چگونه یک هتل را برای موارد خاص رزور کنیم؟ + بررسی حقوقی قرارداد رزرو هتل

قرارداد رزرو هتل

در بسیاری از مواقع، افراد قبل از شروع سفرهای خود، اقدامات مربوط به اقامت خود را انجام می‌دهند. به این صورت که با توجه به کیفیت و استانداردهای مد نظرشان، هتلی را به منظور اسکان خود رزرو می‌کنند. در سایر موارد نیز ممکن است که اشخاص بخواهند از هتل‌ها، برای اجرای مراسمات یا همایش‌های خود استفاده کنند. در این موارد، آن‌ها نیز برای رزرو سالن‌های مخصوص هتل و مکان اسکان مهمانان اقدام می‌کنند. به طور کلی، شما باید برای رزرو هتل به هر مناسبتی، ابتدا قراردادی را در این زمینه تنظیم کنید. این قرارداد، نمونه قرارداد رزرو هتل نامیده می‌شود که آثار و تعهداتی را برای طرفین آن به همراه دارد.

در این مقاله، درباره این قرارداد توضیح خواهیم داد و بیان خواهیم کرد که قرارداد حاضر در بر دارنده چه آثاری برای منعقد کنندگان آن است. اگر کسب و کار شما در حوزه هتل یا خدماتی است که توسط هتل‌ها ارائه می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم که دیگر مقاله‌های مرتبط با هتل مانند قرارداد کار در هتل و قرارداد مدیر داخلی هتل را نیز مطالعه کنید. در کنار شما هستیم.

قرارداد رزرو هتل در چه راستایی تنظیم می‌شود؟

همانطور که بیان شد، اشخاص برای استفاده از خدمات اقامتی، تفریحی، رفاهی یا تشریفاتی، نمونه قرارداد رزرو هتل را با هتل مد نظر خود منعقد می‌کنند. با انعقاد قرارداد، هتل مربوطه متعهد می‌شود که خدماتی را برای اسکان یا برگزاری مراسم‌، به شخص متقاضی ارائه کند. این خدمات، طیف گسترده‌ای از موارد را دربرمی‌گیرند که بنا به درخواست متقاضی و توانایی و امکانات هتل، در قرارداد تعیین می‌شود. برای مثال، اگر این قرارداد برای اجرای یک مراسم تشریفاتی رسمی تنظیم شود، هتل مربوطه این تعهد را پیدا می‌کند که مراسم مزبور را بر اساس کیفیت مطرح شده در قرارداد، اجرا و خدمات لازم را ارائه کند.

بهترین نظام حقوقی موجود برای تنظیم قرارداد رزرو هتل کدام است؟

به نظر می‌رسد که تنظیم نمونه قرارداد رزرو هتل ، تحت نظام قانونی حاکم بر قرارداد پیمانکاری قابل توجیه باشد زیرا هدف اصلی از انعقاد این قرارداد، درخواست ارائه خدمات اقامتی، تفریحی، رفاهی یا بر حسب مورد، تشریفاتی از سوی هتل رزرو شده است. از سوی دیگر، از آنجا که چنین خدماتی باید در یک بازه زمانی مقرر و در ازای مبلغ مشخصی ارائه شوند، پیمانکاری بودن این قرارداد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین به موجب تنظیم این قرارداد، به شخص رزرو کننده هتل، کارفرما و به هتل، پیمانکار گفته می‌شود.

پیمانکاری بودن قرارداد رزرو هتل ، آن را تابع چه احکامی می‌کند؟

در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، نمونه قرارداد رزرو هتل از نظام قانونی معینی تبعیت نمی‌کند. به عبارتی دیگر، این قرارداد به دلیل پیمانکاری بودن، به عنوان قراردادی نامعین شناخته می‌شود. نامعین بودن این قرارداد، آن را تا حد زیادی وابسته به اراده طرفین می‌کند زیرا به طور کلی، احکام منحصر به فردی برای تنظیم این قرارداد یافت نمی‌شود و این کارفرما و پیمانکار هستند که چهارچوب اصلی حاکم بر این قرارداد را بر اساس رضایت فی ما بین خود تعیین می‌کنند.

مبنای قانونی این حکم، در ماده 10 قانون مدنی مورد تاکید قرار می‌گیرد. به طوری که این ماده برای قراردادهای خصوصی منعقد شده میان اشخاص جایگاه قائل شده است و اعتبار آن‌ها را بر اساس تطابق آن‌ها‌ با شرع و قانون می‌سنجد. بنابراین اگر شرایط مورد نظر کارفرما و پیمانکار برای نمونه قرارداد رزرو هتل مشروعیت نداشته باشند، قرارداد از لحاظ اعتباری خدشه دار می‌شود.

توجه داشته باشید در مواردی که دولت به عنوان کارفرما در این قرارداد ظاهر می‌شود، طرفین باید از شرایط عمومی پیمان به عنوان یک سند راهنما پیروی کنند زیرا ورود اراده شخصی طرفین به قرارداد، در مواردی که دولت به عنوان یکی از طرفین قرارداد است، اعتباری نخواهد داشت. در این زمینه شرایط عمومی پیمان، سندی است که استانداردهای تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری و حدود تعهدات طرفین آن را مقرر می‌کند.

تعهدات رزرو کننده هتل در قرارداد رزرو هتل

از آنجا که این قرارداد، برای دریافت و ارائه انواع خدمات اقامتی، تفریحی، رفاهی یا تشریفاتی منعقد می‌شود، کارفرما تعهد دارد که کم و کیف ارائه چنین خدماتی را در متن قرارداد تعیین کند. در واقع شخص رزرو کننده، باید منظور اصلی خود در خصوص خدمات مد نظر خود در بازه زمانی اقامت یا اوصاف حاکم بر برگزاری یک مراسم را توضیح دهد. همچنین با توجه به ماهیت معوض این قرارداد، کارفرما موظف است که مبلغ قرارداد را بر اساس شرایط مقرر در قرارداد به هتل پرداخت کند.

در مقابل، پیمانکار تعهد دارد که خدمات مطرح شده را به نحوی که شخص رزرو کننده در نظر دارد پیاده سازد. در این میان، او باید کلیه استانداردهای فنی-تخصصی و موازین قانونی را در ارائه خدمات مربوطه رعایت کند. علاوه بر آن، پیمانکار وظیفه دارد که حقوق و مزایای افرادی که به واسطه روابط استخدامی برای او در هتل فعالیت می‌کنند را بپردازد. یکی از موارد مهم تعهد اخیر هتل، پرداخت حق بیمه پرسنل هتل مطابق با قانون تامین اجتماعی است.

مشخصات شناسایی طرفین قرارداد رزرو هتل

در این قسمت از قرارداد، اطلاعات هویتی طرفین را به صورت دقیق وارد کنید. برای اشخاص حقیقی طرف این قرارداد، مشخصاتی را همچون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس و شماره تلفن و برای اشخاص حقوقی طرف آن، مشخصاتی همچون نام شخص، نام نماینده آن، شماره ثبتی، کد اقتصادی، نشانی و شماره تلفن را مورد اشاره قرار دهید.

موضوع قرارداد رزرو هتل

موضوع نمونه قرارداد رزرو هتل ، ارائه خدمات اقامتی، تفریحی، رفاهی یا تشریفاتی است و به موازات اهداف طرفین از انعقاد این قرارداد، متفاوت خواهد بود. به طور کلی به هر منظوری که این قرارداد را تنظیم می‌کنید، باید در این قسمت تمامی جزئیات لازم در خصوص آن را قید کنید. برای مثال، اگر هدف شما اسکان چند روزه و برخورداری از خدمات تفریحی و رفاهی است، بیان کنید که آیا در طول مدت اسکان خود، به پارکینگ نیاز دارید؟ آیا می‌خواهید که هتل مربوطه هر سه وعده غذایی شما را تامین کند؟ آیا نیاز دارید که از امکانات رفاهی همانند استخر و سونا استفاده کنید؟ و موارد دیگری از این دست که باید در بخش موضوع قرارداد به آن‌ها اشاره شود.

