شرایط قانونی در اختیار گرفتن موقتی آزمایشگاه با استفاده از قرارداد اجاره آزمایشگاه

-
بروزرسانی:1401/05/25
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجاره آزمایشگاه

آزمایشگاه یا لابراتوار ، محلی است که در آن طیف وسیعی از انواع مختلف آزمایشات علمی مورد اجرا قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد، توجه افراد به کاربرد طبی آزمایشگاه‌ها است و آزمایشگاه را برای این منظور مورد استفاده قرار می‌دهند اما باید بیان داشت که آزمایشگاه‌ها منحصر به این نوع نیستند. به عبارتی دیگر آزمایشگاه‌ها شامل انواعی همچون آزمایشگاه‌های فیزیک، بهداشت، پاتوبیولوژی، شیمی و غیره می‌شوند. حال اگر بخواهید در گرایش آزمایشگاهی خود، برای اهداف و مقاصد مختلف شروع به فعالیت کنید، نیاز به یک آزمایشگاه دارید. در این راستا به دو طریق می‌توان آزمایشگاه‌ها را فراهم کرد. یکی از این روش‌ها، معامله آزمایشگاه و دیگری اجاره آن است. در این مقاله، قصد داریم که نکات ضروری اجاره یک آزمایشگاه را ذیل انعقاد نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه مورد بررسی قرار دهیم. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد اجاره محسوب می‌شود.

مزایای تنظیم اجاره نامه آزمایشگاه چیست و چه قانونی بر تنظیم آن نظارت دارد؟

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اقتصادی، اجاره یک آزمایشگاه از راه اندازی یا حتی امضای قرارداد مشارکت آزمایشگاه هم به صرفه‌تر باشد زیرا شما قادر خواهید بود که با انعقاد نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، برای یک مدت معین و موقتی، از منافع آزمایشگاه مورد نظرتان در راستای مقاصد تحقیقاتی یا اقتصادی خود بهره ببرید. البته در ازای استفاده از منافع آزمایشگاه، شما باید به اجاره دهنده آن پول بپردازید.

بنابر آنچه که گفته شد، این قرارداد، یک نوع اجاره نامه است. به همین ترتیب، به اجاره دهنده آزمایشگاه، موجر و به اجاره کننده آن، مستاجر گفته می‌شود. باید توجه داشت که در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، انواع قرارداد اجاره تحت اصول خاصی تنظیم می‌شوند. این مسئله به این دلیل است که قراردادهای اجاره، در دسته عقود معین قرار می‌گیرند. معین بودن آن‌ها به این معنا است که قانونگذار برای مراحل تنظیم و انعقاد این قراردادها، احکام خاصی را مقرر کرده است. بنابراین قرارداد اجاره آزمایشگاه ، نیز از احکام مقرر در مواد 466 تا 517 قانون مدنی در خصوص اجاره تبعیت می‌کند.

حاکمیت اراده موجر و مستاجر، در خصوص تعیین شرایط حاکم بر این قرارداد

به طور کلی، در مواردی این امکان وجود دارد که طرفین، شرایطی را بر اساس اراده شخصی خود، برای نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه در نظر بگیرند. در خصوص این شرایط، باید به دو نکته اساسی اشاره داشت. نکته اول این است که موجر و مستاجر، نباید شرایطی را بر خلاف قواعد آمره تحت مواد 466 الی 517 قانون مدنی برای این قرارداد در نظر بگیرند زیرا قواعد آمره، قواعدی هستند که در حفظ نظم و منافع عمومی یک ملت اهمیت به سزایی دارند و قانونگذار شرط خلاف آن‌ها را تحمل نمی‌کند.

برای مثال؛ ماده 476 قانون مدنی در زمینه ضرورت تسلیم عین مستاجره توسط موجر، به عنوان شرط صحت قراردادهای اجاره معرفی شده است. حکم این ماده امری است و موجر و مستاجر نمی‌توانند نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه را به نحوی تنظیم کنند که موجر متعهد به تحویل آزمایشگاه به مستاجر نشود.

نکته دوم این است که طرفین می‌توانند شرایطی را بر خلاف قواعد تکمیلی مطروحه در مواد 466 تا 517 قانون مدنی برای این قرارداد در نظر بگیرند. در این موارد باید بیان کرد که توافق خلاف قواعد تکمیلی، خدشه‌ای را به قرارداد وارد نمی‌کند زیرا این نوع قواعد، صرفا جنبه تکمیلی دارند. در این خصوص، می‌توان به ماده 474 قانون مدنی اشاره کرد. به این صورت که در این قرارداد، موجر و مستاجر می‌توانند شرط کنند که مستاجر آزمایشگاه را به شخص دیگری اجاره ندهد.

به طور کلی، این امکان نیز وجود دارد که موجر و مستاجر در مورد مسائلی که در مواد مزبور بحث نشده است، با یکدیگر توافق کنند. این موضوع از ماده 10 قانون مدنی نتیجه گیری می‌شود. این ماده، شرایط صحت اعمال اراده موجر و مستاجر را به تطابق شرایط مورد نظر آن‌ها با موازین قانونی منوط کرده است.

تعهدات موجر و مستاجر در قرارداد اجاره آزمایشگاه

در نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، موجر تعهد دارد که آزمایشگاه موضوع قرارداد را به نحو مقرر در قرارداد، به مستاجر تحویل دهد. اگر در مدت اجاره، ایراداتی در آزمایشگاه بروز کند، موجر وظیفه دارد که برای رفع آن‌ها اقدام کند زیرا ماده 486 قانون مدنی در این مورد تاکید می‌کند که تمامی مخارجی که برای بهره مندی مستاجر از عین مستاجره (آزمایشگاه) ضروری است، بر عهده موجر خواهد بود. البته این ماده، امکان شرط خلاف این حکم را نیز بیان می‌کند. همچنین اگر موجر در زمان انعقاد این قرارداد، از مستاجر مبلغی را به عنوان پیش پرداخت (ودیعه) دریافت کرده باشد، او ملزم است که با اتمام مدت اجاره و عدم تمدید قرارداد، آن را به مستاجر بپردازد.

در خصوص تعهدات مستاجر در نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، باید اشاره داشت که او تعهد دارد که مبلغ اجاره بهای آزمایشگاه را به شیوه‌ای که در قرارداد لحاظ شده است، به موجر پرداخت کند. در مدت اجاره، مستاجر به عنوان امین شناخته می‌شود و نباید طوری از آزمایشگاه استفاده کند که تعدی و تفریط محسوب شود. همچنین او وظیفه دارد هزینه‌های متعارفی همچون هزینه آب، برق، گاز و شارژ آزمایشگاه را بپردازد.

چند ویژگی مهم قرارداد اجاره آزمایشگاه

علاوه بر ماهیت معین اجاره نامه آزمایشگاه ، این قرارداد به عنوان یک قرارداد لازم شناخته می‌شود. به این ترتیب، موجر و مستاجر نمی‌توانند در هر زمانی این قرارداد را به پایان برسانند. ماده 219 قانون مدنی درباره این موضوع تعیین و تکلیف کرده است و بیان می‌کند طرفین قرارداد، تنها در دو حالت می‌توانند تعهدات خود را خاتمه دهند. این دو حالت، اقاله و فسخ است. به موجب اقاله، موجر و مستاجر، رضایت جمعی خود را برای اتمام قرارداد ابراز و اعلام می‌کنند و به موجب فسخ، برخی از علل موجه قانونی برای خاتمه قرارداد بروز می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های این قرارداد، تملیکی بودن آن است. به این معنا که استفاده مستاجر از منافع آزمایشگاه، تنها با تحویل آزمایشگاه به او محقق می‌شود. همچنین این قرارداد، یک قرارداد ذاتا موقتی است و استفاده از منافع آزمایشگاه تنها برای یک بازه زمانی معین مورد نظر قرار می‌گیرد.

مدت اجاره چگونه تعیین می‌شود؟

عدم تعیین مدت در نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، سبب باطل شدن آن می‌شود. علاوه بر تعیین یک بازه زمانی برای استفاده مستاجر از آزمایشگاه، شما باید زمان آغاز آن را نیز مشخص کنید. در صورت عدم تعیین این تاریخ، تعهدات قرارداد از زمان امضای آن بر طرفین بار می‌شود. مطابق با بازه زمانی که برای این قرارداد در نظر گرفته می‌شود، طرفین نیز باید تعهدات قراردادی خود را انجام دهند. موجر باید در شروع تاریخ اجاره، آزمایشگاه را در اختیار مستاجر بگذارد و مستاجر نیز باید مطابق با تاریخی که برای اتمام بازه زمانی اجاره در نظر گرفته شده است، آزمایشگاه را به موجر تحویل دهد.

اجاره بهای قرارداد

نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، قراردادی معوض است. پس شما در ازای برخورداری از منافع آزمایشگاه، متعهد به پرداخت ما به ازا هستید. به شما پیشنهاد می‌کنیم که در این قسمت، نحوه پرداخت اجاره بها را نیز برای اطمینان بیشتر قید کنید تا اختلافات در این خصوص به صفر برسد.

شرایط تسلیم آزمایشگاه در قرارداد اجاره آزمایشگاه

یکی از قسمت‌های مهم نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه ، تسلیم آزمایشگاه است. در این قسمت، جزئیات لازم در خصوص تحویل آزمایشگاه را درج کنید. توجه داشته باشید که موجر باید آزمایشگاه را به نحوی تحویل دهد که امکان بهره برداری از آن توسط مستاجر وجود داشته باشد.

علل فسخ قرارداد اجاره آزمایشگاه

در این قسمت به برخی از عوامل فسخ نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه اشاره می‌کنیم.

  1. در صورتی که موجر، آزمایشگاه را بر اساس اوصاف مطرح شده در قرارداد به مستاجر تحویل ندهد، مستاجر حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت؛
  2. اگر در آزمایشگاه عیوبی ظاهر شود که قابل تعمیر نباشد، مستاجر حق فسخ این قرارداد را دارد؛
  3. چنانچه مستاجر، به نحو متعارف از آزمایشگاه استفاده نکند و در آن تعدی و تفریط کند، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛
  4. در صورتی که مستاجر، اجاره بها را به نحو مقرر در قرارداد پرداخت نکند نیز موجر حق فسخ قرارداد را دارد.

توصیه می‌کنیم

چه آزمایشگاه را برای یک ساعت و چه برای بازه زمانی طولانی اجاره دهید یا اجاره کنید، حتما لازم است که سند معتبری از این رابطه، در اختیار داشته باشید و یک قرارداد مکتوب میان شما امضا شود. این اقدام به شما کمک می‌کند که بتوانید از حقوق خود محافظت کنید. تیم حقوقی رکلا در این خصوص خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی را ارائه می‌دهد.

اگر در خصوص شرایط انجام این قرارداد اطلاعات زیادی ندارید یا اینکه تمایل دارید درباره آن با یک مشاور حقوقی مجرب گفتگو کنید، برای شما مناسب است که با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، با یک مشاور حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوع مورد نظرتان گفتگو داشته باشید.

قرارداد اجاره آزمایشگاه (بدون پول پیش)

هر زمان که آزمایشگاهی را اجاره کردید و توافق شما به این صورت بود که مبلغی را به عنوان پول پیش نپردازید، می‌توانید از این نمونه قرارداد استفاده کنید.

نمونه اجاره نامه آزمایشگاه
دانلود نمونه اجاره نامه آزمایشگاه

قرارداد اجاره آزمایشگاه (با پول پیش)

این نمونه قرارداد زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک آموزشگاه را با پرداخت پول پیش (ودیعه)، اجاره کنید.

نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه
دانلود نمونه قرارداد اجاره آزمایشگاه
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات