قرارداد استخدام نیروی انسانی ؛ نوشتن قرارداد کار نیروی انسانی چه شرایطی دارد؟

-
بروزرسانی:1400/09/17
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد استخدام نیروی انسانی

جذب نیروی انسانی، از ملزومات انجام امور در هر حوزه‌ای است. به بیانی دیگر، هر نهادی برای تحقق اهداف و پیشرفت خود، نیاز دارد از مهارت و دانش تخصصی سایر اشخاص بهره ببرد. در این راستا صاحبان کار می‌توانند به روش‌های مختلفی، نیروهای انسانی مورد نیاز را برای سازمان، شرکت یا نهاد خود فراهم کنند. تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، یکی از این روش‌ها است.

در این مقاله تلاش داریم ماهیت تعهدات نیروی انسانی را به موجب این قرارداد شرح داده و جزئیات آن را مورد بررسی قرار دهیم. توجه داشته باشید، در این مقاله هر آنچه که بیان خواهد شد، در خصوص روابط کاری در بخش خصوصی است. بنابراین بحث در مورد روابط کاری که یک طرف آن دولت محسوب می‌شود، از موضوع این مقاله خارج است. آشنایی با این قرارداد، به شما کمک می‌کند که به شیوه صحیح‌تری برای قرارداد های تامین نیروی انسانی عمل کنید یا اگر قرارداد مشاوره مدیریت منابع انسانی امضا می‌کنید، لازم است که حتما از قواعد و ضوابط حاکم بر این قرارداد نیز آگاهی داشته باشید. به همین دلیل خواندن این مقالات را به صورت مکمل یکدیگر به شما پیشنهاد می‌کنم.

در این قرارداد، چه قواعدی بر حدود روابط طرفین نظارت دارد؟

در نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، نیروهای انسانی متعهد می‌شوند کاری را در مدت معین برای صاحب کار انجام دهند و برای آن دستمزد دریافت کنند. همانطور که از نام این قرارداد مشخص است، این قرارداد یکی از انواع قرارداد کار محسوب می‌شود و به صورت شفاهی یا کتبی و موقتی یا دائمی قابل تنظیم است. بر همین اساس، صاحب کار یا استخدام کننده نیروهای انسانی، به عنوان کارفرما و نیروهایی که برای کارفرما خدمت می‌کنند، به عنوان کارگر شناخته می‌شوند. بنابراین با توجه به ماهیت کاری این قرارداد، کلیه قواعد قانون کار برای تنظیم روابط فی‌مابین کارفرما و کارگر مورد نظر قرار می‌گیرد و طرفین نمی‌توانند از سایر قواعد حقوقی مرتبط استفاده کنند.

ویژگی‌های اساسی قرارداد استخدام نیروی انسانی

همانطور که بیان شد، قانون کار بر تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ناظر است. این مسئله، موجب آن می‌شود که این قرارداد به عنوان یکی از قراردادهای معین محسوب شود زیرا قرارداد استخدام ، در چهارچوب حقوقی حاکم بر قراردادها، دارای قواعد و عنوان منحصر به خود است. به همین ترتیب، کارفرما و نیروی انسانی مکلف به رعایت قانون کار هستند و نمی‌توانند خلاف آن را در قرارداد لحاظ کنند.

همچنین باید اشاره کرد که نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، یک قرارداد رضایی است. به این معنا که بر خلاف قراردادهای تشریفاتی، این قرارداد به محض اعلام صریح اراده طرفین در خصوص ایجاد روابط کاری، شکل می‌گیرد و تعهدات ناشی از آن بر طرفین بار می‌شود. از سوی دیگر، تکلیف پرداخت حق الزحمه از سوی کارفرمایان، این قرارداد را به قراردادی معوض تبدیل می‌کند.

تعهدات نیروی انسانی در قرارداد استخدام نیروی انسانی

به موجب نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، نیروی انسانی به شخصی حقیقی گفته می‌شود که در برابر انجام کار و خدمت، دستمزدی را از سوی کارفرما دریافت می‌کند. بر این اساس نیروی انسانی تعهد دارد که:

  1. موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد: ماهیت قرارداد کار به گونه‌ای است که انجام کار به صورت قائم به شخص است. به عبارتی دیگر، تعهد نیروی انسانی به انجام کار، به نوعی است که شخص دیگری نمی‌تواند به جای او به تعهدات قرارداد عمل کند؛
  2. اصول امانت داری را رعایت کند: رعایت امانت داری در این قرارداد، در دو حالت مد نظر است. نیروی انسانی موظف است این اصل را در زمان اجرای کار و نیز در خصوص اشیای در اختیار او به عنوان ملزومات کار رعایت کند؛
  3. دستورات کارفرما را انجام دهد: یکی از اصلی‌ترین تعهداتی که در این قرارداد برای نیروی انسانی شناخته می‌شود، عمل به دستورات کارفرما است؛
  4. آیین نامه‌های انضباطی را اجرا کند: آیین نامه‌های انضباطی، مجموعه استانداردهایی هستند که در قانون کار در خصوص شرایط حاکم بر محل کار پیش بینی شده است. همچنین این استانداردها، با توجه به اوضاع و احوال محل کار، توسط کارفرمایان در نظر گرفته می‌شوند.

تعهدات کارفرما در قرارداد استخدام نیروی انسانی

در نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر مطابق با درخواست او در مقابل دریافت دستمزد (حق السعی) کار می‌کند. در این زمینه باید به نمایندگان کارفرما و حدود مسئولیت آن‌ها اشاره کرد. منظور از نمایندگان کارفرما در این زمینه، اشخاصی هستند که متعهد به اداره کارگاه یا همان محل کار هستند. کارفرما، برای تمام تعهداتی که نمایندگان در مقابل نیروهای انسانی عهده دار می‌شوند، مسئولیت دارد. در واقع یک پارچه بودن تعهدات کارفرما و نمایندگان او، در راستای حمایت از حقوق نیروهای انسانی است. بر همین اساس، در قسمت زیر، سایر تکالیف مهم کارفرما را خاطر نشان می‌کنیم:

رعایت استانداردهای حاکم بر کار

منظور از این استانداردها، شرایطی است که در قانون کار پیش بینی شده‌‌اند و کارفرما به رعایت آن‌ها تعهد دارد. برای مثال کارفرما در نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، باید حداقل ساعات کار (8 ساعت در شبانه روز)، ساعات کار در مشاغل سخت (6 ساعت در شبانه روز) و ساعات کار نوجوانان را در زمان تنظیم قرارداد رعایت کند. همچنین او نباید کار مضاعفی را به نیروی انسانی محول کند، مگر در مواقعی که شرایط آن را در نوشتن قرارداد ذکر کند.

پرداخت حقی السعی یا دستمزد نیروهای انسانی

معوض بودن نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، سبب آن می‌شود که کارفرما به نیروهای استخدامی خود حقوق بپردازد. در خصوص ماده 34 قانون کار، حق السعی شامل مواردی همچون مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه مسکن، هزینه خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن می‌شود.

پرداخت حق سنوات نیروهای انسانی

حق سنوات، یکی از مزایای نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی است که به عنوان پاداش، به نیروهای انسانی در انتهای خدمتشان پرداخت می‌شود. بر اساس قانون کار، حق سنوات، برابر با یک ماه آخر حقوق دریافتی نیروهای انسانی است. در صورتی که نیروی انسانی، کمتر از یک سال کار کرده باشد، حق سنوات او نیز باید در پایان خدمت محاسبه و به او پرداخت شود.

پرداخت حق بیمه نیروهای انسانی

نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، مشمول قانون کار است. به همین ترتیب کارفرمایان وظیفه دارند مطابق با قانون، نیروهای انسانی تحت استخدام خود را بیمه کنند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه، کارفرما علاوه بر پرداخت کل بیمه، باید جریمه‌ای را از 2 تا 10 برابر حق بیمه پرداخت کند.

پرداخت مطالبات معوقه نیروهای انسانی

به موجب نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، کارفرما تعهد دارد تمام مطالبات عقب افتاده‌ی نیروهای انسانی را بپردازد. این مطالبات، شامل مطالباتی است که به زمینه اشتغال آن‌ها ربط دارد. این تعهد، یکی از دین‌هایی است که اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. به این ترتیب، اگر در زمان پرداخت، نیروی انسانی در قید حیات نبود، این مطالبات باید به وراث قانونی او پرداخت شود.

صدور گواهی کار برای قرارداد کار نیروی انسانی

پس از خاتمه نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، کارفرما وظیفه دارد به درخواست نیروی انسانی، گواهی کار صادر کند. در این گواهی باید تاریخ آغاز، تاریخ پایان و نوع کار بیان شود.

پیاده سازی موازین مراقبتی محل کار

در نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، کارفرما باید تمامی اصول لازم برای حفظ سلامتی نیروهای انسانی تحت استخدام خود را رعایت و اجرا کند. این اصول، توسط وزارت کار و از طریق شورای عالی حفاظت فنی تعیین و ابلاغ می‌شود.

اراده طرفین، تا چه حد در تعیین شرایط حاکم بر این قرارداد نقش دارد؟

طرفین نمونه قرارداد استخدام نیروی انسانی ، نمی‌توانند در خصوص مسائلی که در قانون کار برای این قرارداد تعیین و تکلیف شده است، تصمیم گیری کنند. آن‌ها تنها می‌توانند شرایطی را در متن قرارداد قید کنند که در این قانون مورد اشاره قرار نگرفته است. برای مثال، کارفرما می‌تواند بندهایی را تحت عنوان حفظ محرمانگی و عدم رقابت برای تضمین در قرارداد درج کند.

برای استخدام نیروی انسانی پیشنهاد می‌کنیم که:

در خصوص شرایط و قواعد استخدام نیروهای انسانی آگاهی و اطلاعات دقیقی کسب کنید. برای این منظور می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. علاوه براین، یک قرارداد کامل و جامع، از بروز اختلافات و شکایات احتمالی جلوگیری خواهد کرد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که حتما از شرایط تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید. بعد از ثبت درخواست، با شما ارتباط می‌گیریم.

علاوه براین، در این خصوص نمونه قراردادهایی نیز در بخش قراردادهای کاریابی منتشر شده است که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید یا با زدن روی تصویر زیر، به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

قرارداد کار موقت

اگر به یک فرم خام از قرارداد استخدام مطابق قانون وزارت کار نیاز دارید، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات