قرارداد سیمانکاری دیوار + شرح دقیق وظایف کارفرما و سیمانکار

-
بروزرسانی:1401/06/05
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد سیمانکاری دیوار

سیمانکاری دیوار، از جمله عملیات‌هایی است که شما حتما در فرآیند ساخت و ساز‌ به آن نیاز پیدا می‌کنید. بنابراین می‌توان گفت که به اندازه همه بناهایی که ساخته می‌شوند، عملیات سیمانکاری دیوار نیز به وقوع می‌پیوندد. در برخی از موارد به دلیل گستردگی بعضی از پروژه‌ها، اشخاص با انعقاد قراردادی در رابطه با سیمانکاری دیوار، پیچیدگی‌های روابط موجود میان خود را کاهش می‌دهند. البته انعقاد قرارداد، عملی است که به طور معمول به آن اهمیت داده می‌شود‌، حتی اگر پروژه‌ایی کوچک مدنظر باشد. قرارداد سیمانکاری دیوار ، قراردادی است که به همین منظور میان طرفین تنظیم و منعقد می‌شود و حدود روابط آن‌ها را تعیین می‌کند.

با توجه به این مسئله که این قرارداد روزانه مورد توجه قرار می‌گیرد و متعاقبا منعقد می‌شود، در این مقاله چارچوب کلی حاکم بر آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم. این قرارداد و قرارداد دیوار چینی از جمله پر کاربردترین قراردادهایی هستند که در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در خصوص دیوار چینی نیز مقاله‌ای منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن را نیز مطالعه کنید.

حدود روابط طرفین این قرارداد، بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

برای تعیین حدود روابط طرفین قرارداد سیمانکاری دیوار ، ابتدا باید ماهیت کلی آن را تشخیص دهیم. در نگاهی کلی به چارچوب و ارکان این قرارداد، می توان گفت که این قرارداد ماهیتی پیمانکاری دارد زیرا در این قرارداد، شخصی (به عنوان تقاضا کننده سیمانکاری) از شخص دیگری (به عنوان متخصص سیمانکاری) درخواست می‌کند که دیوارهای مد نظر او را سیمانکاری کند. به همین ترتیب، چارچوب حاکم بر این قرارداد، بر اساس قواعد پیمانی است و طرفین آن، کارفرما و پیمانکار نامیده می‌شوند. این قرارداد را با توجه به شرایط مختلف، هم می‌توانید به صورت قرارداد پیمانکاری و هم به صورت قرارداد پیمان فردی تنظیم کنید.

کارفرما و پیمانکار در این قرارداد سیمانکاری دیوار چه تکالیفی دارند؟

در این قسمت، حدود تکالیف کارفرما و سیمانکار را در قرارداد مطروحه بیان می‌کنیم:

تکالیف کارفرما در قرارداد سیمانکاری دیوار

به موجب قرارداد سیمانکاری دیوار ، کارفرما متعهد می‌شود آنچه که از سیمانکاری دیوارهای مربوطه در نظر دارد را برای پیمانکار توضیح دهد. به بیانی دیگر، کارفرما باید اوصاف حاکم بر عملیات سیمانکاری را کاملا تشریح کند. برای مثال، شاید کارفرما بخواهد که پیمانکار، سیمان کارخانه‌ خاصی را برای سیمانکاری دیوارها به کار گیرد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که در مواقعی که چنین توضیحی در متن قرارداد ذکر نشده باشد، پیمانکار چه تکلیفی در این خصوص دارد؟ در این گونه موارد، پیمانکار باید بر اساس عرف موجود به تعهد خود عمل کند. منظور از عرف در اینجا، رویه معمول و استانداردی است که به طور کلی برای سیمانکاری دیوار رعایت می‌شود. در این راستا اگر کارفرما نسبت به نتیجه نهایی سیمانکاری اعتراض داشت، نمی‌تواند اظهار نظری در این زمینه داشته باشد.

از سویی دیگر، کارفرما نیز تعهد دارد که دستمزد پیمانکار را در زمان مقرر و به صورت توافقی در قرارداد بپردازد. برای مثال، در خصوص نحوه پرداخت دستمزد، ممکن است کارفرما و پیمانکار توافق کنند که عملیات‌های پرداخت، براساس فازهای اجرایی ذکر شده در قرارداد صورت گیرد.

تکالیف سیمانکار در قرارداد سیمانکاری دیوار

به موجب قرارداد سیمانکاری دیوار ، سیمانکار تعهد می ‌کند که براساس آن چه که کارفرما در نظر دارد، دیوارها را سیمانکاری و در زمان مقرر به او ارائه کند. از سوی دیگر او موظف است که کلیه استانداردهای ایمنی و فنی را برای سیمانکاری رعایت کند.

یکی از مهمترین تعهدات سیمانکار این است که او باید افرادی که همراه او در امر سیمانکاری فعالیت می‌کنند را بیمه کند. در اینجا منظور افرادی است که ماهیت روابط آن‌ها با سیمانکار، در حیطه روابط کاری باشد زیرا طبیعت سیمانکاری دیوار به طوری است که در برخی از موارد، مخاطراتی همانند پرت شدن از ارتفاع را به همراه دارد. در چنین مواردی معمول است که کارفرما درصدی از مبلغ کل قرارداد را نزد خود نگهداری می‌کند. این عمل کارفرما، به عنوان ضمانتی است که پیمانکار به تعهد خود مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگران عمل کند.

تنظیم و انعقاد قرارداد سیمانکاری دیوار ، مطابق با چه قواعدی است؟

ماهیت نامعین قرارداد سیمانکاری دیوار ، این قرارداد را به نوعی تابع اراده و رضایت طرفین کرده است زیرا چارچوب حاکم بر این قرارداد، در متون قانونی مورد اشاره خاص قرار نگرفته است و در نتیجه دارای عنوان خاصی نیست. بنابراین در این قرارداد، قصد و رضایت طرفین، نقش فعالی در تنظیم و انعقاد آن دارد اما طرفین باید توجه داشته باشند که اعمال اراده آن‌ها، بی حد و حصر نیست و باید مطابق با اصول قانونی و شرعی باشد. البته ممکن است در مواردی دولت به موجب قرارداد، به عنوان کارفرما باشد. در این مواقع، قرارداد از شرایط عمومی پیمان تبعیت می‌کند.

چند نکته در خصوص ویژگی‌های مهم این قرارداد

توجه به برخی از ویژگی‌های حاکم بر قرارداد سیمانکاری دیوار ، شما را در تنظیم و انعقاد آن کمک می‌کند. از مهمترین ویژگی این قرارداد، ماهیت نامعین آن است که بدان اشاره شد. از سوی دیگر، این قرارداد ماهیتی لازم دارد. به موجب ماده 219 قانون مدنی، چنین عقدی میان کارفرما و سیمانکار لازم الاجرا است و طرفین نمی‌توانند به صورت یک جانبه برای پایان آن تصمیم گیری کنند. همچنین این قرارداد، دربردارنده ماهیتی معوض است. به این معنا که سیمانکاری، در ازای این مساله انجام می‌شود که کارفرما مبلغی را به پیمانکار بپردازد.

شرایط خاتمه قرارداد سیمانکاری دیوار

این قرارداد، به طُرُق مختلفی پایان می‌یابد. در این قسمت به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

تحقق موضوع قرارداد: زمانی که موضوع اصلی قرارداد، مبنی بر انجام عملیات سیمانکاری دیوار صورت گرفت؛ عمر قرارداد و تعهدات ناشی از آن به صورت خودکار به پایان می‌رسند.

  1. 2. اتمام مدت قرارداد: زمانی که مدت مقرر قرارداد سیمانکاری دیوار تمام شود، تعهدات ناشی از آن نیز به پایان می‌رسد. در این مواقع، امکان تمدید قرارداد برای طرفین وجود دارد.
  2. خاتمه قرارداد به دلیل شروط ضمن قرارداد: در زمان تنظیم قرارداد سیمانکاری دیوار ، ممکن است کارفرما و سیمانکار، شروطی برای قرارداد در نظر بگیرند و شرط کنند که در صورت تحقق آن‌ها، قرارداد مزبور به پایان رسد.
  3. وجود عوامل قانونی یا شرایط فسخ قرارداد: ممکن است علت یا علت‌هایی که در قانون برای اتمام قرارداد پیش بینی شده است، سبب پایان قرارداد سیمانکاری دیوار شود. برای مثال زمانی که پیمانکار به تعهد خود مبنی بر انجام سیمانکاری دیوارها عمل نکند، برای کارفرما حق خاتمه قرارداد یافت می‌شود.
  4. خاتمه قرارداد بر اساس توافق کارفرما و پیمانکار یا اقاله: ممکن است که هیچ کدام از موارد اخیر برای قرارداد سیمانکاری دیوار رخ ندهد و کارفرما و پیمانکار به صورت جمعی به خاتمه قرارداد توافق کنند. در این مورد نیز تمامی تعهدات حاصل از قرارداد از بین می‌روند.

قسمت‌های اساسی قرارداد

شما باید به عنوان یکی از طرفین قرارداد سیمانکاری دیوار ، موارد ذیل را در متن قرارداد خود به صورت دقیق لحاظ کنید:

  1. مشخصات هویتی کارفرما و سیمانکار؛
  2. موضوع قرارداد سیمانکاری؛
  3. مبلغ قرارداد سیمانکاری و نحوه پرداخت آن؛
  4. زمان آغاز و اتمام قرارداد سیمانکاری؛
  5. و موارد مهم دیگر مربوط به این توافق.

در زمان تنظیم، مراجع حل اختلافات را تعیین کنید!

یکی از موارد مهم برای زمان تنظیم قرارداد سیمانکاری دیوار ، تعیین مراجع حل اختلافات است. شاید طرفین معتقد باشند که مشکلی در روند قرارداد و تعهدات ناشی از آن رخ نمی‌دهد. اما در نظر داشته باشید که وقوع هر نوع اختلافی مُحتَمل است. به همین ترتیب سعی کنید که میان دو روش داوری و قضایی، یکی را برای چنین مواقعی انتخاب کنید. پیگیری اختلافات از طریق روش داوری، روند تعقیب آن را آسان تر می‌کند و نیز در زمان و هزینه، به صرفه تر است. در برخی از موارد نیز طرفین ترجیح می‌دهند که اختلافات میان خود را بر اساس مذاکره و سازش حل و فصل کنند.

امکان رخداد شرایط اضطراری در قرارداد سیمانکاری دیوار

توصیه می‌شود که در زمان تنظیم قرارداد سیمانکاری دیوار ، امکان وقوع شرایط اضطراری را در نظر بگیرید. شرایط اضطراری، شرایطی غیر قابل انتظار و غیر قابل کنترل هستند. به همین ترتیب اگر طرفی نتواند به دلیل چنین شرایطی، به تعهدات خود در قرارداد عمل کند، مسئولیت جبران خسارات ناشی از آن را به عهده ندارد. برای مثال ممکن است در زمان سیمانکاری، سیمانکار به دلیل وقوع طوفان و باد شدید، نتواند به ادامه کار بپردازد. در این گونه موارد، عدم ادامه سیمانکاری، به منزله نقض تعهدات وی محسوب نمی‌شود و در صورت ورد خسارات به کارفرما، او مسئول جبران خسارات نیست.

پیشنهادی برای این قرارداد

همکاری میان کارفرما و پیمانکار، به خصوص در چنین پروژه‌هایی، مبتنی بر توافقات میان آن‌ها است. آن چیز که در این میان اهمیت دارد، این است که طرفین باید شروط و تعهداتی که مدنظر دارند را به صورت مکتوب در یک قرارداد در اختیار داشته باشند. برای این منظور نیز، لازم است که از یک مشاور حقوقی مجرب کمک بگیرند. تیم حقوقی رکلا خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی را ارائه می‌دهد. با زدن روی لینک‌ها می‌توانید درخواستتان را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

قرارداد سیمان کاری ساختمان (متری با مصالح)

با امضای این قرارداد میان کارفرما و پیمانکار، طرفین می‌توانند در خصوص موضوع سیمان کاری، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

نمونه قرارداد سیمان کاری ساختمان (متری با مصالح)
دریافت نمونه قرارداد سیمان کاری ساختمان (متری با مصالح)
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات