگاه، شامل چه مواردی می‌شود؟

کارپذير در قرارداد سرپرست کارگاه ساختمانی ، شخصی است که وظیفه اصلی برنامه ریزی در یک پروژه عمرانی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، او موظف است که فعالیت روزانه اشخاص فعال در پروژه را قاعده مند کند.

با توجه به این موضوع می‌توان بیان کرد که کارپذير در این قرارداد، به عنوان یکی از عوامل اصلی در تحقق اهداف یک پروژه ساخت و ساز به حساب می‌آید.

به طور کلی سرپرست کارگاه، مسئولیت مدیریت چهار حوزه را در یک پروژه را بر عهده دارد:

  1. بودجه: در این زمینه، کارپذير موظف است که مسائل مالی پروژه را مدیریت و برای هزینه‌های احتمالی نیز برنامه ریزی کند. در این خصوص او باید صورت وضعیت پیمانکاران پروژه را نیز تنظیم و تهیه نماید.
  2. مصالح و مواد: در این زمینه، کارپذير باید بر مصرف به جای مصالح نظارت کند و بر اساس مصرف و گستردگی پروژه، مصالح و مواد لازم را برای ادامه پروژه سفارش دهد و خریداری کند.
  3. ابزار ساختمانی: در این خصوص، سرپرست کارگاه باید با توجه به نیازهای پروژه عمرانی در حال ساخت، ابزار و ماشین آلات لازم را متناسب با بودجه کلی تهیه کند. در این راستا، او باید نسبت به کیفیت و سلامت چنین ابزار آلاتی مطمئن شود و در صورت وجود ایراد در آن‌ها، فرایند تعمیر آن‌ها را پیگیری کند.
  4. پیشرفت پروژه: در این زمینه، کارپذير موظف است بر کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در طول پروژه نظارت داشته باشد و تمام اقدامات لازم را برای تحقق اهداف پروژه به عمل آورد.

نمونه قرارداد سرپرست کارگاه به چه منظور میان اشخاص امضا می‌گردد؟

این قرارداد، برای استفاده از فعالیت تخصصی کارپذير تنظیم و امضا می‌شود. به بیانی دیگر، شخص متقاضی استخدام، در ازای کاری که تحت شرایط مقرر انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت می‌کند. به این ترتیب، می‌توان این قرارداد را به عنوان یکی از نمونه‌های قرارداد کار ، شناسایی کرد. بنابراین این قرارداد، میان کارفرما و کارپذير کارگاه تنظیم و منعقد می‌شود.

در این قرارداد، کافرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد اما باید در نظر داشت که سرپرست کارگاه يا کارپذير، تنها به عنوان یک شخص حقیقی، طرفی از این قرارداد واقع می‌شود.

آیا کارفرما و کارپذير باید در زمان امضای نمونه قرارداد سرپرست کارگاه عمرانی به صورت استخدامی ، احکام خاصی را مورد توجه قرار دهند؟

با توجه به ماهیت استخدامی این قرارداد، باید اشاره داشت که تنظیم قرارداد مستلزم رعایت استانداردهای خاصی است زیرا این قرارداد به عنوان یک قرارداد معین شناخته می‌شود و عنوان و چهارچوب خاصی برای تنظیم آن وجود دارد. بنابراین عدم رعایت استانداردهای حاکم بر این قرارداد، اعتبار قرارداد امضا شده را با مشکل روبرو می‌سازد.

حال چه احکامی بر تنظیم و انعقاد این قرارداد نظارت دارد؟

در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که قانون کار، به عنوان مرجع اصلی تنظیم نمونه قرارداد با سرپرست کارگاه محسوب می‌شود. این قانون، تمام جزئیات روابط فی ما بین کارفرما و کارپذير را تعیین و تکلیف کرده است.

البته این امکان نیز وجود دارد که طرفین برخی از شرایط این قرارداد را بر اساس اراده شخصی خود تعیین کنند. به عبارت دیگر، این امر در خصوص مواردی که تحت قانون کار مورد اشاره قرار نگرفته است، قابل اجرا خواهد بود.

برای مثال، در نظر گرفتن دو شرط محرمانگی و عدم رقابت در این قرارداد، از موارد قابل توافق به حساب می‌آید. در این راستا طرفین باید به تطابق شرایط مدنظرشان با احکام و موازین قانونی توجه کنند.

به موجب این قرارداد چه تعهداتی بر کارپذیر بار می‌شود؟

علاوه بر وظایف تخصصی کارپذير که در ابتدای این مقاله به صورت کلی مورد اشاره قرار گرفت، او باید کلیه انتظارات کارفرما را در خصوص مدیریت پروژه اجرا کند.

در این زمینه، یکی از مهم‌ترین وظایف کارپذير، انجام کلیه تعهدات خود به صورت قائم به شخص است.

قائم به شخص بودن تعهدات کارپذير به این معنا است که کارپذير نمی‌تواند تعهدات خود را به موجب این قرارداد به شخص دیگری واگذار کند. به طوری که واگذاری اجرای تعهدات کارپذير به شخص یا اشخاص دیگر، به عنوان تخلف او محسوب خواهد شد.

علاوه بر آن، کارپذير باید اصول امانت داری را مورد رعایت قرار دهد. این اصل در خصوص کار کارپذير و نیز تجهیزات در اختیار او مطرح می‌شود. به طوری که هر نوع خساراتی که از این جهت به کارفرما وارد شود، سرپرست را مسئول جبران آن‌ها می‌کند. در نهایت اینکه کارپذير موظف است کلیه استانداردها و آیین نامه‌های بهداشتی محل کار خود را رعایت کند. این استانداردها بر اساس قانون کار یا بر اساس وضعیت فعلی محیط کار توسط کارفرما تعیین می‌شوند.

در این قرارداد، چه تعهداتی را برای کارفرما در نظر می‌گیرند؟

در مقابل کارپذير، کارفرما نیز تعهداتی را عهده دار می‌شود. از اصلی‌ترین وظایف کارفرما در این قرارداد، پرداخت حق السعی یا دستمزد سرپرست کارگاه خواهد بود. شرایط حاکم بر شمول حقی السعی، در قانون کار تعیین شده است. به این صورت که بر اساس ماده 34 قانون کار، دریافت‌های کارپذير، مواردی را از قبیل کمک عائله‌ مندی، خرید خواروبار، هزینه‌‌های کمک مسکن، ایاب و ذهاب کارگر، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه سازمان و موارد دیگر شامل می‌شود.

به موجب قانون کار، ضوابطی در خصوص کار کارپذير مورد قانونگذاری قرار گرفته است که باید از سوی کارفرما رعایت شوند. در واقع کارفرما باید حداکثر ساعات کاری را در خصوص کار کارپذير لحاظ کند. برای مثال، حداکثر ساعت کاری در شبانه روز 8 ساعت است و درخواست کار بیش از 8 ساعت از سرپرست کارگاه، نمونه قرارداد با سرپرست کارگاه را با چالش روبرو می‌کند.

اگر در محل کار کارپذير، نمایندگانی از سوی کارفرما حضور داشته باشند، کارفرما نسبت به کلیه اقدامات آن‌ها در برابر سرپرست کارگاه مسئولیت خواهد داشت. به این بیان که اگر نمایندگان تعهداتی را در مقابل کارپذیر پذیرفته باشند، کارفرما نسبت به این تعهدات مسئول شناخته می‌شود. همچنین کارفرما باید حق بیمه کارپذير را بر اساس قانون تامین اجتماعی بپردازد. این امر، از مهم‌ترین تعهدات کارفرما است. به طوری که تخلف کارفرما از انجام این تعهد، او را متعهد به پرداخت جریمه‌های بسیار سنگین می‌کند.

نمونه قرارداد پیمانکاری سرپرست کارگاه و شرايط حاکم بر آن

همانطور که در ابتداي بحث مورد اشاره قرار گرفت، اين امکان وجود دارد که نمونه قرارداد سرپرست کارگاه به صورت پيمانکاري منعقد شود. اما با توجه به ماهيت کار کارپذير، تنظيم اين قرارداد بر اساس استانداردهاي قانون کار، حقوق طرفين را به نحو مطلوب‌تري محقق مي‌کند.

نمونه قرارداد پیمانکاری سرپرست کارگاه قراردادي است که بر اساس اراده کارفرما و کارپذير منعقد مي‌شود زیرا بر خلاف حالت استخدامي، اين قرارداد از عقود نامعين به شمار مي‌رود. در اين راستا ماده 10 قانون مدني، صحت چنين قراردادي را منوط به تحقق شرايطي کرده است. به اين بيان که طرفين بايد شرايط حاکم بر نمونه قرارداد پیمانکاری سرپرست کارگاه را بر اساس اصول قانوني و شرعي در نظر بگیرند. در غير صورت، قرارداد آن‌ها اعتبار نخواهد داشت. به طور کلي در حالت پيمانکاري، کارفرما هيچ تعهدي مبني بر پرداخت حق بيمه و حقوق و مزاياي مورد توجه قانون کار ندارد. همچنين ساعات فعاليت سرپرست کارگاه، بر اساس شرايط قانون کار تعیین نمی‌شود.

قرارداد سرپرست کارگاه اختصاصی شما

هر مجموعه یا کارگاه ممکن است علاوه بر قوانین کلی، شروط و مسئولیت‌های خاصی در نظر داشته باشد و لازم بداند که حتما در متن قرارداد ، به آن‌ها اشاره شود. چنین شرایطی زمانی امکان پذیر خواهد بود که طرفین از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی استفاده کنند. در این زمان، آن‌ها این امکان را دارند که محتوای قرارداد را مطابق با خواست خود تنظیم کنند. البته لازم است که در نهایت تنظیم قرارداد تحت نظارت یک مشاور حقوقی یا وکیل مجرب انجام شود تا شرایط قانونی حاکم بر قراردادها را برای این قرارداد در نظر بگیرد.

به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم پیش از تعیین شروط و تعهدات، حتما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با یک شخص متخصص و آگاه بهره ببرید. تیم حقوقی رکلا در این خصوص آماده خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه است و شما نیز می‌توانید از این خدمات استفاده کنید.

قرارداد کار سرپرست کارگاه

برای استخدام سرپرست کارگاه، این قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد کار سرپرست کارگاه
دانلود نمونه قرارداد کار سرپرست کارگاه
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات