اشخاص به چه طریقی می‌توانند با یکدیگر قرارداد پرورش قارچ تنظیم کنند؟

-
بروزرسانی:1403/03/24
زمان مطالعه: 10 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد پرورش قارچ

امروزه پرورش قارچ و درآمد زایی از طریق آن، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به این دلیل که راه اندازی کسب و کار در زمینه پرورش قارچ، در مقایسه با سایر مشاغل، آسان‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود. البته فعالیت در این حوزه، به آمادگی‌هایی نیاز دارد. برای مثال شما باید مکان مخصوص و مساعدی را برای پرورش رشد قارچ در اختیار داشته باشید. علاوه بر آن، شما باید مهارت و تخصص لازم برای فعالیت در حوزه تولید قارچ را کسب کنید. این دو مورد، به عنوان عوامل ضروری برای آغاز بیزینس شما محسوب می‌شوند. یکی از روش‌های پرکاربرد برای پرورش قارچ ، فعالیت به صورت مشارکتی است. نمونه قرارداد پرورش قارچ ، قراردادی است که در راستای همکاری دو یا چند شخص برای پرورش قارچ تنظیم می‌شود.

تنظیم این قرارداد مزایای زیادی دارد و چالش‌های حقوقی را تا حد زیادی در این مسیر کاهش می‌دهد. در این مقاله سعی داریم که چهارچوب کلی حاکم بر این قرارداد را مورد بررسی قرار دهیم. ماهیت این قرارداد، در واقع یک قرارداد شراکت کاری بین دو نفر یا بیشتر خواهد بود.

در چه مواردی قرارداد پرورش قارچ را تنظیم می‌کنند؟

درست است که پرورش قارچ یک کسب و کار کم زحمت است اما قبل از شروع فعالیت در این حوزه، شما باید پیش نیازهایی را فراهم کنید. بنابراین شما نیاز دارید که برای پرورش قارچ، پروژه‌ی کاری خود را از لحاظ مالی و مهارتی تامین کنید.

در این راستا، ممکن است که از لحاظ مالی تامین باشید اما از هیچ دانش تخصصی برخوردار نباشید. در این مواقع، شما می‌توانید، با متخصصان تولید قارچ، نمونه قرارداد پرورش قارچ را منعقد کنید و از مهارت آن‌ها بهره ببرید. برای مثال؛ فرض کنید که شما یک سالن مجهز برای پرورش قارچ دارید (فرقی ندارد شما مالک خود سالن باشید یا مالک منافع آن)، ولی به این دلیل که نمی‌دانید چگونه قارچ پرورش دهید، این قرارداد را با اشخاص متخصص در این زمینه منعقد می‌کنید.

از سوی دیگر این امکان وجود دارد که شما به موجب گذراندن دوره‌های تخصصی پرورش قارچ، از دانش و مهارت لازم برای این کار برخوردار باشید و به دنبال سرمایه گذار بگردید. در این موارد شما می‌توانید نمونه قرارداد پرورش قارچ را با سرمایه گذاران این حوزه منعقد کنید. در نتیجه پروژه پرورش قارچ شما، از نظر اقتصادی پوشش داده می‌شود.

حالت سومی نیز برای تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد پرورش قارچ وجود دارد. به این صورت که ممکن است شما قادر باشید هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تخصصی، پروژه پرورش قارچ را تامین کنید اما به سبب برخی از مزایای کسب و کارهای مشارکتی، تمایل دارید که با سایر اشخاص فعال در این حوزه، مشارکت کنید.

مزایای پرورش قارچ از طریق قرارداد پرورش قارچ

تامین اقتصادی و مهارتی پرورش قارچ، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که نمونه قرارداد پرورش قارچ آن را ممکن می‌کند. از سوی دیگر، یکی از بارزترین شاخصه‌های این قرارداد، امکان کسب سود سریع و قابل توجه است زیرا معمولا راه اندازی مشاغل از طریق شراکت، نتایج موثرتری دارد. در پرورش قارچ به صورت شراکتی نیز، شرکا می‌کوشند که با همکاری یکدیگر اهداف پروژه را محقق سازند. به همین دلیل در مقایسه با مشاغلی که به صورت انفرادی احداث می‌شوند، پر بازده‌تر هستند.

چهارچوب قانونی ناظر بر کلیت قرارداد پرورش قارچ

این قرارداد به منظور مشارکت در پرورش قارچ با سایر اشخاص منعقد می‌شود. با توجه به هدف اصلی این قرارداد، می‌توانیم بگوییم که یک نوع قرارداد مشارکت مدنی است. بنابراین کلیه قواعد مربوط به شراکت در مواد 571 تا 606 قانون مدنی، برای تنظیم و انعقاد آن رعایت می‌شود.

یکی دیگر از چهارچوب‌هایی که می‌توان برای تنظیم این قرارداد در نظر گرفت، شرایطی است که از اراده شرکا ناشی می‌شود. این موضوع، در ماده 10 قانون مدنی در خصوص حاکمیت اراده طرفین قرارداد بیان شده است. دخالت اراده شرکا در تعیین کلیات قرارداد، برای مواردی است که طی مواد مزبور تعیین و تکلیف نشده باشند. پس می‌توان در 2 صورت، اعمال اراده شرکا را در تعیین شرایط حاکم بر نمونه قرارداد پرورش قارچ بی اثر تلقی کرد:

 1. در صورتی که شرکا در خصوص مواردی از این قرارداد تصمیم گیری کنند که در متن قانون پیش بینی شده ‌است؛
 2. در صورتی که حاکمیت اراده شرکا، با حاکمیت قانون سازگار نباشد.

شرح مختصری از اجزای قرارداد پرورش قارچ

در این قسمت، چند بخش مهم از نمونه قرارداد پرورش قارچ را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نکات آن را خاطر نشان می‌کنیم:

مشخصات شرکا در این قرارداد

مشخصات شناسایی شرکای حقیقی یا حقوقی را در متن نمونه قرارداد پرورش قارچ به شرح زیر درج کنید:

 1. اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تلفن؛
 2. اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، مشخصات نماینده، شماره ثبتی و آدرس.

توجه داشته باشید که منعقدکنندگان این قرارداد، باید از صلاحیت‌های قانونی لازم برای برخورداری از حقوق و استفاده از آن بهره‌مند باشند.

نکته مهم دیگر در این خصوص این است که؛ اگر شرکا تمایل دارند مکانی را برای پرورش قارچ در اختیار بگیرند، مناسب خواهد بود در متن قرارداد اجاره سالن قارچ که برای این منظور تنظیم خواهد شد، به نام تمام شرکا نیز اشاره شود. همچنین اگر قراردادهای دیگری مانند قرارداد فروش کمپوست قارچ ، از جانب این مجموعه امضا می‌شود نیز، پیشنهاد این است که تمام شرکا از انجام این معاملات آگاه باشند؛ در قرارداد حضور داشته باشند یا اینکه یک شریک به نمایندگی سایر شرکا، معاملات را انجام دهد.

موضوع شراکت قرارداد پرورش قارچ

موضوع شراکت را به طور جزیی بنویسید و کلی گویی نکنید. در مواردی که موضوع این قرارداد به صورت مبهم مورد اشاره قرار گیرد، اعتبار این قرارداد زیر سوال می‌رود. در نمونه قرارداد پرورش قارچ ، موضوع شراکت همان پرورش قارچ است. البته شما باید ویژگی‌های این پروژه و نحوه شراکت در آن را قید کنید.

آورده‌ شرکا و سهم آن‌ها در قرارداد پرورش قارچ

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های نمونه قرارداد پرورش قارچ ، تعیین آورده‌های طرفین است. منظور از آورده‌ها در این قسمت، سرمایه شرکا است که برای همکاری روی هم جمع می‌شود. آورده‌ها در این قرارداد، به دو صورت نقدی و غیر نقدی مد نظر هستند. در این راستا آورده‌های نقدی، برای پشتیبانی اقتصادی پرورش قارچ مورد استفاده قرار می‌گیرند و منظور از آورده‌های غیر نقدی، مهارت شرکای متخصص است. جالب توجه است که سرمایه‌های غیر نقدی شرکا، به اندازه سرمایه‌های نقدی اهمیت دارند. چه بسا که در مرحله کسب پروانه بهره برداری، به این سرمایه نیاز است.

بنابراین در این قسمت، میزان و نوع سرمایه هر یک از شرکا را به صورت درصدی محاسبه و ذکر کنید. توجه داشته باشید که میزان سود یا زیان شرکا در مشارکت، براساس سهم آن‌ها حساب می‌شود.

مدت شراکت و زمان آغاز آن

مدت قرارداد پرورش قارچ ، بازه‌ زمانی است که شرکا برای همکاری و شراکت در سود و زیان، توافق می‌کنند. تعیین مدت، سبب می‌شود که از بروز اختلافات میان شرکا کاسته شود. از سوی دیگر شما باید در این قسمت، تاریخ آغاز مدت قرارداد را درج کنید. زمانی که تاریخ مورد نظر در متن قرارداد معین نشود، مدت قرارداد از زمان امضای قرارداد آغاز می‌شود.

مجوزهای لازم برای پرورش قارچ

توجه داشته باشید که پس از عقد نمونه قرارداد پرورش قارچ ، شما به صورت خودکار مجاز به فعالیت در این حوزه نمی‌شوید زیرا تنظیم این قرارداد، تنها برای تنظیم کردن حدود روابط خصوصی شرکا است و فعالیت رسمی در این حوزه به بخش دولتی مربوط می‌شود. به همین منظور شما باید پس از عقد این قرارداد، مجوزهای لازم را برای فعالیت قانونی خود کسب کنید.

در این قسمت شما را با نحوه کسب مجوز پرورش قارچ آشنا می‌کنیم.

پس از عقد نمونه قرارداد پرورش قارچ ، شرکا باید به شرکت‌های ارائه کننده مشاوره در زمینه پرورش قارچ بروند. آن‌ها موظف‌اند که فرم‌‎هایی را تکمیل و مدارکی را به شرکت ارائه کنند. این مدارک عبارت اند از:

 1. مدارک احراز مالکیت زمین؛
 2. گواهی مدیریت امور اراضی؛
 3. گواهی تامین آب مورد نیاز برای تولید؛
 4. گواهی تامین انرژی مورد نیاز برای تولید؛
 5. گواهی رعایت حریم واحد‌های تولیدی دیگر؛
 6. گواهی آزمایش آب و خاک؛
 7. نقشه زمین و کروکی‌های لازم؛
 8. طرح توجیهی پرورش قارچ توسط مشاور.

بعد از این که مدارک توسط مامورین شرکت بررسی شد، آن‌ها از مکان مورد نظر شرکا برای پرورش قارچ بازدید می‌کنند. پس از ارزیابی تمام شرایط، شرکت از سوی شرکا درخواست آن‌ها را برای صدور پروانه بهره برداری به صورت اینترنتی ثبت می‌کند و آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانِ شرکا ارجاع می‌دهد. با بررسی مجدد مدارک، پروانه بهره برداری صادر می‌شود. پس از اخذ پروانه، شرکا باید شخص مهندسی را به عنوان ناظر پروژه به سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خود معرفی کنند. علاوه بر آن، ‌شرکا باید با مهندس ناظر، یک قرارداد پیمانکاری به مدت 2 سال منعقد کنند.

برخی از مهمترین تکالیف شرکا در این قرارداد

به موجب امضای نمونه قرارداد پرورش قارچ ، هر کدام شرکا ملزم می‌شوند که آن میزان سرمایه نقدی، دستگاه‌ها، مجوزها و سایر سرمایه غیر مالی و غیر نقدی که در متن قرارداد متعهد به ارائه آن‌ها شده‌اند را برای شروع کار پرورش قارچ، ارائه کنند و در اختیار سایر شرکا قرار دهند.

از طرف دیگر هر کدام از شرکا متعهد و موظف هستند که کلیه استانداردهای مقرر در پرورش قارچ را برای ایمنی پروژه در نظر داشته باشند و برای بهتر انجام شدن این مورد، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

از سوی دیگر، یکی از مهمترین تعهدات شرکا در برابر یکدیگر، وظیفه‌ آن‌ها جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به کسب و کارشان و عدم فاش کردن آن‌ اطلاعات بدون رضایت شرکای دیگر است.

پیشنهاد می‌کنیم:

درخواستتان را برای تنظیم اختصاصی قرارداد ثبت کنید تا این قرارداد کاملا مطابق با خواست و شرایط شما تنظیم شود. بدون شک، چنین اقدامی می‌تواند روابط کاری و شراکت میان شما را تا میزان زیادی تضمین کند و از حقوق شما حفاظت خواهد کرد. علاوه براین، این امکان نیز فراهم است که با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، در خصوص این قرارداد با مشاوران مجرب گفتگو کنید.

قرارداد مشارکت تولید

این فرم آماده از قرارداد مشارکت تولید زمانی کاربرد دارد که سرمایه نقدی از یک شخص و تخصص و مهارت از شخص دیگری باشد و با یکدیگر، در خصوص تولید محصول شراکت کنند.

نمونه قرارداد مشارکت تولید
دانلود نمونه قرارداد مشارکت تولید
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات