قرارداد طراحی کارخانه و تاملی در انواع این قرارداد

قرارداد طراحی کارخانه

یکی از مهم‌ترین مسایل در ساخت کارخانه، طراحی آن است. طراحی کارخانه باید چنان دقیق و منظم باشد که بتوان در بخش خط تولید به بیشترین میزان بازدهی رسید. طراحی کارخانه کاری تخصصی است و تنها مهندسان متخصص یا شرکت‌های ساخت و ساز می‌توانند کارخانه را به نحو مطلوبی طراحی کنند. بنابراین لازم است سازندگان، با افراد متخصص در این حوزه قرارداد طراحی کارخانه را امضا کنند.

قرارداد طراحی کارخانه به چند شیوه تنظیم می‌شود؟

این قرارداد ممکن است به دو صورت امضا شود:

 1. این قرارداد گاهی به صورت تعریفی که در ماده7 قانون کار بیان می‌شود، تنظیم خواهد شد. بدین صورت که طراح به استخدام کارفرما در می‌آید و میان آن دو قرارداد کار با مدت معین امضا می‌شود.
 2. در بیشتر موارد، برای انجام پروژه طراحی کارخانه،از قراردادهای پیمانکاری استفاده می‌شود. در این قرارداد طراح به عنوان پیمانکار حضور دارد و ملزم است که در بازه زمانی که در نظر گرفته شده است، سفارش کارفرما را به اتمام برساند.

در اغلب موارد، این قرارداد به صورت یک توافق پیمانی نوشته خواهد شد. بنابراین ما نیز از حالت استخدامی آن صرفه نظر می‌کنیم و در ادامه این مطلب قرارداد طراحی کارخانه را به عنوان توافقی پیمانی بررسی خواهیم کرد.

بررسی و ارزیابی ابعاد قانونی قرارداد طراحی کارخانه

همانطور که توضیح دادیم، این قرارداد در زمره قراردادهای پیمانی قرار می‌گیرد. بنابراین صاحب کارخانه به عنوان کارفرما و طراح نیز به عنوان پیمانکار طرفین این قرارداد هستند.

این قرارداد براساس مواد 10 و 190 قانون مدنی منعقد می‌شود. بنابراین:

 1. قرارداد حاضر نامعین است؛ یعنی اینکه در قانون تعریف نشده و احکام و شرایط آن نیز بیان نشده است و یک قرارداد خصوصی محسوب می‌شود که پیمانکار و کارفرما در راستای اجرای اصل آزادی قراردادها آن‌ را امضا کرده‌اند. بنابراین شرایط و احکام آن را پیمانکار و کارفرما در ضمن مذاکرات و توافقات میان خود معین می‌کنند.
 2. قرارداد طراحی کارخانه لازم الاجرا و غیرقابل فسخ است. یعنی اینکه طرفین تعهد دارند که مطابق با موضوع قرارداد عمل کنند و نسبت به مسئولیت‌هایی که به عهده دارند، متعهد باشند.

قرارداد طراحی کارخانه در چه شرایطی صحیح است؟

برای صحت قرارداد طراحی کارخانه ، رعایت شروطی که در قانون بیان شده است، الزامی خواهد بود. شرایط صحت این قرارداد عبارتند از:

 1. کارفرما و طراح قصد امضای قرارداد را داشته باشند؛
 2. کارفرما و طراح با رضایت خود قرارداد را امضا کنند و به وسیله اکراه غیر قابل رفع، مجبور به امضا نشده باشند. برای مثال کارفرما، طراح صحنه را تهدید نکرده باشد که در صورت عدم امضای قرارداد سفته‌های او را وصول خواهد کرد.
 3. کارفرما و طراح عاقل و بالغ بوده و از اهلیت قانونی برای امضای قرارداد برخوردار باشند؛
 4. موضوع قرارداد که همان طراحی کارخانه است برای هر دو طرف معین و معلوم باشد. برای مثال توضیح دهید که موضوع قرارداد، طراحی کارخانه کاغذ سازی است.
 5. انگیزه و جهت قرارداد مشروع باشد. برای مثال؛ قرارداد طراحی کارخانه برای ساخت مشروبات الکلی یا اسلحه غیرمجاز نباشد.

برای نوشتن قرارداد طراحی کارخانه باید چه کرد؟

در ادامه این مطلب نکاتی را که باید در هنگام تنظیم نمونه قرارداد طراحی کارخانه به خاطر داشته باشید، متذکر می‌شویم:

بیان اطلاعات اشخاص حاضر در قرارداد:

کارفرما و کارگر طرفین یک قرارداد پیمانی محسوب می‌شوند. سه دسته از اشخاص می‌توانند در این قرارداد حضور داشته باشند:

 1. اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی، افراد انسانی است. مانند اینکه یک معمار به جهت طراحی قسمت تولید کارخانه پلاستیک سازی، با این مجموعه توافق کند.
 2. اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری هستند. مانند اینکه یک شرکت ساخت و ساز به عنوان پیمانکار با صاحب کارخانه کاغذ سازی جهت طراحی تمام یا قسمتی از کارخانه توافق کند.
 3. شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی: در برخی مواقع شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی قرارداد را امضا می‌کند. برای مثال وکیل یک شرکت ساخت و ساز به نمایندگی از آن شرکت، قرارداد طراحی کارخانه سیمان را امضا می‌کند.

قرارداد به چه منظوری برقرار شده است؟:

موضوع قرارداد، در واقع مهم‌ترین قسمت قرارداد است. موضوع قرارداد هدف اصلی و اولیه طرفین از امضای قرارداد خواهد بود. قراردادها در حقوق ایران براساس موضوع به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1. قراردادهای تملیکی: موضوع این قراردادها مال است و هدف از امضای این قراردادها انتقال مالکیت خواهد بود.
 2. قراردادهای عهدی: موضوع این قرردادها انجام دادن کار است.

موضوع این قرارداد؛ انتقال مالکیت نیست بلکه انجام دادن کار است بنابراین در زمره قراردادهای عهدی قرار می‌گیرد.

اسناد و مدارک قرارداد طراحی کارخانه

منظور از اسناد قرارداد، نسخه‌های مکتوب راجع به قرارداد است که میان طراح و کارفرما رد و بدل می‌شود. در نمونه قرارداد طراحی کارخانه باید اسناد قرارداد شمارش شده و با ذکر نام در قسمت مربوطه نوشته شوند.

تعیین مبلغ نهایی قرارداد طراحی کارخانه

منطور از مبلغ قرارداد، دستمزد پیمانکار در مقابل کار انجام شده است. شما می‌توانید این قرارداد را براساس نحوه تعیین مبلغ به چهار شیوه امضا کنید:

 1. قرارداد پیمانکاری قطعی : مبلغ این قراردادها به طور مقطوع معین می‌شود. مبلغ این قراردادها ثابت است و تغییر نمی‌کند.
 2. قرارداد پیمانکاری مقطوع با تعدیل اقتصادی: مبلغ این قرارداد با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ممکن است افزایش یا کاهش داشته باشد.
 3. قرارداد پیمانکاری مقطوع انگیزشی: مبلغ این قرارداد به طور مقطوع تعیین می‌شود اما امکان تغییر سود یا به عبارت دیگر امکان تغییر مبلغ قرارداد هم وجود دارد.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد طراحی کارخانه

در قراردادهای پیمانی پرداخت مبلغ قرارداد به شیوه های مختلفی امکان پذیر است:

 1. طرفین می‌توانند توافق کنند که تمام مبلغ قرارداد به طور نقد در ابتدای یا در خاتمه قرارداد پرداخت شود.
 2. طرفین می‌توانند مبلغی را به عنوان پیش پرداخت تعیین کنند و توافق کنند که مابقی مبلغ قرارداد در فواصل زمانی معین و پس از انجام شدن قسمتی از پروژه پرداخت شود. برای مثال اینطور توافق می‎کنند که 100 میلیون به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود و مابقی مبلغ قرارداد طی 2 قسط و پس از پیشرفت 50 درصد از پروژه پرداخت می‌شود.
 3. همچنن در این قرارداد، طراح و کارفرما می‌توانند توافق کنند که پرداخت به صورت وجه نقد یا در قالب چک و ضمانت‌نامه‌های بانکی باشد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا در تلاش است که با ارائه خدمات کاربردی، شرایطی ایجاد کند که تمام اقشار بتوانند به سادی خدمات حقوقی دریافت کنند. خدمات تنظیم قرارداد و همچنین امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی از جمله خدماتی هستند که توسط تیم حقوقی رکلا ارائه خواهند شد. با ثبت درخواستتان در هر کدام از صفحاتی که بیان شد، در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

سیما سینوی
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.

ثبت نظر یا سوال