نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ و نکات مهم قانون مدنی در مورد این قرارداد!

قرارداد خرید گوشت

قرارداد خرید گوشت یکی از انواع مهم قرارداد خرید کالا است. یکی از مواردی که در سبد غذایی مردم استفاده می‌شود گوشت است. گوشت به دلیل دارا بودن پروتئین و مواد مغذی از دیرباز غذای مورد استفاده مردم ما بوده است.گوشت گاو و گوسفند مرغ، پرمصرف ترین گوشت‌ها در ایران هستند، که اولویت استفاده از آن‌ها بسته به نوع ذائقه مردم در مناطق مختلف متفاوت است. مصرف متداول گوشت در بین مردم سبب افزایش خرید و فروش گوشت از دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها شده است.گاهی برای جلوگیری از کمبود گوشت با واردات آن از خارج از کشور این مساله را جبران می‌کنند. این خرید و فروش گوشت‌ها باید در نمونه قرارداد خرید گوشت نوشته شود تا بتوانیم با استناد به متن قرارداد از مشکلات ناشی از خرید و فروش گوشت تا حد زیادی پیش‌گیری کنیم.

بررسی نمونه قرارداد فروش گوشت از نگاه قانون

در این بخش، نکات قانونی این نوع از قرارداد را بررسی می‌کنیم:

ماده 9 آیین نامه بازرسی و معاینه بهداشت گوشت در کشتارگاه‌های کشور

«حمل گوشت از کشتارگاه یا سردخانه بدون رعایت دستور‌های بهداشتی و بسته بندی و لفاف به مراکز توزیع و فروش ممنوع است، مگر در موردی که بنا به اقتضاء حمل گوشت را سازمان بدون بسته بندی و لفاف مجاز تشخیص دهد.»

قانون مدنی نیز موادی را به خرید و فروش اختصاص داده که در این‌جا با هم برخی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

ماده 381 قانون مدنی و قرارداد خرید گوشت

«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.»

مطابق این ماده هزینه حمل گوشت به محلی که قرار است به خریدار تحویل داده شود و هزینه وزن کردن و سایر هزینه‌ها به عهده فروشنده است و خریدار باید مبلغ گوشت را پرداخت کند.

ماده 384 قانون مدنی و قرارداد خرید گوشت

هرگاه در زمان انجام معامله، گوشت از نظر مقدار معین باشد و در وقت تسلیم به مشتری، کمتر از آن مقدار باشد، مشتری حق دارد که قرارداد را فسخ کند یا اختلاف وزن به وجود آمده جبران شود.

با توجه به این ماده اگر مقدار گوشتی که خریدار به فروشنده سفارش داده و مبلغ آن را مطابق نمونه قرارداد فروش گوشت پرداخته، بیش‌تر از مقداری باشد که سفارش داده، این مقدار زیادی برای فروشنده است. اگر مقدار گوشتی که فروشنده به خریدار تحویل داده، از مقداری که سفارش داده کمتر است، خریدار حق دارد قرارداد فروش گوشت را فسخ کند یا می‌تواند همان مقدار را دریافت و مابقی هزینه را از فروشنده بگیرد.

ماده 353 قانون مدنی

«هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.»

با توجه به ماده اگر خریدار 500 کیلو گوشت گاو از نوع خاص بخرد و بعداً متوجه شود که گوشت شتر دریافت کرده است و اصلا از نوع گوشتی نیست که فروشنده ادعا کرده است، این قرارداد باطل است. اما در صورتی که 300 کیلو گوشت شتر و 200 کیلو گوشت گاو برایش ارسال شده نسبت به گوشت شتر قرارداد باطل است ولی نسبت به 200 کیلو گوشت گاو اختیار فسخ دارد.

نمونه قرارداد خرید و فروش گوشت چه نوع قراردادی است؟

نمونه قرارداد خرید و فروش گوشت یک نوع قرارداد بیع است. این قرارداد یک قرارداد لازم است، یعنی طرفین نمی‌توانند این قرارداد را جز در مواردی که در قانون و در متن قرارداد پیش بینی شده بر هم بزنند. نمونه قرارداد خرید و فروش گوشت یک قرارداد معین است. همچنین یک قرارداد معوض است زیرا فروشنده در مقابل دریافت مبلغ، گوشت‌های سفارش داده شده را به خریدار تحویل می‌دهد. نمونه قرارداد خرید و فروش گوشت یک قرارداد رضایی است؛ یعنی نیاز به تشریفات خاصی ندارد و با ایجاب و قبول طرفین، قرارداد تشکیل می‌شود.

نحوه نوشتن نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ

برای تنظیم هر قراردادی لازم است که مشخصات طرفین قرارداد و مشخصات موضوع قرارداد و تعهدات طرفین قرارداد و مبلغ نوشته می‌شود.

مشخصات طرفین

در نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ باید مشخصات خریدار و فروشنده نوشته شود. برای این کار در قسمت اول نمونه قرارداد فروش گوشت مرغ باید مشخصات کامل طرفین نوشته ‌شود. اگر هر دو طرف یا یکی از آن‌ها، شخص حقیقی(انسان) باشد، باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و شماره تلفن او را بنویسید.

در صورتی­که یکی از طرفین یا هر دو طرف نمونه قرارداد فروش گوشت مرغ ، شخص حقوقی (شرکت) باشند لازم است که نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده امضاء کننده قرارداد و سمت او در قرارداد نوشته شود.

مشخصات موضوع معامله در نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ

در این بخش از نمونه قرارداد فروش گوشت مرغ باید مشخصات کامل مال موضوع قرارداد را بنویسیم.

با توجه به اینکه موضوع این قرارداد می‌تواند گوشت قرمز و گوشت مرغ باشد نام گوشت مورد معامله، وزن آن، شرایط سلامت و نگهداری آن نوشته می‌شود. وزن این مقدار گوشت باید به همان میزانی باشد که خریدار تقاضا داده و هر گونه افزایش مقدار آن می‌تواند با توافق طرفین انجام شود.

مبلغ قرارداد

در این قسمت از نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ باید مبلغی را بنویسید که خریدار و فروشنده در مورد آن توافق کرده‌اند. در نمونه قرارداد فروش گوشت و مرغ قیمت به ازای هر یک کیلوگرم نوشته می‌شود، سپس مبلغ کل قرارداد نوشته می‌شود.

باید مشخص شود که خریدار چه مقدار از مبلغ را نقد و چه مقدار را به صورت اقساط پرداخت می­کند. در صورتی که پرداخت هزینه قرارداد، اقساطی باشد باید زمان پرداخت هر قسط و ضمانت اجرای تاخیر پرداخت آن مشخص شود. اگر برای پرداخت از چک استفاده می‌شود، باید مشخصات چک، تعداد و تاریخ آن ثبت شود.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد فروش گوشت روی اینجا بزنید.

ثبت نظر یا سوال