چگونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله امضا کنیم؟

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
قرارداد اجاره آپارتمان مبله

قرارداد اجاره آپارتمان مبله ، قراردادی است که به منظور استفاده از یک آپارتمان مبله برای مدت معینی مورد نظر قرار می‌گیرد. این قرارداد، حدود روابط فی ما بین موجر و مستاجر را تنظیم می‌کند و تعهدات هر یک از آن‌ها را مورد اشاره قرار می‌دهد. به طور کلی منظور از آپارتمان مبله در این قرارداد، آپارتمانی است که تجهیزات و وسایل اولیه زندگی را داشته باشد. برای مثال، می‌توان به وسایلی همچون آب گرمکن، یخچال، گاز، فرش، تخت خواب و مبلمان اشاره کرد. در این مقاله بررسی ابعاد مختلف این قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهیم. این قرارداد یکی از انواع قرارداد اجاره است. قرارداد آن را نیز می‌توانید به صورت یک اجاره نامه تنظیم کنید.

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله ؛ یکی از انواع اجاره نامه‌ها

همانطور که از عنوان نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله مشخص است، این قرارداد برای بهره‌مندی مستاجر از منافع آپارتمان مبله، برای بازه‌ زمانی موقت منعقد می‌شود. اشخاص برای تنظیم این قرارداد، باید مواد 466 تا 517 قانون مدنی را مورد رعایت و اجرا قرار دهند. به موجب این قرارداد، موجر شخصی است که آپارتمان مبله را اجاره می‌دهد و مستاجر نیز شخصی خواهد بود که آن را اجاره می‌کند. در این راستا، تکالیفی بر موجر و مستاجر بار می‌شود که در قسمت بعد به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تعهدات اجاره دهنده در قرارداد اجاره آپارتمان مبله

همانطور که بیان شد، یکی از اصلی‌ترین اهداف انعقاد نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله ، امکان استفاده مستاجر از مزایا و منافع آپارتمان مبله است. بنابراین اولین تعهد موجر در این قرارداد، تعهد او نسبت به تسلیم آپارتمان مبله به مستاجر محسوب می‌شود زیرا تنها با تحویل عین، مستاجر قادر خواهد بود که از آپارتمان و منافع آن استفاده کند. در این راستا مطابق با ماده 477 قانون مدنی، موجر باید آپارتمان مبله را به نحوی به مستاجر تحویل دهد، که او بتواند به شیوه‌ای مطلوب از آن استفاده کند.

در این خصوص باید اشاره داشت که ممکن است در مدت اجاره، مشکلات و ایراداتی در آپارتمان رخ دهد. در این مواقع نیز موجر متعهد است تمامی ایرادات موجود در آپارتمان را رفع کند یا هزینه رفع آن‌ها را بپردازد. برای مثال، اگر در سیستم لوله کشی آپارتمان مشکلی بروز کند، موجر باید اقدامات لازم را در خصوص حل و فصل آن به عمل آورد. همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که تعمیر نقص‌های پیش آمده ممکن نباشد. برای مثال، ممکن است که سیستم گرمایشی آپارتمان دچار سوختگی شده باشد. در این موارد موجر متعهد است سیستم گرمایشی را جایگزین کند زیرا بر اساس ماده 486 قانون مدنی، تعمیرات و هزینه‌های مربوط به برخورداری مستاجر از منافع آپارتمان، بر عهده موجر است.

البته باید اشاره داشت که به موجب این ماده، توافق بر خلاف این حالت در نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله امکان پذیر است. البته موجر نمی‌تواند در آپارتمان مبله، تغییراتی را به وجود آورد که با منافع مستاجر ناسازگار باشد اما در مواردی که تعمیرات برای حفظ آپارتمان ضروری است، اجرای چنین تعمیراتی مشکلی نخواهد داشت و مستاجر نمی‌تواند در این زمینه ممانعت کند.

تعهدات مستاجر در قرارداد اجاره آپارتمان مبله

در نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله ، اولین تعهد مستاجر این است که اجاره بها یا همان کرایه آپارتمان را در موعد معین و به نحو مقرر در قرارداد به موجر بپردازد. همچنین او موظف است که هزینه‌های معمول ناشی از آپارتمان را پرداخت کند. این هزینه‌ها، شامل هزینه آب، برق، گاز و شارژ آپارتمان مبله می‌شود. البته این امکان نیز وجود دارد که در متن قرارداد شرط شود موجر این هزینه‌ها را بپردازد.

از سوی دیگر مستاجر در مدت اجاره آپارتمان مبله، در حکم امین شناخته می‌شود. به این معنا که او تعهد دارد تمام تلاش خود را برای نگهداری از آپارتمان کند و در استفاده از آن، تعدی و تفریط نکند. بنابراین اگر در نتیجه سهل انگاری مستاجر، خساراتی به آپارتمان مبله وارد شود، او مسئولیت جبران خسارات را خواهد داشت. در این راستا نیز، مستاجر نباید به نحوی از آپارتمان استفاده کند که موجب تغییر کاربری اصلی آن شود. در واقع او موظف است که به نحو متعارف از آپارتمان مبله و وسایل آن بهره مند شود.

اجزای اساسی یک نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله

در این قسمت، چند بخش مهم از این قرارداد را با شما مورد بررسی قرار می‌دهیم و نکات لازم در خصوص هریک از آن‌ها را بیان می‌کنیم.

مشخصات شناسایی موجر و مستاجر آپارتمان مبله

در نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله ، مشخصات موجر یا مستاجر حقیقی دربرگیرنده اطلاعاتی همچون نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، آدرس و شماره تلفن است. در این راستا نیز مشخصات موجر یا مستاجر حقوقی شامل نام شخص، نام نماینده آن، شماره ثبتی، آدرس و شماره تلفن می‌شود. توجه داشته باشید که در زمان تنظیم این قرارداد، طرفین از اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد برخوردار باشند. به همین منظور باید بیان کرد اشخاصی که رشید، عاقل و بالغ محسوب شوند، دارای صلاحیت قانونی لازم برای امضای این قرارداد هستند.

موضوع قرارداد اجاره

اجاره آپارتمان مبله به عنوان موضوع اصلی نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله است. در این قسمت از قرارداد، شما باید تمامی اوصاف و ویژگی‌های حاکم بر آپارتمان مبله را قید کنید. در این خصوص نیز ماده 472 قانون مدنی تاکید می‌کند که عین اجاره (آپارتمان مبله) باید معلوم باشد. در غیر این صورت اجاره مالی که مبهم است، باطل شناخته می‌شود. بنابراین شما باید در این قسمت بنویسید آپارتمان از لحاظ موقعیت مکانی کجا واقع شده، چند متر است و چه وسایل و امکاناتی برای زندگی در آن وجود دارد.

مدت قرارداد اجاره

تعیین مدت، یکی از ارکان اساسی نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله است. به طوری که عدم تعیین آن، سبب باطل شدن قرارداد می‌شود. مطابق با ماده 469 قانون مدنی، مدت اجاره از زمانی قابل محاسبه است که موجر و مستاجر در متن قرارداد تعیین می‌کنند. در غیر این صورت این مدت، از زمان امضای قرارداد محاسبه می‌شود.

اجاره بهای قرارداد اجاره آپارتمان مبله و نحوه پرداخت آن

این قرارداد، یک قرارداد معوض است. بنابراین شما باید حتما مبلغی را به عنوان کرایه یا اجاره بها در متن قرارداد مشخص کنید. برای سهولت بیشتر در روند قرارداد و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از آن، به شما توصیه می‌کنیم که حتما شیوه پرداخت اجاره بها را نیز با جزئیات بنویسید.

تسلیم آپارتمان مبله

همانطور که در قسمت‌های قبلی بیان شد، تسلیم مورد اجاره (آپارتمان مبله) به مستاجر، یکی از قسمت‌های مورد توجه نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله است. در این راستا، تعیین شرایط حاکم بر تسلیم آپارتمان، به تحقق هر چه بهتر اهداف این قرارداد کمک می‌کند. یکی دیگر از نکاتی که باید در خصوص تعهد موجر به تسلیم مورد اجاره، به آن اشاره داشت، بحث قدرت او برای تسلیم مورد اجاره است. این مسئله آن قدر اهمیت دارد که اگر موجر نتواند مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد، قرارداد باطل می‌شود.

موارد خاتمه قرارداد اجاره آپارتمان مبله

در خصوص موارد خاتمه نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله ، باید تاکید کرد که این قرارداد در بر دارنده ماهیتی لازم است زیرا این امکان برای موجر و مستاجر وجود ندارد که تعهدات خود ناشی از این قرارداد را، به طور یک طرفه پایان دهند. در این راستا ماده 219 قانون مدنی، شرایطی را پیش بینی کرده است که به واسطه آن‌ها می‌توان قرارداد را خاتمه داد. بر اساس این ماده، در صورتی که طرفین به صورت جمعی توافق کنند که این قرارداد را به اتمام برسانند یا در صورتی که برخی از علل قانونی ختم قرارداد یافت شود، امکان خاتمه این قرارداد وجود خواهد داشت.

موارد فسخ قرارداد اجاره آپارتمان مبله

در این قسمت، به برخی از عوامل فسخ این قرارداد اشاره می‌کنیم:

  1. در صورتی که موجر، آپارتمانی را به مستاجر تحویل دهد که مطابق با اوصاف ذکر شده در متن قرارداد نباشد، برای مستاجر امکان اتمام یک طرفه قرارداد وجود خواهد داشت؛
  2. اگر در مدت اجاره، عیوبی در آپارتمان مبله رخ دهد که نشود آن‌ها را تعمیر کرد، برای مستاجر این امکان وجود دارد که این قرارداد را به صورت یک جانبه ختم کند؛
  3. هنگامی که مستاجر از آپارتمان مبله به صورت متعارف استفاده نکند و در آن تعدی و تفریط کند، برای موجر حق فسخ به وجود می‌آید؛
  4. چنانچه مستاجر در مدت مقرر در قرارداد، اجاره بهای خود را پرداخت نکند، برای موجر حق فسخ قرارداد ایجاد می‌شود.

در زمان تنظیم این قرارداد توجه داشته باشید که:

  1. از صحت و سلامت وسایل موجود در آپارتمان اطمینان حاصل کنید؛
  2. از مالکیت موجر نسبت به آپارتمان مبله موضوع قرارداد اطمینان حاصل کنید. البته در مواردی موجر مالک آپارتمان نیست و تنها مالک منافع آن است. در این موارد مطابق با ماده 473 قانون مدنی، انعقاد نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله با چنین موجری نیز صحیح خواهد بود؛
  3. شما به عنوان مستاجر قادر خواهید بود که پس از انعقاد این قرارداد، آپارتمان را مجددا به اشخاص دیگری اجاره دهید. البته مطابق با ماده 474 قانون مدنی، این امر در صورتی ممکن خواهد بود که بر خلاف آن در قرارداد شرط نشده باشد.

پیشنهاد ما

اگر در حوزه اجاره آپارتمان مبله فعالیت می‌کنید و از این راه درآمد دارید برای شما مناسب است که حتما یک قرارداد جامع در اختیار داشته باشید تا با مراجعه کنندگان و متقاضیان امضا کنید. تیم حقوقی رکلا در این زمینه خدماتی مانند خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی را ارائه می‌دهد.

قرارداد اجاره آپارتمان مبله

فرم کامل این نمونه قرارداد را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله
دانلود نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مبله
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات