توافق همکاری باغداران و کشاورزان با پیمانکار در قالب یک قرارداد سمپاشی

قرارداد سمپاشی

برخورداری از درخت‌ها و محصولاتی سالم و پربار برای کشاورزان و باغداران اهمیت زیادی دارد. کشاورزان برای جلوگیری از آفت زدگی درخت‌ها و محصولات کشاورزی خودشان، باید در فواصل زمانی معینی آن‌ها را سمپاشی کنند. سمومی که از آن‌ها برای سمپاشی درختان و محصولات کشاورزی استفاده می‌شود، باید استاندارد و مرغوب باشند. استفاده از سموم نامرغوب و غیر استاندارد می‌تواند تاثیرات بسیار منفی بر روی محصولات کشاورزی بگذارد. استفاده از سموم غیر استاندارد باعث به خطر افتادن سلامت انسان‌ها نیز می‌شود. نمونه قرارداد سمپاشی ، یک توافق پیمانی است که در راستای سم پاشی مزارع و باغ‌های کشاورزی تنظیم می‌شوند.

این قرارداد می‌تواند در راستای سم پاشی محیط‌هایی مانند بیمارستان، کارخانه، مدرسه، انبار و سوله نیز انجام شود. سمپاشی یکی خانه یکی از راه‌های کاربردی برای از بین بردن حشرات موذی مانند موریانه، سوسک و موش است. این قرارداد پیمانکاری می‌تواند جهت سمپاشی منازل و اماکن مسکونی نیز استفاده شود.

در این نوشتار قصد داریم که نکات قانونی مربوط به این قرارداد را بررسی کنیم.

شرایط انجام و اجرای نمونه قرارداد سمپاشی در قانون

قراردادهای پیمانکاری، از انواع قراردادهای نامعین هستند. یعنی؛ در قانون تعریف نشده‌اند. قرارداد پیمانکاری و شیوه تنظیم و امضای آن در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده است. این قراردادها باید مطابق با ماده 10 قانون تنظیم شوند. ماده 10 قانون مدنی در راستای حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب شده است و به اشخاص اجازه تنظیم و امضای قراردادهای نامعین را می‌دهد.

نمونه متن قرارداد سمپاشی نیز باید مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شود زیرا قراردادی پیمانی است.

متن قرارداد سمپاشی در صورتی از آثار قانونی برخوردار می‌شود که کارفرما و شرکت سمپاشی آن را امضا کرده باشند. شرکت سپاشی و کافرما در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید شرایط انجام و اجرای آن را نیز مشخص کنند. شرایط انجام و اجرای این قرارداد به وسیله توافق میان کارفرما و شرکت سمپاشی مشخص می‌شود. تمامی شرایط و موضوعات مورد توافق شرکت سمپاشی و کارفرما باید در این قرارداد نوشته شود.

تعهدات مالی کارفرما نسبت به پیمانکار در نمونه قرارداد سمپاشی و ضمانت تاخیر اجرای این تعهدات

شرکت سمپاشی، قرارداد پیمانکاری سمپاشی را به عنوان پیمانکار امضا می‌کند. شرکت سمپاشی به موجب تنظیم و امضای این قرارداد، مستحق دریافت حق الزحمه خواهد شد. حق الزحمه شرکت سمپاشی به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص می‌شود. کارفرما و شرکت سمپاشی می‌توانند در خصوص پرداخت نقدی یا اقساطی حق الزحمه با یکدیگر توافق کنند. کارفرما موظف است که حق الزحمه شرکت سمپاشی را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد پرداخت کند.

در برخی موارد، کارفرما حق الزحمه شرکت سمپاشی را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این قرارداد پرداخت نمی‌کند. در این مورد، شرکت سمپاشی می‌تواند در مراجع قضایی برعلیه کارفرما طرح دعوا کند. مراجع قضایی در صورتی کارفرما را ملزم به پرداخت حق الزحمه شرکت سمپاشی می‌کنند که او به تمام تعهدات و وظایف قراردادی خودش عمل کرده باشد.

پیمانکار در نمونه قرارداد سمپاشی چه وظایفی را به عهده می‌گیرد؟

تعهدات شرکت سمپاشی در واقع همان شرح وظایفی است که به موجب تنظیم و امضای متن قرارداد بر عهده او قرار می‌گیرد. شرح وظایف شرکت سمپاشی به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص می‌شود.

شرکت سمپاشی به موجب امضای این قرارداد، می‌پذیرد که به تمام وظایف و تعهدات قراردادی خودش عمل کند. منظور از تعهدات قراردادی، تعهداتی است که به موجب امضای این قرارداد بر عهده شرکت سمپاشی قرار می‌گیرد.

تاخیر یا خودداری شرکت سمپاشی نسبت به انجام تعهدات قراردادی خودش می‌تواند موجه یا غیر موجه باشد.

تاخیر و خودداری شرکت سمپاشی نسبت به شرح وظایف و تعهدات خود، در صورتی موجه است که به صورت غیر عمدی باشد. اگر تاخیر و خودداری شرکت سمپاشی نسبت به انجام تعهدات و شرح وظایف خودش، موجه باشد باید مدت این قرارداد تمدید شود. در موردی که تاخیر شرکت سم پاشی موجه باشد، کارفرما نباید از شرکت سمپاشی خسارت تاخیر در انجام تعهدات بگیرد.

تاخیر و خودداری غیر موجه شرکت سمپاشی نسبت به انجام و اجرای تعهدات و شرح وظایف خودش به علت تعلل و اهمال کاری عمدی او است. در این حالت، مدت این قرارداد تمدید نمی‌شود و از شرکت سمپاشی خسارت تاخیر در انجام تعهدات گرفته خواهد شد.

می‌توانیم مدت نمونه قرارداد سمپاشی را تمدید کنیم؟

مدت این توافق، بازه زمانی مشخصی است که برای اجرای موضوع توافق در نظر گرفته می‌شود. کارفرما و شرکت باید مدت این قرارداد را با توافق یکدیگر تعیین کنند.

ابتدای مدت این قرارداد به وسیله توافق میان کارفرما و شرکت مشخص می‌شود. در برخی موارد، طرفین، ابتدای مدت این قرارداد را تعیین نمی‌کنند. در این حالت، تاریخ امضای نمونه قرارداد سمپاشی به عنوان ابتدای مدت آن در نظر گرفته می‌شود. تمدید مدت این قرارداد اشکالی ندارد. کارفرما و شرکت با توافق یکدیگر می‌توانند مدت این قرارداد را تمدید کنند.

عدم تعیین مدت این قرارداد می‌تواند باعث بروز اختلاف میان شرکت سمپاشی و کارفرما شود. کارفرما و شرکت سمپاشی در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید مدت آن را به صورت دقیق مشخص کنند.

بررسی شرایط فسخ نمونه قرارداد سمپاشی

معامله‌ای که به وسیله توافق میان شرکت سم پاشی و کارفرما تنظیم می‌شود یک قرارداد لازم و غیر قابل انحلال است. کارفرما و شرکت نمی‌توانند این معامله را به صورت یک طرفه فسخ کنند. یعنی؛ شرکت به صورت یک طرفه و از جانب خودش نمی‌تواند این توافق را منحل کند و کارفرما نیز حق انحلال یک طرفه این قرارداد را ندارد. فسخ به معنای انحلال قرارداد از سوی یکی از طرفین آن است. قانونگذار به طرفین قراردادها اجازه داده است که شرایط فسخ آن‌ها را به نفع خودشان پیش بینی کنند.

کارفرما و شرکت نیز می‌توانند شرایط فسخ نمونه قرارداد سمپاشی را به نفع خودشان پیش بینی نمایند. شرایط و موارد فسخ این توافق به وسیله توافق میان کارفرما و شرکت مشخص می‌شود. شرکت و کارفرما باید به این نکته توجه کنند که شرایط فسخ این قرارداد باید کاملاً قانونی و مشروع باشد.

آیا تعیین وجه التزام در قرارداد امکان پذیر است؟

التزام به معنای پذیرفتن و عهده دار شدن نسبت به انجام کاری است. وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خودش عمل نکند، باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه بپردازد. کارفرما و شرکت در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه می‌توانند مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین کنند.

کارفرما و شرکت در دو مورد، ملزم می‌شوند که مبلغ وجه التزام مقرر را بپردازند:

مورد اول: کارفرما و شرکت تعهداتی که به موجب امضای این توافق نامه بر عهده آن‌ها قرار گرفته است را با تاخیر انجام بدهند؛

مورد دوم: کارفرما و شرکت از انجام تعهدات قراردادی خودشان به صورت عمدی خودداری کنند؛

در اصطلاح حقوق مدنی به وجه التزام، خسارت نیز می‌گویند زیرا مبلغ وجه التزام و شرایط پرداخت آن به وسیله توافق طرفین مشخص می‌شود. اگر کارفرما و شرکت در خصوص تعیین وجه التزام با یکدیگر به توافق رسیدند باید مبلغ و شرایط پرداخت آن را نیز مشخص کنند.

گفتگوی حقوقی درباره این قرارداد و شرایط تنظیم آن

از کاربردی‌ترین مواردی که به شما کمک می‌کند موضوع این قرارداد را به شیوه مناسبی انجام دهید، گفتگوهای حقوقی و مشاوره‌هایی است که می‌توانید با اشخاص متخصص برگزار کنید. دریافت مشورت برای انجام موضوع این قرارداد، اغلب در قالب خدمات مشاور حقوقی تلفنی انجام می‌شود. این نوع از خدمات علاقه‌مندان زیادی دارد و اشخاص متعددی تمایل دارند که از آن بهره ببرند.

از طرف دیگر، بعد از کسب آگاهی و اطلاعات کافی و مناسب، باید برای تنظیم یک قرارداد مکتوب اقدام کنید. تنظیم قرارداد اختصاصی ، از جمله خدماتی است که در این مواقع برای شما کاربردی خواهد بود. با ثبت درخواست، می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن، قرارداد مورد نظرتان را در اختیار داشته باشید.

ثبت نظر یا سوال