راهـنــــمـای مـــردم و وکـــــــلا

                                                                
جستجو

کارگر و کارفرما

کارگر و کارفرما

وجه مشخصه کارگر و کارفرما و نماینده

 

قبل شروع بحث باید تعریف روشنی از کارگر و کارفرما ارائه دهیم و سپس به بررسی ابعاد حقوقی رابطه ی آن ها بپردازیم.

کارگر: فردیست که به هر عنوان به درخواست کارفرما کار می­کند و در مقابلش مزد، حقوق، سهم ، سود و سایر مزایا دریافت می­ کند.

بنابراین هر انسانی با هر سطح تحصیلاتی و با هر عنوان شغلی ، تحت دستور کارفرما، کار انجام دهد و در مقابلش مزد یا حقوق دریافت کند کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار می شود .در قانون کار فرقی بین کار یدی و کار فکری نیست و هردو نوع مورد حمایت قانون کار هستند .

کارفرما : کارفرما شخصی حقیقی ( انسان ) یا حقوقی (شرکت ) است که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند.

نماینده کارفرما : کارگر باید علاوه بر کارفرما از دستورات نماینده کارفرما ( شخصی که از طرف کارفرما مدیریت را بر عهده گرفته) مانند سرکارگر نیز تبعیت نماید.

کارفرما عهده دار تمام تعهداتی است که شخص کارفرما در قبال کارگران دارد .مگر آن که نمایندگان تعهداتی خارج از اختیاراتشان را انجام دهند و کارفرما هم آن تعهدات را قبول نداشته باشد و نپذیرد، در صور رخداد چنین امری نمایندگان کارفرما در مقابل کارفرما و کارگر مسئول است .

 

قرارداد کار

قراردادکار باید شامل مشخصات دقیق طرفین و مواد ذیل باشد:

1- نوع کار

2- حقوق یا مزد و مزایا و …

3- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

4- محل انجام کار

5- تاریخ انعقاد قرارداد و مدت آن

6- شرایط و نحوه فسخ قرارداد و سایر مواردی که عرف و عادت شغل مزبور یا محل ایجاب می کند.

 

مهم ترین نکات قرارداد کار در سال ۹۸ که لازم است بدانید !

 

سن کارگر

استخدام و به کارگرفتن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و کارگری که سنش بین پانزده تا هجده سال باشد کارگر نوجوان نامیده می شود که این فرد هم برای استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار بگیرد.

 

دوره زمانی کار

کارگر و کارفرما می توانند با توافق مدتی را به عنوان « دوره آزمایشی» تعیین کنند که حداکثر این مدت برای کارگر ساده 1 ماه و کارگر ماهر و دارای تخصص 3 ماه می باشد. در خلال این دوره هر یک از طرفین بدون الزام به پرداخت خسارت می توانند رابطه را قطع کند با این تفاوت که اگر از سوی کارفرما قطع همکاری صورت گیرد، کارفرما ملزم به پرداخت تمام حقوق دوره آزمایشی و اگر از طرف کارگر باشد فقط مستحق دریافت حقوق مدتی که کار کرده می باشد.

لازم به ذکر است که اگر قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین ( نه آزمایشی) منعقد شده باشد هیچ یک از کارگر و کارفرما حق ندارند به تنهایی آن را فسخ کنند.

 

ساعات کار کارگر به صورت عادی 8 ساعت است اما در مورد مشاغل سخت و زیان آور و کار نوجوانان 6 ساعت است.

 

پایان کار کارگر

اخراج:

هرگاه کارگر در انجام کارش قصور کند، کارفرما می تواند جبران خسارت وی را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف بخواهد. کمااینکه قصور کارگر می تواند منجر به اخراج شدن وی هم بشود و کارفرما می تواند از مراجع حل اختلاف حق اخراج را بگیرد.

قصور در قانون : « هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله یا هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آئین نامه­ های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و …. را فراهم کند قصور نامیده می شود» ( ماده 1 مقررات معین موارد قصور آئین نامه­های انضباطی کار در کارگاه ها)

به عبارت روشن تر قصور به این معناست که کارگر سهوا خطایی را مرتکب شود ( این خطا میتواند انجام ندادن کاری که به عهده وی بوده یا انجام دادن کاری که ربطی به او نداشته، باشد ) و باعث ایجاد ضرر برای کارفرما شود.

  • کارفرمایان موظفند پس از پایان قرارداد کار بنابه درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم کنند.
  • در صورت فوت کارگر تا مشخص شدن وراث و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط تأمین اجتماعی ، این سازمان موظف به پرداخت علی الحساب سه ماه از آخرین حقوق متوفی به عائله تحت تکفل می باشد.

 

 نکته مهم:

اشخاصی که تحت عنوان ویزیتور ( کار با دریافت پورسانت ) ، منشی ها و همچنین اشخاصی که با اتومبیلی که متعلق به آژانس هست مشغول به کار هستند ، مشمول قانون کار می شوند و کارفرما ملزم به بیمه نمودن آن ها می باشد.

 

 

مطالب مرتبط دیگر ما:

صلح عمری

شاید نیازی به گرفتن وکیل نباشد!

برای انجام امور مربوط به دعاوی کارگر و کارفرما از طریق وکیل، عجله نکنید!

ابتدا و به صورت رایگان با مشاوران حقوقی رُکلا تماس بگیرید و مشورت بخواهید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید