نمونه قرارداد آبدارچی طبق قانون کار، شامل چه شرایطی است؟

-
بروزرسانی:1402/08/30
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد آبدارچی

نمونه قرارداد آبدارچی ، از قراردادهای مهم و مورد توجه برای شرکت‌ها و موسسات است. این قرارداد یک نوع از قرارداد کار یا قرارداد استخدام است. این قرارداد زمانی تنظیم می‌شود که یک شخص (فرد انسانی) بخواهد به عنوان آبدارچی با یک موسسه یا شرکت همکاری کند. قرارداد باید مطابق با مواد مندرج در قانون کار تنظیم شود. به بیان دقیق‌تر، نمونه قرارداد آبدارچی شرکت با نظارت اداره کار و براساس مفاد مصوب قانون کار تنظیم می‌شود. بر همین اساس، طرفین ملزم به رعایت قانون کار خواهند بود. در ادامه مطلب درباره نکات قانونی این قرارداد و بخش‌های مختلف آن صحبت خواهیم کرد.

توافق کارفرما با آبدارچی

گاهی اوقات کارفرما برای کاهش هزینه‌ها یا به هر دلیل دیگری، با کارگر توافق می‌کند. ممکن است به خواست کارفرما، میان او کارگر توافق نامه امضا شود و براساس آن توافق، کارگر بسیاری از حقوق خود را بخشیده باشد. این تصور که با توافق نامه می‌شود مخالف قانون کار رفتار کرد، بسیار اشتباه است. قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که هیچ توافقی را نمی‌پذیرد. از نظر اداره کار، هیچ توافق نامه‌ای میان کارفرما و کارگر معتبر نیست.

با توجه به این مساله که مواد قانون کار حتما باید اجرا شوند، هرگونه توافقی برخلاف آن باطل و بی اثر است. برای مثال اگر کارفرما حقوق کارگران را مبلغی کمتر از نرخ پایه حقوق که توسط شورای عالی کار تعیین شده است در نظر بگیرد، اقدام او خلاف قانون است زیرا همانطور که اشاره کردیم، طرفین نمی‌توانند بر خلاف مواد قانون کار یا قانون تامین اجتماعی توافق کنند.

قانون تامین اجتماعی در خصوص قرارداد با آبدارچی

علاوه بر قانون کار، طرفین برای تنظیم یک نمونه قرارداد آبدارچی باید به قانون تامین اجتماعی نیز توجه کنند. از جمله نکات مهمی که طرفین ملزم به رعایت آن هستند، ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی است. طبق این ماده قانونی، کارفرما موظف است قبل از تنظیم قرارداد کار با پرسنل خود، ترتیبی دهد که از آن افراد معاینات پزشکی به عمل آید. در صورتی که کارفرما به این ماده عمل نکند، عواقب این بی توجهی متوجه او است. اگر آبدارچی بیمار شود یا بیماری او شدید شود یا اگر آبدارچی ادعا کند که بر اثر انجام کار، بیماری او تشدید شده است، پرداخت هزینه درمان به عهده کارفرما خواهد بود. البته در شرایط عادی پرداخت هزینه‌های درمان بر عهده کارگر است، اما او می‌تواند آن هزینه‌ها را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.

بحث بیمه کارگر نیز از جمله نکاتی است که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی باید به آن توجه کرد. در ماده ۱۴۸ قانون کار عنوان شده است که کارفرما موظف است کارگران خود را طبق قانون تامین اجتماعی بیمه کند. مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی کسانی که در ازای انجام اعمال مشخصی، حقوق دریافت می‌کنند مشمول این قانون خواهند شد. مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگر ۲۸ درصد از حقوق دریافتی او خواهد بود. 7 درصد آن توسط شخص بیمه شده (آبدارچی) پرداخت می‌شود.

تعریف قانون کار از آبدارچی و کارفرما

قانون کار تعریف دقیقی از کارفرما، کارگر و کارگاه به شما ارائه می‌دهد.

به استناد ماده ۲ قانون کار، کارگر (آبدارچی) کسی است که در ازای دریافت حقوق و مزایا به انجام امور مورد نظر کارفرما مشغول می‌شود.

طبق ماده سوم همان قانون و بند چهارم ماده ۲ قانون تامین اجتماعی جدید، کارفرما شخصی است که کارگر بیمه شده طبق دستور او به انجام اعمالی مشغول می‌شود و در مقابل آن، مزد دریافت می‌کند. کارفرما می‌تواند شخص حقیقی (یک فرد عادی) یا شخص حقوقی (شرکت یا اداره) باشد.

کارگاه در بند ۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، محلی است که کارگر در آن جا حاضر شده و به فعالیت مشغول است.

با توجه به تبصره ماده دهم قانون کار، طرفین می‌توانند نمونه قرارداد آبدارچی را به صورت کتبی یا شفاهی منعقد کنند. البته بهتر است که قرارداد به صورت کتبی تنظیم شود، چرا که اثبات ادعا در خصوص قرارداد شفاهی بسیار سخت خواهد بود.

طرفین قرارداد آبدارچی

منظور اشخاصی است که با اجازه قانون، حق امضای نمونه قرارداد آبدارچی شرکت را دارند. کارگر با مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آخرین مدرک تحصیلی، نشانی، کد پستی و شماره تماس معرفی می‌شود. ممکن است کارفرما یک شخص حقوقی باشد. نام موسسه یا شرکت، کد ثبتی، کد اقتصادی، نام مدیرعامل، نام نماینده‌ای که قرارداد را امضا می‌کند و سمت او، نشانی، کد پستی و شماره تماس اطلاعاتی هستند که درباره کارفرما در متن قرارداد نوشته می‌شود.

مطابق ماده ۷۹ و ۸۰ قانون کار، کارفرما نمی‌تواند با نوجوان زیر 15 سال قرارداد آبدارچی تنظیم کند. از طرف دیگر افراد کمتر از ۱۸ سال نیز باید در بدو استخدام، معاینات پزشکی سازمان تامین اجتماعی را انجام دهند. معاینات پزشکی این افراد هر سال تمدید شده و در پرونده آنان نوشته می‌شود.

ساعت کار، مرخصی و تعطیلی‌ها در قرارداد آبدارچی

طبق ماده ۵۱ قانون کار، حداکثر ساعات کار روزانه کارگر، 7 ساعت و بیست دقیقه است. مجموع ساعات حضور آبدارچی در کارگاه نباید از ۴۴ ساعت در هفته بیشتر شود. در برخی از مواقع ممکن است کارفرما از آبدارچی تقاضای کار اضافی داشته باشد. در این صورت اضافه کار با رعایت دو شرط انجام خواهد شد:

 1. رضایت شخص کارگر؛
 2. پرداخت ۴۰ درصد بیشتر از مزد ساعتی کارگر.

روز جمعه، روز تعطیلی آبدارچی خواهد بود. مطابق با تبصره ماده ۶۲ همان قانون، طرفین می‌توانند روز دیگری را به جای روز جمعه برای تعطیلی تعیین کنند. علاوه بر این، روز کارگر نیز جز تعطیلی‌های آبدارچی است. مطابق ماده ۷۳، کارفرما موظف است در صورت وجود شرایط زیر، سه روز مرخصی با حقوق به آبدارچی بدهد:

 1. ازدواج دائم او؛
 2. فوت یکی از اعضای خانواده شامل پدر، مادر، همسر یا فرزندان.

توجه کنید که کمک هزینه مسکن، حق عائله مندی و پاداش‌ها جزوه حقوق و مزد به حساب نمی‌آیند.

تعهدات آبدارچی در نمونه قرارداد آبدارچی شرکت

از جمله تعهدات آبدارچی:

 1. حضور به موقع در کارگاه؛
 2. رعایت موارد بهداشتی و استفاده از روپوش تمیز و مناسب؛
 3. نظافت کارگاه به صورت دقیق و در فواصل زمانی مشخص؛
 4. انجام پذیرایی از پرسنل و مهمانان؛
 5. پرهیز از هرگونه اعمال منافی اخلاق و شرع.

تعهدات کارفرما در نمونه قرارداد آبدارچی

از جمله تعهدات کارفرما:

 1. واریز به موقع حقوق آبدارچی؛
 2. حفظ ایمنی محیط؛
 3. حسن خلق در رفتار و معاشرت.

وجه التزام این قرارداد چیست؟

وجه التزام چک یا سفته‌ای است که کارگر ضمن امضای نمونه قرارداد آبدارچی به کارفرما تحویل می‌دهد. این سفته و چک‌ها باید با رعایت موارد زیر تکمیل شده باشند:

 1. نام کارفرما به عنوان گیرنده در آن نوشته شده باشد؛
 2. برای جلوگیری از انتقال آن به غیر، قید حواله کرد خط زده شده باشد؛
 3. به جای درج تاریخ، عبارت (به عنوان حسن انجام کار) نوشته شود.

در صورت بروز اختلاف میان آبدارچی و کارفرما در خصوص انجام تعهداتشان در نمونه قرارداد آبدارچی ، آن‌ها می‌توانند شکایت خود را در اداره کار مطرح کنند. رای صادره از این مرجع رسیدگی به اختلافات، برای هر دو طرف الزام آور خواهد بود. یعنی ملزم هستند به حکمی که صادر می‌شود، عمل کنند. البته بهتر است که طرفین قبل از مراجعه به اداره کار و طرح شکایت، تلاش کنند اختلافاتی که پیش آمده است را از طریق روش‌های مسالمت آمیز مانند صلح و میانجیگری خاتمه دهند.

خاتمه قرارداد آبدارچی

مطابق با ماده ۲۱ قانون کار، نمونه قرارداد آبدارچی در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 1. استعفای کارگر: توجه کنید که آبدارچی باید تا یک ماه پس از تسلیم استعفای خود، همچنان به انجام وظایف مشغول باشد. همچنین او می‌تواند ظرف ۱۵ روز پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را از آن اعلام کند. در این صورت مطابق تبصره ماده ۲۱ موظف است که یک نسخه از استعفا و انصراف خود را به شورای اسلامی کارگاه تحویل دهد.
 2. فوت آبدارچی: قرارداد استخدامی به واسطه فوت نیروی کار انسانی، خاتمه می‌یابد.
 3. از کار افتادگی کلی: طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، از کارافتادگی آبدارچی زمانی است که او نتواند با اشتغال به شغل سابق خود یا شغل جدید، حداقل یک سوم از درآمد سابق را کسب کند.
 4. مدت اعتبار قرارداد خاتمه پیدا کند و آن را به صورت ضمنی و تلویحی تمدید نکرده باشند.

پیشنهادی که ما داریم

تیم حقوقی رکلا، این نمونه قرارداد کاربردی را به صورت اختصاصی تنظیم کرده است. می‌توانید این قرارداد را در بخش نمونه قراردادها مشاهده و خریداری کنید. همچنین این امکان برای شما فراهم است که از خدماتی مانند تنظیم قرارداد اختصاصی و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

قرارداد آبدارچی

می‌توانید با آبدارچی شرکت یا مجموعه خود، این قرارداد را امضا کنید.

نمونه قرارداد آبدارچی
دانلود نمونه قرارداد آبدارچی
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
محمد
thumb_up_alt
سلام. حقوق ماهیانه ابدارچی شرکت چقدر هست؟
15:49
12 بهمن 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. تفاوتی میان آبدارچی و سایر کارمندان وجود ندارد و آبدارچی نیز با فرض کارکرد روزانه 8 ساعت، مستحق آن است که دستِ کم، حداقل حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار نسبت به ایشان پرداخت شود.
18:45
13 بهمن 1400