نمونه قرارداد نظافتچی ساختمان در قالب چه قوانینی تنظیم می‌شود؟

قرارداد نظافت مجتمع مسکونی

قرارداد نظافت مجتمع مسکونی ، قراردادی است که میان مالک ساختمان یا نماینده او و شخص نظافتچی تنظیم‌ می‌شود. برای تنظیم این قرارداد، طرفین قصد و رضایت یکسان و مشابه‌ دارند. اولین تصمیم مهم که در خصوص نمونه قرارداد نظافت ساختمان گرفته می‌شود، آن است که این قرارداد طبق قانون کار باشد یا به صورت پیمانکاری تنظیم شود. اگر شما یک نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان را امضا می‌کنید، می‌توانید متن قرارداد را به طور کامل مطابق با توافقات خود تنظیم کنید. در این نوع قرارداد اراده به عنوان اصل حاکم، نقش ‌آفرینی می‌کنند. این قرارداد را می‌توانیم مانند قرارداد نظافت منزل یا انواع دیگر قرارداد نظافت به صورت قرارداد کار یا به صورت قرارداد پیمانکاری تنظیم کنیم. بنابراین با توجه به نوع قراداد، نحوه نوشتن آن نیز چهارچوب‌های متفاوتی خواهد داشت.

تفاوت‌های پیمانکاری نظافت ساختمان و قرارداد کار

اگر برای تنظیم قرارداد نظافت مجتمع مسکونی از قرارداد کار استفاده کنید، نمی‌توانید خلاف قواعد و اصول قانون کار توافق کنید. به بیان دیگر، قانون کار از جمله قوانین الزام آور برای اشخاص است. هرگونه توافق بر خلاف مواد مندرج در قانون کار باطل و بی اثر است. برای مثال اگر در نمونه قرارداد نظافتچی ساختمان که بر اساس قانون کار تنظیم شده است، طرفین توافق کنند که حقوق دریافتی کارگر کمتر از میزانی باشد که توسط دولت تعیین می‌شود و کارگر به اداره کار محل مراجعه کند، اداره کار آن توافق را باطل دانسته و حکم به محکومیت کارفرما خواهد داد.

بنابراین هیچ گونه توافقی بر خلاف مواد قانون کار معتبر نخواهد بود. علاوه بر این، تنظیم قرارداد نظافت مجتمع مسکونی بر اساس این قانون، الزامات دیگری مانند بیمه کارگر را به همراه خواهد داشت. در حالت دیگر، اگر شما برای این ارتباط کاری، قرارداد پیمانکاری تنظیم کنید، بر اساس اراده طرفین به عنوان اصل حاکم و ضروری، تنظیم قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در این حالت، فرم قرارداد نظافت ساختمان به صورت کامل طبق توافقات طرفین تنظیم شده و از نظر قانونی نیز معتبر به حساب می‌رود.

ماده 10 و قرارداد نظافت مجتمع مسکونی

برای آن که این نوع قرارداد معتبر شمرده شود، می‌توانید به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کنید. قانون گذار در این ماده عنوان می‌کند که قراردادهای خصوصی بین اشخاص، برای طرفین به صورت کامل الزام آور است و آن‌ها موظفند که مطابق با مواد مندرج در آن عمل کنند. از سوی دیگر، قانون گذار در این ماده، آزادی بی حد و حصر به طرفین قرارداد نظافت آپارتمان نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را ملزم می‌کند که سایر مواد قانونی را رعایت کنند. اگر طرفین در قرارداد پیمانکاری درباره موضوعی توافق کنند که خلاف مواد قانونی باشد، آن قرارداد معتبر نخواهد بود.

قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان

قوانین حاکم بر این قرارداد

با توجه به این که نمونه قرارداد نظافت مجتمع مسکونی پیروی قانون کار باشد یا براساس قانون پیمانکاری تنظیم شده باشد، قوانین حاکم بر قرارداد متفاوت خواهند بود. در حالت اول «قانون کار» طرفین موظفند که قرارداد استخدام و روابط کارگر و کارفرمایی را بر اساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی تنظیم کنند. در حالت دوم «قرارداد پیمانکاری» اشخاص خصوصی می‌توانند متن قرارداد را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم کند. براساس این ماده، به شرط رعایت قانون، طرفین می‌توانند با شرایط مختلف با یکدیگر توافق کنند.

قرارداد کار نظافتچی

زمانی که قرارداد نظافت مجتمع مسکونی بر اساس مواد قانون کار تنظیم می‌شود، طرفین ملزم به رعایت مفاد مصوب قانون کار هستند. چند مورد از مهمترین مفاد قرارداد کار عبارتند از:

  1. بیمه: این مورد مطابق با قانون تامین اجتماعی تنظیم می‌شود.
  2. میزان حقوق دریافتی: نرخ پایه حقوق اداره کار، هر ساله توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.
  3. مرخصی: قانون کار درباره مرخصی نیز توضیح داده است. براساس این قانون، کارگر در صورت ازدواج دائم یا در زمان فوت یکی از اعضای خانواده‌، می‌تواند از سه روز مرخصی با حقوق استفاده کند.
  4. ساعات کاری: بر اساس قانون کار، میزان فعالیت روزانه‌ کارگر برای انجام تعهدات ناشی از قرارداد نظافت آپارتمان ، هفت ساعت و بیست دقیقه است. در مجموع، کارگر در طی هفته نباید بیشتر از ۱۴۴ ساعت فعالیت داشته باشد.
  5. اضافه کاری: طبق این قانون، کارفرما با رعایت دو شرط می‌تواند به کارگر، کار اضافی محول کند؛ اول کسب رضایت او و دوم پرداخت ۴۰ درصد مازاد بر حقوقی که در آن ساعت دریافت می‌کرده است

طرفین قرارداد

منظور از طرفین قرارداد نظافتچی ساختمان شخص کارفرما و کارگری است که نام آن‌ها در متن قرارداد نوشته می‌شود. البته طرفین می‌توانند قرارداد را به صورت شفاهی نیز منعقد کنند که اثبات آن دشوار خواهد بود. در هر صورت، نمونه قرارداد نظافت مجتمع مسکونی باید میان اشخاصی امضا شود که قانون گذار آن‌ها را شایسته انعقاد قرارداد می‌داند. بر همین اساس افراد کمتر از ۱۵ سال و شرکت‌های که ورشکسته هستند، نمی‌توانند قرارداد امضا کنند. علاوه بر این، مهاجرین نیز بدون پروانه و روادید کار نمی‌توانند در این خصوص استخدام شوند. همچنین افراد زیر ۱۸ سال موظفند که قبل از انعقاد قرارداد نظافتچی ساختمان ، با مراجعه به پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی، گواهی سلامت دریافت کنند. شخصی که به عنوان کارگر شناخته می‌شود حتما باید یک شخص حقیقی باشد.

منظور از شخص حقیقی افراد عادی در سطح جامعه است. این اشخاص در زمان نوشتن قرارداد با اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی، کد پستی و شماره تماس معرفی می‌شوند. کارفرما نیز می‌تواند یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی در قرارداد، به موسسات یا شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که به عنوان کارفرما، قرارداد نظافت ساختمان را امضا می‌کنند. پیگیری و رسیدگی به امور کاری اشخاص حقوقی توسط نمایندگان یا وکلای آن‌ها انجام می‌شود. در متن قرارداد نظافت ساختمان ، این گروه با اطلاعاتی مانند نام تجاری، کد ثبتی، کد اقتصادی، نام مدیرعامل، نشانی، کد پستی و شماره تماس معرفی می‌شوند. علاوه بر این، مشخصات و اطلاعات هویتی نماینده یا وکیل نیز در متن قرارداد نوشته می‌شود.

پیشنهاد ما در مورد این قرارداد

تیم حقوقی رکلا، قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان را تنظیم کرده است. روی تصاویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قراردادها شوید. ضمن آنکه می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید و با اطلاعات بیشتری، این قرارداد را تنظیم و امضا کنید.

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان

نمونه قرارداد خدمات نظافتی

ثبت نظر یا سوال