رضایت نامه فروش ؛ سندی رسمی برای واگذاری حق فروش

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/10/11
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
رضایت نامه فروش

رضایت نامه، نوشته‌ای است که رضایت دهنده به واسطه امضای آن، رضایت و خشنودی خودش را از کار شخص دیگری اعلام می‌کند. اشخاص به واسطه تنظیم و امضای رضایت نامه می‌توانند حقوق و منافع قانونی خودشان را به شخص دیگری واگذار کنند. رضایت نامه فروش توسط مالک یک اموال منقول یا اموال غیر منقول تنظیم می‌شود. مالک به واسطه این رضایت نامه به شخص دیگری اجازه می‌دهد که مال منقول یا غیر منقول او را به فروش برساند.

این رضایت نامه، در صورتی معتبر و قانونی است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. همچنین مفاد این رضایت نامه باید به نحوی تنظیم شود که ضرر و زیان مالی رضایت دهنده (مالک) را به دنبال نداشته باشد. در ادامه این نوشته با مفاد این رضایت نامه و همچنین شرایط تنظیم آن آشنا می‌شویم. این نوشته را می‌توانیم از انواع رضایت نامه در نظر بگیریم.

رضایت نامه فروش چیست؟

شخصی می‌تواند مالکیت یک مال منقول یا غیر منقول را به شخص دیگری انتقال بدهد که مالک قانونی آن باشد. در اصطلاح قانون مدنی به شخصی که مال شخص دیگری را بدون کسب اجازه از او فروخته است، فروشنده فضول گفته می‌شود. اگر فروشنده فضول، سوء نیت مجرمانه و قصد ضرر رساندن به مالک را داشته باشد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.

در برخی موارد، مالک یک مال بنا به دلایلی نمی‌تواند شخصا نسبت به فروش مال خود اقدام کند. در این موارد، مالک به واسطه امضای رضایت نامه می‌تواند به شخص دیگری اجازه بدهد تا مال او را به فروش برساند. متن رضایت نامه فروش زمین، در واقع یک سند است که رضایت گیرنده با استناد به آن می‌تواند نسبت به فروش مال شخص دیگری اقدام کند.

شرایط صحت رضایت نامه فروش

این رضایت نامه در صورتی معتبر و قابل استناد است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. در ادامه، برخی از شرایط صحت این سند را بررسی می‌کنیم.

قصد رضایت دهنده از امضای رضایت نامه فروش

قصد در اصطلاح قانون مدنی به معنای داشتن عزم و اراده‌ای قاطع نسبت به انجام اعمال حقوقی است. تمام اعمال حقوقی مانند خرید، فروش، امضای قرارداد و مواردی از این قبیل در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که همراه با قصد و اراده باشند. امضای رضایت نامه نیز یکی از انواع اعمال حقوقی است و در صورتی معتبر خواهد بود که رضایت دهنده برای امضای آن قصد داشته باشد. به همین دلیل، رضایت نامه‌ برای فروش که به صورت صوری و فرمایشی تنظیم شده، باطل است زیرا رضایت دهنده قصد اجرای مفاد آن را دارد.

اختیار رضایت دهنده برای امضای رضایت نامه فروش

اختیار در اصطلاح قانونی مدنی، نقطه مقابل اکراه است. اعمال حقوقی در صورتی نافذ هستند که با اختیار کامل انجام شده باشند. در صورتی که شخصی در اثر تهدید یا اعمال فشار فیزیکی، نسبت به انجام اعمال حقوقی اکراه شده باشد، باعث عدم اعتبار و نفوذ آن (اعمال حقوقی) می‌شود. گفتیم که امضای رضایت نامه نیز یک اعمال حقوقی است. بنابراین، متن رضایت نامه فروش زمین در صورتی معتبر خواهد بود که رضایت دهنده، آن را با اختیار کامل امضا کرده باشد.

اهلیت رضایت دهنده

اهلیت در اصطلاح قانون مدنی به معنای برخورداری از صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. افرادی از صلاحیت لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار هستند که عاقل، بالغ و رشید باشند. بنابراین می‌توان گفت که رضایت نامه فروش در صورتی معتبر خواهد بود که امضا کننده آن عاقل، بالغ و رشید باشد.

مشروع بودن موضوع رضایت نامه فروش

اعمال حقوقی در صورتی معتبر هستند و از آثار قانونی برخوردار می‌شوند که موضوع آن‌ها قانونی و مشروع باشد. رضایت نامه فروش نیز در صورتی معتبر و قابل استناد است که به منظور فروش اموالی تنظیم شود که معامله آن‌ها قانونی و مشروع باشد. به همین دلیل، رضایت نامه‌ای که به منظور معامله اموال مسروقه یا برای فروش مشروبات الکلی تنظیم شده، باطل و بلااثر است.

آیا تنظیم رسمی رضایت نامه فروش، الزامی است؟

در اصطلاح قانونی به هر نوشته قابل استنادی که دارای مهر، امضا یا اثر انگشت باشد، سند گفته می‌شود. با توجه به این تعریف می‌توان گفت، رضایت نامه‌ای که توسط رضایت دهنده امضا شده نیز یک سند است. اسناد در یک دسته بندی کلی به سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شوند. اسناد تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ، جزء انواع سند رسمی هستند. از طرف دیگر، سند عادی، به سندی گفته می‌شود که دارای مهر، امضا یا اثر انگشت است اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسد. رضایت نامه فروش نیز می‌تواند به صورت رسمی یا عادی تنظیم شود. این رضایت نامه در صورتی رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده باشد.

اهمیت ثبت رسمی این سند

رضایت نامه عادی نیز توسط رضایت دهنده امضا می‌شود اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که رضایت نامه فروش در صورتی نزد مراجع قانونی، اداری و قضایی معتبر و قابل استناد است که به صورت رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد. به همین دلیل می‌توان گفت که بهتر است رضایت دهنده برای تنظیم و امضای متن رضایت نامه فروش ملک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

انحلال رضایت نامه فروش

اعمال حقوقی در یک دسته بندی کلی به عقد و ایقاع تنظیم می‌شوند. عقد به اعمال حقوقی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، تحقق عقد منوط به اراده دو یا چند شخص است. از طرف دیگر به اعمال حقوقی که به واسطه اراده یک شخص تحقق پیدا می‌کند، ایقاع گفته می‌شود. امضای رضایت نامه نیز یک ایقاع است زیرا تنها با اراده رضایت دهنده تحقق پیدا خواهد کرد.

همچنین می‌توان گفت که متن رضایت نامه فروش ملک ، مبتنی بر اذن است زیرا رضایت دهنده به واسطه امضای آن به دیگری اذن می‌دهد که نسبت به فروش مال او اقدام کند.

با توجه به مقدمات بالا می‌توان گفت که رضایت دهنده، هر زمان که بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کند. اگر رضایت دهنده از اذن خود رجوع کرده باشد، باعث انحلال رضایت نامه می‌شود.

متن رضایت نامه وراث برای فروش ملک

ملک موروثی به ملکی گفته می‌شود که مالک آن فوت کرده باشد. مالکیت املاک موروثی به تمام وراث متوفی تعلق دارد. به همین دلیل، هیچ یک از وراث بدون کسب اجازه از سایر ورثه نمی‌تواند نسبت به فروش ملک موروثی اقدام کند. اگر وارثی، ملک موروثی را بدون کسب اجازه از سایر وراث به فروش برساند به مجازات انتقال مال غیر محکوم می‌شود.

به همین دلیل، وارثی که می‌خواهد نسبت به فروش ملک موروثی اقدام کند باید رضایت سایر وراث را جلب کرده باشد. متن رضایت نامه وراث برای فروش ملک به منظور کسب اجازه از سایر وراث به منظور فروش ملک موروثی تنظیم می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت، رضایت نامه فروش در صورتی معتبر است که توسط سایر وراث امضا شده باشد. البته این رضایت نامه باید پس از انحصار وراثت و تعیین سهم الارث هر یک از وراث تنظیم شود.

مفاد این رضایتنامه و نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد آن

همانگونه که گفتیم، رضایت دهنده به واسطه امضای این سند به شخص دیگری اجازه می‌دهد که نسبت به فروش مال او اقدام کند. به همین دلیل، رضایت دهنده باید تمام شرایط مدنظر خود برای فروش مال را در این رضایت نامه قید کند. برای مثال در صورتی که رضایت دهنده قصد فروش نقدی مال خود را داشته باشد، باید در این سند قید کند که فروشنده حق فروش اقساطی یا نسیه مال او را ندارد.

پیشنهاد می‌کنیم برای نوشتن تمام شرایط مورد نظر طرفین برای همکاری با یکدیگر در متن قرارداد ، دقت زیادی به خرج دهید زیرا مکتوب کردن این شروط، هم به مدیریت روابط میان دو طرف کمک می‌کند و هم به میزان زیادی از بروز اختلافات احتمالی میان آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر یکی از طرفین این قرارداد مغایر با این تعهدات و شروط عمل کند، طرف دیگر می‌تواند با استناد به این قرارداد، شکایت خود را مطرح و دلایل خود را برای اثبات ادعایی که مطرح کرده است، بیان کند. با توجه به توضیحاتی که بیان شد، محتوای متن رضایتنامه و مفادی که در آن آمده است، در رسیدگی به اختلافات و مشکلات احتمالی میان طرفین این قرارداد و همچنین در حل و فصل سریع این اختلافات تاثیر بسیار زیادی دارند.

در صورتی که رضایت دهنده و فروشنده در خصوص اجرای مفاد این رضایت نامه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و از طریق مراجع قضایی قصد حل و فصل اختلاف خود را داشته باشند، باید به دادگاه حقوقی محل تنظیم این سند مراجعه کنند.

توصیه می‌کنیم

رضایت نامه‌ای که به منظور اجازه فروش اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. همچنین این رضایت نامه باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع قانونی رضایت دهنده امضا شود. به همین دلیل، اکیدا توصیه می‌کنیم که رضایت دهنده پیش از امضای این سند با رضایت دهنده مشورت کند.

خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به رضایت دهنده امکان می‌دهد که این رضایت نامه را به صورت تخصصی و با مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات