امضای قرارداد فوم بتن در صنعت ساختمان سازی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/11/12
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فوم بتن

فوم بتن یک پوشش سبک و مقاوم است که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده از ترکیب سیمان، ماسه نرم، آب و فوم ساخته می‌شود. فوم در واقع یک ماده شیمیایی است که برای تولید کف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده‌ای که از ترکیب سیمان، ماسه نرم، آب و فوم ساخته شده، بسیار سبک و مستحکم است. این نوع از مصالح ساختمانی در برابر نفوذ آب و گرما مقاومت بالایی دارند. امروزه در صنعت ساختمان سازی استفاده از فوم بتن با استقبال زیادی رو به رو شده است. نمونه قرارداد فوم بتن یک قرارداد پیمانکاری است که در راستای طراحی و اجرای فوم بتن ساختمان‌های در حال احداث تنظیم می‌شود.

این قرارداد پیمانکاری در صورتی معتبر است که توسط کارفرما و پیمانکار امضا شده باشد. مجری پروژه، این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا می‌کند. شخصی که در حال احداث ساختمان است نیز این قرارداد را به عنوان کارفرما امضا خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم که نکات حقوقی رابطه میان کارفرما و مجری پروژه طراحی و اجرای فوم بتن را بررسی کنیم. این مقاله نکات قانونی مربوط به قرارداد میان کارفرما و مجری پروژه را نیز بررسی خواهد کرد.

شرایط امکان تنظیم نمونه قرارداد فوم بتن در کدام ماده‌های قانونی آمده است؟

قراردادهای پیمانکاری از انواع قراردادهای نامعین هستند. در نظام قانون ایران، قرارداد پیمانکاری و شرایط تنظیم و امضای آن مشخص نشده است. ماده 10 قانون مدنی از اصل آزادی قراردادها حمایت می‌کند و به اشخاص اجازه می‌دهد که در قالب تنظیم قراردادهای نامعین با یکدیگر توافق کنند. قراردادهای پیمانکاری باید مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شوند.

قرارداد اجرای فوم بتن نیز یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است. بنابراین کارفرما و مجری پروژه فوم بتن باید این قرارداد را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند. قانونگذار با تصویب ماده 10 قانون مدنی به طرفین این قرارداد، امکان داده است که درباره هر موضوع قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند.

شرایط اساسی و بنیادین تنظیم و امضای تمام قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. کارفرما و مجری پروژه باید این قرارداد را با توجه به شرایط و ضوابط مقرر در ماده 190 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

مبالغ نمونه قرارداد فوم بتن چگونه مشخص می‌شود؟

حق الزحمه مجری پروژه یکی از مهم‌ترین مبالغی است که در هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد فوم بتن باید در خصوص آن تعیین تکلیف شود. حق الزحمه مجری پروژه باید به وسیله توافق میان او و کارفرما تعیین گردد. کارفرما و مجری پروژه در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد در خصوص مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

علی‌الاصول، کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را به صورت نقدی پرداخت کند اما مجری پروژه و کارفرما در هنگام تنظیم و امضای قرارداد اجرای فوم بتن می‌توانند در خصوص پرداخت اقساطی حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند. یکی دیگر از مبالغ این قرارداد، هزینه‌ای است که برای تهیه و حمل و نقل فوم بتن باید صرف شود. کارفرما و مجری پروژه در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید در خصوص نحوه پرداخت هزینه تهیه و حمل و نقل فوم بتن نیز با یکدیگر توافق کنند. پرداخت این هزینه می‌تواند بر عهده هر یک از کارفرما یا مجری پروژه یا هر دوی آن‌ها قرار بگیرد.

کارفرما و مجری پروژه در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید در خصوص پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی نیز تعیین تکلیف کنند. طرفین این قرارداد باید مبالغی که به موجب امضای نمونه قرارداد فوم بتن بر عهده آن‌ها قرارداد گرفته است را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در آن (قرارداد) پرداخت کنند.

آیا تعیین مدت در نمونه قرارداد فوم بتن الزامی است؟

مدت این قرارداد بازه زمانی مشخصی است که برای طراحی و اجرای فوم بتن ساختمان در حال احداث تعیین می‌شود. طرفین قرارداد، مدت آن را با توافق یکدیگر معین کنند. ابتدای مدت این قرارداد و تاریخ خاتمه آن نیز باید به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص شود.

مجری پروژه ملزم خواهد بود که کارهای مربوط به پروژه نصب و اجرای فوم بتن را مطابق با مدت و زمان بندی مقرر در این قرارداد انجام بدهد. در اغلب موارد، مدت قراردادهای پیمانکاری قابل تمدید است. بنابراین، مجری پروژه و کارفرما می‌توانند در خصوص تمدید مدت این قرارداد با یکدیگر توافق کنند.

تعهدات اصلی و فرعی اشخاص حاضر در نمونه قرارداد فوم بتن

پس از تنظیم و امضای این قرارداد، وظایف و تکالیفی بر عهده هر یک از کافرما و مجری پروژه قرار می‌گیرد. تعهدات این قرارداد، همان وظایف و تکالیفی هستند که به موجب تنظیم و امضای قرارداد بر عهده هر یک از کارفرما و مجری پروژه قرار خواهد گرفت.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهدی که به موجب امضای این قرارداد برعهده مجری پروژه قرار می‌گیرد، نصب و اجرای فوم بتن ساختمان در حال احداث است. پرداخت حق الزحمه مجری پروژه نیز اصلی‌ترین و مهم‌ترین تعهدی خواهد بود که پس از امضای این قرارداد بر عهده کارفرما قرار می‌گیرد.

مجری پروژه و کارفرما می‌توانند در خصوص جزئیات مربوط به اجرای این پروژه نیز با یکدیگر توافق کنند. تعهدات فرعی این قرارداد، همان جزئیاتی هستند که طرفین قرارداد در خصوص انجام آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. موضوع تعهدات اصلی و فرعی کارفرما و مجری پروژه، ممکن است که مالی یا غیر مالی باشند. کارفرما و مجری پروژه ملزم به رعایت و اجرای تمام تعهدات اصلی، فرعی، مالی و غیر مالی این قرارداد هستند.

تضمین پرداخت مبلغ و خسارت دیرکرد آن

کارفرما و مجری پروژه در راستای حسن انجام تعهدات این قرارداد می‌توانند از یکدیگر تضمین بگیرند. طرفین قرارداد درباره تعیین وجه التزام نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند. در ادامه شرایط اخذ تضمین و تعیین وجه التزام را بررسی می‌کنیم. طرفین قرارداد در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق می‌کنند. کارفرما و مجری پروژه اگر در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر به توافق رسیدند باید نوع، مبلغ و شرایط به اجرا گذاشتن تضمین‌ را نیز مشخص کنند.

در اغلب موارد، کارفرما در راستای تحویل به موقع پروژه از پیمانکار (مجری پروژ) در قالب اسناد تعهد آور بانکی تضمین می‌گیرد. منظور از اسناد تعهد آور بانکی، اسناد لازم الاجرایی مانند چک و سفته است. چک و سفته‌ای که کارفرما بابت ضمانت حسن اجرای تعهد از مجری پروژه گرفته می‌شود، در حکم مال مورد امانت خواهد بود. کارفرما نمی‌تواند چک و سفته ضمانت را بدون دلیل به اجرا بگذارد زیرا به اجرا گذاشتن بدون دلیل چک و سفته ضمانت در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت است.

از طرف دیگر، وجه التزام مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خودش عمل نکند باید مبلغ وجه التزم را به عنوان جریمه پرداخت کند. کارفرما و مجری پروژه در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد می‌توانند درباره اخذ وجه التزام به توافق برسند. طرفین قرارداد اگر در خصوص تعیین وجه التزام به توافق رسیدند باید نوع، مبلغ و شرایط اخذ وجه التزام را نیز تعیین کنند.

ارتباط با کارشناسان تنظیم قرارداد

برای انجام موضوع پروژه‌های اجرای فوم بتن لازم است که یک قرارداد مکتوب میان طرفین امضا شود. محتوای این قرارداد به صورت مستقیم بر روابط میان آن‌ها موثر خواهد بود. به همین دلیل است که تهیه و نوشتن قرارداد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

تیم حقوقی رکلا متشکل از کارشناسان متخصص در تنظیم قرارداد، شرایطی را مهیا کرده است که می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن، درخواست مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین درخواست تنظیم قرارداد خود را ثبت کنید. به این ترتیب، کارشناسان رکلا با شما ارتباط برقرار می‌کنند و در راستای درخواستی که ثبت شده است، راهنمای شما خواهند بود.

نمونه قرارداد پیمانکاری

اگر برای توافق در خصوص پروژه فوم بتن صرفا به یک فرم خام از قرارداد پیمانکاری نیاز دارید، این نمونه قرارداد را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دریافت نمونه قرارداد پیمانکاری
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات