قرارداد تشریفات مجالس ؛ شاید امضای این قرارداد، برای همه ما اتفاق بیفتد!

مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
قرارداد تشریفات مجالس

عمده‌ترین و پراهمیت‌ترین کاری که تشریفات مجالس انجام می‌دهند، برگزاری و رسیدگی به امور مراسم‌های بزرگی مانند مراسم ازدواج و عروسی است. در کشور ما سپردن انجام امور مراسم مختلف به تشریفات مجالس در دهه اخیر رواج پیدا کرده است. تشریفات مجالس با توجه به بودجه‌ی اشخاص، مراسم و مهمانی‌های آنان را برگزار می‌کنند. در این نوشته نکات قانونی را که باید در هنگام تنظیم و امضای قرارداد تشریفات مجالس رعایت کنید به شما یادآور می‌شویم.

بررسی ماهیت حقوقی قرارداد تشریفات مجالس

در قانون مدنی ایران به توافق دو یا چند شخص نسبت به امر یا امور مختلف، قرارداد یا در اصطلاح عقد گفته می‌شود. قراردادها قابل شمارش نیستند و روزانه انواع مختلف قرارداد با موضوعات متنوع، تنظیم و امضا می‌شوند. یکی از انواع قراردادهای رایج، قرارداد پیمانکاری است. طرفین قراردادهای پیمانی، کارفرما و پیمانکار نامیده می‌شوند. قرارداد تشریفات مجالس نیز یک قرارداد پیمانی است. در این قرارداد یک شخص حقیقی یا حقوقی، تشریفات مجالس خود را به شرکت تهیه کننده تشریفات می‌سپارد. این قرارداد یکی از انواع قراردادهای خصوصی میان افراد است که مطابق با ماده 10 و 190 قانون مدنی امضا می‌شود.

بررسی ویژگی‎‌های حقوقی قرارداد تشریفات مجالس

قراردادی که جهت فراهم آوردن تشریفات مجالس، امضا و تنظیم می‌شود یک قرارداد پیمانی است که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شود. بنابراین:

  1. این تعهد، یک قرارداد نامعین است: به این معنی که در قانون تعریف نشده است. احکام و شرایط این قرارداد، با توافق کارفرما و پیمانکار، تعیین می‌شود و این شرایط، مادامی که مخالف با قانون و شرع نباشند، لازم است و طرفین مکلفند به آن‌ها عمل کنند.
  2. این قرارداد لازم است: هیچ‌کدام از پیمانکار و کارفرما حق انحلال یک طرفه یا به عبارت دیگر حق فسخ آن را ندارند مگر در صورتی که قانون گذار اجازه داده باشد. البته طرفین می‌توانند در این خصوص شروط خاصی را برای فسخ قرارداد تعیین کنند.
  3. قرارداد تشریفات مجالس یک قرارداد معوض است: به این معنی که رایگان نیست و پیمانکار در مقابل انجام تشریفات مربوط به مجالس، دستمزد دریافت می‌کند. کارفرما نیز از خدمات مربوطه که توسط پیمانکار انجام شده است، بهره‌مند می‌شود. اشتباه در هریک از این دو عوض، باعث بطلان قرارداد خواهد شد.
  4. این قرارداد عهدی است: موضوع این قرارداد انتقال مالکیت یک مال نیست بلکه تعهد به انجام کار یعنی انجام تشریفات مجالس است.

کتبی یا شفاهی بودن قرارداد تشریفات مجالس

قانون گذار تنها در برخی موارد استثنایی، کتبی بودن قرارداد را الزامی دانسته است اما در اکثر موارد، قراردادهای شفاهی نیز مورد پذیرش قانونگذار قرار می‌گیرند و قانون به آن‌ها همان اعتباری را می‌دهد که قراردادهای کتبی از آن برخوردار هستند. البته باید در نظر داشته باشید که قراردادهای شفاهی نسبت به قراردادهای کتبی از سندیت کمتری برخوردارند و در صورت بروز اختلاف نسبت به جزئیات توافقات در این قراردادها، به سختی می‌توان ادعای هر کدام از طرفین یا خلاف ادعای مدعی را ثابت کرد زیرا الفاظ فراموش می‌شوند و هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند گفته‌ها و توافقات شفاهی را به نفع خود تحریف کند یا تغییر دهد.

متن قرارداد تشریفات مجالس

برای تنظیم یک قرارداد مستحکم و دقیق، کتبی بودن آن به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید به شرایط تنظیم متن قرارداد نیز دقت کنید و تمامی نکات مهم و ضروری که برای حفظ حقوقتان لازم می‌دانید را در متن قرارداد بنویسید.

طرفین قرارداد تشریفات مجالس

منظور از طرفین در این قرارداد، پیمانکار و کارفرما هستند. پیمانکار و کارفرما در قراردادهای پیمانی شخص حقیقی یا شخص حقوقی خواهند بود به این معنی که همانطور که یک انسان می‌تواند قرارداد کار را امضا کند یک شرکت نیز می‌تواند جهت تشریفات مجالس مربوط به افتتاحیه یا سالگرد تاسیس خود، مجلس یاد بود برگزار کند.

اگر شما به عنوان یک شخص حقیقی قرارداد را امضا می‌کنید؛ لازم است که مشخصات دقیق هویتی خود را مانند نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه و دیگر مشخصات، مطابق با اوراق شناسایی بنویسید.

اشخاص حقوقی طرف قرارداد نیز باید مشخصات خود را مانند نام تجاری، شماره ثبت، کد اقتصادی، محل اقامت، تابعیت و دیگر مشخصات، در قسمت مربوط به آن بنویسند.

موضوع قرارداد تشریفات مجالس

هدف اصلی و اولیه متقاضی دریافت خدمات از امضای قرارداد، اجرای موضوع قرارداد است. این شخص که در قرارداد به اصطلاح کارفرما نامیده می‌شود، قرارداد را امضا می‌کند تا موضوع آن یعنی تشریفات مربوط به برگزاری مجلس، انجام شود.

موضوع قرارداد می‌تواند انجام تشریفات یک مجلس عروسی یا یک مجلس ختم باشد. لازم است که موضوع قرارداد به طور دقیق و با ذکر جزئیات در قرارداد نوشته شود زیرا تشریفات مربوط به یک مجلس شادی و یک مجلس یادبود و گرامیداشت کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند.

زمان اجرای تعهدات قرارداد تشریفات مجالس

منظور از زمان اجرای تعهدات، آن تاریخی است که مجلس یا مراسم مورد نظر برگزار می‌شود و تشریفات و مقدمات مربوط به برگزاری آن نیز باید در آن تاریخ فراهم شود. علاوه بر تاریخ برگزاری مجلس، ساعت آن نیز باید مشخص شود.

باید به این نکته توجه داشته باشید که زمان اجرای تعهدات متفاوت از زمان امضای قرارداد است. برای مثال، نمونه قرارداد تشریفات مجالس عروسی در تاریخ 1/1/1400 امضا می‌شود که این زمان، زمان امضای قرارداد است اما تاریخ برگزاری عروسی 2/2/1400 است که زمان اجرای تعهدات قرارداد است.

مبلغ یا حق الزحمه برای این قرارداد

منظور از مبلغ قرارداد؛ حق الزحمه و دستمزد پیمانکار یا به عبارت دیگر تشریفات‌چی مجلس است. مبلغ قراراد با توافق طرفین تعیین می‌شود. در خصوص تشریفات مجالس معمولاً مبالغ از پیش تعیین شده هستند و کارفرما با امضای قرارداد و انتخاب گزینه‌های مورد نظر، موافقت می‌کند که مبلغی که تعیین شده است را پرداخت کند.

نحوه پرداخت در قرارداد تشریفات مجالس

نحوه پرداخت مبلغ نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود. پرداخت مبلغ می‌تواند به صورت نقد، اقساط یا از طریق چک باشد. مثلاً در نمونه قرارداد تشریفات مجالس عروسی، طرفین توافق می‌کنند که 50 درصد از مبلغ قرارداد در هنگام امضای قرارداد و مابقی آن پس از برگزاری عروسی پرداخت شود.

تعهدات طرفین در این توافق

همانطور که در ابتدای مطلب نیز گفتیم قرارداد مربوط به برگزاری مجلس از قراردادهای عهدی است و موضوع اصلی آن ایجاد تعهد برای هریک از طرفین است.

تعهد اصلی این قرارداد، انجام تشریفات مجلس توسط پیمانکار و پرداخت دستمزد او توسط کارفرما است اما طرفین می‌توانند علاوه بر موضع اصلی قرارداد نسبت به موضوعات فرعی دیگری نیز با یکدیگر توافق کنند که در اصطلاح به آن، تعهدات طرفین قرارداد گفته می‌شود. برای مثال: کارفرما تعهد می‌کند که مسئولیت ایاب و ذهاب گروه تشریفات را برعهده بگیرد.

باید به این نکته توجه داشته باشید که با امید واهی، زیر بار تعهدات یک قرارداد نروید زیرا در صورت عدم انجام آن‌ها با پیامدهای حقوقی مانند پرداخت خسارت به طرف دیگر قرارداد رو‌به‌رو می‌شوید. بنابراین مؤسسه‌ای که تشریفات مجلس را برگزار می‌کند، نباید در مقابل کارفرما متعهد به اموری شود که خارج از توانایی و امکانات او است.

خسارات قرارداد تشریفات مجالس

همانطور که در مطلب بالا نیز گفته شد عدم ایفای تعهدات برای طرفین بار حقوقی به دنبال دارد یکی از پیامدهای حقوقی آن نیز الزام به پرداخت خسارت است به این معنی که طرفی که به تعهدش عمل نکرده است باید مبلغی را به عنوان خسارت به طرف دیگر قرارداد پرداخت کند که در اصطلاح به آن خسارت قراردادی گفته می‌شود. برای مثال پیمانکار متعهد می‌شود که نورپردازی مجلس را مطابق با آخرین و به روزترین متدهای جهان انجام دهد و در صورت عدم انجام این تعهد 20 درصد از مبلغ قرارداد کسر می‌شود.

پیشنهاد ما

برای اینکه بتوانید تشریفات مراسم خود را به یک تیم حرفه‌ای بسپارید یا اینکه اگر در این حوزه شغلی مشغول به فعالیت هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که با بهره برداری از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، درباره ابعاد حقوقی این قرارداد اطلاعات بگیرید. همچنین برای شما مناسب خواهد بود که یک قرارداد اختصاصی برای خود داشته باشید. این مساله نیز به واسطه خدمات تنظیم قرارداد رکلا امکان پذیر خواهد بود.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
account_circle
موسوی
thumb_up_alt
سلام خسته نباشید بنده مسئول آموزش و حراست شرکت هستم. شرکت ما نزدیک به دو سال هست در زمینه تشریفات تالارها، کنسرت ها و نمایشگاه ها و بدرقه مهمانان ویژه و راننده شخصی، سمینار های داخلی ورزشی و به طور ویژه در زمینه برگزاری دوره های ورزشی خاص فعالیت میکنه. از این رو ما تا به امروز موفق به تهیه قراردادی قانونی و کامل که در جهت بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی باشه نشدیم. از این رو با توجه به متنی که در سایت شما مطالعه کردم درخواست همکاری در خصوص تهیه قرارداد دارم. موضوعات قرارداد شامل موضاعاتی که بالا عنوان کردم هست یعنی تشریفات تالار ها، کنسرت ها و نمایشگاه ها، بدرقه مهمانان ویژه، راننده شخصی، سمینار های داخلی و خارجی و برگزاری دوره های ورزشی خاص (راپل،پاراگلایدر). منتظر تماس شما و راهنمایی‌تون هستم.
11:33
22 دی 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. کاربر گرامی! همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند داشت و در خصوص شیوه و جزئیات همکاری با شما تعامل خواهیم داشت. در کنار شما هستیم.
17:07
23 دی 1400