قرارداد طراحی پلان چگونه تنظیم می‌شود؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/10/19
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد طراحی پلان

منظور از قرارداد طراحی پلان ؛ یک قرارداد است که با مهندسان معماری در حوزه نقشه‌کشی انواع سازه منعقد می‌شود و یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است که در دسته بندی قرارداد طراحی تاسیسات قرار می‌گیرد.

کارفرمایانی که در حوزه ساخت انواع سازه فعالیت می‌کنند با مهندسان نقشه‌بردار قراردادی پیمانی تحت عنوان قرارداد طراحی پلان منعقد می‌کنند. مهندسان نقشه‌بردار به عنوان پیمانکار مکلف می‌شوند به همان نحوی که مدنظر کارفرما بوده و در قرارداد ذکر شده است پروژه طراحی پلان را انجام دهند.

در ادامه به بیان مهم‌ترین شرایط قرارداد طراحی پلان خواهیم پرداخت.

قرارداد طراحی پلان چیست؟

این قرارداد از انواع قراردادهای پیمانی در حوزه ساخت سازه است که میان کارفرما و مهندسان معماری منعقد می‌‌شود و هر کدام تکالیف و وظایفی را در مقابل دیگری بر عهده می‌گیرند. برای مثال کارفرما موظف است که امکاناتی را فراهم آورد تا طراح پلان بتواند از سازه مورد نظر بازدید به عمل آورد و پیمانکار نیز موظف به طراحی پلان مطابق با اصول ایمنی و قوانین مربوطه در ایران است.

ماهیت حقوقی قرارداد طراحی پلان

قرارداد‌ها به طور کلی به دو دسته عقد معین و عقد نامعین تقسیم می‌شوند؛ عقود معین در قانون مدنی ذکر شده‌اند و احکام و شرایط خاص آن‌ها بیان شده است اما عقود نامعین در قانون مدنی نیامده‌اند و طرفین آن با توافق یکدیگر آن‌ را منعقد می‌کنند. شرایط و احکام عقود نامعین مطابق با توافق طرفین است.

قراردادهایی که در مورد نقشه کشی سازه‌های مختلف منعقد می‌شود از عقود نامعین است. طرفین در قرارداد شرایط و احکام آن‌ را معین می‌کنند که در ادامه و با بررسی متن قرارداد طراحی پلان با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

باید به این نکته توجه شود که قراردادهای نامعین تا زمانی که مخالف با قوانین لازم‌الاجرای ایران نباشد دارای اعتبار قانونی و طرفین قرارداد مکلف به اجرای آن هستند.

مشخصات طرفین قرارداد طراحی پلان

در عالم حقوق اشخاص به طور کلی به دو دسته شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص حقیقی، هر نیروی کار انسانی ماهر و متخصص در این حوزه است و اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تجارتی هستند که مطابق با قانون تشکیل شده‌اند. تکالیف و حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی دارند یکسان است مگر حقوقی که به اشخاص حقیقی اختصاص دارد.

با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد ممکن است طرفین قرارداد طراحی پلان اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اما در هر صورت، باید به صراحت در متن قرارداد معرفی شوند. اگر طرفین قرارداد، اشخاص حقیقی باشند باید مشخصات هویتی و شناسنامه‌ای آن‌ها را به طور کامل در قرارداد بنویسید. برای معرفی اشخاص حقوقی نیز باید به نکاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت و محل اقامت شرکت اشاره کنید.

موضوع قرارداد طراحی پلان

بدنه اصلی هر قرارداد، موضوع آن است. موضوع قرارداد تعهدی است که هر یک از طرفین موظف به انجام آن در مقابل دیگری است.

بنابراین لازم است که شما در قرارداد، موضوع را به طور واضح، دقیق و با ذکر جزئیات مشخص کنید. در صورتی که پیمانکار و کارفرما به طور صریح و دقیق در مذکرات موضوع قرارداد توافق کرده باشند و آن را در متن قرارداد نیز ذکر کنند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌شود. برای نمونه؛ اگر کارفرما معتقد باشد پیمانکار موضوع قرارداد را آنگونه که توافق کرده بودند انجام نداده است با مراجعه به موضوع قرارداد می‌توان گفت ادعای کارفرما صحیح است یا خیر.

محل اجرای قرارداد

شما پیش از انجام پروژه باید درباره مکان انجام آن با طرف دیگر توافق کنید و به طور دقیق مکان اجراء مشخص شود. در متن قرارداد نیز باید به طور کامل مکان اجرای پروژه، مطابق با توافق طرفین مشخص شود.

مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی پروژه و محاسبات مربوط به آن از دیگر مواردی است که باید به طور الزامی در نمونه قرارداد طراحی پلان مشخص شود. معمولأ مشخصات فنی پروژه به صورت پیوست به نمونه قرارداد طراحی پلان ضمیمه می‌شود.

مبلغ قرارداد طراحی پلان و جزئیات پرداخت آن

یکی از مهم‌ترین و قابل توجه ترین قسمت‌های اکثر قراردادها مبلغی است که در آن معین شده است. معمولأ بدین صورت است که یکی از طرفین در مقابل انجام کار از سوی طرف دیگر متعهد به پرداخت مبلغی تحت عناوین مختلف مانند حق‌الزحمه می‌شود.

در مورد مبلغ پروژه و حق‌الزحمه‌ای که کارفرما متعهد می‌شود به پیمانکار پرداخت کند؛ باید میان آن‌ها توافق حاصل شود. شما باید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت آن را به طور دقیق در قرارداد ذکر کنید.

شما می‌توانید توافق کنید که تمام حق‌الزحمه پروژه به طور یکجا در ابتدای پروژه یا پس از خاتمه آن پرداخت شود. همچنین میتوانید توافق کنید که در طول پروژه مبلغ حق الزحمه به طور اقساط پرداخت شود.

مدت پروژه

شما در قرارداد طراحی پلان باید زمان شروع پروژه و خاتمه آن را به طور دقیق مشخص کنید. پیمانکار موظف است پروژه را در زمان معین شده تحویل دهد در غیر اینصورت ممکن است باعث ورود ضرر به کارفرما شود. کارفرما نیز در صورت تاخیر پیمانکار در اتمام پروژه می‌تواند جبران ضرر و زیان خود را از او بخواهد.

طرفین می‌توانند توافق کنند که مدتی پس از آغاز پروژه، قسمتی از آن اجرا شود. برای نمونه توافق می‌کنند که یک ماه پس از آغاز پروژه، سی درصد آن تکمیل شده باشد.

بنابراین لازم است که مدت پروژه به طور کامل و دقیق ذکر شود تا هیچ یک از طرفین ضرر نکند.

در صورتی که پیمانکار به هر علتی نتواند در بازه زمانی معین شده کار را به اتمام برساند می‌تواند با پیمانکار در خصوص تمدید مدت قرارداد توافق کند. در صورتی که توافق حاصل نشود، جریمه‌های ذکر شده در قرارداد مبنی بر تأخیر در تحویل پروژه بر ایشان تحمیل می‌شود.

شما باید درباره موضوع قرارداد با یکدیگر توافق نموده و آن را به طور دقیق در متن قرارداد ذکر کنید و باید به این نکته توجه شود که می‌توان در قرارداد متذکر شد که ابتدای مدت پروژه تاریخ امضای آن است.

تعهدات پیمانکار و کارفرما

یکی از نکات الزامی در تمام قراردادها ذکر تعهدات و تکالیف طرفین است. در قرارداد باید به طور واضح و روشن تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شود.

در هنگام تنظیم قرارداد طراحی پلان طرفین باید به طور دقیق و با ذکر جزئیات انتظاراتی را که از طرف دیگر دارند بیان کنند.

شما با مطالعه دقیق تعهداتی که طرف دیگر، شما را مکلف به رعایت آن می‌داند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کنید.

برای نمونه، پیمانکار در مقابل کارفرما متعهد می‌شود شخصاً پروژه را انجام دهد و آن ‌را به شخص دیگری واگذار نکند و کارفرما نیز متعهد می‌شود مبلغ پروژه را در مدت معین شده در قرارداد پرداخت کند.

ممکن است میان شما و طرف دیگر قرارداد در مورد عدم انجام تعهد و ورود ضرر اختلافی به وجود آید. کارشناسان رسمی دادگستری پس از انجام بررسی ‌های لازم، ورود ضرر و میزان خسارت وارد شده را مشخص می‌کنند.

قسمتی از نمونه قرارداد طراحی پلان به تعهدات طرفین اختصاص داده می‌شود.

ضمانت اجرا در نمونه قرارداد طراحی پلان

ضمانت اجرای تعهدات؛ راهکاری است که هریک از طرفین در پیش می‌گیرد تا مانع عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر شود.

ضمانت‌های اجرای تعهد ابتدا با توافق طرفین معین می‌شود و سپس در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

برای مثال شما میتوانید در قرارداد متذکر شوید ما به ازای هر روز تاخیر در پرداخت حق الزحمه پیمانکار، کارفرما باید مبلغی اضافه پرداخت کند و در صورت ادامه پیمانکار حق فسخ قرارداد را پیدا می‌کند.

ضمانت حسن انجام کار و تضمین حسن انجام تعهدات

منظور از ضمانت حسن انجام کار مبلغی است که پیمانکار در ابتدای قرارداد به کارفرما پرداخت می‌کند. از این طریق کارفرما اطمینان بیشتری به پیمانکار پیدا خواهد کرد و پیمانکار نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا پروژه را به نحو احسن انجام دهد و به انحام تعهداتش پایبند باشد.

برای مثال می‌توان در نمونه قرارداد طراحی پلان ذکر کرد که ده درصد از مبلغ قرارداد برای حسن اجرای تعهد از سوی پیمانکار به کارفرما پرداخت شود. در صورتی که کارفرما پس از پایان مدت، پروژه را بی کم و کاست و مطابق با تعهداتش انجام داد این مبلغ به او پس داده می‌شود.

مرجع حل اختلاف در قرارداد طراحی پلان

در صورتی که به هر دلیل میان کارفرما و پیمانکار در خصوص قرارداد اختلافی حاصل شود طرفین می‌توانند با هدف حل اختلاف  به دادگاه مراجعه کنند و پس از صدور رأی مناسب در این مرجع اختلافشان حل و فصل می‌شود.

همچنین شما می‌توانید در متن قرارداد شرط داوری را ذکر کنید و پس از بروز اختلاف به مراکز داوری مراجعه و اختلافتان را حل و فصل کنید. اما لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشید که طرفین ملزم به تبعیت از رأی داور هستند.

پیشنهاد ما درباره قرارداد طراحی پلان

شما می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم و افتخار ارائه خدمات به شما را تجربه خواهیم کرد.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات