برای پروژه‌های ساخت و تولید انیمیشن، قرارداد انیمیشن چه شرایطی دارد؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/04/26
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد انیمیشن

انیمیشن یا پویا نمایی یک هنر نمایشی و سینمایی محسوب می‌شود. که برای تولید فیلم‌های کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه قرارداد انیمیشن در راستای تولید انیمیشن و به وسیله توافق میان سازنده و سفارش دهنده آن تنظیم می‌شود. قرارداد ساخت انیمیشن برای اهداف مختلفی مانند تیزرهای تبلیغاتی، برنامه‌های علمی– آموزشی، جلوه ویژه، ساخت بازی‌های کامپیوتری، ساخت برنامه‌های سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان، ساخت محیط‌های شبیه سازی شده واقعی و دیگر موارد تنظیم می‌شود.

امروزه صنعت تولید انیمیشن با پیشرفت و استقبال چشم گیری مواجه شده است. بسیاری از تولید کنندگان، محصولات خودشان را به وسیله ساخت انیمیشن‌های تبلیغاتی به مردم معرفی می‌کنند. همچنین انیمیشن راهکاری مفید برای آموزش دادن به کودکان است. برای فرهنگ سازی و آموزش نکات ایمنی به مردم نیز می‌توان از انیمیشن استفاده کرد. فرآیند، طراحی، کارگردانی و ساخت انمیشن برعهده انیمیشن ساز قرار می‌گیرد. سازنده انیمیشن در زمینه نرم‌افزارهای کامپیوتری از تخصص و مهارت کافی برخوردار است.

در این نوشتار به بیان نکات حقوقی و نحوه تنظیم نمونه قرارداد تولید انیمیشن می‌پردازیم.

نمونه قرارداد ساخت انیمیشن را مطابق با کدام قانون یا کدام ماده قانونی بنویسیم؟

در حقوق مدنی، قراردادها در یک دسته بندی عمده به قراردادهای معین و نامعین تقسیم بندی می‌شوند:

قراردادهای معین تعداد محدودی دارند و برگرفته از آموزه فقه امامیه هستند. تعریف قراردادهای معین و همچنین شرایط قانونی آن‌ها در مجموعه قوانین ایران مشخص شده است.

قراردادهای نامعین که به آن‌ها قراردادهای خصوصی میان اشخاص نیز گفته می‌شود در اثر پیشرفت و گسترش نیازهای اجتماعی، اقتصادی و تجاری انسان‌های امروز تحقق پیدا کرده‌اند. قراردادهای نامعین نامحدود و بی‌شمار هستند. تعریف قراردادهای نامعین و چگونگی شرایط آن‌ها براساس توافق طرفین این دسته از قراردادها تعیین می‌شود. مشروع و قانونی بودن قراردادهای نامعین در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. قرارداد پیمانکاری نیز یکی از انواع قراردادهای نامعین هستند که به وسیله توافق میان پیمانکار و کارفرما تحقق پیدا می‌کنند.

نمونه قرارداد انیمیشن نیز از قراردادهای نامعین و پیمانی محسوب می‌شود. قرارداد ساخت و تولید انمیشین مطابق با ماده 10 قانون مدنی و به وسیله توافق میان سازنده (پیمانکار) و سفارش دهنده انیمیشن (کارفرما) تحقق پیدا می‌کند. مشخص کردن موضوع قرارداد ساخت و تولید انیمیشن و همچنین شرایط انجام آن به وسیله توافق میان انیمیشن ساز و سفارش دهنده تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است که انمیشن ساز و تولید کننده انیمیشن نمی‌توانند در خصوص ساخت انیمیشنی که موضوع آن مغایر با موازین شرعی و قانونی جامعه است با یکدیگر توافق کنند.

شرایط اساسی صحت تمام قراردادها اعم از معین و نامعین در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. بنابراین انیمیشن ساز و سفارش دهنده آن باید قراردادشان را با توجه و رعایت ماده 190 قانون مدنی تنظیم کنند.

حتما باید طرف مقابل ما شرکت باشد یا با شخص حقیقی هم می‌توان قرارداد تولید و ساخت انیمیشن نوشت؟

سازنده و سفارش دهنده انیمیشن، می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند:

منظور از اشخاص حقوقی، شرکت‌ها، موسسه‌ها و نهادهایی است که مطابق با قانون تشکیل شده‌اند.

منظور از اشخاص حقیقی نیز افراد انسانی است. در شرایطی که با یک شخص به صورت مستقل قرارداد امضا می‌کنید؛ یعنی اینکه پروژه ساخت انیمیشن را به یک شخص می‌سپارید، مناسب است که میان طرفین، قرارداد پیمان فردی امضا شود.

چکار کنیم که کارفرما مبلغ نمونه قرارداد ساخت انیمیشن را به موقع پرداخت کند؟

اشخاص حقوقی می‌توانند نمونه قرارداد تولید انیمیشن را به عنوان سازنده انیمیشن یا سفارش دهنده آن امضا کنند. برای مثال یک شرکت تولید نرم‌افزارهای حسابداری در راستای ساخت انیمیشن تبلیغاتی نرم‌افزارهای حسابداری خود، نسبت به سفارش انیمیشن و تنظیم قرارداد اقدام می‌کند.

اشخاص حقیقی نیز می‌توانند نمونه قرارداد انیمیشن را به عنوان سفارش دهنده و سازنده آن امضا کنند. برای مثال، یک خیر در راستای ساخت انیمیشن با موضوع فرهنگ سازی کمک به کودکان بی‌سرپرست با یک شرکت تولید انیمیشن قرارداد تنظیم می‌کند.

چکار کنیم که کارفرما مبلغ نمونه قرارداد ساخت انیمیشن را به موقع پرداخت کند؟

سفارش دهنده انیمیشن به عنوان کارفرما قرارداد طراحی و تولید انیمیشن را امضا می‌کند. سفارش دهنده انیمیشن به موجب امضای نمونه قرارداد انیمیشن ، متعهد می‌شود که حق الزحمه سازنده سفارش را پرداخت کند. نحوه پرداخت حق الزحمه می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی تعیین شود. ممکن است که حق الزحمه نقدی سازنده انیمیشن در زمان امضای نمونه قرارداد انیمیشن ، در زمان انجام پروژه یا در زمان خاتمه پروژه به او پرداخت شود.

حق الزحمه اقساطی سفارش دهنده انیمیشن نیز در دو یا چند قسط و در یک بازه زمانی معین به او پرداخت خواهد شد.

سازنده انیمیشن می‌تواند در هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد انیمیشن برای تضمین پرداخت حق الزحمه خود از کارفرما تضمین بگیرد. این تضمین می‌تواند یک یا چند فقره چک یا سفته باشد. مبلغ چک و سفته نیز به توافق سازنده و سفارش دهنده انیمیشن بستگی دارد و می‌تواند به میزان حق الزحمه سازنده انیمیشن یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شود.

در نمونه قرارداد انیمیشن چه راهی را در پیش بگیریم که سازنده انیمیشن بدقولی نکند؟

سازنده انیمیشن به عنوان پیمانکار، قرارداد ساخت و تولید انیمیشن را امضا می‌کند. سازنده انیمیشن به موجب امضای این قرارداد، متعهد می‌شود که برای سفارش دهنده، انیمیشن مورد نظر را تولید کند.

معمولاً در نمونه قرارداد انیمیشن برای انجام پروژه، یک بازه زمانی تعیین می‌شود. سازنده انیمیشن موظف است که پروژه ساخت انیمیشن را در بازه زمانی معین به اتمام برساند. ممکن است که انمیشن ساز به دلایل غیر موجهی پروژه را در زمان معین به اتمام نرساند. در این حالت، سفارش دهنده می‌تواند در زمان تنظیم و امضای نمونه قرارداد انیمیشن در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات از سازنده انیمیشن تضمین بگیرد.

این تضمین می‌تواند قسمتی از حق الزحمه انیمیشن ساز باشد. از سازنده انیمیشن نیز می‌توان برای تضمین حسن اجرای تعهدات، چک و سفته گرفته شود. سفارش دهنده انیمیشن تنها زمانی می‌تواند تضمین‌هایی که از سازنده انیمیشن گرفته است را به اجرا بگذارد که او (سازنده انیمیشن) نسبت به انجام به موقع و بی کم و کاست پروژه ساخت انیمیشن کوتاهی کند. کوتاهی سازنده انیمیشن باید عمدی و غیر موجه باشد.

در برخی مواقع ممکن است که سازنده انیمیشن نسبت به انجام بی کم و کاست پروژه ساخت انیمیشن و تحویل به موقع آن تخلف کند و سفارش دهنده انیمیشن از او تضمین نگرفته باشد. در این حالت، سفارش دهنده انیمیشن می‌تواند بر علیه سازنده آن اقامه دعوا کند و الزام او به پرداخت خسارات تاخیر و عدم انجام تعهدات خود را از مرجع قضایی درخواست کند.

اگر در میانه راه از ادامه همکاری صرف نظر کنم جریمه می‌شوم؟

نمونه قرارداد انیمیشن لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است. سفارش دهنده و سازنده آن بعد از تنظیم و امضای قرارداد ملزم هستند که به تمام تعهدات و وظایف خود عمل کنند. تنها راهکار قانونی برهم زدن این قرارداد، فسخ آن است. فسخ قرارداد تنها در مواری امکان پذیر خواهد بود که قانون گذار اجازه داده باشد. سازنده و سفارش دهنده آن در هنگام تنظیم و امضای قرارداد تولید و ساخت انیمیشن می‌توانند شرایط فسخ آن را به نفع خودشان پیش بینی کنند. برای مثال، سفارش دهنده می‌تواند در قرارداد قید کند که از زمان امضای قرارداد تا طول 10 روز، حق فسخ قرارداد را دارد.

سازنده و سفارش دهنده انیمیشن در هنگام تنظیم و امضای قرارداد می‌توانند خسارات ناشی از فسخ قرارداد را هم پیش بینی کنند. در این حالت، هر یک از سفارش دهنده و سازنده انیمیشن که قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام کند؛ به پرداخت خسارات طرف دیگر آن ملزم می‌شود.

در نمونه قرارداد انیمیشن برای حل اختلاف چه راهکارهایی وجود دارد؟

سازنده و سفارش دهنده برای حل و فصل اختلافات حقوقی میان خودشان باید به یکی از مراجع قضایی زیر مراجعه کنند:

  • شورای حل اختلاف: سفارش دهنده و سازنده انیمیشن برای حل و فصل اختلافات مالی خودشان که حداکثر مبلغ آن بیست میلیون تومان است باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
  • دادگاه عمومی حقوقی: سازنده و سفارش دهنده برای حل و فصل اختلافات حقوقی غیر مالی و مالی خودشان که مبلغ آن از بیست میلیون تومان بیشتر است باید به دادگاه عمومی حقوقی محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت طرف دعوا مراجعه و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا کنند.
  • داوری: داوری نیز از دیگر راهکارهای قانونی حل و فصل و رسیدگی به اختلافات حقوقی میان سازنده و سفارش دهنده انیمیشن محسوب می‌شود.

پیش از هر اقدام، به خاطر داشته باشید که:

هر توافقی باید براساس قواعد و ضوابط مربوط به آن، انجام شود. به همین دلیل آگاهی از قوانین مربوط به هر قرارداد، برای انجام صحیح آن لازم و ضروری است. به همین منظور بهترین اقدام این است که با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با یک مشاور مجرب گفتگو کنید. علاوه براین، مناسب است که قرارداد همکاری میان طرفین، با توجه به شروطی که در نظر دارند و به صورت اختصاصی تنظیم شود. به منظور تنظیم قرارداد اختصاصی نیز، پیشنهاد می‌کنیم که درخواست تنظیم قرارداد خود را ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، با شما تماس می‌گیریم.

قرارداد پیمانکاری تک نفره

برای سپردن پروژه به یک شخص حقیقی، می‌توانید قرارداد پیمانکاری تک نفره داشته باشید. این فرم عمومی از قرارداد پیمان انفرادی را با زدن روی تصویر زیر، دریافت کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره

نمونه قرارداد پیمانکاری

اگر برای انجام پروژه‌هایی با یک گروه یا شرکت توافق می‌کنید و صرفا به یک فرم خام از قرارداد پیمانکاری نیاز خواهید داشت، می‌توانید این فرم آماده را با زدن روی تصویر زیر دریافت کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات