روابط کارفرما و مهندس مکانیک در قرارداد مهندس مکانیک و بررسی شرایط قانونی آن

-
بروزرسانی:1403/03/01
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مهندس مکانیک

قرارداد مهندس مکانیک ، یک قرارداد مهم است که به منظور استخدام مهندس یا مهندسان مکانیک منعقد می‌شود. این قرارداد، روابط مهندسان مکانیک و استخدام کنندگان آن‌ها را تنظیم و شرح وظایف هر یک را مشخص می‌کند. به طور کلی حوزه مهندسی مکانیک ، به عنوان یکی از متنوع‌ترین و با قدمت‌ترین رشته‌های مهندسی به حساب می‌آید. متقاضیان این رشته، در زمینه‌هایی همچون طراحی، راه اندازی و تولید ماشین آلات با توسل به اصول مهندسی، فیزیک، علم مواد و ریاضیات فعالیت می‌کنند. بنابراین اشخاص با در نظر گرفتن اقتضائات و اهداف سازمانی کسب و کار خود، می‌توانند با انعقاد نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، از مهارت و تخصص مهندسان بهره‌مند شوند.

در این مقاله قصد داریم که ماهیت و روند تنظیم این قرارداد را برای شما شرح داده و نکات لازم در این زمینه را مورد اشاره قرار دهیم. این قرارداد از قوانین و ضوابط مربوط به قرارداد کار تبعیت می‌کند. علاوه براین، یکی از انواع قرارداد استخدام مهندس نیز محسوب خواهد شد.

مهارت‌های تخصصی مهندسان مکانیک، شامل چه مواردی می‌شود؟

در نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، مهندسان مکانیک قادرند که انواع قطعات کوچک و بزرگ را طراحی و آن‌ها را تولید کنند. به بیانی دیگر، مهارت اصلی مهندسان مکانیک در این زمینه است که آن‌ها تمام مراحل ساخت و تولید قطعات را از ابتدا تا انتها بر عهده ‌می‌گیرند. برای مثال، آن‌ها در طراحی و ساخت محصولاتی همچون انواع ربات، ماشین آلات سنگین و غیرسنگین، توربین‌های بادی، سیستم‌های کنترلی، قطعات موتور، چاپگرها، کمپرسورها و سایر محصولاتی از این دست فعالیت دارند.

بنابراین با توجه به آنچه که در قسمت بالا بیان شد، شما می‌توانید به اهمیت کار مهندسان مکانیک و حوزه‌هایی که قادرند در آن‌ها به فعالیت‌های تخصصی خود بپردازند پی ببرید.

نمونه قرارداد مهندس مکانیک چگونه قراردادی است؟

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، اشخاص برای استفاده از نیروی تخصصی مهندسان مکانیک، نمونه قرارداد مهندس مکانیک را با آن‌ها منعقد می‌کنند. در راستای این قرارداد، مهندسان مکانیک موظف می‌شوند که در بازه‌های زمانی مشخص شده در قرارداد، در محل کار مربوطه حاضر شوند و تعهدات خود را اجرا کنند. در مقابل نیز، اشخاص استخدام کننده آن‌ها، وظیفه دارند که مبلغی را به عنوان دستمزد در زمان‌های معین به مهندسان پرداخت کنند.

بنا به تعریف فوق، می‌توان بیان داشت که این قرارداد، یکی از انواع قراردادهای کار به شمار می‌رود. پس به همین خاطر مهندسان مکانیک، به عنوان کارگر و اشخاص استخدام کننده آن‌ها، به عنوان کارفرما خوانده می‌شوند. این نوع قرارداد را به نام قرارداد استخدام نیز می‌شناسند. همانطور که از نام این قرارداد نیز مشخص است، زمانی که می‌خواهیم کسی را مطابق با قانون کار به استخدام در بیاوریم، از آن استفاده خواهیم کرد.

قانون حاکم بر تنظیم قرارداد مهندس مکانیک

با توجه به ماهیت استخدامی نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، طرفین ملزم هستند که این قرارداد را براساس اصول مطرح شده در قانون کار تنظیم کنند. بنابراین آن‌ها قادر نخواهند بود که سایر چهارچوب‌های حقوقی حاکم بر قراردادها همانند قانون مدنی را بر این قرارداد حاکم کنند. این مسئله به این خاطر است که انواع قراردادهای کار، به عنوان عقود معین شناسایی می‌شوند. معین بودن این قراردادها، به این معنا است که احکام و شرایطی خاصی برای تنظیم، انعقاد، فسخ و سایر جزئیات مربوط به آن‌ها در متون قانونی مقرر شده است. به همین ترتیب در این موارد، قانونگذار تداخل اراده شخصی طرفین برای تعیین شرایط حاکم بر قرارداد را نمی‌پذیرد.

البته در مواردی این امکان وجود دارد که مهندس مکانیک و کارفرما بتوانند شرایطی را برای قرارداد کار مهندس مکانیک بر اساس اراده شخصی خود در نظر بگیرند. این شرایط، شامل شرایطی می‌شود که تحت احکام مطرح شده در قانون کار تعیین و تکلیف نشده باشند. در این خصوص، می‌توان به شرط محرمانگی یا شرط عدم رقابت در قرارداد اشاره داشت. برای این منظور نیز می‌توان به صورت جداگانه از قرارداد محرمانگی اطلاعات و قرارداد منع رقابت نیز استفاده کرد. در این موارد باید در نظر داشت که اعمال اراده مهندس مکانیک و کارفرما در مورد چنین شروطی، به صورت مطلق نیست زیرا آن‌ها موظف هستند شرایطی در قرارداد لحاظ کنند که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد.

اطلاعات هویتی مهندس مکانیک و کارفرما

توجه داشته باشید که مهندس مکانیک و شخص استخدام کننده، دو رکن اساسی نمونه قرارداد مهندس مکانیک محسوب می‌شوند. به همین خاطر، بیان صحیح و دقیق مشخصات آن‌ها در قرارداد بسیار اهمیت دارد. در اینجا باید اشاره داشت که مطابق با ماده 2 قانون کار، مهندس مکانیکی یک شخص حقیقی است. در صورتی که همین قانون در ماده 3 بیان می‌کند که کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

بر این اساس شما باید برای مهندس مکانیک، مشخصاتی همچون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس و شماره تلفن را در متن قرارداد مورد اشاره قرار دهید. در خصوص کارفرمای حقیقی نیز، اطلاعات فوق قابل اعمال است اما در نظر داشته باشید که برای کارفرمای حقوقی، شما باید به نام شخص، نام نمایند آن، کد اقتصادی، شماره ثبتی، نشانی و شماره تلفن آن اشاره کنید.

نکته‌ای که باید به آن تاکید کرد این است یکی از شرایط صحت قرارداد حاضر این است که کارگر و کارفرما، از اهلیت‌ قانونی لازم برای انعقاد قرارداد برخوردار باشند. در این راستا طرفین باید به عنوان اشخاصی بالغ، عاقل و رشید شناسایی شوند تا بتوان آن‌ها را به عنوان طرفی از این قرارداد به حساب آورد.

شرح کامل موضوع قرارداد مهندس مکانیک

در این قسمت از نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، باید اشاره داشت که معین بودن موضوع قرارداد، به عنوان یکی از عوامل صحت قرارداد به شمار می‌رود. معین بودن موضوع در این قرارداد به این معنا است که باید نوع کار و حدود تعهداتی که مهندس مکانیک و کارفرما بر عهده می‌گیرند، کاملا مشخص و دقیق باشد. به بیانی دیگر، کلی گویی در این قسمت، این قرارداد را با مشکل روبرو می‌کند.

بنابراین، شما باید در این قسمت به صورت صریح بیان کنید که مهندس مکانیک، چه تعهداتی را باید در زمینه تخصص خود به اجرا در آورد. برای مثال می‌توان در این قسمت قید کرد که مهندس مکانیک، متعهد به نظارت بر فرآیند تولید نوعی از قطعات است.

مدت قرارداد مهندس مکانیک چگونه تعیین می‌شود؟

اگر شما قصد دارید که نمونه قرارداد مهندس مکانیک را به صورت دایمی تنظیم کنید، نیاز به قید مدت نیست اما اگر ‌بخواهید این قرارداد را تنها برای مدت موقت و مشخصی امضا کنید، موظف به نوشتن تاریخ دقیق شروع و پایان آن در قرارداد هستید، در غیر این صورت قرارداد شما به عنوان یک قرارداد دایمی شناخته می‌شود. منظور از موقت در این قرارداد، بازه زمانی چند ماهه تا چند ساله است. برای مثال اگر در نظر دارید که 5 سال با مهندس مکانیک همکاری کنید، باید تاریخ دقیق شروع و پایان این 5 سال در قرارداد شما نوشته شود و در این شرایط، باز هم قرارداد شما در ردیف انواع قرارداد کار موقت قرار می‌گیرد.

حقی السعی مهندس به چه صورت است؟

منظور از حق السعی در نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، کلیه دریافتی‌های مهندس مکانیک بر اساس ماده 34 قانون کار است. مطابق با این ماده، حق السعی شامل مـزد یـا حقـوق کمک عائله‌ مندی، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، هزینه‌های مربوط به مسکن، سود سالانه سازمان، پاداش افزایش تولید سازمان، خوار و بار و مواردی از این دست می‌شود. توصیه می‌شود که در این قسمت از قرارداد، زمان و نحوه پرداخت حق السعی را نیز تعیین کنید.

عمده تعهدات مهندس مکانیک و کارفرما شامل چه مواردی می‌شود؟

به موجب نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، مهندس مکانیکی موظف است که در بازه‌های زمانی مقرر در این قرارداد، در کارگاه یا محل کار حضور پیدا کند و به تعهدات قراردادی خود عمل نماید. در راستای انجام وظایف، او باید تمامی دستوراتی که از کارفرما دریافت می‌کند را مورد رعایت قرار دهد و تمام تعهداتش را شخصا انجام دهد. پس اگر او، اجرای تکالیف خود را به شخص دیگری بسپارد، تعهدات خود را به موجب این قرارداد نقض کرده است. در نهایت اینکه مهندس مکانیک تعهد دارد کلیه استانداردهای بهداشتی، ایمنی و فنی کار و محیط آن را مد نظر قرار دهد و از بی توجهی به آن‌ها خودداری کند.

از سوی دیگر، کارفرما تعهد می‌کند که مطابق با شرایط مقرر در نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، حقوق و مزایای او را پرداخت کند. یکی از مهم‌ترین تعهدات او در این زمینه، پرداخت حق بیمه مهندس مکانیک مطابق با شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی است. این موضوع به حدی اهمیت دارد که خودداری کارفرما از پرداخت آن، عواقب سنگینی را برای او به همراه می‌آورد.

در زمان تنظیم نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، به نکات زیر توجه کنید!

  1. در زمان تنظیم نمونه قرارداد مهندس مکانیک ، حتما به ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات از جانب طرفین تاکید کنید. شما می‌توانید این موضوع را ضمن قرارداد مستقل دیگری تضمین کنید؛
  2. از مهندس مکانیک، تضمیناتی همانند سفته را برای کسب اطمینان بیشتر از حسن اجرای کار دریافت کنید؛
  3. در متن قرارداد، مرجعی را از میان مراجع داوری و دادگاه، برای نظارت و رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد انتخاب کنید.

پیشنهاد می‌کنیم:

برای انجام این همکاری با مهندس مکانیک یک قرارداد اختصاصی داشته باشید که مطابق با خواست و نظر طرفین و با در نظر گرفتن شرایط مدنظر آن‌ها تهیه و تنظیم شده باشد. برای این منظور به شما استفاده از خدمات تنظیم قرارداد را پیشنهاد می‌کنیم.

در ادامه، اگر نیاز می‌بینید که با یک مشاور حقوقی مجرب در خصوص این قرارداد گفتگو کنید، مناسب است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

قرارداد کار موقت

اگر برای استخدام مهندس مکانیک صرفا به یک فرم خام از قرارداد استخدام مطابق با قانون وزارت کار نیاز دارید، اینجا بزنید و این نمونه قرارداد را به آسانی دریافت کنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات