قرارداد جوینت ونچر چیست و در دنیای تجارت بین الملل چه کاربردی دارد؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/29
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد جوینت ونچر

نمونه قرارداد جوینت ونچر یا قرارداد سرمایه گذاری مشترک، یکی از پرکاربردترین قراردادها در حوزه تجارت بین الملل محسوب می‌شود. موضوع این قرارداد، نوعی همکاری تجاری مشترک میان اشخاص است. اشخاصی که این قرارداد را امضا می‌کنند، انجام فعالیت تجاری خاصی را به صورت مشترک بر عهده می‌گیرند. سود و زیانی که از فعالیت تجاری مشترک حاصل شده است، میان اشخاصی که این قرارداد را امضا کرده‌اند، تقسیم می‌شود. این قرارداد دارای انواع مختلفی است.

شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند در راستای انجام یک فعالیت تجاری مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. این نوع از همکای‌ها در دنیای تجارت بین الملل امروز رواج زیادی دارد. شرکت‌های داخلی و خارجی که قصد انجام یک فعالیت تجاری مشترک را دارند باید یک قرارداد تنظیم کنند. توافق نامه جوینت ونچر، همان قراردادی است که شرکای داخلی و خارجی می‌توانند آن را در راستای همکاری مشترک تنظیم کنند. این قرارداد را می‌توانیم یکی از انواع قرارداد سرمایه گذاری در نظر بگیریم.

معنای اصطلاحی و حقوقی نمونه قرارداد جوینت ونچر

واژه ونچر به معنای موسسه است. از واژه ونچر در معنا و مفهوم ریسک نیز استفاده می‌شود. نمونه قرارداد جوینت ونچر در ایران ، معنای ریسک را می‌دهد. جوینت به معنای مشارکت در سود و زیان یک فعالیت اقتصادی است و جوینت ونچر به معنای مشارکت دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام یک فعالیت تجاری مشترک است. اصطلاح جوینت ونچر از سال 1680 میلادی به بعد در دادگاه‌های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون، اصطلاح جوینت ونچر یکی از پرطرفدارترین اصطلاحات رایج در نظام حقوق تجارت بین الملل است.

در قرن حاضر با توجه به توسعه روابط بین الملل تجاری و اقتصادی ، بیش‌تر از هر زمان دیگری، تنظیم توافق نامه‌های تجاری بین المللی ضرورت دارد. جوینت ونچر یکی ازتوافق نامه‌های تجاری است که نقش مهمی را در دنیای تجارت بین الملل ایفا می‌کند.

نمونه قرارداد جوینت ونچر فارسی انواع مختلفی دارد. این توافق نامه می‌تواند در راستای ایجاد یک واحد اقتصادی و تجاری بزرگتر یا به منظور ترکیب آورده‌های طرفین آن تنظیم شود. آورده طرفین این توافق نامه می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. عنصر مهم و اساسی این توافق نامه، مشارکت طرفین آن در راستای کسب سود بیشتر است. به نمونه قرارداد جوینت ونچر در ایران ، سرمایه گذاری مشترک یا مشارکت انتفاعی نیز می‌گویند. شرکت‌های داخلی و خارجی که در این توافق نامه دخالت دارند، یک شرکت تجاری مشترک را به منظور دستیابی به اهداف تجاری، مالی و فنی تشکیل می‌دهند.

ویژگی‌های نمونه قرارداد جوینت ونچر در ایران

نمونه قرارداد جوینت ونچر می‌تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مرزهای ایران نیز تنظیم شود. در اغلب موارد، این توافق نامه با اهداف خاصی تنظیم می‌شود. مدت و اعتبار این توافق نامه محدود به بازه مشخصی نیست. همان گونه که گفتیم، این توافق نامه در راستای رسیدن به هدف یا اهداف مشخصی تنظیم می‌شود. بنابراین، تا زمانی که هدف و اهداف مشترک وجود دارند و طرفین به نوع و نحوه مشارکت اعتراضی نکرده باشند، نمونه قرارداد جوینت ونچر همچنان اعتبار دارد.

مشارکت فعالانه طرفین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این توافق نامه است. بنابراین، هیچ یک از طرفین این توافق نامه نمی‌تواند از تامین سرمایه یا مشارکت فعال در بنگاه اقتصادی مشترک خودداری کند. رعایت اصل حسن نیت در این توافق نامه، از اهمیت زیادی برخوردار است. رعایت این اصل می‌تواند منافع مشترک و اعتماد متقابل طرفین این توافق نامه را تامین کند.

انواع نمونه قرارداد جوینت ونچر در نظام حقوق تجارت بین الملل

نمونه قرارداد جوینت ونچر می‌تواند قراردادی یا شرکتی باشد. در ادامه، هر یک از انواع این توافق نامه را بررسی می‌کنیم:

 1. توافق نامه جوینت ونچر قراردادی: این نوع از توافق نامه جوینت ونچر براساس قرارداد فعالیت مشترک یا قرارداد همکاری ایجاد می‌شود. طرفین این توافق نامه یک بنگاه اقتصادی و تجاری مشترک را تاسیس نمی‌کنند بلکه هر کدام از آن‌ها مسئولیت انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک را بر عهده می‌گیرند. در این نوع از توافق نامه جوینت ونچر ، یک کمیته مدیریت مشترک تشکیل می‌شود و بر فعالیت تمام طرفین آن، نظارت می‌کند. هر یک از طرفین این توافق نامه با مسئولیت و به اسم خودش باید بخشی از فعالیت تجاری و اقتصادی مشترک را انجام بدهد.
 2. توافق نامه جوینت ونچر شرکتی: طرفین این توافق نامه برای همکاری با یکدیگر، یک شرکت تجاری مشترک را تاسیس و آورده‌های خودشان را در آن سرمایه گذاری می‌کنند. تمام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی طرفین این توافق نامه در شرکت تجاری مشترک انجام می‌شود.

بررسی و معرفی انواع دیگر این قرارداد

در ادامه، انواع دیگر توافق نامه جوینت وینچر و موضوع آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

 1. توافق نامه تامینی (Supply JV): طرفین این توافق نامه به منظور تامین مالی و کاهش و تعدیل هزینه‌ها با یکدیگر مشارکت می‌کنند؛
 2. قرارداد متمرکز (Concenteraction JV): این توافق نامه برای همکاری طرفین آن و به منظور ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر تنظیم می‌شود؛
 3. توافق نامه مکمل (Complementary JV): طرفین این توافق نامه برای تلفیق مهارت‌ها، فناوری‌ها و دانش فنی خودشان و به منظور تنوع سازی در محصولات تولیدی، با یکدیگر همکاری می‌کنند؛
 4. قرارداد فروش (Sales JV): قراردادی حقوقی است که برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین قرارداد، در بازارهای دیگر کشورها تنظیم می‌شود؛
 5. توافق نامه یک پارچه: این توافق نامه تمام جنبه‌های یک تجارت مانند سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش را در بر می‌گیرد.

بررسی کاربرد این قرارداد در تجارت بین الملل

اشخاص با هدف افزایش قدرت سرمایه، کاهش ریسک و تقویت قدرت رقابت در بازار به تنظیم این توافق نامه اقدام می‌کنند تا در یک سرمایه مشخص و سود آور مشارکت داشته باشند. اشخاص به موجب امضای این توافق نامه از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شوند. حق اشتراک در منافع و سود و حق مدیریت اشتراکی پروژه تجاری و اقتصادی از جمله حقوق طرفین این توافق نامه هستند. شراکت در هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی مشترک نیز از جمله تعهدات طرفین این توافق به حساب می‌آید.

اصل و مبنای این توافق نامه، شراکت در فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک و تقسیم سود و زیان حاصل از آن است. به همین دلیل، این توافق نامه تا زمانی معتبر خواهد بود که تمام طرفین آن به تعهدات خودشان عمل می‌کنند.

مهم‌ترین مزایای نمونه قرارداد جوینت ونچر فارسی

امضا و ایجاد نمونه قرارداد جوینت ونچر فارسی ، مزایای اقتصادی و تجاری فراوانی را برای طرفین آن به دنبال دارد. در ادامه‌، مهم‌ترین مزایای این توافق نامه تجاری بین المللی را بررسی می‌کنیم:

 1. امکان دسترسی طرفین این توافق نامه به منابع و بازارهایی که پیش از امضا و ایجاد آن وجود نداشتند؛
 2. سرعت بخشیدن برای معرفی و عرضه محصولات تولیدی به بازارهای مختلف؛
 3. کاهش ریسک به وسیله مشارکت؛
 4. نیاز به سرمایه اولیه کم و محدود؛
 5. ایجاد مسیر جدید برای خروج از بازار اولیه به وسیله عرضه یا فروش سهام.

مهم است بدانید که؛

قراردادهای تجاری بین المللی زمینه رشد و ترقی اقتصادی، تجاری و صنعتی کشورها را فراهم می‌کنند. این قراردادها باید از سوی کسانی تنظیم شوند که به حقوق تجارت بین الملل تسلط کامل دارند. بنابراین، مسلم است که برای تنظیم و نوشتن این قبیل قراردادها، باید به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص در قراردادهای بین المللی مراجعه کنید. با در اختیار داشتن توافقات نهایی و شروطی که میان طرفین به تایید رسیده است، می‌توانید برای نوشتن و تنظیم قانونی قرارداد اقدام کنید. تیم حقوقی رکلا، با ارائه خدمات تنظیم قرارداد ، در رابطه با این نیاز حقوقی، خدمات رسانی می‌کند.

همچنین اگر تمایل دارید که با یک وکیل قراردادهای تجاری ، همکاری کنید، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا سابقه، تخصص و تجربه او را بسنجید و حتما با او یک قرارداد مکتوب امضا کنید و برای این همکاری، شروط و تعهداتی در نظر بگیرید که در رابطه‌‎ای که برقرار می‌شود، حقوق و منافع شما محفوظ بماند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات