اجرای عملیات موضوع قرارداد سقف سبک مطابق با شروط مکتوب در این قرارداد

قرارداد سقف سبک

قرارداد سقف سبک ، قراردادی است که برای اجرای عملیات سقف سبک ، میان طرفین امضا می‌شود. به طور کلی سقف سبک را می‌توانیم به عنوان یکی از نسل‌های جدید سقف زنی به حساب آوریم که امروزه در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌ است. از مهم‌ترین مزایای استفاده از سقف سبک در ساخت ساختمان، مقاومت و پایداری نسبت به بار و وزن سنگین، مقاوم بودن نسبت به نفوذ رطوبت و سبک و به صرفه بودن آن است.

اگر قصد دارید که در ساختمان مورد نظر خود از این نوع سقف استفاده کنید، به شما توصیه می‌کنیم که ابتدا قرارداد سقف سبک را با اشخاص متخصص این حوزه تنظیم کنید. در این مقاله تلاش داریم برخی از مهم‌ترین ابعاد این قرارداد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و شما را با مهم‌ترین نکات آن آشنا سازیم. قرارداد حاضر، زیر مجموعه‌ای از انواع قرارداد پیمانکاری است.

چرا قبل از اجرای عملیات موضوع پروژه، ابتدا باید قرارداد سقف سبک را امضا کرد؟

پروژه اجرای سقف سبک، دارای مراحلی است و اجرای این عملیات، به زمان و تخصص کافی نیاز دارد. علاوه بر آن اجرای سقف سبک، در پروژه‌های ساختمانی عظیم، با چالش‌های بیشتری همراه خواهد بود. به همین منظور، تنظیم یک قرارداد برای چنین پروژه‌ای، از مهم‌ترین مواردی است که شما باید در نظر داشته باشید زیرا انعقاد قرارداد در این زمینه به شما کمک می‌کند تا جزئیات اجرای سقف سبک را تنظیم و برنامه ریزی کنید. از سوی دیگر، نمونه قرارداد اجرای سقف سبک ، به عنوان یک سند در بر دارنده حقوق است که بر تعهدات طرفین نیز تاکید دارد. در نتیجه این قرارداد، در حکم سندی به حساب می‌آید که در مواقع بروز اختلاف، قابلیت استناد دارد.

قرارداد سقف سبک ، فی ما بین چه اشخاصی منعقد می‌شود؟

این قرارداد، فی ما بین متقاضی اجرای سقف سبک و اشخاص متخصص آن منعقد می‌شود. به بیانی دیگر، از آنجا که اجرای سقف سبک، نیازمند مهارت و تجربه کافی است، متقاضیان انجام آن را به اشخاص ماهر می‌سپارند. با این تفسیر می‌توان بیان کرد که این قرارداد، یکی از انواع عقود پیمانی است زیرا به موجب امضای آن، فرآیند اجرای سقف سبک، باید در یک بازه زمانی مشخص و تحت یک سری شرایط مقرر انجام شود. به همین ترتیب، طرفین این قرارداد به عنوان کارفرما و پیمانکار خوانده می‌شوند. کارفرما نیز شخصی است که اجرای سقف سبک را از پیمانکار یا متخصص سقف سبک درخواست می‌کند.

ماهیت پیمانکاری قرارداد سقف سبک ، آن را تابع چه قواعدی می‌کند؟

شاید این سوال برای شما نیز مطرح شده باشد که در زمان انعقاد این قرارداد، باید چه موادی از قانون را مورد توجه قرار دهیم؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید جایگاه این قرارداد را در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها مشخص کنیم.

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، اصلی‌ترین هدف از انعقاد این قرارداد، اجرای عملیات سقف سبک توسط اشخاص متخصص است. با نگاهی به نظام حقوقی حاکم بر انواع قرارداد، به این مسئله پی خواهیم برد که چنین قراردادی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این مسئله، از ماهیت نامعین این قرارداد نشات می‌گیرد. پس شما قادر نخواهید بود در قانون، نام و چهارچوب خاصی را برای این قرارداد پیدا کنید.

حال آیا عدم وجود چهارچوب حقوقی برای نمونه قرارداد اجرای سقف سبک ، انعقاد این قرارداد را با مشکل روبرو می‌کند؟ در اینجا باید بیان کرد که نامعین بودن این قرارداد، برای آن چالش خاصی را ایجاد نمی‌کند زیرا در چنین مواقعی، آنچه که شرایط حاکم بر قرارداد را مشخص می‌کند، توافقات فی ما بین کارفرما و پیمانکار است. البته منظور از توافقات فی ما بین کارفرما و پیمانکار، توافقاتی است که مشروع شناخته شوند. بنابراین هر نوع تصمیم گیری در خصوص جزئیات این قرارداد، بدون توجه به موازین قانونی، اعتبار قرارداد منعقد شده را دچار مشکل می‌سازد.

آیا ممکن است در قرارداد سقف سبک ، علاوه بر پیمانکار اصلی، پیمانکار دست دوم نیز حضور داشته باشد؟

در پاسخ باید بگوییم، بله. البته این مسئله، به پیچیدگی یک پروژه بستگی دارد. در مواردی که پروژه سقف زنی بسیار عظیم باشد، امکان وجود پیمانکار جز یا دست دوم وجود دارد. به طور کلی در پروژه‌های بزرگ، دو نوع پیمانکار یافت می‌شود. اولین نوع آن‌ها، پیمانکار اصلی است. پیمانکار اصلی شخصی است که شما به صورت مستقیم، نمونه قرارداد اجرای سقف سبک را با او منعقد می‌کنید و او طرف اصلی شما به شمار می‌رود. در مقابل پیمانکار جز، پیمانکاری است که بخشی از اجرای سقف سبک را بر عهده می‌گیرد. پیمانکار دست دوم، به صورت غیر مستقیم با کارفرما در ارتباط است. برای برقرار این رابطه کاری، لازم است که میان طرفین قرارداد پیمانکاری دست دوم امضا شود.

در تعداد زیادی از موارد، این امکان وجود دارد که در متن قرارداد ، شرطی در خصوص به کارگیری پیمانکار دست دوم قید شده باشد. برای مثال، ممکن است در قرارداد بیان شود که در صورت نیاز به استفاده از پیمانکاران دست دوم، پیمانکار اصلی تعهد دارد که تایید کارفرما را نسبت به صلاحیت آن‌ها به دست بیاورد.

حیطه وظایف کارفرما و پیمانکار در قرارداد سقف سبک

در این قسمت از مقاله حاضر، مهم‌ترین تعهدات کارفرما و پیمانکار را در این قرارداد بیان می‌کنیم:

تعهدات کارفرما در قرارداد

یکی از اصلی‌‌ترین تعهدات کارفرما در این قرارداد، پرداخت مبلغ سقف زنی است. باید توجه داشت که این قرارداد، به عنوان یک قرارداد معوض به شمار می‌رود. معوض بودن این قرارداد باعث می‌شود که کارفرما در برابر اجرای سقف سبک، ما به ازایی را به اجرا کننده آن پرداخت کند. از سوی دیگر یکی از تعهدات کارفرما، تعیین دامنه پروژه است. در این خصوص، کارفرما موظف است که کم و کیف اجرای سقف سبک را تعیین کند. برای مثال، تعیین نوع سقف سبک، یکی از مصادیق تعهد اخیر کارفرما است.

تعهدات پیمانکار در قرارداد

در حالتی که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پروژه، پیمانکار جز یا دست دوم در قرارداد سقف سبک وجود داشته باشد، پیمانکار اصلی وظیفه دارد که بر روند اجرای سقف سبک توسط پیمانکار دست دوم نظارت کند و از تحقق استانداردهای فنی-تخصصی و مراقبتی مطمئن شود. پیمانکار اصلی باید از تطابق کیفیت سقف سبک با انتظارات کارفرما، اطمینان حاصل کند.

علاوه بر آن، این امکان وجود دارد که افرادی تحت روابط استخدامی، در اجرای سقف سبک به پیمانکار اصلی کمک کنند. در چنین مواردی، پیمانکار اصلی وظیفه دارد که کلیه حقوق و مزایای آن‌ها را بر اساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی پرداخت کند. در نهایت اینکه پیمانکار اصلی، در مقابل اعمال پیمانکار دست دوم که موجب ورود خسارت به کارفرما شوند، مسئولیت خواهد داشت.

اگر کارفرما، دامنه اجرای سقف سبک را تعیین نکرده باشد، پیمانکار چه تعهدی خواهد داشت؟

زمانی که کارفرما، چهارچوب حاکم بر اجرای عملیات سقف زنی را در متن قرارداد سقف سبک تعیین نکند، پیمانکار این تعهد را بر عهده دارد که سقف سبک را بر اساس رویه معمول اجرا کند. به این معنا که پیمانکار موظف است عملیات سقف سبک را بر اساس عرف صنف کاری خود پیاده سازد.

در اینجا باید خاطر نشان کرد که نتیجه گیری فوق، تنها در مواردی قابلیت اجرا دارد که عدم تعیین دامنه سقف زنی، موجب ابهام کلی در موضوع قرارداد نشود زیرا در چنین مواردی، اساسا قرارداد منعقد شده بی اعتبار است.

در نظر داشته باشید که:

لازم است در نظر داشته باشید که به طور معمول احتمال بروز خطا یا مشکل در اجرای قراردادهای پیمانی زیاد است. به همین دلیل، ممکن است که عدم تنظیم یک قرارداد مکتوب، اختلافات زیادی میان طرفین ایجاد کند. همین مساله را می‌توانیم از مهمترین دلایل اهمیت تنظیم قرارداد میان کارفرما و پیمانکار در نظر بگیریم. از طرف دیگر، علاوه بر تنظیم قرارداد میان طرفین، آشنایی با محتوای این نوع قرارداد نیز اهمیت زیادی دارد و در نتیجه‌ قرارداد موثر خواهد بود.

از همین روی، پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات حقوقی است که توسط تیم حقوقی رکلا ارائه می‌شود. شما می‌‎توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، نوشتن محتوای قرارداد مورد نظر را به متخصصان و کارشناسان مجموعه رکلا بسپارید. همچنین ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، این امکان را برای شما ایجاد می‌کند که بتوانید به سهولت با وکلا و مشاوران حقوقی مجرب گفتگو کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

اگر برای اجرای پروژه سقف سبک با پیمانکاری توافق کرده‌اید و به یک فرم نمونه از قرارداد پیمانکاری عمومی نیاز دارید، این نمونه قرارداد را دریافت و مطابق با شرایط خود شخصی سازی کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دریافت نمونه قرارداد پیمانکاری
فائزه سادات سجادی
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.

ثبت نظر یا سوال