قرارداد اسپانسری کنسرت را با خواندن این متن به طور دقیق بشناسید!

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
قرارداد اسپانسری کنسرت

قرارداد اسپانسری کنسرت ، این قرارداد پرهیاهو و دوست‌ داشتنی یکی از انواع قرارداد اسپانسری است که طرفداران خاص خود را در میان اهالی موسیقی و حامیان آن دارد. نمونه قرارداد اسپانسر کنسرت میان یک گروه موسیقی و اسپانسر تنظیم می‌شود که می‌تواند منافع بسیاری برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. قرارداد اسپانسری کنسرت به خصوص برای گروه‌های موسیقی نوپا دارای اهمیت زیادی است. با توجه به افزایش قیمت‌ها برای برگزاری کنسرت، تزریق مالی به گروه‌های موسیقی از طریق تنظیم قرارداد اسپانسر موسیقی برای آن‌ها بسیار خوشایند خواهد بود. از طرف دیگر اسپانسرها نیز در نزد طرفداران موسیقی اعتبار بهتری خواهند یافت که این امر برای توسعه کسب و کار آن‌ها بسیار مفید است. بنابراین این قرارداد به هر شکل برای هر دو طرف، برد-برد خواهد بود.

کسب مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه برای برگزاری کنسرت، به عنوان مقدمه اصلی تنظیم این قرارداد، دارای اهمیت است؛ زیرا اگر مجوزها به صورت دقیق کسب نشوند، امکان برگزاری کنسرت نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه این امر، طرفین نمی‌توانند به هدف اصلی خود از تنظیم این قرارداد دست پیدا کنند.

قرارداد اسپانسر کنسرت در نگاه قانون

نمونه قرارداد اسپانسر کنسرت از قراردادهای تابع ماده 10 قانون مدنی است که در مسیر اعتبار دهی به آن باید توجه ویژه‌ای به ماده ۱۹۰ آن قانون داشت. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین یک قرارداد اسپانسری کنسرت می‌توانند تمام مواد مندرج در آن را به طور کامل مطابق توافقات میان خودشان تنظیم کنند. هیچ اجباری برای نوشتن عبارتی خارج از تفاهم در متن قرارداد وجود ندارد. به این نکته، اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها می‌گویند. البته این آزادی بی حد و حصر نخواهد بود. طبق بیان قانون گذار در آن ماده، طرفین تا زمانی می‌توانند متن قرارداد را با تفاهم خود پیش ببرند که مخالفتی با سایر مواد و شرایط قانونی برای تنظیم نمونه قرارداد اسپانسر کنسرت نداشته باشد. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، ماده ۱۹۰ است که شرایطی را برای صحیح بودن قراردادها پیش بینی کرده است.

شرایط صحت قرارداد با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی

توجه به ماده 190 قانون مدنی در زمان تنظیم قرارداد اسپانسری کنسرت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به شکلی که اگر هر یک از شروط ذکر شده در این ماده رعایت نشود، قرارداد منعقد شده اعتبار قانونی نخواهد داشت و در نتیجه، قانون گذار از آن حمایت نخواهد کرد. از جمله شرایط عمومی صحت قرارداد مرتبط با قرارداد اسپانسری کنسرت می‌توان قصد و رضایت طرفین، صلاحیت قانونی برای امضا کردن قرارداد و موضوع مشخص برای قرارداد را نام برد.

بر این اساس، حتما دو طرف باید قصد یکسان برای امضای قرارداد داشته باشند و هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند طرف دیگر را مجبور به امضای قرارداد کند. از سوی دیگر طرفینی که تمایل به امضای قرارداد اسپانسری کنسرت دارند باید صلاحیت قانونی برای امضای این قرارداد داشته باشند؛ یعنی قانون‌ گذار آن‌ها را از تنظیم این قرارداد منع نکرده باشد. موضوع قرارداد نیز به عنوان ماهیت اصلی قرارداد باید برای هر دو طرف مشخص شده باشد.

قرارداد اسپانسر موسیقی

طرفین قرارداد اسپانسری کنسرت

زمانی که اشخاص تصمیم به تنظیم این قرارداد می‌گیرند، باید مشخصاتی را که لازم است در متن آن بنویسند. در غیر این صورت، آن قرارداد ناقص به حساب می‌آید. توجه کنید که قرارداد اسپانسری کنسرت می‌تواند میان اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود. شخص حقیقی افراد عادی و شخص حقوقی ، شرکت‌ها و موسساتی هستند که تمایل به تنظیم این قرارداد خواهند داشت. براساس تفاوت ذاتی این دو گروه از اشخاص، مشخصاتی که باید در متن قرارداد اسپانسری کنسرت نوشته شود نیز متفاوت خواهد بود.

اشخاص عادی موظفند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، محل صدور، نشانی، کد پستی و تلفن خود را در متن قرارداد وارد کنند. اشخاص حقوقی نیز چه به عنوان گروه موسیقی و چه به عنوان اسپانسر، نام کاملی که با آن ثبت شده‌اند، کد ثبتی، کد اقتصادی، نشانی، کد پستی و شماره تماس خود را در متن می‌نویسند. گروه سومی نیز ممکن است با اجازه دو گروه قبل این قرارداد را امضا کنند. نمایندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی، گروه سومی هستند که در زمان تنظیم قرارداد باید نام خود را به عنوان وکیل قرارداد یا قائم مقام آن اشخاص قید کنند. همچنین امضای آن‌ها باید در پایین برگه‌های قرارداد نوشته شده باشد.

 موضوع قرارداد اسپانسر موسیقی

هدفی که اسپانسر و گروه موسیقی از انجام قرارداد اسپانسری کنسرت دارند در متن آن، تحت عنوان موضوع قرارداد مشخص می‌شود. بنابراین باید به صورت دقیق مشخص شود که حمایتگر به چه شکلی تمایل دارد که گروه موسیقی را مورد حمایت خود قرار دهد. حمایت‌ او می‌تواند مادی یا معنوی باشد.

نمونه قرارداد اسپانسر موسیقی می‌تواند سود یک جانبه یا دو جانبه داشته باشد

برای درک این جمله، تصور کنید که چنین قراردادی منعقد می‌شود؛ در حالت اول اسپانسر بدون هیچ شرط و خواسته‌ای صرفا به عنوان حمایت‌گر مالی و معنوی حضور پیدا می‌کند. در حالت دوم اسپانسر ممکن است از گروه موسیقی درخواست کند که تبلیغاتی را در حین اجرا برای او انجام دهند یا ممکن است تبلیغ به روش دیگری انجام شود. برای مثال تراکت‌های شرکت اسپانسر در طی کنسرت پخش شود یا آن‌ که طرح روی لباس اعضای گروه موسیقی، لوگوی آن شرکت یا موسسه‌ای باشد که به عنوان حمایتگر، قرارداد اسپانسری کنسرت را امضا کرده است.

مدت قرارداد

بازه‌ی زمانی که طرفین قرارداد برای شروع و پایان اعتبار قرارداد اسپانسری کنسرت در نظر می‌گیرند، می‌تواند شامل یک یا چندین کنسرت متوالی باشد. شروع و پایان اعتبار این قرارداد، در اصل نشان دهنده تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر است. توجه کنید که قبل و بعد از بازه زمانی تعیین شده، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند طرف مقابل را مجبور به انجام تعهدات مندرج در متن قرارداد اسپانسری کنسرت کند. برای مثال حمایت‌گر نمی‌تواند از گروه موسیقی بخواهد که خارج از مدت قرارداد برای او تبلیغاتی را انجام دهد. طرفین می‌توانند پس از خاتمه این قرارداد آن را به صورت ضمنی یا تلویحی تمدید کنند. البته این امکان نیز وجود دارد که در پایان متن آن پیش بینی شده باشد که این قرارداد قابل تمدید نخواهد بود.

مبلغ قرارداد

اگر اسپانسر بخواهد به عنوان حمایت‌گر مالی نقشی را در این قرارداد ایفا کند، باید به صورت دقیق مبلغ کل، روش پرداخت (اعم از نقد و اقساط) و تاریخ پرداخت به صورت مشخص شود. توصیه می‌کنیم مراحل پرداخت وجوه به صورت کامل و بدون ابهام در همین بخش نوشته شود.

تعهدات گروه موسیقی

در ادامه به مواردی از تعهدات گروه موسیقی در قبال اسپانسر اشاره می‌کنیم:

  1. گروه موسیقی نمی‌تواند بدون اطلاع اسپانسری که با او قرارداد امضا کرده است، مجدد با حمایتگر دیگری قرارداد اسپانسری داشته باشد؛
  2. این گروه موظف خواهد بود که در طی اجرای کنسرت، از انجام اعمالی که با منافع حمایتگر در تضاد باشند، خودداری کند؛
  3. اگر حمایتگر در قرارداد از گروه موسیقی درخواست کرده باشد که برای او تبلیغاتی را انجام دهند، گروه موظف خواهد بود که در زمان اجرای کنسرت، به آن تعهدات عمل کند. گروه موسیقی باید به صورتی که مورد نظر اسپانسر است، تبلیغات را انجام دهد. برای مثال اگر توافق شده است که اعضای گروه موسیقی از لباس‌هایی استفاده کنند که لوگوی شرکت حمایتگر بر روی آن لباس‌ها طراحی شده است، اعضا دیگر نمی‌توانند از پوشیدن لباس‌ها خودداری کنند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. با زدن روی لینک قبل، درخواست خود را ثبت کنید. در اسرع وقت با شما ارتباط می‌گیریم.

سرویس خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، از دیگر خدماتی است که می‌توانید با حضور در رکلا، از آن استفاده کنید.

نمونه قرارداد اسپانسر موسیقی

روی تصویر زیر بزنید. در ادامه می‌توانید این نمونه قرارداد را به آسانی دریافت کنید.

نمونه قرارداد اسپانسر موسیقی
دانلود نمونه قرارداد اسپانسر موسیقی
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات