خریداری چند دانگ از ماشین با امضای مبایعه نامه ماشین آلات سنگین

-
بروزرسانی:1401/07/14
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه ماشین آلات

برای اقدام به خرید انواع ماشین آلات صنعتی ، ابتدا باید موافقت نامه‌ای را در این خصوص تنظیم و سپس امضا کرد. ضرورت تنظیم و انعقاد موافقت نامه برای چنین معامله‌ای، برای تضمین روابط خریداران و فروشندگان و نیز کسب اطمینان بیشتر خواهد بود. در این میان، نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ، موافقت نامه‌ای است که برای معامله انواع ماشین آلات در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

تنظیم و انعقاد موافقت نامه حاضر، نیازمند توجه به مجموعه‌ای از شرایط و مواد قانونی است. به طوری که بی توجهی به این موارد،‌ در اعتبار یا عدم اعتبار موافقت نامه شما تاثیر گذار خواهد بود. در این راستا، ‌در مقاله حاضر تلاش داریم که شما را با ابعاد مختلف این معامله و قرارداد خرید و فروش ماشین آلات سنگین آشنا سازیم و نکات لازم در خصوص آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ، چه موافقت نامه‌ای است و به چه منظور مورد توجه قرار می‌گیرد؟

موافقت نامه فوق الذکر، یکی از انواع موافقت نامه‌های تملیکی است. به این بیان که با انعقاد این موافقت نامه،‌ مالکیت ماشین آلات از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. بنابراین به محض امضای این مبایعه نامه، خریدار به عنوان مالک جدید این ماشین‌‌ها مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در عالم حقوقی ‌به طرفین این معامله، بایع (فروشنده) و مشتری (خریدار) گفته می‌شود. از سوی دیگر، یکی از موارد قابل توجه در خصوص این موافقت نامه، معوض بودن آن است. در واقع مشتری متعهد است در ازای کسب مالکیت خود نسبت به مورد معامله، مبلغی را به بایع پرداخت کند.

به طور معمول، توجه اشخاص برای کسب تضمین حقوق و منافع خود، به سوی‌ مبایعه نامه ماشین آلات سنگین جلب می‌شود زیرا این موافقت نامه، اساسی‌ترین و مهم‌ترین تعهدات و منافع بایع و مشتری را در بر دارد. در واقع حالت مکتوب این موافقت نامه، به عنوان یک سند قابل استناد مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین خاطر این امکان برای بایع و مشتری فراهم است که در مواقع بروز چالش‌ها، به معامله خود و آثار ناشی از آن تکیه کنند. از سوی دیگر موافقت نامه مزبور، این قابلیت را دارد که در صورت نیاز، در محاکم قانونی ارائه شود.

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات را باید با عنایت به کدام بخش از قانون تنظیم کرد؟

برای تنظیم مفاد نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ، شما باید به قانون مدنی مراجعه و با توجه به احکام مندرج در آن، این مبایعه نامه را تنظیم کنید. ضرورت این امر از آنجا ناشی می‌شود که این مبایعه نامه، از انواع موافقت نامه‌های معین محسوب می‌شود. معین بودن در حالت اخیر به این معنا است که در نظام حقوقی حاکم بر انواع عقود، این مبایعه نامه به عنوان نوعی از قرارداد بیع شناخته می‌شود. متعاقب آن،‌ تحت مواد ۳۳۸ الی ۴۶۵ قانون مدنی، ‌شرایطی برای تنظیم انواع بیع در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب، ‌این شرایط از ملزومات اساسی تنظیم موافقت نامه معامله ماشین آلات سنگین به حساب می‌آیند. به طوری که عدم توجه و رعایت این شرایط،‌ هیچ اثری بر موافقت نامه شما بار نخواهد کرد.

قصد و رضای خریدار و فروشنده، ‌چه اثری در ماهیت این موافقت نامه دارد؟

با توجه به ماهیت اصلی نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ، قصد و رضای بایع و مشتری،‌ از مهم‌ترین ارکان این موافقت نامه به شمار می‌رود. به این صورت که معامله ماشین آلات سنگین، ماهیتی رضایی دارد. رضایی بودن به این معنا است که این معامله تنها با اعلام اراده و رضایت واقعی خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد و نیازی به انجام تشریفات خاص ندارد. حال اگر در این زمینه قصد و رضای خریدار و فروشنده مخدوش یا غیر واقعی باشد،‌ معامله هیچ اعتباری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر خریدار و فروشنده بر اساس اجبار یا اکراه این موافقت نامه را منعقد کنند، سند مزبور آثار خود را ایجاد نخواهد کرد.

به طور کلی، اعلام اراده و رضایت خریدار و فروشنده، در قالب ایجاب و قبول مطرح می‌شود. ایجاب به معنای اعلام رضایت فروشنده و قبول به معنای اعلام رضایت خریدار نسبت به انجام معامله است. توجه داشته باشید عباراتی که در ایجاب و قبول مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صریح باشند. به این صورت که برای صحت مبایعه نامه مزبور، نباید هیچ ابهامی در الفاظ ایجاب و قبول وجود داشته باشد.

اهلیت خریدار و فروشنده، ‌چه نقشی در صحت نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ایفا می‌کند؟

در ابتدا باید بیان کرد که اهلیت،‌ صلاحیتی است که قانونگذار برای اعمال حقوقی اشخاص در نظر می‌گیرد. این صلاحیت، در قالب دو اهلیت برخورداری از حقوق و اهلیت استفاده از حقوق است. در خصوص معامله ماشین آلات نیز باید خاطر نشان کرد که برخورداری خریدار و فروشنده از دو صلاحیت مزبور ضروری است. به این صورت که این مسئله در اعتبار یا عدم اعتبار مبایعه نامه ماشین آلات سنگین نقش اساسی دارد. اهلیت برخورداری از حقوق، با زنده متولد شدن اشخاص و تا زمان مرگشان محقق می‌شود. از سوی دیگر اهلیت استفاده از حقوق، با سه عامل عقل، بلوغ و رشد برای اشخاص در نظر گرفته شده است.

تحت چه شرایطی می‌توان نمونه مبایعه نامه ماشین آلات را به پایان رساند؟

این مبایعه نامه، یک موافقت نامه لازم است. بنابراین این امکان برای شما و طرف مقابلتان وجود ندارد که در هر زمانی این معامله را به صورت یک جانبه به پایان برسانید. به طور کلی، خاتمه چنین موافقت نامه‌هایی تنها تحت شرایطی امکان پذیر است. این شرایط در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر شده‌اند. این ماده بیان می‌دارد که موافقت نامه‌های لازم، تنها از طریق فسخ و اقاله پایان می‌یابند.

فسخ حالتی است که برخی از شرایط قانونی فی ما بین خریدار و فروشنده رخ دهد. وقوع این شرایط،‌ امکان خاتمه یک طرفه را برای خریدار یا فروشنده ایجاد خواهد کرد اما اقاله حالتی است که بر مبنای توافق رخ می‌دهد. به این صورت که در حالت اخیر، خریدار و فروشنده ماشین آلات بر حسب اراده جمعی خود، مبایعه نامه را خاتمه می‌دهند.

در خصوص برخی از شرایط اعمال حق فسخ، می‌توان به ناتوانی فروشنده بر تسلیم ماشین‌های مورد معامله اشاره کرد. در چنین مواقعی، خریدار قادر است که مبایعه نامه را به صورت یک طرفه به پایان برساند. از سوی دیگر اگر خریدار تحت شرایطی،‌ مبلغ ماشین آلات را مطابق با شرایط مندرج در موافقت نامه به فروشنده پرداخت نکند، امکان فسخ نمونه مبایعه نامه ماشین آلات برای فروشنده ایجاد می‌شود. علاوه بر آن، خریدار و فروشنده می‌توانند در زمان تنظیم، شرایطی را در مبایعه نامه در نظر بگیرند که به واسطه آن بتوانند موافقت نامه را در یک بازه زمانی معین به اتمام برسانند.

آیا تعیین مراجع حل و فصل برای نمونه مبایعه نامه ماشین آلات ضرورت دارد؟

در پاسخ باید بگوییم بله زیرا تعیین مراجع حل و فصل در این مبایعه نامه، فرایند پیگیری اختلافات احتمالی را سهولت می‌بخشد. به همین دلیل شما باید از میان دو مرجع داوری و دادگاه، یکی را بر حسب شرایط برای مبایعه نامه خود در نظر بگیرید. در صورتی که این مراجع مورد انتخاب قرار نگیرند، دادگاه به دعاوی رخ داده رسیدگی خواهد کرد. البته باید اشاره داشت که تعیین داوری برای چنین مواقعی، از لحاظ مالی و زمانی به صرفه‌تر خواهد بود اما روش یاد شده، نیازمند دانش و تخصص حقوقی است.

چه ضمانت اجراهایی را باید برای نمونه مبایعه نامه ماشین آلات در نظر گرفت؟

شما می‌توانید برای این موافقت نامه، ضمانت‌های اجرایی را در قالب جریمه نقدی دیرکرد در نظر بگیرید. ضمانت‌های اجرا در راستای جلوگیری از وقوع تاخیر در اجرا تعهدات طرفین مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین با وقوع دیرکردهایی، طرف متخلف مکلف می‌شود مبلغ مقرر در مبایعه نامه را به طرف مقابل خود پرداخت کند.

پیشنهاد می‌کنیم

معالمه و خرید ماشین سنگین، یکی از شیوه‌های سرمایه گذاری و کسب درآمد است. ماشین‌های سنگین بسیار گران قیمت هستند و همین مساله باعث شده است که اشخاص تمایل داشته باشند برای سرمایه گذاری یا به نیت کسب درآمد، یک الی دو دانگ از ماشین سنگین را معامله کنند. به طور کلی برای انجام این معامله، لازم است که از مبایعه نامه ماشین آلات استفاده شود. شما می‌توانید مسئولیت تنظیم قرارداد مورد نظرتان را به تیم حقوقی رکلا بسپارید تا قرارداد ، مطابق با خواست شما تنظیم شود. همچنین اگر در خصوص شیوه صحیح انجام معامله سوال دارید یا ترجیح می‌دهید که پیش از امضای مبایعه نامه با شخص آگاهی مشورت کنید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

قرارداد کامل و دقیق

این قرارداد کامل و دقیق را با زدن بر روی تصویر زیر دریافت کنید.

نمونه قرارداد خرید دستگاه
دریافت قرارداد
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات