نمونه قرارداد نظافت منزل و فرم قرارداد نظافت راه پله مطابق با قانون مدنی است!

-
بروزرسانی:1401/11/16
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد نظافت منزل

قرارداد نظافت منزل از جمله قراردادهایی است که با توجه به افزایش حجم کارهای روزانه افراد مورد توجه واقع شده است. از جمله دستاوردهای زندگی در جامعه امروزی افزایش ساعات کاری است، که در نتیجه آن، افراد زمان کمتری را برای انجام امور منزل خواهند داشت. این مساله و اهمیت پاکیزگی محل زندگی، باعث شده است که استفاده از فرم قرارداد نظافت منزل مورد توجه باشد. قرارداد نظافت منزل می‌تواند تابع قوانین و مقررات قرارداد استخدام و همچنین تابع قوانین مربوط به انواع قرارداد پیمانکاری باشد.

با توجه به تمایل افراد برای تنظیم این قرارداد به صورت قرارداد پیمانکاری، در این مقاله نیز درباره نحوه تنظیم این قرارداد به صورت پیمانکاری و قواعد کلی آن توضیح می‌دهیم. در خصوص اعتبار این قرارداد، می‌توانیم به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کنیم. در این ماده بیان می‌شود که تمام توافقات طرفین در چهارچوب قوانین صحیح است. شرط اصلی این است که توافقات انجام شده مخالف صریح قانون نباشد.

ارکان اصلی قرارداد نظافت منزل

تصور کنید قصد دارید فرم قرارداد نظافت راه پله تنظیم کنید. این قرارداد میان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود. قانون مدنی تعریف دقیقی از این اشخاص ارائه می‌دهد. پیمانکار شخصی است که متعهد می‌شود در زمان مشخص، امور معین را انجام دهد. در واقع پیمانکار موظف است که در زمینه انجام موضوع قرارداد کارایی و اثربخشی کافی داشته باشد. در مقابل، کارفرما شخصی است که در ازای انجام موضوع قرارداد در بازه زمانی مشخص، به پیمانکار حق الزحمه پرداخت می‌کند.

ممکن است در متن قرارداد نظافت با کلمه کارگاه مواجه شده باشید. کارگاه محلی است که پیمانکار برای انجام تعهدات در آن جا حاضر می‌شود. منظور از این کلمه، اشاره به مکان انجام موضوع قرارداد است. کارفرما برای نظافت راه پله اماکن مختلف با پیمانکار نظافتی، قرارداد تنظیم می‌کند.

طرفین قرارداد نظافت منزل

زمانی که قرارداد نظافت منزل تنظیم می‌شود، پیمانکار و کارفرما می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. اشخاص حقیقی همان انسان‌های عادی هستند و اشخاص حقوقی شامل موسسات، شرکت‌ها و ارگان‌ها می‌شود باید مشخصات این دو گروه از افراد در متن قرارداد قید شود. شخص حقیقی با اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس، نشانی و کدپستی در متن قرارداد معرفی می‌شود. اشخاص حقوقی نیز باید از نام کامل شرکت، کد ثبتی، کد اقتصادی، نام مدیر عامل، نام نماینده‌ای که قرارداد را از جانب آن ارگان امضا می‌کند، سمت وی، نشانی، شماره تماس و شماره فکس استفاده کنند.

مدت قرارداد نظافت منزل

زمان شروع و پایان تعهدات، در این قسمت از قرارداد نوشته می‌شود. لازم است جزئیات دقیق مدت قرارداد نوشته شود و به توافق طرفین برسد.

محل انجام تعهد

محلی که پیمانکار باید برای موضوع قرارداد در آن جا حاضر شود، باید به صورت دقیق مشخص شده باشد. کارفرما موظف است آدرس را به شکل شفاف به پیمانکار اعلام کند. در صورتی که آدرس به اشتباه نوشته شده باشد یا این که تغییر نشانی به پیمانکار اطلاع داده نشود، مسئولیت این امر با کارفرما خواهد بود. برای این که آدرس به شکل شفاف‌تری به اطلاع پیمانکار برسد، کارفرما می‌تواند کروکی محل را نیز درج کند.

مبلغ

وجهی که کارفرما در مقابل تنظیم نمونه قرارداد نظافت منزل پرداخت می‌کند، باید به صورت عدد و حروف نوشته شود. طرفین می‌توانند توافق کنند که وجه به صورت نقد یا اقساط باشد. در صورتی که روش پرداخت به صورت اقساط است، باید تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و تاریخ پرداخت آن به صورت واضح مشخص شود. اگر برای پرداخت وجه قرارداد از چک استفاده می‌شود، در تکمیل آن نیز باید مبلغ قرارداد به درستی و به صورت عدد و حروف نوشته شده باشد. پیمانکار می‌تواند برای آن که کارفرما را ملزم به اجرای دقیق این بند از قرارداد نظافت منزل کند، جریمه‌ای را برای این موضوع پیش بینی کند. برای مثال می‌توانند در متن قرارداد عبارت زیر را بنویسند:

«در صورتی که کارفرما در پرداخت وجه قرارداد نظافت منزل تاخیر داشته باشد، به ازای هر سه روز دیرکرد ، باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان مازاد بر وجه آن قسط پرداخت کند.»

قرارداد نظافت راه پله

تعهدات طرفین در قرارداد نظافت منزل

وظایفی که پیمانکار و کارفرما در خصوص امضای قرارداد نظافت منزل به عهده می‌گیرند، در این قسمت از قرارداد مشخص می‌شود.

در مقابل تعهدات کارفرما، پیمانکار نیز موظف به انجام اموری خواهد بود. از جمله نکاتی که در خصوص قرارداد نظافت منزل اهمیت بسیار زیادی دارد بحث امانت داری پیمانکار است. پیمانکار می‌تواند یک موسسه یا یک فرد عادی باشد. در هر صورت او موظف به حفاظت از اموال کارفرما خواهد بود و در صورتی که در اثر بی احتیاطی او به کارفرما خسارت وارد شود، مسئولیت خسارت با پیمانکار است. پیمانکار باید در ساعات مقرر در آدرسی که در قرارداد نظافت منزل قید شده است حضور داشته باشد و تعهدات خود را انجام دهد.

تهیه مواد شوینده در متن قرارداد نظافت منزل

طرفین می‌توانند توافق کنند که مواد و وسایل لازم برای قرارداد نظافت منزل توسط کارفرما یا پیمانکار تهیه شود. همچنین کارفرما می‌تواند پیمانکار را متعهد به استفاده از مارک خاص لوازم شستشو کند. برای مثال اگر قرارداد نظافت راه پله تنظیم شده است، کارفرما می‌تواند مارک دقیقی برای مواد شوینده تعیین کند و پیمانکار نیز متعهد به استفاده از همان مارک خواهد بود. در برخی از شرایط، ممکن است کارفرما مواد شوینده‌ی خارجی را مد نظر داشته باشد و ورود آن کالا به داخل کشور ممنوع و دسترسی به آن برای پیمانکار دشوار شود. در چنین شرایطی، پیمانکار باید مدارک و مستندات این موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما می‌تواند مارک دیگری برای مواد شوینده تعیین کند یا اینکه آن مواد را به طریقی برای پیمانکار تهیه کند.

چگونه برای این قرارداد وجه التزام تعیین کنیم؟

برای آنکه هر دو طرف قرارداد ملزم به اجرای دقیق‌تر تمامی بندهای قرارداد نظافت منزل باشند، طرفی که تعهدات به نفع او نوشته شده است می‌تواند از طرف مقابل درخواست وجه التزام کند. این وجه می‌تواند به صورت چک یا سفته‌ای باشد که به طرف دیگر تقدیم می‌شود. شخص دریافت کننده چک یا سفته ضمانت، در صورتی می‌تواند از آن به نفع خود استفاده کند که طرف دیگر در انجام امور و وظایف خود کوتاهی کرده باشد. وجه التزام می‌تواند برای تمامی بندهای تعهدات یا تنها برای یک یا چند مورد از آن‌ها پیش بینی شود.

مرجع حل اختلاف

با توجه به ماهیت پیمانکاری قرارداد نظافت منزل ، طرفین می توانند در زمان تنظیم قرارداد، یک مرجع را برای حل اختلافات خود تعیین کنند. البته شایسته است که در زمان بروز اختلافات در خصوص این قرارداد، ابتدا طرفین با توسل به روش‌های مسالمت آمیز حل اختلافات، مانند سازش یا صلح به اختلاف خاتمه دهند. با این حال ممکن است که توافقی در خصوص حل اختلافات قرارداد نظافت منزل صورت نگیرد و مرجع حل اختلاف نیز در متن قرارداد تعیین نشده باشد. در این صورت با توجه به نظر قانون ‌گذار، طرفین می‌توانند به یکی از سه دادگاه زیر مراجعه کرده و شکایت خود را در خصوص قرارداد نظافت منزل اعلام کنند:

  1. دادگاه محل امضای قرارداد؛
  2. دادگاه محل انجام تعهدات؛
  3. دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا علیه او مطرح می‌شود.

توجه کنید که با انتخاب داوری به جای دادگاه، به عنوان مرجع صالح حل اختلاف، می‌توانید در صرف زمان برای حل اختلافات به میزان قابل توجهی صرفه جویی کنید. اگر اختلاف به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی طرف متعهد باشد، شخص مقابل می‌تواند در مرحله اول، یک اظهارنامه الزام به انجام تعهدات برای او ارسال کند.

پیشنهاد ما درباره این قرارداد‌

ما دو قرارداد توصیه می‌کنیم که می‌توانید با توجه به نیاز خودتان آن‌ها را تهیه کنید. برای تهیه این قراردادها، روی تصاویر زیر بزنید. ضمن آنکه می‌توانید در این راستا از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز استفاده کنید و با اطلاع از جزئیات حقوقی این قراردادها، نسبت به امضای آن اقدام کنید.

خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی نیز، از دیگر سرویس‌های خدمات حقوقی تیم رکلا است که می‌توانید با ثبت درخواست در صفحه آن، به سهولت از آن بهره ببرید.

قرارداد استخدام نظافتچی

با زدن روی تصویر پایین، این نمونه قرارداد را بگیرید.

نمونه قرارداد استخدام نظافتچی
دانلود نمونه قرارداد استخدام نظافتچی

قرارداد خدمات نظافتی

قرارداد دریافت خدمات نظافتی به صورت پیمانکاری را از اینجا دانلود کنید.

نمونه قرارداد خدمات نظافتی
دانلود نمونه قرارداد خدمات نظافتی
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
مجید
thumb_up_alt
به نظرم جای توضیح در خصوص ایاب و ذهاب و هزینه‌های مربوطه خالی بود. در هر صورت استفاده بردم. درود بر شما.
07:58
21 مهر 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. با تشکر از شما که خدمات ما را انتخاب کردید. در خصوص ایاب و ذهاب، با توجه به اینکه در همه روابط، به یک صورت عمل نمی‌شود لذا ترجیح دادیم تمرکز خود را بر روی مسائل مهمتر بگذاریم. با تشکر از شما.
12:54
22 مهر 1400