بازه زمانی همکاری طرفین در قرارداد رزرو هتل

یکی از قسمت‌های مهم نمونه قرارداد رزرو هتل ، تعیین و ذکر مدت آن است. عدم تعیین مدت در بیشتر قراردادهای پیمانکاری، سبب بروز اختلافات می‌گردد زیرا باعث می‌شود که هیچ مدتی برای ارائه خدمات از سوی هتل در نظر گرفته نشود. به همین ترتیب به شما پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر مشخص کردن بازه زمانی قرارداد، تاریخی را برای شروع آثار و تعهدات آن در نظر بگیرید. در مواردی که زمان آغاز تعهدات در قرارداد ذکر نشود، قرارداد از زمان امضای آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

تعیین حق الزحمه قرارداد رزرو هتل

مبلغ نمونه قرارداد رزرو هتل ، بر اساس توافق طرفین تنظیم می‌شود. در این میان، تعیین روش پرداخت این مبلغ بسیار اهمیت دارد. به شما توصیه می‌کنیم که تمامی مبلغ قرارداد را به صورت یکجا به هتل پرداخت نکنید. در این موارد بهتر آن است که بخشی از مبلغ را در زمان انعقاد قرارداد و بخش دیگر آن را در پس از ارائه خدمات پرداخت کنید.

در چه زمانی آثار و تعهدات ناشی از این قرارداد به اتمام می‌رسد؟

قبل از پاسخ به این سوال، باید توجه داشت که نمونه قرارداد رزرو هتل ، یک قرارداد لازم است. لازم بودن این قرارداد به این معنا است که شخص رزرو کننده و هتل قادر نخواهند بود که پس از انعقاد قرارداد، آن را در هر زمانی که خواستند به صورت یک طرفه به اتمام برسانند. در این زمینه، ماده 219 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است و بیان می‌کند که خاتمه قراردادهای لازم، از دو طریق محقق می‌شود.

اولین روش مورد اشاره این ماده، اقاله قرارداد نام دارد. اقاله عملی است که به موجب آن، طرفین قرارداد توافق می‌کنند تعهدات خود را در قرارداد به اتمام برسانند. دومین روش مورد اشاره، فسخ است. به این بیان که یک قرارداد زمانی فسخ می‌شود که علت یا علل قانونی خاتمه تعهدات در آن قرارداد ظهور کند. البته در اینجا باید اشاره کرد که این قرارداد، پس از تحقق موضوع قرارداد که همان ارائه خدمات مورد نظر است، به صورت خودکار خاتمه پیدا می‌کند.

چند نکته مهم!

  1. ضمانت اجراهایی را برای بهبود تحقق تعهدات قرارداد در نظر بگیرید. برای مثال می‌توانید در نمونه قرارداد رزرو هتل قید کنید که اگر هتل به نحو مقرر در قرارداد، به تعهدات خود عمل نکرد، ملزم به پرداخت مبلغی برای جبران خسارت وارد شده به کارفرما است؛
  2. برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از این قرارداد، مرجعی را از میان دو مرجع داوری و دادگاه انتخاب کنید و در متن قرارداد نیز درباره آن بنویسید.

در این خصوص توصیه می‌کنیم

برای امضای این قرارداد، ابتدا با یک مشاور حقوقی گفتگو داشته باشید و از او مشاوره بگیرید. شما می‌توانید در جلسه مشاوره، درباره شرایط صحیح همکاری با هتل، حقوقی که از آن برخوردارید، شروط و تعهداتی که در قرارداد بیان خواهد شد و دیگر موارد مهمی که در نظر دارید، با مشاور حقوقی یا وکیل گفتگو کنید. برای این منظور، تیم حقوقی رکلا خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را ارائه می‌دهد.

علاوه براین، اگر تصمیم داشتید که حتما قراردادی تنظیم شود و اگر می‌خواهید که شروط و تعهدات مدنظر خودتان را نیز در قرارداد اعمال کنید، به شما استفاده از خدمات تنظیم قرارداد را پیشنهاد می‌کنم. برای استفاده از این خدمات، کافی است که روی لینک بزنید و درخواستتان را ثبت کنید.

ثبت نظر یا سوال