سند رسمی غیر منقول چیست و شرایط صدور و ابطال این اسناد چگونه است؟

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
سند رسمی غیر منقول

سند یا قرارداد مالکیت نوشته قابل استنادی است که باید از شرایطی قانونی برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هر سندی یک نوشته است اما نوشته‌ای به عنوان سند، قابل استناد خواهد بود که از برخی ارکان و شرایط قانونی برخوردار باشد. همچنین، اسنادی که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشند از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شوند. یعنی طرفین دعوا برای اثبات ادعاهای خودشان یا به منظور انکار ادعاهای شخص دیگر می‌توانند به اسناد استناد کنند. مطابق با ماده 1284 قانون مدنی، سند هر نوع نوشته‌ای است که برای اثبات دعوا یا به منظور انکار ادعاهای شخص دیگر قابل استناد باشد. اسناد به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌شوند. اسناد رسمی به اسنادی گفته می‌شود که توسط مراجع قانونی صلاحیت دار صادر شده باشند. بنابراین، منظور از سند رسمی غیر منقول ، اسنادی است که از سوی مراجع قانونی صلاحیتدار برای املاک و مستغلات صادر می‌شوند و نقطه مقابل آن، اسناد مرتبط با اموال منقول است که برای اموالی مانند خودرو صادر خواهد شد.

در این نوشته با انواع اسناد رسمی که برای اموال غیر منقول صادر خواهند شد و همچنین با شرایط و تشریفات صدور و استناد به این اسناد آشنا می‌شویم. انتقال مالکیت اموال غیر منقول معمولا به واسطه امضای مبایعه نامه محقق می‌شود یا اینکه طرفین باید یک قولنامه امضا کنند.

سند رسمی غیر منقول یعنی چه؟

قانونگذار در قانون مدنی، اموال را به دو نوع منقول و غیر منقول تقسیم کرده است. مال غیر منقول به اموالی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد. املاک و مستغلات از جمله اموال غیر منقول هستند. بنابراین منظور از سند غیر منقول، اسنادی است که برای مالکیت اموال غیر منقول صادر و تنظیم می‌شوند.

همانگونه که در مقدمه این نوشته نیز گفتیم، اسناد به دو نوع سند رسمی و غیر رسمی تقسیم خواهند شد. قانونگذار، مراجع قانونی که از صلاحیت صدور، تنظیم و امضای اسناد رسمی برخوردار هستند را مشخص کرده است. با توجه به ماده 1287 قانون مدنی، مراجع زیر از صلاحیت قانونی برای صدور و امضای اسناد رسمی برخوردار هستند:

  1. اداره ثبت اسناد و املاک؛
  2. دفاتر اسناد رسمی؛
  3. سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها.

بنابراین، سند رسمی غیر منقول در صورتی معتبر و قابل استناد است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد. معمولا، اسناد اموال غیر منقول توسط اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند.

بررسی شرایط و تشریفات قانونی تنظیم سند رسمی غیر منقول

قانونگذار در قانون ثبت، مقدمات و تشریفات خاصی را برای صدور سند رسمی غیر منقول در نظر گرفته است. پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت املاک، برای آن‌ها سند صادر می‌شود. صدور تنظیم سند رسمی غیر منقول در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین می‌توان گفت که منظور از سند رسمی قطعی غیر منقول ، اسنادی است که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت و توسط اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول صادر می‌شود.

بررسی انواع سند رسمی غیر منقول

همانگونه که گفتیم، منظور از سند رسمی غیر منقول ، اسنادی هستند که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی برای املاک و مستغلات صادر می‌شوند. اسنادی که توسط این مراجع برای املاک و مستغلات صادر می‌شوند، انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

سند منگوله دار چیست؟

اسناد منگوله دار یکی از انواع سند رسمی غیر منقول هستند که توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور برای اموال غیر منقول صادر می‌شوند. نام این سند برگرفته از شکل ظاهری آن‌ها است. اسناد منگوله دار در واقع یک دفترچه چند برگ هستند که توسط منگوله و سرب پلمپ می‌شوند.

اگر این اسناد فاقد منگوله و پلمپ باشند، بی اعتبار خواهند بود و اداره ثبت باید نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کند. در حال حاضر، اسناد منگوله دار از اعتبار و ارزش اسناد رسمی برخوردار هستند. اطلاعات اموال غیر منقول و همچنین مشخصات مالک آن‌ها در اسناد منگوله دار به صورت دست نویس نوشته می‌شود. در هنگام معامله و انتقال مالکیت اموال غیر منقول باید مشخصات مالک جدید در این اسناد نوشته شده باشد. به عبارت دیگر، مراجع قانونی و قضایی، شخصی که نام و مشخصات او در سند منگوله دار نوشته شده است را به عنوان مالک قانونی مال غیر منقول می‌شناسند.

سند تک برگ و شرایط قانونی آن

اداره ثبت اسناد و املاک از سال 1390 برای اموال غیر منقول، سند تگ برگ صادر می‌کند. در واقع می‌توان گفت که اسناد تک برگ جایگزین اسناد منگوله دار شده‌اند. اسناد تک برگ برخلاف اسناد قدیمی به صورت دست نویس صادر نمی‌شوند بلکه روند صدور آن‌ها بدون دخالت دست و کاملاً مکانیزه و سیستمی است که باعث افزایش امنیت و کاهش احتمال جعل این اسناد خواهد شد. خوانایی و توجه زیاد به جزئیات املاک و مستغلات نیز از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی غیر منقول به صورت تک برگ است.

اسناد املاک مشاع از جمله انواع سند رسمی غیر منقول

املاک مشاع به املاکی گفته می‌شود که مالکیت آن‌ها به واسطه تنظیم و امضای مبایعه نامه ملک مشاع یا مبایعه نامه زمین مشاعی، متعلق به دو یا چند شریک باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که مالکیت املاک مشاع میان شرکای آن‌ها تقسیم نشده است. سند مشاع نیز از اسناد رسمی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک برای املاک و مستغلات مشاع صادر می‌شود. برای هر یک از شرکای مال مشاع یک سند جداگانه صادر خواهد شد. در این سند، سهم هر یک از شرکا مشخص می‌شود اما محدوده مالکیت آن‌ها در این اسناد تعیین نخواهد شد.

آیا سند شش دانگ، یک سند رسمی غیر منقول است؟

اسناد شش دانگ، یکی دیگر از انواع سند رسمی قطعی غیر منقول هستند. همچنین، این اسناد یکی از معتبرترین نوع سند رسمی غیر منقول به شمار می‌آیند. منظور از کلمه شش دانگ در واقع شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین است. شش دانگ مالی که برای آن سند شش دانگ صادر شده، متعلق به صاحب سند است. به عبارت دیگر، سند شش دانگ، مالکیت تام و کامل صاحب سند را نشان می‌دهد. معمولا املاک و مستغلاتی که برای آن‌ها سند شش دانگ صادر شده است، مشکلات حقوقی کمتری دارند.

بررسی شرایط و عوامل قانونی ابطال این سند

سند رسمی غیر منقول از ارزش و اعتبار قانونی زیادی برخوردار است زیرا توسط مراجع قانونی صلاحیت دار صادر می‌شود. به عبارت دیگر، اصل بر اعتبار و عدم بطلان اسناد رسمی است که برای املاک و مستغلات صادر می‌شوند. با این حال، عواملی باعث ایجاد لطمه به اعتبار اسناد مالکیت و ابطال آن‌ها خواهند شد. در ادامه، مهمترین عواملی که باعث ابطال سند رسمی غیر منقول می‌شوند را بررسی می‌کنیم:

  1. عدم مطابقت اسناد با شرایط و ضوابط قانون ثبت و قانون مدنی؛
  2. صدور سند معارض برای املاک و مستغلات؛
  3. صدور اشتباهی اسناد مالکیت؛
  4. ثبت املاک موقوفه توسط اشخاص سود جو؛
  5. ضرورت‌های خاص.

رسیدگی به دعاوی که برای بطلان اسناد املاک و مستغلات اقامه می‌شوند در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی هستند. بنابراین می‌توان گفت که دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به باطل کردن سند رسمی آن را دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شورای حل اختلاف در هیچ شرایطی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از بطلان این اسناد را ندارد.

خوب است بدانید

در هنگام تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌ای که برای ثبت جزئیات معامله اموال غیر منقول تدوین می‌شوند باید تاریخ و شرایط مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مال غیر منقول مورد معامله مشخص شده باشد.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که قولنامه یا مبایعه نامه اموال غیر منقول را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین، این امکان را دارید که سوالات خود در زمینه شرایط و تشریفات قانونی و اداری صدور انواع اسناد املاک و مستغلات را با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.

قرارداد فروش آپارتمان (نقدی)

قرارداد فروش آپارتمان را برای مکتوب کردن معامله خرید و فروش این مال غیر منقول استفاده می‌کنند. برای تهیه این قرارداد، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد فروش آپارتمان
دانلود نمونه قرارداد فروش آپارتمان

قرارداد فروش زمین مسکونی

نمونه قرارداد مناسب برای معامله فروش زمین مسکونی را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی
دانلود نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی

نمونه قولنامه خانه (نقدی)

خانه یک مال غیر منقول است که یک نمونه قولنامه کامل و قانونی را برای معامله آن، در سایت قرار دادیم. برای دریافت این قولنامه اینجا بزنید.

نمونه قرارداد خانه
دانلود نمونه قرارداد خانه
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
account_circle
محمد قربانی
thumb_up_alt
با سلام. بنده طبق صلحنامه عمری از مادر خود در تاریخ 1401.11.26 ملکی را گرفتم که تا زنده است از آن استفاده کند و بعد از فوت، ملک به بنده برسد. بعد از چند روز بنده با مادر و خواهر خود سند رسمی غیرمنقول را انتقال دادیم که طبق فروشنامه، بنده از ایشان سند گرفتم. بعد از فوت آیا بقیه برادران و خواهران که وراث این ملک هستند می‌توانند به این موضوع که بنده صلحنامه عمری در تاریخ 1401.11.26 گرفتم و در تاریخ 1401.12.03 سند قطعی زدم شکایتی مطرح کنند؟! با تشکر.
11:28
06 اسفند 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. مالکیت شما در هر حال هم به موجب سند عادی و هم به موجب سند رسمی، ثابت شده است و اثبات خلاف آن، نیازمند ارائه دلایل قابل اتکا است. لذا اصل بر مالکیت شما خواهد بود و خلاف آن، نیازمند اثبات است.
15:32
06 اسفند 1401
account_circle
آناهیتا عباسی
thumb_up_alt
سلام در سال ۸۱ خونه پدرمون رو به نام مادرمون زدیم. آیا الان میشه اون خونه رو پس بگیریم؟ اون زمان مادرم به بهونه افراز ۲ طبقه خونه از هم، ما رو وادار کرد که خونه رو به نامش بزنیم. الان باید چه کنیم که خونه رو از نامش خارج کنیم؟ مادرم خونه رو کلا خراب کرد و آپارتمان سازیش کرد. آیا میشه کاری کرد؟ ممنون.
13:20
26 اردیبهشت 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
در این مورد باید قرارداد میان پدر و ایشان بررسی شود اما احتمال می‌دهیم که شاید شما امکان مانور خیلی زیادی نداشته باشید. در واقع در صورتی که انتقال مال به ایشان بدون هرگونه مشکل و مخصوصا به صورت رسمی انجام شده باشد عملا اثبات خلاف این مالکیت با دشواری جدی رو به رو است زیرا مالک قبلی آن مال، در نهایت سلامت عقل و اراده به دفتر اسناد رسمی مراجعه و آن مال غیر منقول را به نام همسر خود یا مادر شما منتقل کرده است.
21:21
27 اردیبهشت 1402
account_circle
اعظم پیرجمالی
thumb_up_alt
سلام و خدا قوت. خرید منزلی که فروشنده آن گفته سند غیر منقول دارد و در محضر، به نام من زده میشه، مشکل قانونی داره؟ در چه صورتی می‌تونه مشکل دار باشه؟
14:43
05 خرداد 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در صورتی که منزل دارای سند رسمی است حتما در دفترخانه حاضر شوید و سند آن منزل به نام شما منتقل شود. در واقع بهتر است در این موارد علاوه بر تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه انتقال مالکیت منزل، در متن قولنامه به تاریخ دقیق مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره شود و علاوه بر آن، برای عدم حضور در دفترخانه، ضمانت اجرای کافی لحاظ کنید تا از این نظر با مشکل مواجه نشوید. ضمانت اجرا به صورت روزشمار باشد تا به ازای هر روز تاخیر در حضور، موظف به پرداخت جریمه روز شمار باشند.
17:42
06 خرداد 1402
account_circle
احمد گلی
thumb_up_alt
با سلام من از پدرم قولنامه‌ای دارم که زیر قولنامه، هم پدرم و هم مادرم امضا و اثر انگشت زدند. بابت زمین، هم توی قولنامه ثبت شده که پول نقد و فیش حج بهش دادم. بعد الان دو ساله سند شش دانگ گرفتم. داداشم رفته توی زمین من مغازه راه انداخته و بالاش خانه زده. چون سند مشاع داشته و الان پدرم پشتش ایستاده و میگه من زمین رو بهش ندادم. این زمین از این پسرمه. الان هم رفتند شکایت کردند. الان من موندم چیکار کنم از یک طرف پدرم از یک طرف کل زندگیم که حق بچه‌هامه. لطفا منو راهنمایی کنید ممنون از لطفتون.
15:58
12 خرداد 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
در صورتی که قولنامه‌ای تنظیم شده است و پس از آن، نسبت به رسمی کردن این معامله غیر منقول اقدام کرده‌اید اساسا مالکیت شما ثابت است و اثبات خلاف این واقعیت، به عهده پدر شما خواهد بود. در واقع، در این دعوا، کسی که باید برای ادعای خود، مدرک ارائه کند پدر شما است و نمی‌توان به استناد روابط پدر و پسری یا سایر موارد عمدتا احساس محور، به اعتبار یک سند رسمی، خدشه وارد کرد و کاستن از اعتبار آن، نیازمند استناد به دلایلی است که اعتبار اصل آن را تحت الشعاع قرار دهد.
18:58
13 خرداد 1402
account_circle
محمد تقی
thumb_up_alt
سلام و خسته نباشید. بنده در دفترخانه رسمی حاضر شدم خانه به اسم خریدار وکالت فروش زدم یک پیامی که از دفترخانه آمده اموال غیر منقول منظورش کل اموال من هست یا همان خانه.
02:24
05 آذر 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
این موضوع، مساله مهمی است و باید متن وکالت نامه خوانده شود. اگر از عبارات عام مانند «انواع اموال منقول و غیر منقول» در متن وکالت نامه استفاده شده است ممکن خواهد بود که در این خصوص با مشکل جدی رو به رو شوید.
15:38
05 آذر 1402
account_circle
زینب حسین ادیب پور
thumb_up_alt
با سلام من یه سوال داشتم یه خونه گرفتیم اهواز سال 95 مادرم اومده خونه رو زده به اسم خواهرم الان خواهرم ازدواج کرده ادعا کرده که خونه اهوازی ماله منه. برام سوال شده سند رسمی یا سند قطعی غیر منقول چی هست من زیاد نمی‌دونم میشه بهم بگین ممنون میشم؟
12:00
11 آذر 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سند رسمی غیر منقول سندی است که شما در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌کنید و در حضور مرجع ذیصلاح آن دفترخانه، نسبت به امضای آن و ثبت اثر انگشت اقدام می‌شود. در اکثر موارد خریدار و فروشنده یک خانه، یک قرارداد عادی و دست نویس بین هم تنظیم می‌کنند و سپس برای رسمی کردن آن معامله که مقدمه دریافت سند رسمی است به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌شود و درست همین زمان است که موضوع انتقال رسمی موضوعیت پیدا می‌کند.
13:50
11 آذر 1402