با کمک قرارداد پیمانکاری شیروانی برای قبول انجام پروژه‌ اقدام کنید

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/03/21
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد پیمانکاری شیروانی

سقف یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ساختمان است. سقف ساختمان‌ها با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه ساخته می‌شوند. سقف‌های شیروانی یکی از متداول‌ترین نوع سقف‌ها هستند. سقف اکثر ساختمان‌های مناطق معتدل و پرباران به صورت شیروانی ساخته می‌شوند. در مناطق سردسیر نیز می‌توان از سقف شیروانی استفاده کرد. در گذشته برای ساخت سقف شیروانی از مصالح سنتی مانند چوب درختان استفاده می‌شد اما هم ‌اکنون سقف‌های شیروانی با به‌روز‌ترین و جدید‌ترین مصالح ساختمانی ساخته و با متریال‌های استاندارد پوشش داده می‌شوند. نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی در راستای طراحی و اجرای استاندارد سقف شیروانی تنظیم می‌شود و به موجب آن پروژه اجرای سقف شیروانی به پیمانکار سپرده خواهد شد.

قرارداد سقف تیرچه بلوک از انواع دیگر قراردادهای پیمانی برای اجرای سقف است که درباره آن مطالب مهمی را منتشر کرده‌ایم. با ورود به صفحه آن، می‌توانید در رابطه با این نوع قرارداد نیز اطلاعات کسب کنید.

در این نوشتار نکات قانونی مربوط به قرارداد و توافق میان پیمانکار و کارفرمای سقف شیروانی را بررسی می‌کنیم.

متن نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی مطابق با کدام قانون است؟

در نظام حقوقی ایران، قراردادها در یک دسته بندی کلی به قراردادهای معین و نامعین دسته بندی می‌شوند:

قراردادهای معین تعداد محدودی دارند و عمدتاً برگرفته از آموزه‌های فقه امامیه هستند. شرایط قانونی مربوط به قرارداد‌های معین در قوانین ایران مشخص شده است اما باید به این نکته توجه کنیم که قراردادهای معین پاسخگوی نیازهای متنوع اقتصادی، اجتماعی و تجاری دنیای امروز نیستند.

قراردادهای نامعین تعداد نامحدودی دارند و به آن‌ها قراردادهای خصوصی میان اشخاص نیز گفته می‌شود. مشروع و قانونی بودن قراردادهای نامعین در ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قانون گذار قرار گرفته است. قراردادهای نامعین در راستای نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تجاری اشخاص تنظیم می‌شوند. تعریف قراردادهای نامعین، شرایط و نحوه انجام آن‌ها براساس توافق میان اشخاص مشخص می‌شوند. قرارداد پیمانکاری در گروه قراردادهای نامعین قرار می‌گیرد و در راستای انجام پروژه‌های پیمانی تنظیم می‌شود.

نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی نیز مانند دیگر قراردادهای پیمانکاری در گروه قراردادهای نامعین قرار می‌گیرد. قرارداد پیمانکاری اجرای سقف شیروانی به وسیله امضای سفارش دهنده و سازنده سقف شیروانی تحقق پیدا می‌کند. سفارش دهنده سقف شیروانی به عنوان کارفرما و سازنده نیز به عنوان پیمانکار، قرارداد اجرای سقف شیروانی را امضا می‌کنند.

چگونگی انجام دادن پروژه طراحی و اجرای سقف شیروانی، مدت زمان انجام پروژه، حق الزحمه سازنده سقف شیروانی و دیگر موضوعات مهم این قرارداد به وسیله توافق میان سازنده سقف شیروانی و کافرما مشخص خواهد شد.

شرایط عمومی تمامی قراردادهای معین و نامعین در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. بنابراین کارفرما و پیمانکار پروژه در هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد نصب شیروانی باید شرایط قانونی ماده 190 قانون مدنی را رعایت کنند. رعایت نکردن شرایط ماده 190 قانون مدنی باعث از بین رفتن نفوذ و اعتبار قانونی قرارداد پیمانکاری اجرای سقف شیروانی خواهد شد.

نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی را بعد از شروع کار نیز می‌توانیم امضا کنیم؟

نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی به وسیله توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا می‌کند. توافق میان کارفرما و پیمانکار پروژه سقف شیروانی نیز مشروط به اعلام اراده و رضایت آن‌ها است. اراده و رضایت کارفرما و پیمانکار پروژه سقف شیروانی می‌تواند به صورت شفاهی یا مکتوب اعلام شود. بنابراین از نظر قانونی تنظیم قرارداد مکتوب الزامی نیست. کارفرما و پیمانکار به موجب یک قرارداد شفاهی نیز می‌توانند در خصوص انجام پروژه سقف شیروانی به توافق برسند. بنابراین پیمانکار پروژه، به موجب یک قرارداد شفاهی نیز می‌تواند اجرای سقف شیروانی را بر عهده بگیرد. کارفرما و پیمانکار پروژه سقف شیروانی در هنگام تنظیم و امضای قرارداد پیمانکاری شفاهی، باید در خصوص جزئیات قرارداد مانند میزان حق الزحمه پیمانکار، مدت انجام پروژه و دیگر موارد نیز به توافق برسند.

درست است که قرارداد شفاهی نیز از اعتبار قانونی برخوردار است اما باید به این موضوع توجه کنیم که احتمال فراموش شدن، جعل و تحریف جزئیات در قرارداد شفاهی بسیار زیاد است. بنابراین پیمانکار و کارفرما در طول مدت اجرای پروژه سقف شیروانی نیز می‌توانند نسبت به مکتوب کردن قرارداد خود اقدام و نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی را به صورت مکتوب تنظیم کنند. حق‌الزحمه سازنده شیروانی، مدت اجرا و نحوه انجام پروژه سقف شیروانی در قرارداد مکتوب، با توجه به قرارداد شفاهی آن مشخص می‌شود مگر آنکه کارفرما و پیمانکار به شکل دیگری توافق کنند.

اگر پیمانکار از انجام موضوع نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی خودداری کرد، چاره چیست؟

پیمانکار به موجب امضای نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی متعهد می‌شود که در یک بازه زمانی مشخص، پروژه ساخت سقف شیروانی را شروع کند و به پایان برساند.

کارفرما در زمان تنظیم و امضای قرارداد اجرای سقف شیروانی می‌تواند در راستای حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین یا تضمین‌های مناسب بگیرد. تمام این موارد نیز باید در هنگام نوشتن قرارداد در نظر گرفته شود و حتما در قرارداد مکتوب باشند.

خودداری پیمانکار از انجام پروژه سقف شیروانی می‌تواند موجه یا غیر موجه باشد:

در تاخیر و خودداری موجه پیمانکار، انجام پروژه سقف شیروانی با مانعی غیر قابل کنترل روبه‌رو می‌شود و برطرف کردن این مانع در حوزه اختیارات و قدرت پیمانکار قرار ندارد. در تاخیر و خودداری موجه پیمانکار، مدت قرارداد اجرای سقف شیروانی تمدید می‌شود و از پیمانکار خسارت گرفته نخواهد شد. برای مثال، ممکن است که در اثر تحریم، واردات مصالح مورد نیاز برای اجرای سقف شیروانی، ممنوع شود و پیمانکار نتواند مطابق با برنامه زمانی، پروژه سقف شیروانی را انجام دهد.

در برخی موارد نیز تمام شرایط و مقدمات اجرای سقف شیروانی فراهم است اما پیمانکار به صورت عمدی و با تعلل بی‌مورد خود از انجام پروژه خودداری می‌کند. در این مورد دو حالت قابل تصور است:

  1. حالت اول: کارفرما در راستای حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین گرفته است. در این حالت، کارفرما می‌تواند تضمین‌هایی که از پیمانکار گرفته است را به اجرا بگذارد و از این طریق خسارات خودش را جبران کند.
  2. حالت دوم: کارفرما در راستای حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین نگرفته است. در این حالت، کارفرما می‌تواند در نزد مراجع قضایی برعلیه پیمانکار اقامه دعوا کند و الزام او به انجام پروژه و جبران خسارات خود (کارفرما) را بخواهد. اگر الزام پیمانکار نسبت به انجام پروژه امکان پذیر نشد، کارفرما خودش نسبت به انجام پروژه شیروانی سقف اقدام خواهد کرد و هزینه آن را به حساب پیمانکار منظور می‌کند.

لازم به ذکر است که در این مورد، کارفرما و پیمانکار پروژه سقف شیروانی می‌توانند با توافق یکدیگر قرارداد پیمانکاری اجرای پروژه سقف شیروانی را منحل کنند که در اصطلاح به آن اِقاله قرارداد گفته می‌شود.

اگر کارفرما مبلغ قرارداد را پرداخت نکرد، چکار کنم؟

کارفرما پس از امضای نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی ملزم می‌شود که حق الزحمه پیمانکار را پرداخت کند. حق الزحمه پیمانکار پروژه سقف شیروانی براساس توافق میان او و کارفرما تعیین می‌شود. نحوه پرداخت حق الزحمه پیمانکار پروژه سقف شیروانی نیز به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد. مبلغ قرارداد سقف شیروانی ممکن است به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت شود:

حق الزحمه نقدی پیمانکار پروژه سقف شیروانی به صورت یکجا؛ در زمان تنظیم قرارداد پیمانکاری؛ در زمان شروع پروژه سقف شیروانی؛ در زمان انجام موضوع پروژه یا پس از پایان پروژه سقف شیروانی به پیمانکار پرداخت می‌شود. حق الزحمه اقساطی پیمانکار نیز در فواصل زمانی معینی به او پرداخت خواهد شد.

کارفرما به موجب امضای قرارداد موظف خواهد شد که حق الزحمه پیمانکار را مطابق با توافق میان خودشان (پیمانکار و کارفرما) پرداخت کند. پیمانکار می‌تواند برای عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه خود، شرط تعیین کند و به این ترتیب، برای قرارداد حق فسخ در نظر بگیرد. برای مثال، پیمانکار در قرارداد قید می‌کند که اگر حق‌الزحمه‌ او تا یک هفته پس از امضای قرارداد پرداخت نشد از حق فسخ قرارداد برخوردار می‌شود.

درصورت خودداری کارفرما از پرداخت به موقع حق ‌الزحمه، پیمانکار می‌تواند بر علیه او (کارفرما) در نزد مراجع قضایی طرح دعوا کند و الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق‎الزحمه را بخواهد.

لازم به ذکر است که پیمانکار پروژه سقف شیروانی تنها در موردی مستحق دریافت تمام حق الزحمه خود است که پروژه سقف شیروانی را بی‌کم و کاست و مطابق با برنامه زمانی تحویل دهد. پیمانکاری که به صورت عمدی و با تعلل غیر موجه از انجام پروژه خودداری می‌کند یا آنکه پروژه را همراه با کاستی‌ها و نقص‌های فراوان تحویل می‌دهد، مستحق دریافت تمام حق‌الزحمه نیست.

آیا تعداد صفحات در اعتبار نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی موثر است؟

در متن نمونه قرارداد پیمانکاری شیروانی باید تمام موضوعات و مسائل مورد توافق کارفرما و پیمانکار پروژه نوشته شود. بنابراین تعداد صفحات قرارداد پیمانکاری اجرای سقف شیروانی نیز به مسائل و موضوعاتی بستگی دارد که کارفرما و پیمانکار درباره آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند. بنابراین نمونه قرارداد نصب شیروانی می‌تواند در یک یا چند صفحه تنظیم شود. اما بهتر است که در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف شیروانی تمام جزئیات و مسائل فرعی مهمی که مرتبط با اجرای پروژه هستند نیز ذکر شود.

کارفرما و پیمانکار پروژه باید تمام صفحات قرارداد را به دقت مطالعه و امضا کنند.

به خاطر داشته باشید که:

انجام پروژه‌های پیمانی، گاهی با مشکلات و اختلافاتی مواجه می‌شود که تنها راه رسیدگی به آن‌ها، این است که از ابتدا یک قرارداد مناسب امضا کنید. برای این منظور آگاهی از ابعاد حقوقی قراردادها می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای انجام این پروژه از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین از خدمات تنظیم قرارداد بهره ببرید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

اگر برای انجام این پروژه به یک نمونه فرم خام قرارداد پیمانکاری نیاز دارید، این نمونه قرارداد را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات